Kurslar

Kontenjani Dolan Kurslar:
• Uygulamali Arastirma Teknikleri ve Istatistik
• Sigara Birakma Müdahalesi
• Toraks USG ve Ekokardiyografi

solunum2013@k2-events.com adresine diger kurs talepleriniz için e-mail gönderebilirsiniz. SOLUNUM 2013 Kongre kayidi olan katilimcilarimiz için kurslar ücretsiz olmaktadir.


 • Maluliyet Değerlendirmesi

  Kurs Sorumluları İbrahim Akkurt, Cebrail Şimşek
  09:30-09:45 Tanışma ve beklentiler
  Cebrail Şimşek
  09:45-10:15 Dünyada ve ülkemizde maluliyet
  kavramına yaklaşım
  İbrahim Akkurt  
  10:15-10:45 Özel durumlar da maluliyet (KOAH, Astım,İAH, Meslek hast.  Kanserler, uyku vd.)
  Cebrail Şimşek
  10:45-11:00 Çay-Kahve Arası
  11:00-11:30 SGK’ya maluliyet dosyası gönderirken dikkat edilmesi gereken noktalar
  Arif  Keleşoğlu
  11:30-12:00 SGK’ya gelen dosyalarda tıbbi yönün değerlendirilmesi
  Nesime Oruç
  12:00-13:00 Öğle Yemeği
  13:00-13:30 SGK maluliyet dosyalarının yasal ve sosyal sonuçları
  Eyüp Kuşdoğan
  13:30-14:15 Olgular eşliğinde interaktif sunumlar-sorular-tartışma
  İbrahim Akkurt – Cebrail Şimşek
  14:15-14:30 Geribildirim
  İbrahim Akkurt 
 • Uyku Tıbbında İleri Kayıt Teknikleri

  Kurs Sorumluları Oğuz Köktürk, Duygu Özol
  09:00-09:10 Açılış 
  Oğuz Köktürk
  09:10-09:30 Oksimetri analizi
  Şebnem Yosunkaya
  09:30-09:50 Hipnogram analizi
  Asiye Kanbay
  09:50-10:10 Aktigrafi
  Önder Öztürk
  10:10-10:30 Siklik alternan patern (CAP)
  Oğuz Köktürk
  10:30-10:50 Çay-Kahve Arası
  10:50-11:10 Hareket bozuklukları ve parasomniler
  Selma Fırat Güven
  11:10-11:30 Uyku kayıtlarında artefaktlar ve çözümleri
  Banu Eriş Gülbay
  11:30-12:10 Solunum kayıtlarında artefaktlar ve çözümleri
  Duygu Özol
  12:10-12:30 Pediyatrik polisomnografi
  Ayşe Aslan
  12:30-13:30 Öğle Yemeği
  13:30-13:50 Pulse transit time, periferik arteriyel tonometri (PTT ve PAT)
  Hüseyin Lakadamyalı
  13:50-14:10 GAUH objektif bulguları (MSLT, MWT, Pupillografi)
  Sebahat Genç
  14:10-14:30 Atipik polisomnografi paternleri
  Handan İnönü
  14:30-14:40 Değerlendirme ve Kapanış
  Oğuz Köktürk
 • Yoğun Bakımda İnvaziv Girişimler

  Kurs Sorumluları Cenk Kıraklı, Emre Karakoç
  09:30-10:00 Havayolu açma teknikleri (Entübasyon, Trakeostomi) 
  Emre Karakoç
  10:00-10:30 Örnekleme (FOB, BAL kateteri vs.) 
  Filiz Koşar 
  10:30-11:00 Çay-Kahve Arası
  11:00-11:30 Hemodinamik monitörizasyon (CVP, Arter, PAC) 
  Özlem Edipoğlu
  11:30-12:00 Hemodiyafiltrasyon
  Murat Sungur
  12:00-13:00 Öğle Yemeği
  13:00-13:30 ECMO
  Müge Aydoğdu
  13:30-14:30 Tartışma ve cihaz tanıtımları
 • Sigara Bırakma Müdahalesi

  Kurs Sorumluları Ayşegül Karalezli
  09:00-09:30  Tütün ürünleri, sigara ve sigara dumanı 
  Zeynep Atam Taşdemir
  09:30-10:00  Tütün epidemiyolojisi ve tütün endüstrisi, tütün kontrol programları 
  Nazmi Bilir
  10:00-10:20 Sağlık Bakanlığı Tütün Kontrol Programları 
  Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Yetkilisi
  10:20-10:30 Çay-Kahve Arası
  10:30-11:00 Sigara bırakma polikliniği yapılandırılması 
  Ayşegül Karalezli
  11:00-11:30 Sigara bağımlılığı ve sigara içen hastaya genel yaklaşım  
  Füsun Ülger
  11:30-12:00 Sigara bağımlılığına psikolojik yaklaşım 
  Murat Erdem
  12:00-13:00 Öğle Yemeği
  13:00-13:30 Nikotin replasman tedavisi
  Ayşegül Karalezli
  13:30-14:00 Bupropiyon tedavisi
  Şermin Börekçi
  14:00-14:30 Çay-Kahve Arası
  14:30-15:00 Vareniklin tedavisi
  Tunçalp Demir
  15:00-15:30 Olgu Sunumları
  Şermin Börekçi, Ayşegül Karalezli
  15:30-16:00 Değerlendirme ve Kapanış
 • Toraks USG ve Ekokardiyografi

  Kurs Sorumluları Benan Çağlayan, Oğuzhan Okutan
  09:00-09:30 Ultrasonografi fiziği ve ultrasonografik görüntüleme yöntemleri
  İsmail Mihmanlı
  09:30-10:00 Torasik hastalıklarda ultrasonografik görüntüleme ve girişimsel toraks ultrasonografisi
  Benan Çağlayan
  10:00-10:30 Pulmoner patolojilerde ekokardiografik değerlendirme ve kullanılan parametreler
  Mehmet Kutlu Çelenk 
  10:30-11:00 Çay-Kahve Arası
  11:00-11:30 Kalbin sistolik, diyastolik fonksiyon bozuklukları ve ekokardiografik değerlendirme
  Mehmet Uzun 
  11:30-12:00 Pulmoner hipertansiyonunun sınıflaması ve ekokardiyografi bulgularının bu gruplara göre anlamı
  Mehmet Kutlu Çelenk
  12:00-13:00 Öğle Yemeği
  13:15-15:00 Toraks Ultrasonografisi ve Ekokardiografi uygulamaları (Pratik)
 • Mediastene Cerrahi Yaklaşımlar

  Kurs Sorumluları Levent Elbeyli 
  09.30-10.00 Mediasteni Tanıyalım
  Oğuz Köksel
  10.00-10.30 Travmada Mediasten ve Cerrahi Zorluklar
  Orhan Yücel
  10:30-11:00 Çay-Kahve Arası
  11:00-11:30 Mediastinoskopi – VAMLA   
  Akif Turna
  11:30-12:00 Mediasten Değerlendirmede VATS
  Göktürk Fındık
  12:00-12:30 Timus ve Patolojilerinde Cerrahi  Rol
  Maruf Şanlı 
  12:30-13:30 Öğle Yemeği
  13.30-14.00 Mediastenit – Cerrahinin Rolü
  Celalettin Kocatürk
  14.00-14.30 Vaka Tartışmaları
  Ilgaz Doğusoy
  14.30-15.00 Kurs özeti ve değerlendirme
 • Difüz Parankimal Akciğer Hastalıklarında Radyoloji

    Difüz parankimal akciğer hastalıklarında radyolojik değerlendirme
   
  Birinci oturum (İnterstisyel hastalıklarda paterne göre ayrıcı tanı)
  09:00-09:30 a) Nodüler patern
  Hüdaver Alper
  09:30-10:00 b) Yaygın dansite değişiklikleri
  Çetin Atasoy
  10:00-10:30 c) Çizgisel ve retiküler patern
  Nevzat Karabulut 
  10:30-11:00 Çay-Kahve Arası
    İkinci oturum
  11:00-11:30 a) İdiyopatik interstisyel pnömoniler
  Figen Demirkazık
  11:30-12:00 b) Bağ doku hastalıkları ve akciğer tutulumu
  Ragıp Özkan
  12:00-12:30 c) Mesleki ve çevresel etkenlere bağlı interstisyel hastalıklar
  Nevzat Karabulut
  12:30-13:30 Öğle Yemeği
    Üçüncü oturum
  13:30-14:00 a) Granülomatöz ve eozinofilik hastalıklar ve vaskülitler
  Ragıp Özkan
  14:00-14:30 b) Olgularla interstisyel hastalıklar (idiyopatik interstisyel pnömoniler)
  Çetin Atasoy
  14:30-15:00 c) Olgularla interstisyel hastalıklar (idiyopatik interstisyel pnömoniler harici hastalıklar)
  Recep Savaş
 • Akciğer Kanserinde Non-İnvaziv Evreleme

  Kurs Sorumluları Meral Gülhan, Ülkü Yılmaz
  09:00-09:10 Açılış
  Meral Gülhan
  09:10-10:00 TNM evreleme sisteminde güncel durum
  Tuncay Göksel
  10:00-10:30 Evreleme yöntemleri
  Bahar Kurt
  10:30-11:00 Çay-Kahve Arası
  11:00-11:30 Toraks BT
  Canan Akman
  11:30-12:00 PET-BT
  Emel Öztürk
  12:00-12:30 MR’ın yeri
  Çetin Atasoy
  12:30-13:30 Öğle Yemeği
  13:30-14:00 Evrelemede endoskopik yöntemler
  Aydın Yılmaz
  14:00-15:00 Olgu sunumları eşliğinde evreleme
  Deniz Köksal, Sulhattin Aslan, Nilgün Demirci
 • Uygulamalı Araştırma Teknikleri ve İstatistik

  Kurs Sorumluları Muhittin A. Serdar
  08:00-12:00 Tanışma ve programının tanıtımı
   
  Tıpta Araştırma Metodolojisi: Araştırma Planlama ve İstatistiksel yaklaşım-
  Amaca yönelik temel araştırma tipleri nelerdir?
   
  Veri oluşturma, dışlama kriterleri, taraf tutma (bias)
   
  Tanımlayıcı istatistikler
  Ölçüm, Değişken, Güven Aralığı kavramlarını biliyor muyum? 
   
  Örnekleme, Randomizasyon, Örneklem Büyüklüğü ( Power Analizi)
  Kaç kişi veya deney hayvanı ile çalışmalıyım?
   
  p nedir ne değildir?
  İstatistik Anlamlılık ve Klinik Anlamlılık nedir? Farklı mıdır? Araştırmam için en uygun istatistiği nasıl seçerim?
   
  İstatistiksel Paket Programların Kullanımı ve Analiz Uygulamaları
  Hangi paket programları kullanmalıyım? En uygun hangisi?
   
  Kolay ve doğru grafik çizimleri ve tipleri?
  Sonuçlarımı en kolay nasıl anlatabilirim?
   
  Parametrik ve Non-parametrik testlerin seçimi ve uygulama örnekleri
  12:00-13:00 Öğle Yemeği
  13:00-15:00 Nitel Verilerde İlişki ve Uyum Analizi (Kappa, vb.)
  Tıpta Karar Verme Yöntemleri (Tanı Testleri, ROC Curve) Risk Ölçütleri (RR, OR)  ve uygulama örnekleri
   
  Kategorik Verilerin Değerlendirilmesi (Ki-kare testi) Değişkenler Arası İlişkiler (Korelasyon ve Regresyon Analizi)
  Neden- sonuç ilişkisini  nasıl kurarım?
   
  Varyans Analizi (ANOVA ve Post-hoc testleri) 
   
  Sağkalım çalışmaları (Kaplan-Meier vs)
   
  Çok Değişkenli Regresyon Analizleri 
   
 • Inhalasyon Tedavilerinde Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar