Yardım  |   Haklar
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Toplantı Slaytları

TÜSAD Toplantı Slaytları Sayfasına Hoşgeldiniz

Derneğimizin eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlemiş olduğu ve düzenleyeceği toplantılarda sunulan slaytları artık bir arada bulabileceksiniz. Üstelik eskisinden daha kolay ve hızlı erişim imkanı ile..

Toplantılaradet
TÜSAD 40. Ulusal Kongresi - (Ekim 2018)54
TÜSAD 39. Ulusal Kongresi - (Ekim 2017)90
Dokudan Tedaviye Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Gelişmeler (30 Mayıs 2017) - (Mayıs 2017)3
Subsegmenter Pulmoner Tromboemboli Tedavi Edilmeli mi? Karşıt Görüş Toplantısı - (Mayıs 2017)2
Yüksek İrtifa ve Hipoksi Sempozyumu 5 - 6 Mayıs 2017 - (Mayıs 2017)9
TÜSAD Ankara Şubesi İlkbahar Toplantısı Dünya Astım Günü Etkinlik Programı - (Mayıs 2017)2
Dokudan Tedaviye Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Gelişmeler - (Nisan 2017)4
Plevra Hastalıklarında Tanısal - (Nisan 2017)5
Yoğun Bakımda Toraks Ultrasonografi ve Ekokardiyografi Kursu - (Mart 2017)5
Solunum Hastalıklarında Pulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu - (Mart 2017)4
4 Mart Sanal Ebus Kursu Programı - (Mart 2017)2
TÜSAD Akademi Geriatri ve Solunum Sistemi Sempozyumu - (Şubat 2017)6
TÜSAD Akademi - Bronkoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Kursu - 2016 - (Aralık 2016)9
TÜSAD Ankara Şubesi ve KOAH Çalışma Grubu Ortak Dünya KOAH Günü Etkinliği - (Kasım 2016)2
TÜSAD İzmir Şube Kasım Ayı Toplantısı - 2016 - (Kasım 2016)1
TÜSAD Akademi Obezite ve Akciğer Sempozyumu 5 Kasım 2016 - (Kasım 2016)6
TÜSAD İzmir Şube Ekim Ayı Toplantısı - 2016 - (Ekim 2016)2
TÜSAD 38. Ulusal Kongresi - (Ekim 2016)70
3 - 4 Haziran Yedikule Girişimsel Bronkoskopi Kursu - (Haziran 2016)5
TÜSAD Akademi Gebelik ve Akciğer Toplantısı - (Mayıs 2016)5
TÜSAD Akademi Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu - (Nisan 2016)7
TÜSAD Akademi Solunum Fonksiyon Testleri Kursu - (Nisan 2016)7
24 Şubat 2016 Ankara Şubesi Kış Toplantısı - (Şubat 2016)3
Hac ve Umre Ziyaretlerinde Solunum Hastalıkları - (Şubat 2016)2
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Dokudan Tedaviye Hasta Yönetimi - (Şubat 2016)3
Dokudan Tedaviye Akciğer Kanserinde Gelişmeler - (Ocak 2016)4
Torasik Ultrasonografi ve Ekokardiyografi Kursu - 2015 - (Aralık 2015)4
Bronkoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Kursu - (Aralık 2015)4
TÜSAD İzmir Şube Bilimsel Toplantısı - 2015 - (Aralık 2015)3
Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri Kursu - (Kasım 2015)4
TÜSAD 37. Ulusal Kongresi - (Ekim 2015)93
TÜSAD İzmir Şubesi Bilimsel Toplantısı - 2015 - (Ekim 2015)2
2. Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu - (Haziran 2015)21
TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu - Sigara Bırakma Yöntemleri Kursu - (Haziran 2015)6
TÜSAD Akademi Kampı 2015 - Geriatrik Hastalarda Solunum Sistemi Hastalıkları - (Mayıs 2015)6
TÜSAD Akademi Antalya Sempozyumu - (Mart 2015)3
Difüz Parankimal Akciğer Hastaliklari ve Pulmoner Vasküler Hastaliklarda Güncelleme - (Şubat 2015)5
Bronkoskopi Teknisyenleri Kursu - (Aralık 2014)5
KOAH’da Pulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu - (Kasım 2014)6
Teknikerlere Yönelik Solunum Fonksiyon Testleri Kursu - (Kasım 2014)6
TÜSAD 36. Ulusal Kongresi - (Ekim 2014)237
Endoskopik Torasik Sempatektomi ve Cerrahi Uygulaması Kursu - (Eylül 2014)3
Akciğer Kanserinde Destek Tedavi Sempozyumu - (Eylül 2014)12
I. İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu - (Haziran 2014)21
Solunum Sistemi İnfeksiyonları: Tedavi ve Korunma Sempozyumu - (Mayıs 2014)8
TÜSAD İzmir Şubesi Bilimsel Toplantısı - 2014 - (Mayıs 2014)4
Difüz Parankımal Akciğer Hastalıklarında Tanısal Yaklaşım - (Nisan 2014)10
TNF Alfa İnhibitörleri ve Tüberküloz - (Nisan 2014)1
TÜSAD İzmir Şube Bilimsel Toplantısı- Ciddi Pnömoniler - (Mart 2014)3
Torasik Ultrasonografi ve Ekokardiyografi Kursu - (Ocak 2014)4
TÜSAD Ankara Şubesi Kış Toplantısı - (Ocak 2014)2
Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu - (Aralık 2013)7
Dünya KOAH Günü Sempozyumu - (Kasım 2013)7
TÜSAD Ege Bölgesi Şube Toplantısı - (Kasım 2013)2
TÜSAD Akademi Kampı 2013/2 - (Kasım 2013)7
TÜSAD İzmir Şube Bilimsel Toplantısı - (Mayıs 2013)2
Ankara Şubesi Kış Toplantısı - (Şubat 2013)3
Solunumsal Yoğun Bakımda İnvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu - (Aralık 2012)6
Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) Kursu - (Aralık 2012)8
Pulmoner Vasküler Hastalıklar Sempozyumu - (Aralık 2012)8
TÜSAD Ankara Şubesi Bilimsel Toplantısı - (Kasım 2012)3
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Değişenler - (Kasım 2012)16
Tüsad Akademi Kampı - 2 - (Kasım 2012)11
Tüsad Akademi İstanbul Bölgesel Toplantısı - (Eylül 2012)8
Tüsad Akademi Kampı - 1 - (Haziran 2012)10
TÜSAD İzmir Şubesi Bilimsel Toplantısı - (Mayıs 2012)4
Akciğer Kanserinde Hemşirelik Uygulamaları Kursu - (Nisan 2012)10
TÜSAD AKADEMİ - Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu (2012) - (Mart 2012)7
TÜSAD KOAH Günleri 2012 - (Mart 2012)4
TÜSAD Ankara Şubesi Kış Toplantısı 2011 - (Aralık 2011)3
1. Ulusal Girişimsel Pulmonoloji Sempozyumu - (Aralık 2011)21
Doğu Karadeniz Solunum Buluşması - (Temmuz 2011)15
TÜSAD Ege Bölgesi Şubesi 14.05.2011 Toplantısı - (Mayıs 2011)4
TÜSAD AKADEMİ - Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu (2011) - (Nisan 2011)8
TÜSAD Ege Bölge Şubesi Toplantısı 2011 - (Mart 2011)4
Çalışma Grupları Eğitim Sunumları - (Şubat 2011)7
TÜSAD Ege Bölge Şubesi Celal Bayar Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve Solunum ABD - (Kasım 2010)8
TÜSAD AKADEMİ Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu - (Kasım 2010)11
TÜSAD AKADEMİ TANISAL BRONKOSKOPİ Mezuniyet Sonrası Kursu - (Kasım 2010)7
TÜSAD İç Anadolu Şubesi Güz Toplantısı - (Ekim 2010)6
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Kursu - (Eylül 2010)20
TÜSAD Ege Bölge Şubesi Toplantısı - (Haziran 2010)8
TÜSAD AKADEMİ - Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu (2010) - (Nisan 2010)11
TÜSAD Ege Bölge Şubesi 2010 yılı Bilimsel Faaliyeti - (Nisan 2010)2
TÜSAD AKADEMİ Teknisyenler İçin Solunum Fonksiyon Testleri Kursu - (Mart 2010)9
TÜSAD AKADEMİ Torasik Ultrasonografi ve Ekokardiyografi Kursu - (Mart 2010)14
Tüberkülozda direnç ve yönetimi - (Mart 2010)2
TÜSAD AKADEMİ Sigara Bırakma Yöntemleri Kursu - (Şubat 2010)10
TÜSAD AKADEMİ Bölgesel Sempozyumları - X - (Şubat 2010)5
TÜSAD Ege Bölge Şubesi Salihli Toplantısı - (Kasım 2009)4
TÜSAD Karadeniz Bölgesi Şubesi Toplantısı - (Haziran 2009)1
Akciğer Kanserinde Temel Moleküler Onkoloji - (Haziran 2009)7
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Güncel Yaklaşımlar - (Mayıs 2009)4
Üst ve Alt Solunum Yollarında Ortak Yaklaşım - (Mayıs 2009)4
TÜSAD Ege Bölgesi Şubesi Denizli Toplantısı - (Mayıs 2009)7
Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakmada Tedavi Yaklaşımları - (Mayıs 2009)3
Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIMV) Kursu - (Nisan 2009)5
TÜSAD İzmir Şubesi Aydın Toplantısı - (Mart 2009)8
Günümüzde Tüberkülozda Öne Çıkanlar - (Mart 2009)3
Solunum Yoğun Bakım Ünitesinde Multidisipliner Yaklaşım - (Şubat 2009)9
TÜSAD Bölgesel Sempozyumlari – IX - (Aralık 2008)5
TÜSAD Enfeksiyon Çalışma Grubu - Grip ve Zatürreden Korunma Yolları ve Aşılar - (Kasım 2008)3
TÜSAD Ege Bölgesi İzmir Şube Toplantısı - (Kasım 2008)3
TÜSAD İzmir Şubesi Çanakkale Toplantısı - (Ekim 2008)4
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Paneli - (Haziran 2008)6
İzmir Şubesi Denizli Toplantısı - (Mayıs 2008)3
TÜSAD Erzurum Şube Toplantısı - (Mayıs 2008)3
Pulmoner Hipertansiyon Paneli (İstanbul) - (Nisan 2008)4
TÜSAD Enfeksiyon Çalışma Grubu- Akciğer Enfeksiyonları Tedavisinde Özel Durumlar - (Ocak 2008)5

Toplam: 1174


Sunumlara ulaşamıyorsanız Flash Player'ın son sürümünü yüklemek için tıklayınız.
2009 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği