Tükenmeyen Nefesle

Skip Navigation LinksANA SAYFA : YÖNETMELİK / YÖNERGELER : TÜSAD Araştırma Destek Fonu Yönetmeliği

TÜSAD Araştırma Destek Fonu Yönetmeliği

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
ARAŞTIRMA DESTEK FONU YÖNETMELİĞİ

Madde 1- Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) araştırma projesi hazırlanması, değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin esasları düzenler.

Madde 2- Tanımlar ve Kısaltmalar

Araştırma Destek Fonu (ADF): TÜSAD; solunum sistemi fizyolojisi, epidemiyolojisi ve hastalıkları alanında bilimsel araştırmaları desteklemek amacı ile Araştırma Destek Fonu oluşturulmasına karar vermiştir.

Proje Değerlendirme Kurulu (PDK): PDK; bir başkan ve iki üyeden oluşur.

Proje yürütücüsü: Önerilen projeden sorumlu olan araştırmacıdır.

Araştırmacı: Proje yürütücüsü tarafından çalışmada yer alacağı bildirilen bir ya da birden fazla kişidir.

Proje Hazırlanması ve Sunulması

Madde 3- Projelerin başvuru şartları:

 1. Usulüne uygun proje hazırlanması,
 2. Projenin solunum sistemi fizyolojisi, epidemiyolojisi veya hastalıkları alanında olması,
 3. Projenin Türkiye hudutları içinde yapılacak olması ve yapılacağı kurumdan izin alınmış olması,
 4. Lokal Etik Kurul onayının alınması,
 5. Teklif edilen projenin başka bir kuruluş tarafından desteklenmemesi,
 6. Dört nüsha olarak hazırlanan proje dosyalarının yılda iki defa olmak üzere Ocak veya Haziran ayları içinde TÜSAD Genel Merkezine postalanması gereklidir.

Madde 4- Proje Hazırlanması:

Ekte yer alan Proje Öneri Formu hazırlanmasında aşağıda yazılı olanlar dikkate alınmalıdır.

 1. Amaç ve Kapsam: Önerilen çalışmanın amacı, kapsamı, bilime katkısının ne olacağı belirtilmelidir.
 2. Yöntem: İncelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalı ve uygulanacak yöntem açıkca anlatılmalıdır. Denek sayısı, bu sayının nasıl belirlendiği ve çalışmanın sonlanma noktaları ile kullanılacak istatistik yöntem veya yöntemler net olarak belirtilmelidir.
 3. Araştırma Olanakları: Çalışmanın yapılacağı kuruluşta mevcut olan ve proje çerçevesinde elde edilecek araştırma olanakları belirtilmelidir.
 4. Yönetim Düzeni: Projede görev alacak araştırmacıların isimleri, sorumlulukları ve projedeki işlevleri belirtilmelidir.
 5. Çalışma Takvimi: Proje kabulünün tebliğ tarihi projenin başlangıç tarihidir. Projenin bitim tarihi en geç 2 yıl sonradır. Projenin aşamaları ve bunların ne zaman gerçekleşeceği belirtilmelidir.
 6. Bütçe: Sarf malzemeleri bütçede tek tek belirtilmelidir. Proje için gerekli alet, teçhizat ve sarf malzemelerinin proforma faturaları da forma eklenmelidir. Deney hayvanlarının kullanılacağı araştırmalarda ödenek öngörülmüş olmalıdır.
 7. Etik Kurul Onayı: Tüm proje başvuruları için Lokal Etik Kurul Onayı gereklidir.
 8. Proje Yürütücüsü özgeçmişi ve yayın listesi eklenmelidir. Araştırmacılar için özgeçmiş ve yayınları arasından seçilmiş beş yayın verilmelidir.

Madde 5- Projelerin kabul edilmesi

Usülüne uygun hazırlanmış ve teslim edilmiş olan projeler, TÜSAD Genel Sekreteri tarafından numaralandırılarak 10 gün içinde PDK üyelerine gönderilir. Projelerin bir nüshası da ADF proje dosyasında numara sırasına göre muhafaza edilir.

Madde 6- Proje Değerlendirme Kurulu (PDK)

PDK bir başkan ve iki üyeden oluşur. TÜSAD başkanı aynı zamanda PDK başkanıdır. PDK her Genel Kurul sonrasında yeniden seçilir. Görevden isteği ile ayrılan PDK üyesi yerine yeni bir üye seçilir ve bu üyenin de görevi bir sonraki Genel Kurul Toplantısında sona erer. Üyeler tekrar aynı göreve seçilebilirler. PDK, proje seçimi ve takibi için o konu ile ilgili bir veya daha fazla uzmandan yardım isteyebilir. PDK, başkanın belirleyeceği tarih ve yerde toplanır.

Madde 7- Proje değerlendirmesi

PDK tarafından desteklenmeye değer bulunan projeler, ilk toplantıda değerlendirilmek üzere proje hakkındaki düşüncelerin de yer aldığı bir ön yazı ile  Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir. Yönetim Kurulu onayı ile karar kesinleşmiş olur ve karar Dernek Başkanı ile Genel Sekreter imzası ile proje yürütücüsüne yazılı olarak iletilir.

Madde 8- Sözleşme yapılması

Desteklenmesine karar verilen proje için aşağıdaki metinden oluşan sözleşme metni Dernek Başkanı , Genel Sekreter, Proje Yürütücüsü ve tüm araştırmacılar tarafından imzalanır. Sözleşmede belirtilen hususlardan herhangi birine uyulmadığı takdirde derneğin sağladığı maddi desteği geri isteme ve bunun için hukuki işlemleri başlatma hakkı doğmaktadır.

“SÖZLEŞME

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)  …. tarihli Yönetim Kurulu toplantısında desteklenmesine karar verilen …… Araştırma Destek Fonu numaralı ………… isimli çalışmanın yapılması, izlenmesi, sonlandırılması ve iptalinde ilgili yönetmelik kuralları geçerlidir. Proje iptalinde sağlanan alet ve malzemeler TÜSAD Genel Sekreterliğine bir tutanak ile teslim edilecektir. Proje tamamlandıktan sonraki iki yıl içinde yayına dönüştürülecektir. Araştırma yayınlandığı zaman ADF numarası ile birlikte çalışmanın TÜSAD tarafından desteklendiği belirtilecektir. Çalışma yurt dışı bir dergide yayınlanmaz ise yurt içinde sadece TÜSAD yayın organı olan Eurasian Journal of Pulmonology (Eurasian J Pulmonol - EJP) Dergisinde yayınlanacaktır. Biten projeler yayınlanmadan önce ilk TÜSAD Ulusal Kongresinde sunulacaktır.”

Madde 9- Proje kapsamındaki demirbaş malzeme ve aletler TÜSAD’ın mülkiyetindedir. Proje bitiminde kullanılan demirbaş malzeme ve aletler TÜSAD Genel Merkezine teslim edilir.

Madde 10- Projenin izlenmesi

Projenin yürüyüşü altı ayda bir hazırlanan raporlar, PDK’ya iletilmek üzere Dernek Genel Sekreterliğine bildirilir. Belirtilen protokola uygun yürütülmeyen projelerin desteklenmesi PDK’nın teklifi üzerine TÜSAD Yönetim Kurulunca durdurulabilir. Projeler çok özel durumlarda altı ay süreyle uzatılabilir. Projenin iptal edilmesi ile sağlanan alet ve malzemeler tutanak tutularak geri alınır. Projesi iptal edilen proje yürütücüsü üç yıl süreyle yeni proje başvurusunda bulunamaz.

Madde 11- Projenin sonuçlandırılması

Son rapor PDK tarafından incelenir ve sonuçlar bir rapor ile TÜSAD Merkez Yönetim Kuruluna iletilir. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile projenin sonuçlandığı belgelenir ve alınan karar bundan sonraki yükümlülüklerin hatırlatıldığı bir yazı ile birlikte proje yürütücüsüne bildirilir.

 

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Araştırma Destek Fonu Yönetmeliği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Araştırma Destek Fonu Proje Öneri Formu

( PDF dökümana ulaşmak için lütfen ilgili başlıklara tıklayınız...)

ÜYE GİRİŞİ


   
Şifremi Unuttum
  

TÜSAD ÜYELİK BAŞVURUSU

ETKİNLİK TAKVİMİ

Ekim 2019
PztSalÇarPerCumCmtPaz
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
 LookUs & Online Makale