Kabul Edilen Bildiri Özetleri

 • Sözlü Sunumlar

 • Posterler • On-line bildiri sorunları için iletişim adresi:
  TÜSAD 29. Ulusal Kongresi, K2 Organizasyon, Kongre ve Turizm Hizmetleri
  Tel: (216) 449 49 45, Faks: (216) 449 64 10, e-posta: [email protected]

  Posterler
  Posterler, 70 cm eninde 90 cm boyunda olmalı ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Her posterin üst kısmında bildirinin, yazar(lar)ının ve çalıştıkları kurumun adı yazılı olmalıdır. Posterlerin sunum günü ve sunum detayları kabul yazısında bildirilecektir. Posterler organizasyon komitesince bildirilecek stand numarasında kongre süresince sergilenecektir. Posterlerin asılmasında poster sahiplerine yardımcı olacak görevliler hazır bulunacaktır.

  Kongre Bildiri Ödülleri

  Sözel ve poster sunumu olarak kabul edilmiş bildirilerden ön incelemede ödüle uygun görülenler, kongrede sunum sonrası yeniden hakemlerce değerlendirilecek ve değerlendirme sonunda üç sözel bildiriye ödül verilecektir. Ödül sözel bildirilerin her biri için 750 YTL'dir.

  Ödüle layık görülen çalışmalar birden fazla araştırmacı tarafından gerçekleştirildiyse, ödül araştırmacılar arasında paylaştırılacaktır. Ödül kazanan çalışmalar kongre sonrasında internet sitesinde duyurulacak ve ödül sahiplerine ulaştırılacaktır.

  Olgu sunumları ödül değerlendirmesine alınmayacaktır.

  Önemli Not
  Geçmiş bazı kongrelerde çalışmaları program ve kongre kitabında yer almış çok az sayıda da olsa kimi meslektaşlarımız kongreye katılmamış, poster yerleri boş kalmış veya poster tartışması yapılamamıştır. Bu kimseler kongreye katılmama nedenlerini bildirmemişlerdir. Poster sergisinde bazı poster yerlerinin boş kalması ve sahiplerinin poster tartışmasında poster başında olmaması kongre üyelerince hoş karşılanmamaktadır. Zorunlu bir nedenle kongreye katılmayacak olanların durumlarını önceden kongre sekreterliğine bildirmelerini rica ederiz.

   

   

  genel bilgiler | bildiri özetleri | ana konular | kongre merkezi | kayit | konaklama