Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği bu yıl 35. Ulusal Kongresini gerçekleştirecek olmanın büyük gurur ve mutluluğunu taşımaktadır. Ulusal kongremiz "SOLUNUM 2013", 2-6 Ekim tarihleri arasında, sizlerin isteği doğrultusunda bu yıl da Çeşme-Sheraton Otel'de gerçekleştirilecektir.

SOLUNUM 2013'ün bilimsel programını hazırlarken hedefimiz, siz değerli meslektaşlarımızın tüm beklentilerini karşılayacak, bilimsel düzeyi yüksek ve etik değerleri gözeten bir kongre oluşturabilmektir. Bu hedefe ulaşabilmek için, bir önceki kongremize katılan meslektaşlarımıza yaptığımız anketler ve sözlü geri bildirimler sonucunda ortaya çıkan talep ve eleştirileri dikkate almaktayız. Ayrıca büyük bir başarı ile gerçekleştirilmiş olan, bir önceki Ulusal Kongre organizasyonunda görev alan arkadaşlarımızın geri bildirimleri bize yol göstermektedir. En önemli destek ise derneğimizin lokomotifi olan çalışma gruplarının ve koordinasyon kurullarının değerli görüşleri olmaktadır.

Bilimsel programı oluştururken hem sahada çalışan uzman hekimlerin klinik pratiklerinde kullanabilecekleri güncel bilgilere ulaşmalarına, hem de akademik düzeyi yüksek güncel bilgilerin ele alınmasına dikkat etmekteyiz. Ayrıca integre bir bakış açısı ile daha fazla yarar sağlayacağını düşündüğümüz multidisipliner oturumlara ağırlık vermeyi planlamaktayız.

Programda panel, yuvarlak masa ve konferans oturumları yanı sıra, sizlerden oldukça fazla ilgi gören interaktif olgu sunumları ve karşıt görüş oturumları da yer alacaktır. SOLUNUM 2013' de "Olgu Konseyi" adı altında yeni bir oturum düzenlenecek olup, bu konseyde sahadaki meslektaşlarımız ilginç veya sorunlu olgularını konusunda deneyimli hocalarımız ile tartışma fırsatı bulacaklardır. Ayrıca bilimsel program içinde hekimlik mesleği ve uzmanlık alanımızı ilgilendiren güncel paramedikal konulara da yer verilmesi planlanmaktadır.

Kongremizin ilk gününde günlük pratiğinizde işe yarayacağını düşündüğümüz konularda kurslar düzenlenecektir ve bu kurslar kongre paketine dahil olacaktır. Kursların kongre paketine dahil olması nedeniyle çok sayıda meslektaşımız kurslara katılma olanağı bulacaklar ve kongreden maksimum fayda elde edeceklerdir. Ancak kontenjanların dolmadan kurs kayıtlarınızı yaptırabilmeniz için erken başvuru yapmanız gerekmektedir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi SOLUNUM 2013'de de kongremize gönderilen sözlü ve poster bildirileri arasından seçilecek en iyi bilimsel çalışmalara teşvik ödülleri verilecektir.

Zengin bilimsel programın yanı sıra yine zengin ama abartısız ve nitelikli bir sosyal program hazırlığı içerisinde olduğumuzu da hatırlatmak isteriz.

Göğüs hastalıkları alanındaki yenilikleri takip etmek, bilimsel çalışmalarınızı paylaşmak ve hoş anlar yaşamak için sizleri 2-6 Ekim 2013 tarihinde yapılacak olan SOLUNUM 2013 için sizleri Çeşme'ye bekliyoruz.


Mecit Süerdem
TÜSAD Başkanı

Benan Çağlayan
Kongre Başkanı

Meral Gülhan
Bilimsel Komite Başkanı