Kurullar


SOLUNUM 2013 Kongre Organizasyon Komitesi

Kongre Başkanı: Benan Çağlayan
Kongre Sekreteri: Sevda Şener Cömert
Bilimsel Komite Başkanı: Meral Gülhan
Bilimsel Komite Sekreteri: Deniz Köksal
Kongre Saymanı
Dış İlişkiler Sorumlusu:
Ülkü Yılmaz
Semra Bilaçeroğlu
 
Sosyal Komite Başkanı: Özlem Göksel
Sosyal Komite Üyeleri     Şermin Börekçi, Müge Aydoğdu
Kurslar Sorumlusu: Levent Dalar
Bildiri ve Poster Sorumlusu: Müge Aydoğdu
Web Sayfası Sorumlusu Şermin Börekçi

KONGRE BİLİMSEL KOMİTESİ

 • İbrahim Akkurt (Mesleksel ve Çevresel Solunum Hastalıkları Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Ayşe Tana Aslan (Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Temsilcisi)
 • Zafer Çalışkaner (İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Zeynep Ferhan Özşeker (Astım-Allerji Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Erkan Bozkanat (Tüberküloz Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Ayşegül Karalezli (Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Meral Gülhan (Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Temsilcisi, Ankara Şube Başkanı)
 • Benan Çağlayan (Girişimsel Pulmonoloji Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Arzu Ertürk (İnfeksiyon Hastalıkları Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Arzu Mirici (KOAH Çalışma Grubu Temsilcisi, SOLUNUM 2011 Kongre Başkanı)
 • Fatma Karantay Mutluay (Solunum Rehabilitasyonu Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Levent Elbeyli (Göğüs Cerrahisi Koordinasyon Kurulu Temsilcisi)
 • Cenk Kıraklı (Yoğun Bakım Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Oğuz Köktürk (Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Oğuzhan Okutan (DPAH-PVH Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Gülderen Şahin (Fizyoloji Çalışma Grubu Temsilcisi)

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Merkez Yönetim Kurulu

 • Mecit Süerdem (Başkan)
 • Can Öztürk (İkinci Başkan)
 • Ayşe Filiz Koşar(Başkan Yardımcısı)
 • Mukadder Çalıkoğlu (Genel Sekreter)
 • Ülkü Yılmaz (Sayman)
 • Mustafa Hikmet Özhan (TÜSAD Akademi Başkanı)
 • Günseli Kılınç (Dış İlişkiler Komitesi Başkanı)
 • Berna Eren Kömürcüoğlu (İletişim Koordinatörü)
 • Arzu Mirici (Üye)
 • Levent Elbeyli (Üye)
 • Zeynep Ferhan Özşeker (Üye)

Denetleme Kurulu

 • Oğuz Köktürk
 • Meral Gülhan
 • Figen Atalay

Etik Kurul

 • Atilla Gürses
 • Nural Kiper
 • İbrahim Akkurt