Abstracts (Kabul:Sözlü)powered by AbstractAgent
SS-001Akciğer Kanserli Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşam Kalitesi
Sulhattin Arslan, Ayşenaz Özcan, Berna Eren Kömürcüoğlu, Deniz Köksal, Baykal Tülek, Ülkü Yılmaz, Hülya Bayız, Makbule Özlem Akbay, Emine Bahar Kurt, Zeliha Arslan Ulukan, Dilek Erman, Ali Kadri Çırak
SS-002Kemoradyoterapiye bağlı myelosupresyon; Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda risk faktörü analizi
Ufuk Yılmaz, Burcu Yalçın, Ceyda Anar
SS-003Malign Mezotelyoma da Glasgow Prognoz Skorunun değişkenlerle ilişkisi
Abdurrahman Abakay, Özlem Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Mehmet Ali Kaplan, Mehmet Küçüköner, Yılmaz Palanci, Hadice Selimoğlu Şen, Abdurrahman Şenyiğit
SS-004Bronş Ağacı Simetrisi ile Endobronşiyal Kanser Lokalizasyonunun Uyum Analizi ile Değerlendirilmesi
Mahşuk Taylan, Sibel Arınç, Mehmet Sinan Bodur, Umut Sabri Kasapoğlu, Armağan Fatma Hazar
SS-005Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda YKL-40 'ın Serum ve Doku Ekspresyon Düzeyleri
Serap Duru, Gülbahar Darılmaz Yüce, Ayşe Sarı, Melike Erdem, Murat Alper, Tuğba Taşkın, Fatma Uçar, Sadık Ardıç, Emine Bahar Kurt
SS-006Akciğer Kanseri Tedavisinde Nefrotoksisiteyi Önceden Belirleyici Faktör Var mıdır ?; 104 Olgunun Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Makbule Özlem Akbay, Dilek Ernam, Erhan Uğur, Nuray Bayrak Erdal, Fatma Nilgün Hatabay
SS-007Kostal Kartilaj Rezeksiyonunun Göğüs Duvar Gelişimi Üzerine Etkisi: Patolojik Değerlendirme
Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Taha Tahir Bekçi, Olgun Kadir Arıbaş, Mustafa Cihat Avunduk
SS-008Bronşektazide Cerrahi Rezeksiyonlar: 113 Olgunun Değerlendirilmesi
Hakan Kıral, Mahmut Talha Doğruyol, Levent Alpay, Ezgi Cesur, Serda Kanbur, Şenol Ürek, Hakan Yılmaz, Cansel Atinkaya, Çağatay Tezel, Selami Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
SS-009Ülkemizde Göğüs Cerrahisi Uzmanlık dalında Bilimsel Verilerle Uzman Hekim Planlaması; Göğüs Cerrahı Sayısı Nedir ve Ne Olmalıdır?
Necati Çitak
SS-010Elastofibroma Dorsi: 42 olgunun retrospektif incelenmesi
Mehmet Ali Bedirhan, Serkan Sönmez Sağay, Levent Cansever, Celalettin İbrahim Kocatürk, İrfan Yalçınkaya
SS-011Travmatik kot fraktürünün pulmoner komplikasyon ve mortaliteye etkisi: Çok merkezli prospektif bir çalışma
Necati Çitak, Atilla Pekçolaklar, Abdulaziz Kök, İbrahim Denizkıran, Fatih Doğu Geyik, İbrahim İlker Öz, Serdar Evman
SS-012Elektif Lobektomi ve Bilobektomi Yapılan Olgularda Ameliyat Sonrası Yoğun Bakım Gereksizdir: 208 Olguluk İrdeleme
Ahmet Demirkaya, Akif Turna, Ezel Erşen, Osman Yakşi, Elvin Hekimoğlu, Kamil Kaynak
SS-013Submasif Pulmoner Tromboemboli Hastalarının Değerlendirilmesi
Özgür İnce, Nejat Altıntas, Serhat Fındık, Muzaffer Sarıaydın, Esra Karabiber
SS-014Akut Pulmoner Tromboemboli Sonrasında Gelişen Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Sıklığı ve Tanısında Çok Dedektörlü Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi ile Ventilasyon/Perfüzyon Sintigrafisinin Karşılaştırılması
İsmail Kayaalp, Yelda Varol, Pınar Çimen, Cenk Kıraklı, Salih Zeki Güçlü, Oktay Ergene
SS-015Pulmoner Arteryel Hipertansiyonda Vitamin D ve Paratiroid Hormon Düzeyleri
Gülcan Güntaş Korkmaz, Hafize Uzun, İlknur Yaşar, Hülya Irmak, Barış İkitimur, Ersan Atahan, Abdülhakim Arkan, Gönül Şimşek, Burçak Kılıçkıran Avcı, Bilgehan Karadağ, Zeki Öngen, Gül Öngen
SS-016Pulmoner Emboli’de Nefes Darlığının Niteliksel Yönleri
Emel Bulcun, Dilay Çimen, Mehmet Ekici, Aydanur Ekici
SS-017Pulmoner arteryel hipertansiyonda oksidatif stres parametreleri ile hemodinamik parametreler arasındaki ilişki
Hafize Uzun, Burçak Kılıçkıran Avcı, İlknur Yaşar, Gülcan Güntaş Korkmaz, Barış İkitimur, Ersan Atahan, Hülya Irmak, Gönül Şimşek, Bilgehan Karadağ, Koray Taşcılar, Zeki Öngen, Gül Öngen
SS-018Göğüs Hastalıkları Acilinde Pulmoner Emboli Tanısı: Wells Klinik Skorlama Yönteminin Kullanımı ve Yaklaşım
Levent Dalar, Merve Tarhan, Özcan Hançer
SS-019Malign Hava Yolu Darlıklarında Girişimsel Bronkoskopik İşlemlerden Argon Plazma Koagülasyon+Mekanik Tümör Rezeksiyon (APC+MTR) Yöntemi ile Kriyoekstraksiyon (=kriyorekanalizasyon) (KE) Yönteminin Karşılaştırılması
Derya Özaydın, Zafer Aktaş, Aydın Yılmaz, Fatih Seğmen, Mehtap Tunç, Ali Alagöz
SS-020Bronkoskopi yapılacak hastaların anksiyete düzeyi üzerine multimedya bilgilendirmenin etkisi
Ersin Günay, Erman Bağcıoğlu, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Olcay Akar, Gürhan Öz, Kerem Şenol Coşkun, Mehmet Ünlü
SS-021Hava Yoluna Komşu Lenf Nodu Dışı Torakal Lezyonlarda Endobronşial Ultrasonografi Eşliğinde Transbronşial İğne Aspirasyonunun Tanısal Başarısı
İrem Şerifoğlu, Nilgün Yılmaz Demirci, Aydın Yılmaz, Hilal Günsazak, Mehtap Aydın
SS-022Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Yeniden Evrelemesinde Endobronşial Ultrason Eşliğinde Transbronşial İğne Aspirasyonunun Yeri
Ertan Çam, Erdoğan Çetinkaya, Mehmet Akif Özgül, Ümran Toru, Şule Gül, Hilal Onaran
SS-023Anterior Mediastinotominin Tanı Değeri
Hakan Kıral, Mahmut Talha Doğruyol, Levent Alpay, Ezgi Cesur, Serdar Evman, Mine Demir, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Cansel Atinkaya, Çağatay Tezel, Selami Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
SS-024Endobronşial ultrason eşliğinde yapılan iğne aspirasyonunda immuhistokimya uygulaması
Elif Torun Parmaksız, Benan Çağlayan, Banu Musaffa Salepci, Sevda Şener Cömert, Dilek Ece İlgici, Ali Fidan, Nesrin Kıral
SS-025KOAH'lı hastalarda farklı yöntemlerle saptanan maksimal oksijen tüketim kapasitesinin karşılaştırılması
Pervin Korkmaz Ekren, Alev Gürgün, Hale Karapolat, Pelin Özdemir, Nur Töreyin, Sezai Taşbakan, Özen Kaçmaz Başoğlu, Feza Bacakoğlu
SS-026KOAH’da CAT (COPD assessment test) ile Pulmoner Rehabilitasyon Etkinliğinin Değerlendirilmesi
İpek Candemir, Nilgün Mendil, Pınar Ergün, Dicle Kaymaz, Ezgi Utku, Neşe Demir, Fatma Şengül, Nurcan Egesel
SS-027Sağlıklı ve Fiziksel Engelli Çocuklarda Solunum Parametrelerinin Karşılaştırılması
Rasmi Muammer, Seda Baktır, Osman Hayran
SS-028Karaciğer transplantasyonu uygulanan hastalarda ekstübasyon sonrası erken dönemde respiratuar kas kuvveti ile insizyon ağrısı ve oksijenasyon arasındaki ilişki
Seher Özyürek, Mehtap Malkoç, Ali Günerli, Uğur Koca, Tufan Egeli
SS-029Yavaş Progresyon Gösteren Nöromusküler Hastalarda Solunum Fonksiyonları ve Yaşam Kalitesi
Gökşen Kuran Aslan, Hülya Nilgün Gürses, Rengin Demir, Esen Kıyan
SS-030Parkinsonlu Hastalarda Solunum Fonksiyonları ve Yaşam Kalitesi
Semra Oğuz, Hülya Nilgün Gürses, Gökşen Kuran Aslan, Rengin Demir, Semiramis Özyılmaz, Fatma Mutluay, Hülya Apaydın
SS-031Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Postoperatif Sekresyon Retansiyonu Ve Atelektazi Tedavisinde Mini-Trach II® Portex Seldinger Kit Kullanımı Ve Etkinliği
Hüseyin Melek, Gamze Çetinkaya, Mehmet Muharrem Erol, Fatma Nur Kaya, Ahmet Sami Bayram, Cengiz Gebitekin
SS-032Metabolik sendromlu bireylerde 6-dakika yürüme testi ile solunum kas kuvveti ve pulmoner fonksiyon arasındaki ilişkiler
Cemile Bozdemir, R. Nesrin Demirtaş, Hülya Arıkan, Özgen Çeler, Aysen Akalın, Füsun Alataş
SS-033İnfrarenal abdominal aorta iskemi-reperfüzyonu ile oluşturulan akciğer hasarı üzerine fluoxetine’in etkisi
İbrahim Güner, Onur Muhittin Yaman, Uğur Aksu, Duygu Uzun, Hayriye Erman, Meliha İnceli, Remisa Gelişgen, Hafize Uzun, Nermin Yelmen, Gülderen Şahin
SS-034Deneysel hipotiroidizmde pulmoner arteriyel basınç değişimi ve lektin-benzeri okside LDL reseptör-1
Gönül Şimşek, İbrahim Güner, Onur Muhittin Yaman, Barış İkitimur, Sibel Yurt, Mustafa Yıldız, Volkan Sözer, Gülderen Şahin, Nermin Yelmen, Nuran Darıyerli, Feyzullah Ersöz, Hafize Uzun
SS-035Deneysel Hipertiroidizmde Hipoksi ve Hiperkapniye Karşı Solunumsal Cevaplar
Nermin Yelmen, İbrahim Güner, Onur Muhittin Yaman, Gönül Şimşek, Gülderen Şahin
SS-036Havacılıktaki Vestibüler Uyarımların Solunum Sayısı ve Nabız Değişimi Üzerine Etkisi: Gözlemsel Çalışma
Savaş İlbasmış, Levent Şenol, Ahmet Günay, Süleyman Metin, Şafak Yıldız
SS-037Erken KOAH'da Sigara İçme Düzeyi ve Fonksiyonel Bozukluk Arasındaki İlişki
Mehmet Erdem Çakmak, Arif Hikmet Çımrın, Aylin Özgen Alpaydın
SS-038KOAH akut alevlenmelerinde, bakteriyel izolasyon ile yeni GOLD bileşik evreleme sisteminin ilişkisi
Yusuf Aydemir, Fatma Kalem, Özlem Aydemir
SS-039KOAH Hastaları Acile Sık Başvuruyor: Nerede sorun var? Ne yapılmalı? Bir Anket Çalışması
Merve Tarhan, Özcan Hançer, Levent Dalar, Songül Akbaş, Fulya Polat
SS-040KOAH’da Kognitif Fonksiyonları Etkileyen Faktörler
Ersel Dağ, Emel Bulcun, Yakup Türkel, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici
SS-041KOAH’ta bilişsel fonksiyonlar ve GOLD 2011 kategorileriyle ilişkisi
Baykal Tülek, Nart Bedin Atalay, Gülfem Yıldırım, Fikret Kanat, Mecit Süerdem
SS-042KOAH’ta alevlenme sıklığının meteorolojik koşullarla ilişkisi
Burhan Akbaş, Nihal Arzu Mirici, Uğur Gönlügür
SS-043Sigara Bırakma Polikliniği Hastalarında Komorbid Hastalıklar - Sigara içme miktarı ve Fagerstrom Bağımlılık Düzeyi ile İlişkisi
Gersi Alisha, Şermin Börekçi, Suhail Sheikh, Sema Umut
SS-044Sigara içilmesine izin verilmeyen ortamda çalışan işçilerde sigara ve dumansız tütün (Maraş otu) kullanımındaki değişiklikler
Hasan Kahraman, Mustafa Haki Sucaklı, Nurhan Köksal, Mustafa Çelik, Nurhan Atilla, Soner Ölmez
SS-0454207 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Kişilerin Sigara İçme Davranışları Üzerinde Oluşturduğu Etkinin Saptanması
Pakize Ayşe Turan, Gül Ergör, Muzaffer Onur Turan, Sinem Doğanay, Oğuz Kılınç
SS-046Tekstil Fabrikası Çalışanlarının Sigara İçme Alışkanlıkları ve Sigaranın Solunum Fonksiyonlar ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
Murat Yalçınsoy, Olga Akkan, Sinem Güngör, Sevinç Bilgin, Esen Akkaya
SS-047Farklı Farmakolojik Tedavi Yöntemlerinin Sigara Bırakma Başarısı Üzerine Etkileri
Elif Yılmazel Uçar, Ömer Araz, Nafiye Yılmaz, Metin Akgün, Mehmet Meral, Hasan Kaynar, Leyla Sağlam
SS-048Koroner Revaskularizasyon Uygulanan Olgularda Nikotin Bağımlılık Seviyesinin Erken Postoperatif Dönemde Solunum Parametrelerine Etkisi
Derya Azim, Ufuk S Yuırdalan, İlkşan Demirbüken, Özden Özkal, Emre İşci
SS-049Üst Solunum Yolu Rezistansı Sendromu (UARS) Tanısında Yeni Bir Yaklaşım: PAP Yöntemi
Ayşe Baha, Oğuz Köktürk
SS-050Obstrüktif Sleep Apne Sendromunda MPV ve PDW Düzeylerinin Hastalık Şiddeti ve Homosistein, Fibrinojen Değerleri İle Korelasyonu
Gülbahar Darılmaz Yüce, Serap Duru, Ebru Ortaç Ersoy, Hikmet Fırat, Emine Bahar Kurt, Sadık Ardıç
SS-051Obstruktif Uyku Apne Sendromu'nda Mikroalbuminüri
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Dilay Çimen, Üçler Kısa
SS-052Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Epworth Uykululuk Ölçeği ve Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi ile Değerlendirilmesi
Tayfun Çalışkan, Özden Şanan, Tuncer Özkısa, Hatice Kaya, Tansel Kendirli, Yasin Uyar, Faruk Çiftçi
SS-053Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Serum TAS ve TOS Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Özlem Abakay, Hatice Yüksel, Hadice Selimoğlu Şen, Mehmet Halis Tanrıverdi, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Yılmaz Palanci, Abdurrahman Abakay, Osman Evliyaoğlu
SS-054Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hepcidin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Özlem Abakay, Hatice Yüksel, Abdurrahman Abakay, Yılmaz Palanci, Mehmet Halis Tanrıverdi, Hadice Selimoğlu Şen, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Osman Evliyaoğlu
SS-055Akciğer Kanserli Hastalarda Neoadjuvan Tedaviye Patolojik Tam Yanıtın Preoperatif Saptanmasında Pet’in Rolü
Hüseyin Melek, Feyza Şen, Gamze Çetinkaya, Mehmet Muharrem Erol, Türkkan Evrensel, Elif Ülker Akyıldız, Ahmet Sami Bayram, Cengiz Gebitekin
SS-056Akciğer Kanserli Hastalarda Böbrek Üstü Bezi Metastazının Saptanmasında Pet’in Rolü
İsmet Yavaşçaoğlu, Hüseyin Melek, Gamze Çetinkaya, Feyza Şen, Hakan Vuruşkan, Mehmet Muharrem Erol, Yakup Kordan, Elif Ülker Akyıldız, Ahmet Sami Bayram, Cengiz Gebitekin
SS-057Ortalama Trombosit Hacmi: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde evre ve venöz trombozla ilişkili midir?
Deniz Köksal, Fatih Seğmen, Adem Koyuncu, Melike Atasever, Mine Berkoğlu
SS-058Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında primer tümör metabolik aktivitesi ile lenf nodu metastazı ve uzak organ metastazı arasındaki ilişki
Fatma Yıldırım, Ahmet Selim Yurdakul, Murat Türk, Ümit Özgür Akdemir, Can Öztürk
SS-059Akciğer Kanserli Hastalarda Tümör M2-Piruvat kinazın tanı Değeri: Tu-M2-PK Akciğer Kanserinde Tarama Testi Olabilir mi?
Asuman Aslan Kara, Mediha Gönenç Ortaköylü, Ayşe Bahadır, Figen Alkan, Emel Çağlar, Hafize Uzun, Gülcan Kormaz, Halide Nur Ürer
SS-060Cerrahi tedavi Uygulanmış Evre 3A (patolojik N2) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda sağkalım ve prognostik faktörler
Hüseyin Melek, Gamze Çetinkaya, Mehmet Muharrem Erol, Türkkan Evrensel, Süreyya Sarıhan, Elif Ülker Akyıldız, Ahmet Sami Bayram, Cengiz Gebitekin
SS-061Malign Plevral Mezotelyomada Optimal Cerrahi; Ekstraplevral Pnömonektomi ile Plevrektomi/Dekortikasyonun Karşılaştırılması
Özkan Saydam, Kemal Karapınar, Muzaffer Metin, Songül Büyükkale, Adalet Demir, Cemal Aker, Murat Kıyık, Sibel Yurt, Adnan Sayar, Atilla Gürses
SS-062Bronşial Sleeve Rezeksiyon Sonuçları
Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Esra Yamansavcı Şirzai, Funda Cansun Yakut, Ozan Usluer, Banu Yoldaş
SS-063Malign Plevral Mezoteliomada hangi cerrahi tercih edillmelidir ? Ekstended pnömonektomi veya ekstended plevrektomi
Mehmet Ali Bedirhan, Levent Cansever, Adalet Demir, Süleyman Ceyhan, Hasan Akın, Halide Nur Ürer, Aysun Ölçmen, Celalettin İbrahim Kocatürk, İbrahim Dinçer
SS-064Akciğer Metastazlı Hastalarda Lenf Nodu Diseksiyonunun Ve Rezeksiyon Sonrası Uygulanan Kemoterapinin Sağkalıma Etkisi Yoktur
Akif Turna, Gökçe Cangel, Ahmet Demirkaya, Hasan Tüzün, Özkan Demirhan, Kamil Kaynak
SS-065Nadir Yapılan Bir Rezeksiyon Şekli: Sleeve Bilobektomi Sonuçlarımız
Levent Alpay, Mustafa Vayvada, Hakan Kıral, Tuğba Coşgun, Serkan Bayram, Çağatay Tezel, Selami Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
SS-066Özofagus Leiomyom Cerrahisinde Torakotomi ve Torakoskopinin Karşılaştırılması
İrfan Yalçınkaya, Tunç Laçin, Levent Alpay, İlhan Ocakcıoğlu, Mustafa Küpeli, Cemal Asım Kutlu
SS-067Metotreksat ile indüklenmiş Pulmoner Fibroziste Minosiklinin Etkinliği
Serdar Kalemci, Nigar Dirican, Esin Sakallı Çetin, Hamdi Sözen, Aykut Göktürk Üner, Aslı Yaylalı
SS-068Subaraknoid kanama da hilar parasempatik ganglionun pulmoner arter vazospazmı üzerinde önleyici rolü: Deneysel bir çalışma
Ömer Araz, Mehmet Dumlu Aydın, Betül Gündoğdu, Ender Altaş, Murteza Çakır, Çağatay Çalıkoğlu, Canan Atalay, Cemal Gündoğdu
SS-069Bleomisinin Neden Olduğu Akciğer Fibrozisine Karşı Chrysinin Koruyucu Etkisi
Talat Kılıc, Osman Çiftci, Aslı Çetin, Hasan Kahraman
SS-070Ratlarda Bleomisinle Oluşturulan Akciğer Fibrozisine Molsidomin’nin Etkisi
Talat Kılıc, Hakan Parlakpınar, Ediz Sarıhan, Elif Taşlıdere, Alaadin Polat, Ahmet Sağır, Hilal Ermiş, Niğar Vardı
SS-071Romatoid Artrit’li Hastalarda Akciğer Tutulumu ve Radyolojik Özellikleri
Ergi Hysi, Şermin Börekçi, Benan Müsellim
SS-072Meterolojik parametreler pulmoner embolinin habercisi olabilir mi?
Tuba İnal, Ceyda Anar, İpek Ünsal, Gülrü Polat, Hüseyin Halilçolar
SS-073Video Yardımlı Mediastinoskopik Lenfadenektomi (VAMLA) Opere Olmuş ve İnoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Hastalarda Sağkalımı Arttırıyor
Akif Turna, Ahmet Demirkaya, Elvin Hekimoğlu, Ezel Erşen, Serkan Özkul, Büge Öz, Kamil Kaynak
SS-074Opere Erken ve Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Surviyi Etkileyen Faktörler
Mahşuk Taylan, Sibel Arınç, Mehmet Sinan Bodur, Umut Sabri Kasapoğlu, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Armağan Fatma Hazar
SS-075Malign plevral mezotelyoma: 32 olgunun retrospektif analizi
Nilgün Yılmaz Demirci, Ülkü Yılmaz, Abdullah İrfan Taştepe, Şükran Ülger, Çiğdem Biber, Aydın Yılmaz, Yurdanur Erdoğan
SS-076Malign Peritoneal Mezotelyomalı 35 hastada Prognostik Faktörler
Halide Kaya, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Mahşuk Taylan, Cengizhan Sezgi, Özlem Abakay, Hadice Selimoğlu Şen, Abdurrahman Abakay, Mehmet Küçüköner
SS-077Plevral sıvı sitolojisi ve Plevra biyopsisi ile tanı konulamayan eksudatif plevral sıvılı olgularda video yardımlı torakoskopinin(VATS) tanı değeri
Emine Kamiloğlu, Murat Kıyık, Ayşin Durmaz, Naciye Mutlu, Hüseyin Cem Tigin, Muzaffer Metin, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
SS-078Rezeke Edilen Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Evre IIIA Alt Gruplarının Analizi ve Sağkalım Sonuçları
Levent Alpay, Tuğba Coşgun, Hakan Kıral, Tunç Laçin, Elçin Ersöz, Mahmut Talha Doğruyol, Çağatay Tezel, Selami Volkan Baysungur
SS-079Serum PARK/CCL-18 Düzeyi Sık Alevlenme Gösteren KOAH Fenotipi İçin Bir Belirteç Olabilir mi?
Aslı Görek Dilektaşlı, Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu, Esra Uzaslan, Ferah Budak, Funda Coşkun, Ahmet Ursavaş, Ercüment Ege
SS-080KOAH atağındaki hastaların kardiak fonksiyonlarının pro-BNP düzeyleri ile korelasyonu ve erken dönemde prognoza etkisi
Evrim Eylem Akpınar, Derya Hoşgün, Berkay Ekici, Can Ateş, Meral Gülhan
SS-081Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Alevlenme Sıklığı- Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtları
Burhan Akbaş, Nihal Arzu Mirici, Uğur Gönlügür
SS-082Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Karotis-Femoral Nabız Dalga Hızının Hastalığın Ağırlığıyla İlişkisi
Halit Çınarka, Servet Kayhan, Aziz Gümüş, Murtaza Emre Durakoğlugil, Ünal Şahin
SS-083KOAH hastalarının önceki ve yeni GOLD sınıflamasına göre karşılaştırılması: Hangi evre hangi grupta?
Gülistan Karadeniz, Serir Özkan, Onur Fevzi Erer, Fidan Sever, Hakan Cengiz
SS-084Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması
Arzu Daşkapan, Kumru Didem Atalay, Emine Handan Tüzün, Saniye Aydoğan
SS-085Astımlı Erişkin Türk Hastalarda CD14 ve TLR4 Gen Polimorfizmlerinin Astım Fenotipleri Üzerine Etkisi
Füsun Şahin, Pınar Yıldız, Ayşegül Kuskucu, Mert Ahmet Kuskucu, Nilgün Karaca, Kenan Midilli
SS-086Yeni tanılı yaşlı astımında Türkiye verileri
Bilun Gemicioğlu, Öznur Abadoğlu, Levent Akyıldız, Hasan Bayram, Aykut Çilli, Arif Hikmet Çımrın, Hakan Günen, Zeynep Mısırlıgil, Tevfik Özlü, Mecit Süerdem, Esra Uzaslan, Asko Çalışması Hekimleri
SS-087Omalizumab tedavisine uyum ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi: Gerçek yaşam verileri
Ferhan Özşeker, İsmet Bulut, Derya Erdoğdu, Aslı Gelincik, Füsun Erdenen, Ramazan Ersoy, Ali Kutlu, Sami Öztürk, Bahauddin Çolakoğlu, Fahrettin Talay, Suna Büyükötürk
SS-088Pulmoner alveoler mikrolitiyaziste disodyum etidronat tedavisi
Güzin Cinel, Uğur Özçelik, Nural Kiper, Ebru Yalçın, Deniz Doğru
SS-089Diş Teknisyenlerinde Pnömokonyoz ve Risk Faktörleri: 90 Vakalık Seri
Dilek Ergün, Recai Ergün, Cengiz Özdemir, Türkan Nadir Öziş, Hınç Yılmaz
SS-090Mesleki Risk faktörlerine Maruz Kalan Kişilerde Anksiyete ve Depresyon Değerlendirmesi
Dilek Ergün, Recai Ergün, Begüm Ergan Arsava, Türkan Nadir Öziş, Hınç Yılmaz, Engin Tutkun
SS-091BUN/Albumin oranı toplumda gelişen pnömoni prognozu için yeni bir belirteç midir?
Evrim Eylem Akpınar, Derya Hoşgün, Beyza Doğanay, Meral Gülhan
SS-092KOAH'ı olan ve olmayan toplumda gelişen pnömoni hastalarında pro-BNP düzeyinin prognoz tahminindeki rolü
Evrim Eylem Akpınar, Derya Hoşgün, Beyza Doğanay, Meral Gülhan
SS-093Yatırılarak tedavi edilen toplumda gelişen pnömoni hastalarının farklı skorlama sistemleri ile evre, klinik ve prognoz açısından değerlendirilmesi
Sibel Boğa, Sinem Güngör, Nagihan Durmuş Koçak, Pınar Atagün Güney, Sibel Arınç, Emine Nur Koç, Feyyaz Kabadayı
SS-094Hastanede yatan toplum kökenli pnömoni tanılı hastalarda maliyet analizi
Fatma Tokgöz, Armağan Fatma Hazar, İlim Irmak, Canan Öneş, İpek Erdem, Dilek Yavuz
SS-095TNF-α antagonisti kullanan hastaların takip sonuçları
Hatice Kaya, Faruk Çiftçi, Tuncer Özkısa
SS-096Diyarbakır ili Doğrudan Gözetimli Tedavi öncesi ve sonrası tüberküloz kontrol sonuçları
Süreyya Yılmaz, Mahşuk Taylan, Hadice Selimoğlu Şen, Özlem Abakay, Halide Kaya, Cengizhan Sezgi, Veysi Ülgen
SS-097Sigara bırakma programına alınan 550 hastada 1 yıllık izlemdeki nüks oranı ve nüks ile ilişkili faktörlerin incelenmesi
Nagihan Durmuş Koçak, Ayşegül Eren, Sibel Boğa, Ülkü Aka Aktürk, Ülkem Angın Öztürk, Sibel Arınç
SS-098Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Olgularda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Farkındalık Oranı
Ayşegül Karalezli, Hatice Kılıç, Habibe Hezer, Elif Babaoğlu, Emine Argüder, Mükremin Er, Pervin Demir, Hatice Canan Hasanoğlu
SS-099Üniversite öğrencilerinde sigara kullanımının egzersiz kapasitesine etkisi: pilot çalışma
Aysel Yıldız, Fatma Mutluay, Ahmet Taha Demirbaş, Candan Algun
SS-100Hastanemiz Çalışanlarının 5727 Sayılı Yeni Tütün Yasasına İlişkin Düşünceleri ve Yasanın Sigara İçme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi
Nesrin Kıral, Banu Musaffa Salepci, Ali Fidan, Elif Torun Parmaksız, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan
SS-101Sigara bırakma tedavilerinin ücretsiz olması sigara bırakma oranını arttırıyor mu?
Banu Musaffa Salepci, Ali Fidan, Benan Çağlayan, Elif Torun Parmaksız, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert, Gülşen Saraç, Gülten Aktin Güngör
SS-102Mesleki Risk faktörlerine Maruz Kalan Kişilerde Sigara İçme Oranı, Nikotin Bağımlılığı ve Solunum Fonksiyon Testleri
Dilek Ergün, Recai Ergün, Begüm Ergan Arsava, Türkan Nadir Öziş, Hınç Yılmaz, Engin Tutkun
SS-103KOAH'lı Hastalarda Noninvaziv Ventilasyon Esnasında Hasta-Ventilatör Uyumu İçin En Uygun Ekspiratuar Tetikleme Düzeyi Nedir?
Cenk Kıraklı, Özlem Ediboğlu, İlknur Naz, Dursun Tatar, Fevziye Tuksavul
SS-104Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonlarında Mikroorganizma Dağılımı ve Antibiyotik Direnç Paterni
Recai Ergün, Begüm Ergan Arsava
SS-105Yoğun bakımda bronkoskopi: Endikasyonlar, komplikasyonlar ve güvenlik
Levent Dalar, A. Filiz Koşar
SS-106Yoğun Bakım Çalışanlarında Anksiyete ve Depresyon Değerlendirmesi
Begüm Ergan Arsava, Recai Ergün, Dilek Ergün, Julide Ergil
SS-107Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının organ nakli ve bağışıyla ilgili görüşleri
Sezgin Ulusoy, Nur Dilek Bakan, Adalet Demir, Ayşe Dost, Hüseyin Yıldırımoğlu, Nuran Sağlam, Songül Büyükkale, Adnan Sayar