KURULLAR

Organizasyon Komitesi

Kongre Başkanı : Oğuz Köktürk
Kongre Sekreteri : Duygu Özol
Bilimsel Komite Başkanı : Müge Aydoğdu
Bilimsel Komite Başkan Yardımcısı : Nilgün Yılmaz Demirci
Solunum 2014 Başkanı : Meral Gülhan
Kongre Saymanı : Zeynep Ferhan Özşeker
Dış İlişkiler Komitesi : Günseli Kılınç, Semra Bilaçeroğlu
Sosyal Komite : Ceyda Anar, Berna Akıncı Özyürek, Şeyma As
Kurslar Sorumlusu : Sevda Şener Cömert
Bildiri ve Poster Sorumlusu : Asiye Kanbay, Sinem Nedime Sökücü
Web Sayfası Sorumlusu : Baykal Tülek

Kongre Bilimsel Komitesi

 • Arif Keleşoğlu (Mesleksel ve Çevresel Solunum Hastalıkları Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Ayşe Tana Aslan (Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Temsilcisi)
 • Can Öztürk (İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Sami Öztürk (Astım-Allerji Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Ömer Deniz (Tüberküloz Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Nazmi Bilir (Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Ülkü Yılmaz (Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Semra Bilaçeroğlu (Girişimsel Pulmonoloji Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Mustafa Özhan (İnfeksiyon Hastalıkları Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Mukadder Çalıkoğlu (KOAH Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Semiramis Özyılmaz (Solunum Rehabilitasyonu Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Mehmet Ali Bedirhan (Göğüs Cerrahisi Koordinasyon Kurulu Temsilcisi)
 • Erdoğan Kunter (Yoğun Bakım Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Duygu Özol (Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Oğuzhan Okutan (DPAH-PVH Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Funda Coşkun (Fizyoloji Çalışma Grubu Temsilcisi)

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Merkez Yönetim Kurulu
 • Filiz Koşar (Başkan)
 • Mecit Süerdem (İkinci Başkan)
 • Arzu Mirici (Başkan Yardımcısı)
 • Ali Fidan (Genel Sekreter)
 • Zeynep Ferhan Özşeker (Sayman)
 • Levent Dalar (Üye)
 • Meral Gülhan (Üye)
 • Berna Eren Kömürcüoğlu (Üye)
 • Mediha Gönenç Ortaköylü (Üye)
 • Akif Turna (Üye)
 • Aydın Yılmaz (Üye)
Denetleme Kurulu
 • Figen Atalay
 • Oğuz Köktürk
 • Atilla Saygı
Etik Kurul
 • İbrahim Akkurt
 • Atilla Gürses
 • Nural Kiper

LookUs & Online Makale