TÜSAD Hakkında

1970 yılında kurulan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), göğüs hastalıkları alanında çalışan ve üye sayısı 2300'ü aşan ilk uzmanlık derneğidir. Üyelerimizi göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, fizyoloji uzmanları, asistanları ve verem savaş dispanserleri hekimleri ile alanımızda çalışan diğer branşlara ait bilim insanları oluşturmaktadır. TÜSAD Ankara ve İzmir şubeleri, 14 çalışma grubu ve 2 koordinasyon kurulu aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğimizin ana hedefi; "toplumsal ve mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının akciğer sağlığını korumak" olarak belirlenmiştir. TÜSAD; kurulduğu yıllardan itibaren ana hedefi doğrultusunda çalışmalarını devam ettirerek, gelenekselleşmiş eğitim faaliyetlerine kurumsallaşma çalışmalarını da ekleyerek hızlı bir ivme ile büyümektedir. Son yıllarda derneğimizin temel politikası; daha katılımcı, yeniliğe ve değişime daha açık hale gelmek ve diğer taraftan "Toplumsal Eğitime" daha fazla önem vermek şeklinde oluşmuştur. Temel dernekçilik anlayışımız; "tüm üyelere saygılı olmak ve herkesi dernek çatısı altında arzu ettikleri pozisyonlarda fonksiyone edebilmek için tüm olanaklarımızı kullanmak"tır. TÜSAD bir uzmanlık derneği olmanın verdiği misyonla; ülkemizde göğüs hastalıkları alanında çalışan tüm hekimlerin özlük hakları, mesleki sorunları, iletişim ve eğitim alanındaki tüm gereksinimlerini karşılamak amacındadır.

43 yıldır aralıksız olarak ülkemiz göğüs hastalıkları ile ilgili tüm branşlara yönelik eğitime katkıda bulunan TÜSAD bu süreç içinde 34 Ulusal Kongre ve çok sayıda uluslararası katılımlı kongre ve sempozyum gerçekleştirmiştir. Derneğimiz, 2003 yılında American College of Chest Physicians (ACCP) ile ortaklaşa düzenlenen, 100'den fazla yabancı konuşmacının ve yine ülkemizden çok sayıda meslektaşımızın görev aldığı 17. Asya Pasifik Göğüs Hastalıkları Kongresi (APCDC 2003) ile bir ilke imza atarak ülkemizde ilk kez bir uluslararası göğüs hastalıkları kongresine ev sahipliği yapmıştır. TÜSAD, düzenlediği organizasyonlarla dünyaca ünlü pek çok uzmanın hekimlerimizle bir arada olmasına olanak yaratmıştır ve yaratmaya devam edecektir.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve dernek faaliyetleri hakkında daha geniş bilgiyi derneğin web sayfasında (www.solunum.org.tr) bulmanız mümkündür.