Yardım  |   Haklar
Olgu Sunumu - Özgür Batum
TÜSAD İzmir Şube Bilimsel Toplantısı - 2015
Viral Pnömoniler ve Erişkin Bağışıklama >
Tarih: 8 Aralık 2015 Salı

Olgu Sunumu


    Powerpoint sunumunu indir
Yükleniyor (6.651.213 KB)

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Bilgin Arda
Viral Pnömoniler
Sezai Taşbakan
Erişkin Bağışıklama
2024 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği