KURSLAR (17 Ekim 2015 Cumartesi)

 • A'dan Z' ye Polisomnografi

  Kurs Sorumluları Duygu Özol, Hüseyin Lakadamyalı
  09:00 - 09:30 Uykuda solunum bozuklukları sınıflaması ve tanımlar
  Hilal Ermiş
  09:30 - 10:00 Polisomnografi endikasyonları ve kayıt protokolleri
  Sibel Öktem Ayık
  10:00 - 10:30 Hastanın kayıt için hazırlanması, kalibrasyon
  Handan İnönü
  10:30 - 11:00 Kahve Arası
  11:00 - 11:30 Polisomnografide artefaktlar ve çözümleri
  Duygu Özol
  11:30 - 12:00 Uyku evrelerinin skorlanması
  Hüseyin Lakadamyalı
  12:00 - 12:30 Solunumsal olayların skorlanması
  Asiye Kanbay
  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 14:00 Uykuda solunum bozukluklarında PSG bulguları
  Önder Öztürk
  14:00 - 14:30 PAP titrasyonu
  Şebnem Yosunkaya
  14:30 - 15:30 Polisomnografi raporunun yorumlanması
  Oğuz Köktürk
  15:30 - 15:45 Kursun genel değerlendirmesi ve kapanış
 • Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu

  Kurs Sorumluları Mukadder Çalıkoğlu, Ahmet Emin Erbaycu
  08:45 - 09:00 Açılış ve Tanışma
  09:00 - 09:30 ECMO ve Hemşirelik Bakımı
  Sami Cenk Kıraklı
  09:30 - 10.00 Ventilatör İlişkili Pnömonilerin Önlenmesinde Kanıta Dayalı Uygulamalar
  Naile Alankaya
  10:00 - 10:30 Ağrı Kontrolünde Kanıt Temelli Yaklaşım
  Pınar Bol
  10:30 - 11:00 Kahve Arası
  11:00 - 11:30 Hemşirelikte İş sağlığı ve güvenliği
  Ayşe Beşer
  11:30 - 12:00 Göğüs Hastalıkları Hemşireliğinde Bilişim
  Ahmet Emin Erbaycu
  12:00 - 12:30 Hemşirelik Uygulamalarının Sağlık Hukuku Boyutu
  Ekin Özgür Aktaş
  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 14:00 Kronik Göğüs Hastalıklarında Hastanın Tedaviye Uyumunun Sağlanması
  Emel Ceylan
  14:00 - 14:30 Hemşirelik Araştırma Ve Uygulamalarında Kanıta Dayalı Bilgiye Ulaşmak
  Havva Arslan Yürümezoğlu
  14:30 - 15:00 Göğüs Hastalıklarında Pulmoner Rehabilitasyon Ve Hemşirenin Rolü
  İlknur Naz
  15:00 - 15:30 Kahve Arası
  15:30 - 16:00 Akciğer Ca Da Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi
  Fatma İltuş
  16:00 - 16:30 Tedavi Açısından Hasta-Hemşire İlişkileri
  Gülnur Gül
  16:30 - 17:00 Tartışma ve Kapanış
 • Herkes İçin İstatistik - Uygulamalı Araştırma Teknikleri ve İstatistik

  Kurs Sorumluları Muhittin A. SERDAR, Akif TURNA
  08:00 - 12:00 Tanışma ve programının tanıtımı
    Ne kadar istatistik bilmeliyiz ve kime danışmalıyız?
    Tıpta araştırma metodolojisi: Araştırma planlama ve istatistiksel yaklaşım -
  Amaca yönelik temel araştırma tipleri nelerdir?
    Veri oluşturma, dışlama kriterleri, taraf tutma (bias)
    Tanımlayıcı istatistikler
  Ölçüm, değişken, güven aralığı kavramlarını biliyor muyum?
    Örnekleme, randomizasyon, örneklem büyüklüğü ( Power Analizi)
  Kaç kişi veya deney hayvanı ile çalışmalıyım?
    p nedir ne değildir? İstatistik anlamlılık ve klinik anlamlılık nedir? Farklı mıdır?
  Araştırmam için en uygun istatistiği nasıl seçerim?
    İstatistiksel paket programların kullanımı ve analiz uygulamaları
  Hangi paket programları kullanmalıyım? En uygun hangisi?
    Kolay ve doğru grafik çizimleri ve tipleri?
  Sonuçlarımı en kolay nasıl anlatabilirim?
    Parametrik ve non - parametrik testlerin seçimi ve uygulama örnekleri
  12:00 - 13:00 Yemek Arası
  13:00 - 15:00 Nitel verilerde ilişki ve uyum analizi (Kappa, vb.)
  Tıpta karar verme yöntemleri (Tanı Testleri, ROC Curve)
  Risk ölçütleri (RR, OR)  ve uygulama örnekleri
    Kategorik verilerin değerlendirilmesi (Ki - kare testi)
  Değişkenler arası ilişkiler (Korelasyon ve Regresyon Analizi)
  Neden - sonuç ilişkisini  nasıl kurarım?
    Varyans analizi (ANOVA ve Post - hoc testleri)
    Sağkalım çalışmaları (Kaplan - Meier vs)
    Çok değişkenli regresyon analizleri
 • İleri Toraks Bilgisayarlı Tomografi Kursu

  Kurs Sorumluları Figen Başaran Demirkazık, Çetin Atasoy
  08:45 - 09:00 Açılış ve tanışma
  09:00 - 09:20 Akciğer nodüllerine yaklaşım
  Naim Ceylan
  09:20 - 09:40 Akciğer kanserinin evrelendirilmesi
  Çetin Atasoy
  09:40 - 10:00 Akciğer kanserinde tedaviye yanıtın izlemi
  Recep  Savaş
  10:00 - 10:30 Mediasten patolojilerinin radyolojisi
  Macit Arıyürek
  10:30 - 11:00 Kahve Arası
  11:00 - 11:20 Plevrada ve akciğer parenkiminde asbest  etkisi
  Cihan Akgül             
  11:20 - 11:40 Malign plevral mezotelyomanın değerlendirilmesi
  Ragıp Özkan
  11:40 - 12:00 Bağışıklığı normal hastalarda akciğer enfeksiyonları
  Canan Akman
  12:00 - 12:30 Bağışıklığı baskılanmış hastalarda akciğer enfeksiyonları
  Figen Başaran Demirkazık
  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 14:00 Pulmoner vasküler hastalıklar
  Sevtap Gümüştaş
  14:00 - 14:30 İdyopatik interstisyel fibrozis
  Macit Arıyürek
  14:30 - 15:00 Kahve Arası
  15:00 - 15:30 Diğer idyopatik interstisyel pnömoniler
  Pınar Balcı
  15:30 - 16:00 Nodül veya kist saptanan intertisyel hastalıklar
  Cihan Göktan
  16:00 - 16:15 Tartışma ve kapanış
 • Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu

  Kurs Sorumluları Erdoğan Kunter, Cenk Kıraklı
  08:45 - 09:00 Açılış ve tanışma
  1. Bölüm NIMV’da teorik temel bilgiler
  09:00 - 09:20 NIMV temel endikasyonları ve kontrendikasyonları
  Erdoğan Kunter
  09:20 - 09:40 NIMV kurulum - hangi cihaz, hangi maske
  Özlem Ediboğlu
  09:40 - 10:00 NIMV modlar
  Akın Kaya
  10:00 - 10:30 NIMV’de sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
  Cenk Kıraklı
  10:30 - 11:00 Kahve Arası
  2. Bölüm NIMV’de olgular eşliğinde pratik uygulama
  11:00 - 11:30 KOAH’lı hastada NIMV
  Serdar Akpınar
  11:30 - 12:00 Kifoskolyozlu hastada ve nöromusküler hastada NIMV
  Ebru Ortaç Ersoy
  12:00 - 12:30 Obezite hipoventilasyonda NIMV
  Burcu Başarık
  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 14:00 Kalp yetmezliğinde NIMV
  Serpil Öcal
  14:00 - 14:30 Postop NIMV
  Emre Karakoç
  14:30 - 15:00 Ağır pnömonide NIMV
  Gülbin Aygencel
  15:00 - 15:30 İnterstisyel akciğer hastalarında NIMV
  Fatma Yıldırım
  15:30 - 16:00 Tartışma ve kapanış
 • Pulmoner Tromboembolide Tanı ve Tedavi

  Kurs Sorumluları Oğuzhan Okutan, Oğuz Uzun
  08:45 - 09:00 Açılış ve tanışma
  Oturum 1 TANIDAN TEDAVİYE PTE
    Oturum Başkanı: Oğuzhan Okutan, Bülent Altınsoy
  09:00 - 09:25 Tromboemboli sonrası neler değişiyor
  Gülderen Şahin
  09:30 - 09:55 PTE’de tanısal yaklaşım (klinik, tanı yöntemleri skorlama sistemleri ve algoritmalar)
  Oğuzhan Okutan
  10:00 - 10:25 PTE de tedavi
  Oğuz Uzun
  10:30 - 11:00 Kahve Arası
  11:00: - 11:25 PTE’de proflaksi: kime, ne zaman, hangi ilaç ve ne kadar süre ile
  Savaş Özsu
  11:30 - 11:55 PTE de tedaviye bağlı komplikasyonları yönetimi
  Elif Yılmazel Uçar
  12:00 - 12:25 İnvaziv ve cerrahi işlemlerde PTE tedavisinin yönetimi
  Ayşegül Karalezli
  12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
  Oturum 2 ÖZEL DURUMLARDA PTE’Lİ HASTAYA YAKLAŞIM
    Oturum Başkanı: Oğuz Uzun, Savaş Özsu
  14:00 - 14:25 Kanamalı hastada PTE tanı ve tedavi ilkeleri
  Ceyda Anar
  14:30 - 14:55 Gebelerde PTE tanı/ tedavi ilkeleri
  Oğuz Uzun
  15:00 - 15:25 Kanserli hastada PTE tanı ve tedavi ilkeleri
  Ömer Ayten
  15:30 - 16:00 Tartışma ve kapanış
 • Solunum Fizyolojisi ve Solunum Fonksiyon Testleri Kursu

  Kurs Sorumluları Gülderen Şahin, Funda Coşkun
  09.00 - 09.30  Akciğer ve göğüs duvarının mekanik olayları
  Nermin Yelmen
  09.30 - 10.00  Solunum sistemi direnci ve solunum işi
  Gülderen Şahin
  10.00 - 10.30  Statik ve dinamik akciğer volümleri
  Sema Umut
  10.30 - 11:00 Kahve Arası
  11.00 - 11.30  Pulmoner dolaşımın fizyolojik özellikleri, pulmoner kan akımının dağılımı, akciğerde ventilasyon perfüzyon ve ilişkileri
  M. Onur Yaman
  11.30 - 12.00  Alveoller ve dokularda gaz değişimi ve taşınması, arter kan gazları ve asit baz dengesi
  İbrahim Güner
  12.00 - 12.30  Solunumun düzenlenmesi
  Lütfi Çakar
  12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
  13:30 - 14:00 Solunum fonksiyon testleri - spirometrik ölçüm genel kurallar; kabul edilebilirlik, tekrar edilebilirlik, sonlandırma kriterleri 
  Funda Coşkun
  14:00 - 14:30 Reversibilite testi ve bronş provakasyon testleri
  Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu
  14:30 - 15:00 Kahve Arası
  15:00 - 15:30 Obstrüktif akciğer hastalıklarında spirometri
  Ahmet Ursavaş
  15:30 - 16:00 Restriktif akciğer hastalıklarında spirometri ve diffüzyon testi
  Gaye Ulubay
  16:00 - 17:00 Pratik uygulama - solunum fonksiyon testleri
  Funda Coşkun
 • Torasik Ultrasonografi ve Ekokardiografi Kursu

  Kurs Sorumluları Mehmet Uzun, Sevda Şener Cömert
  09:00 - 09:30 Ultrasonografi fiziği ve temel prensipleri
  İsmail Mihmanlı
  09:30 - 10:00 Torasik  ultrasonografiye giriş ve plevral hastalıkta USG
  Sevda Şener Cömert
  10:00 - 10:30 Kahve arası
  10:30 - 11:00 Plevra dışı hastalıklarda torasik USG
  Benan Çağlayan
  11:00 - 11:30 Yoğun bakımda USG
  Benan Çağlayan
  11:30 - 12:00 Temel ekokardiografi ve kalbin sistolik ve diastolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi
  Mehmet Uzun
  12:00 - 13:00 Yemek arası
  13:00 - 13:30 Pulmoner hipertansiyonda ekokardiyografi
  Mehmet Uzun
  13:30 - 14:00 Kahve arası
  14:30 - 16:30 2 grup halinde pratik uygulama
 • Tütün Bağımlılığı Tedavisi Kursu

  “Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar gereği Sigara Bırakma Yöntemleri kursuna katılımlarda bakanlık onaylı katılım belgesi verilememektedir.”

  Kurs Sorumluları Nazmi Bilir, Şermin Börekçi
  08:45 - 09:00 Açılış ve tanışma
  Nazmi Bilir, Şermin Börekçi
  09:00 - 09:30 Tütün ürünleri, sigara ve sigara dumanı
  Zeynep Atam Taşdemir
  09:30 - 10:00 Tütün epidemiyolojisi ve tütün endüstrisi, tütün kontrol programları
  Nazmi Bilir
  10:00 - 10:30 Nikotin bağımlılığı, sigara içen hastaya psiko - sosyal yaklaşım
  Hakan Coşkunol
  10:30 - 10:45 Kahve arası
  10:45 - 11:15 Sigara bırakma polikliniği yapılandırılması
  Ayşegül Karalezli
  11:15 - 11:45 Nikotin replasman tedavisi
  Evrim Eylem Akpınar
  11:45 - 12:15 Bupropiyon
  Şermin Börekçi
  12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 14:00 Vareniklin
  Esra Uzaslan
  14:00 - 14:30 Türkiye’de tütün kontrolü çalışmaları 
  Fatma Alpay
  14:30 - 15:00 Kahve arası
  15:00 - 15:45 Örnek olgu sunumları
  Tijen Şengezer
  15:45 - 16:00 SON TEST VE KAPANIŞ - Şermin Börekçi
 • Video Assisted Thoracic Surgery (Vats) Kursu

  Kurs Sorumluları Mehmet Ali Bedirhan,  Orhan Yücel
  08:45 - 09:00 Açılış ve tanışma
  09:00 - 09:30 VATS rezeksiyonlarına giriş
  Semih Halezeroğlu
  09:30 - 10:00 VATS lobektomiler
  Erdal Okur
  10:00 - 10:30 VATS segmentektomiler
  Çağatay Tezel
  10:30 - 11:00 Kahve Arası
  11:00 - 11:30 VATS timektomiler
  Alper Toker
  11:30 - 12:00 VATS uniportal rezeksiyon
  Volkan Baysungur
  12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 14:00 Robotik cerrahi
  Sudish Murthy
  14:00 - 14:30 VATS sempatektomi
  Orhan Yücel
  14:30 - 15:00 Tartışma ve kapanış
 • CHEST – TÜSAD Board Review Kursu


  CHEST – TÜSAD Board Review Kursu Final Programı belli oldu… 

  Kurs tarihi: 16 – 17 Ekim 2015
  Kurs yeri: ÇEŞME-IZMIR, TURKEY
  Kurs kayıt bedeli: 100 Euro
  * %18 KDV dahil değildir.

  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 37. Ulusal Kongresi "SOLUNUM 2015" öncesinde 16 - 17 Ekim 2015 tarihlerinde  gerçekleştirilecek olan iki günlük “Chest Board Review Course” toplantısının detaylı programına aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz. Kursa katılmak isteyen kongre katılımcıları, detaylı bilgi için siynem.kolcuoglu@k2-events.com  adresine mail gönderebilir veya +90 (216) 428 95 51 numaralı telefondan ulaşabilirler. 

  Bu kurs Göğüs Hastalıkları alanında ana başlıkları hem teorik hem de olgular eşliğinde pratik yaparak güncelleme imkanı bulacağınız, her konuyu uzmanı ile birebir tartışabileceğiniz bir güncelleme toplantısı niteliğindedir.
  Kursun bilimsel programının yapılandırılması ve konuşmacıların görevlendirilmesi American College of Chest Physicians (ACCP) tarafından yapılmıştır. Bu kurs ile kongremizde gerçekleştirilecek olan "Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Sınavı" arasında katılım anlamında bir zorunluluk ya da bir ilişki mevcut değildir.  Kayıt Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası

  K2 Kongre Yönetimi ve Turizm A.Ş.
  Banka Adı :

  İşbankası, İstanbul Kadıköy Rıhtım / Ticari Şube
  Hesap Adı : Kaiki Kongre Yönetimi ve Turizm A.Ş.
  IBAN No : TR27 0006 4000 0021 3940 0093 44 (EURO Hesabı)
  TR61 0006 4000 0011 3940 0126 17 (TL Hesabı)LookUs & Online Makale