Bilimsel Program
 

27 Ekim 2008 28 Ekim 2008 29 Ekim 2008


Saat Salon 1 Salon 2 Salon 3
08:45-10:00 P1 - PANEL
KOAH Atakları
Mod:Müzeyyen Erk, Mecit Süerdem

Atakda inflamasyon
Fisun Karadağ

Atakla değişen yaşam kalitesi
Banu Salepçi

Atakların önlenmesi
Veysel Yılmaz
P2 - PANEL
Akciğer Kanserlerinde Tedavi Toksiteleri
Mod: Bahar Kurt, Ülkü Yılmaz Turay

Radyasyon pnömonisi ve özefajiti
Ferah Ece

Nötropeni ve enfeksiyon
Ahmet Selim Yurdakul

Bulantı ve kusma
Berna Eren

P3 - MELİHA TERZİOĞLU PANELİ
Hipoksi fizyolojisi ve klinik yansımaları
Mod: Lütfi Çakar, Gülderen Şahin

Hipoksi fizyolojisi
Lütfi Çakar

Farklı hipoksi tiplerinin etkileri
Gülderen Şahin

Solunum sistemi hastalıklarında hipoksik hastaya yaklaşım
Funda Çoşkun

10:00-10:20      
10:20-11:30 K1 - KONFERANS
İnteraktif Radyolojik Olgu Sunumları
(Diffüz parankimal akciğer hastalıkları)

Mod: Oya Kayacan, Arzu Balkan
Carl Fuhrman
P4 - PANEL
Anti TNF-α kullanımında akciğer sorunları
Mod: Günay Aydın, Tülin Çağatay

İmmün yanıtta TNF-α
Faruk Çiftçi

Riskler
Feza Uğurman

İzlem kriterleri
Tülin Çağatay
YM1 - YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Yoğun bakım vizitlerinin etkinliği
Mod: Oktay Demirkıran, Gökhan Mutlu

Doktorun rolü
Nahit Çakar

Hemşirenin rolü
Şeyda Özcan

Fizyoterapistin rolü
Sema Savcı
11:30-11:45      
11:45-13:00 P5 - PANEL
KOAH tedavisinin hedefleri
Mod: Nurhayat Yıldırım, İnci Gülmez

Fonksiyon testleri
İnci Gülmez

Yaşam kalitesi
Çiğdem Biber

Mortalite
Esra Kunt Uzaslan
P6 - PANEL
Superior sulkus tümörü
Mod: Saadettin Çıkrıkçıoğlu, Kamil Kaynak

Tanı ve evreleme
Bahar Kurt

Cerrahi teknik
Bülent Tunçözgür

Multi-model tedavi yaklaşımı
Deniz Yalman
 
13:00-14:00      
14:00-15:15 P7 - PANEL
Astımda değişenler
Mod: Yavuz Demirel, Zafer Çalışkaner

Tedavi hedefleri
Nermin Çapan

Akıllı tedavi yaklaşımı
Mecit Süerdem

Tedavi değişimine yön veren klinik çalışmalar
Bülent Tutluoğlu
P8- PANEL
Ventilatöre Bağlı Hastanın
Uzun Süreli Takibi

Mod:Nahit Çakar, Erdoğan Kunter

Trakeostomi ve alternatifleri
Oktay Demirkıran

Ventilatörden ayırma
Erdogan Kunter

Evde bakım
Tülay Yarkın
 
15:15-15:35      
15:35-16:50

P9- PANEL
Girişimsel pulmonolojide sorunlar, hatalar ve başedilmesi
Mod: Mustafa Yaman, Turhan Ece

Argon plazma koagulasyonu ve elektrokoterizasyon
Semra Bilaçeroğlu

Laser ve krioterapi
Ahmet Ilgazlı

Silikon ve metalik stentler
Serdar Erturan

İntratümoral kemoterapi
Firüz Çelikoğlu

YM2 - YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Tütün kontrolünde neredeyiz ?
Mod: Salih Emri, Tunçalp Demir

Dünyada tütün kontrolü
Osman Örsel

Yeni tütün kontrol yasası neleri değiştiriyor
Füsun Ülger

Sigarasız hastane ve eğitim kurumları nasıl oluşturulabilir
Pınar Pazarlı
IO1 - INTERAKTIF OTURUM
PAH olgu tartışmaları
Mod: Cihangir Kaymaz,
Oğuzhan Okutan,
Filiz Koşar,
Mustafa Mehmet Can,
Bedrettin Yıldızeli
17:00-18:00 K2 - KONFERANS
Mod: Ahmet Akkaya

Uykuda solunum bozuklukları sınıflama, tanı ve tedavisinde yenilikler
Oğuz Köktürk
K3 - KONFERANS
Mod: Ahmet Selim Yurdakul

Bilimsel makalelerde sık kullanılan istatistik testlerin ifade ettikleri
Kazım Özdamar
 

LookUs & Online Makale