Tükenmeyen Nefesle

Skip Navigation LinksANA SAYFA : YÖNETMELİK / YÖNERGELER : TÜSAD Etik Kurul Yönergesi

TÜSAD Etik Kurul Yönergesi

Madde 1. Bu yönetmelik, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tüzüğü gereği  seçilen Etik Kurul (Kurul)’un görevlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2.
Dernek tüzüğüne göre Kurul; TÜSAD üyelerinin hekim-hekim, hekim-hasta, hekim-endüstri, araştırma ve yayın etiği ilkelerinin uygulanmasını sağlar. Kurul, uluslararası ve ulusal planda geçerli etik ilkelerin, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin TÜSAD üyelerince uygulanması, meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri alır.

Madde 3.
Kurul, TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından sevk edilen dosyaları görüşmek üzere toplantıya çağırılır. Kurul, toplantıya çağırıldığı tarihi takip eden en geç otuz gün içinde toplanmak zorundadır.

Madde 4.
Kurul, tüm üyelerinin katılımı ile toplanır. Alınacak kararların oybirliği ile verilmesi gerekir.

Madde 5.
Geçerli mazeret olmaksızın üç kez ardarda toplantılara katılmayan üyenin Kurul üyeliği düşer. Yerine yedek üye çağrılır.

Madde 6.
Kurul, genel geçerliliği olan uluslararası ve ulusal ilke, yasa, yönetmelik, tüzük ve genelgeler çerçevesinde çalışır.

Madde 7.
Dernek üyeleri hakkında etik ihlali ile ilgili soruşturma yürütülmesi konusunda MYK karar verir. Dernek üyeleri, herhangi bir konuda soruşturma yürütülmesi amacıyla MYK’ya yazılı olarak başvurabilirler. Başvuru yapan üye kimden veya neden şikayetçi olduğunu
kanıtlarıyla birlikte başvurusunda bildirir. MYK, şikayeti izleyen ilk toplantıda kanıtları değerlendirir ve soruşturma açılması istenen üyeden kanıtlarıyla birlikte yazılı savunmasını 15 gün içinde göndermesi ister. Takip eden ilk MYK toplantısında soruşturma açılıp açılmamasına karar verilir. Soruşturma kararı alınırsa Kurul, ekinde tüm belgelerin bulunduğu bir yazı ile toplantıya çağrılır.

Madde 8.
Kurul üyeleri belgeleri ve kanıtları yeterli bulurlarsa karar alabilirler. Ayrıca konuyu netleştirmek amacıyla soruşturulan kişiyle veya konunun tanıklarıyla yüz yüze görüşmeye ve/veya uzman görüşü istemeye karar verebilirler. Tüm yazışmalar “GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL” kaydı ile yapılır. Danışman olarak seçilen kişi 30 gün içinde konuyla ilgili tüm kanıtları toplayarak bir rapor hazırlar ve raporu Kurul’a gönderir.

Madde 9.
Kurul “Etik Kurallara Uymayan Eylem” olarak nitelediği eylemler hakkında aşağıdaki müeyyidelerin uygulanmasını MYK’dan talep edebilir. MYK Kuruldan gelen öneri ve görüşe uyup uymamakta serbesttir.
a. Üyelikten Çıkarma
Derneğin etik ilkeleri ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan, dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunan ve dernek çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunanların dernek üyeliği düşer. Bu karar ilk Genel Kurul’da sunulur ve Genel Kurul onayından sonra kesinleşmiş olur. Üyenin karara itiraz hakkı 30 gün olup, süre kendisine tebliğinden itibaren başlar.
b. Uyarı
c. Takvimli bilimsel toplantılarda bir veya iki yıl sunuş kısıtlaması
d. Derneğin yayın organlarında yazı basım kısıtlaması
e. Çalışma gruplarında görev almış ise görevinden çıkarılması

Madde 17.
Yönetmelikte yer almayan konularda MYK karar verir.

Madde 18.
Bu yönetmelik TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu 22.09.2019 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TÜSAD Etik Kurul Yönergesi İçin Tıklayınız.

ÜYE GİRİŞİ


   
Şifremi Unuttum
  

TÜSAD ÜYELİK BAŞVURUSU

ETKİNLİK TAKVİMİ

Temmuz 2024
PztSalÇarPerCumCmtPaz
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
 LookUs & Online Makale