:: SOLUNUM 2007 ::

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), çok başarılı ve verimli geçen 2006 ulusal kongresinden sonra, 29. Ulusal Kongreyi -SOLUNUM 2007- Fethiye’de düzenlemekten büyük bir onur ve mutluluk duymaktadır. Amacımız genel göğüs hastalıkları, allerji, torasik onkoloji, yoğun bakım, uyku, pediatrik göğüs hastalıkları, tüberküloz, göğüs cerrahisi, görüntüleme yöntemleri, rehabilitasyon, solunum fizyolojisi ve uzmanlık alanımız ile ilgili diğer dallarda güncel ve günlük pratiğimizde kullandığımız bilgileri interaktif bir ortamda sizlerle paylaşmak olacaktır.

2000 yılında alanımızdaki diğer uzmanlık derneği olan Toraks Derneği ile birlikte "Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu"nu oluşturan TÜSAD, günümüz koşullarında bir uzmanlık derneğinin yürütmesi gereken tüm fonksiyonları yerine getirebilecek şekilde örgütlenmesini sürdürmektedir. 2006 yılı sonunda sekiz alanda çalışma gruplarını ve bu grupların geçici yönetim kurullarını oluşturan derneğimiz, bu kongre esnasında oluşturulan çalışma gruplarının yönetim kurullarını seçecektir. Meslektaşlarımızın ilgi duydukları çalışma grubu toplantılarına kongre esnasında katılmalarını öneririz. Mart 2007 itibarıyla Ankara şubesinin açılmasını diğer bölge ve illerdeki şubeler izleyecektir. Önümüzdeki yıllar hep birlikte uzmanlık alanımızda yoğun bir etkileşim, iletişim ve bilgi aktarımını yaşayacağımız bir dönem olacaktır

Son yıllarda Türkiye’de ve yurdışında uzmanlık alanımızla ilgili düzenlenen toplantıların gittikçe artan oranda izlenmesi ve kanıta dayalı tıp verileri ışığında tartışma ortamlarının oluşması, organizasyon komitesi olarak bizleri çok titiz davranmaya zorlamaktadır.

Kongreye gönderilecek bildirilerde, 2006 yılında olduğu gibi "Sözel Bildiriler"e ağırlık verilecek ve ülkemizde çok zor koşullarda elde edilen bilimsel üretimin daha interaktif ve etkin bir şekilde değerlenmesi sağlanacaktır.

Sahada çalışan uzman meslektaşlarımız, bilgilerini güncellemek için, beklentilerini karşılayacak bir kongre programı ile karşılaşacaklar ve birşeylerin farklı olduğunu hissedeceklerdir.

Genel olarak bir bilimsel toplantı enflasyonunun yaşandığı ve meslektaşlarımızın zaman ayırmakta artık zorlandığı bir ortamda, bilimsel olarak doyurucu ve birçok yönüyle farklı bir kongre olarak anılarınızda yer alacak "SOLUNUM 2007".

Kapsamlı bilimsel içerik yanında, tüm doğal güzellikleri barındıran büyüleyici Fethiye ortamının da öğrenme ve paylaşım üzerine olumlu etkileri olacağı düşüncesindeyiz.

Ekim 2007 de Fethiye’de buluşmak dileğiyle…SOLUNUM 2007
KONGRE ORGANİZASYON KOMİTESİ


Prof. Dr. Can Öztürk
Prof. Dr. Günseli Kılınç
Prof. Dr. Mecit Süerdem
Prof. Dr. Arzu Mirici
Doç. Dr. Filiz Koşar

 

 

genel bilgiler | bildiri özetleri | ana konular | kongre merkezi | kayit | konaklama