Yardım  |   Haklar
Erişkin Bağışıklama - Sezai Taşbakan
TÜSAD İzmir Şube Bilimsel Toplantısı - 2015
Viral Pnömoniler ve Erişkin Bağışıklama >
Tarih: 8 Aralık 2015 Salı

Erişkin Bağışıklama


    Powerpoint sunumunu indir
Yükleniyor (25.901.372 KB)

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Bilgin Arda
Viral Pnömoniler
Özgür Batum
Olgu Sunumu
2024 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği