Hava yolu hastalıkları (Astım, KOAH, Bronşektazi, Üst Hava Yolu hastalığı, GÖR)
Torasik Tümörler (Akciğer kanseri, Plevral Tümnörler, Mediastinal Tümörler)
Tüberküloz ve nontüberküloz mikobakteriyel infeksiyonlar
Pulmoner Vasküler Hastalıklar (PE, PHT, Vaskülitler)
Mesleksel ve Çevresel Akciğer Hastalıkları
İnterstisyel Hastalıklar
İlaca bağlı Akciğer Hastalıkları
Solunum Yetmezliği ve yoğun Bakım
Plevral Hastalıklar
Göğüs Duvarı ve Diafragma Hastalıkları
Hastalıklarda Pulmoner Tutulum
Obesite ve Akciğerler
Genetik ve Yapısal Hastalıklar
Gebelik ve Akciğer Hastalıkları
Alerjik Hastalıklar
Uyku ile ilişkili akciğer hastalıkları
Tanı Yönemleri; Solunum sesleri , arter kan gazları, Egzersiz testleri
Tedavi Yöntemleri: İnhalasyon tedavileri, Endobronşial tedaviler, Sigara bırakma tedavileri
Pediatrik akciğer Hastalıkları
Medikolegal sorunlar
Uzmanlık alanı ile ilgili ulusal sorunlar
 

 

genel bilgiler | bildiri özetleri | ana konular | kongre merkezi | kayit | konaklama