Yardım  |   Haklar
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Toplantı Slaytları

TÜSAD Toplantı Slaytları Sayfasına Hoşgeldiniz

Derneğimizin eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlemiş olduğu ve düzenleyeceği toplantılarda sunulan slaytları artık bir arada bulabileceksiniz. Üstelik eskisinden daha kolay ve hızlı erişim imkanı ile..

Toplantılaradet
TÜSAD Akademi Bronşektazi Sempozyumu- (Aralık 2023) - (Aralık 2023)4
TÜSAD 45. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi - (Kasım 2023) - (Kasım 2023)92
TÜSAD Akademi Asistan Kampı 4 - (Haziran 2023)11
TÜSAD Akademi Asistan Kampı 3 - (Nisan 2023)15
TÜSAD Akademi Asistan Kampı 2 - (Şubat 2023)17
TÜSAD Akademi Asistan Kampı - (Eylül 2022)14
TÜSAD 40. Ulusal Kongresi - (Ekim 2018)54
TÜSAD 39. Ulusal Kongresi - (Ekim 2017)90
Dokudan Tedaviye Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Gelişmeler (30 Mayıs 2017) - (Mayıs 2017)3
Subsegmenter Pulmoner Tromboemboli Tedavi Edilmeli mi? Karşıt Görüş Toplantısı - (Mayıs 2017)2
Yüksek İrtifa ve Hipoksi Sempozyumu 5 - 6 Mayıs 2017 - (Mayıs 2017)9
TÜSAD Ankara Şubesi İlkbahar Toplantısı Dünya Astım Günü Etkinlik Programı - (Mayıs 2017)2
Dokudan Tedaviye Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Gelişmeler - (Nisan 2017)3
Plevra Hastalıklarında Tanısal - (Nisan 2017)5
Solunum Hastalıklarında Pulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu - (Mart 2017)4
Yoğun Bakımda Toraks Ultrasonografi ve Ekokardiyografi Kursu - (Mart 2017)5
4 Mart Sanal Ebus Kursu Programı - (Mart 2017)2
TÜSAD Akademi Geriatri ve Solunum Sistemi Sempozyumu - (Şubat 2017)6
TÜSAD Akademi - Bronkoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Kursu - 2016 - (Aralık 2016)9
TÜSAD Ankara Şubesi ve KOAH Çalışma Grubu Ortak Dünya KOAH Günü Etkinliği - (Kasım 2016)2
TÜSAD İzmir Şube Kasım Ayı Toplantısı - 2016 - (Kasım 2016)1
TÜSAD Akademi Obezite ve Akciğer Sempozyumu 5 Kasım 2016 - (Kasım 2016)6
TÜSAD İzmir Şube Ekim Ayı Toplantısı - 2016 - (Ekim 2016)2
TÜSAD 38. Ulusal Kongresi - (Ekim 2016)70
3 - 4 Haziran Yedikule Girişimsel Bronkoskopi Kursu - (Haziran 2016)5
TÜSAD Akademi Gebelik ve Akciğer Toplantısı - (Mayıs 2016)5
TÜSAD Akademi Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu - (Nisan 2016)6
TÜSAD Akademi Solunum Fonksiyon Testleri Kursu - (Nisan 2016)5
24 Şubat 2016 Ankara Şubesi Kış Toplantısı - (Şubat 2016)3
Hac ve Umre Ziyaretlerinde Solunum Hastalıkları - (Şubat 2016)2
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Dokudan Tedaviye Hasta Yönetimi - (Şubat 2016)3
Dokudan Tedaviye Akciğer Kanserinde Gelişmeler - (Ocak 2016)4
Torasik Ultrasonografi ve Ekokardiografi Kursu - 2015 - (Aralık 2015)4
Bronkoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Kursu - (Aralık 2015)4
TÜSAD İzmir Şube Bilimsel Toplantısı - 2015 - (Aralık 2015)3
Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri Kursu - (Kasım 2015)4
TÜSAD 37. Ulusal Kongresi - (Ekim 2015)92
TÜSAD İzmir Şubesi Bilimsel Toplantısı - 2015 - (Ekim 2015)2
2. Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu - (Haziran 2015)20
TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu - Sigara Bırakma Yöntemleri Kursu - (Haziran 2015)6
TÜSAD Akademi Kampı 2015 - Geriatrik Hastalarda Solunum Sistemi Hastalıkları - (Mayıs 2015)6
TÜSAD Akademi Antalya Sempozyumu - (Mart 2015)3
Difüz Parankimal Akciğer Hastaliklari ve Pulmoner Vasküler Hastaliklarda Güncelleme - (Şubat 2015)5
Bronkoskopi Teknisyenleri Kursu - (Aralık 2014)5
KOAH’da Pulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu - (Kasım 2014)6
Teknikerlere Yönelik Solunum Fonksiyon Testleri Kursu - (Kasım 2014)6
TÜSAD 36. Ulusal Kongresi - (Ekim 2014)235
Endoskopik Torasik Sempatektomi ve Cerrahi Uygulaması Kursu - (Eylül 2014)3
Akciğer Kanserinde Destek Tedavi Sempozyumu - (Eylül 2014)10
I. İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu - (Haziran 2014)21
Solunum Sistemi İnfeksiyonları: Tedavi ve Korunma Sempozyumu - (Mayıs 2014)8
TÜSAD İzmir Şubesi Bilimsel Toplantısı - 2014 - (Mayıs 2014)4
Difüz Parankımal Akciğer Hastalıklarında Tanısal Yaklaşım - (Nisan 2014)10
TNF Alfa İnhibitörleri ve Tüberküloz - (Nisan 2014)1
TÜSAD İzmir Şube Bilimsel Toplantısı- Ciddi Pnömoniler - (Mart 2014)3
TÜSAD Ankara Şubesi Kış Toplantısı - (Ocak 2014)2
Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu - (Aralık 2013)7
Dünya KOAH Günü Sempozyumu - (Kasım 2013)7
TÜSAD Akademi Kampı 2013/2 - (Kasım 2013)7
TÜSAD İzmir Şube Bilimsel Toplantısı - (Mayıs 2013)2
Ankara Şubesi Kış Toplantısı - (Şubat 2013)3

Toplam: 950


2024 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği