Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu - TGHYK sınavı bu yıl kongremizde yapılacaktır.
Teorik Sınav: 16 Ekim 2014 - (Yer: Radisson Blu Otel, Çeşme), Pratik Sınav: 19 Ekim 2014 - (Yer: Çeşme Sheraton Otel’i – Kongre Oteli)


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Bildiriler

Abstracts (Kabul:Poster)powered by AbstractAgent
EP-001Atipik Pulmoner Karsinoid Tümör
Tayfun Çalışkan, Akın Yıldızhan, Ufuk Berber, Fatih Candaş, Sedat Demirsoy, Ömer Ayten, Faruk Çiftçi, Oğuzhan Okutan
EP-002Agresif, HIV-negatif, HHV8 ile ilişkisiz primer effüzyon lenfoma: Nadir bir olgu sunumu
Tayfun Çalışkan, Alpaslan Özgün, Ersin Demirer, Abdullah Haholu, Bülent Karagöz, Faruk Çiftçi
EP-003Akciğer adenokarsinomlu olguda trakeomediastinal fistül ve argon plazma koagülasyon (APC) ile tedavisi
Mehtap Üçer, Çetin Ordu, Kezban Nur Nur Pilancı, Levent Dalar
EP-004Adolesan yaştaki endobronşiyal karsinoid tümör olgusu
Ersin Demirer, Oğuzhan Okutan, Kadir Canoğlu, Gizem Narlı, İsmail Yılmaz, Faruk Çiftçi
EP-005Soliter Trakeal Papilloma: Bir Olgu Nedeniyle
Fatma Yıldırım, Murat Türk, Sedat Demircan, Nalan Akyürek, Ahmet Selim Yurdakul
EP-006İlginç Bir Akciğer Kanseri Vakası
Ömer Tan, Murat Yanar, Ahmet Nasır, Aslı Uçar
EP-007Pulmoner Noduller İle Başvuran Primitive Nöroekdodermal Tümör /Ewing Sarkom: Bir Olgu Nedeni İle
Selvi Aşker, Fuat Sayar, Gülay Bulut, Aysel Sünnetçioğlu, Selami Ekin, Alparslan Yavuz
EP-008Endobronşiyal metastaz yapan osteosarkom olgusu
Abdulsamet Sandal, Deniz Köksal, Funda Aksu, Emin Maden
EP-009Akciğer Kanseri Tanısında DR-70'in Önemi
Sibel Arınç, Umut Sabri Kasapoğlu, Özlem Makbule Akbay, Özlem Oruç, Nurcan Paker
EP-010Opere edilen intratorasik malignitelerde pozitron emisyon tomografisinin değeri
Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Adem Karataş
EP-011Akciğer Kanserinin Klinik Olarak Saptanan Tirod Metastazı: Nadir Bir Olgu
Mustafa Çalık, Nuri Düzgün, Saniye Goknil Çalık, Tahir Taha Bekci, Meryem Ilkay Eren Karanis, Hıdır Esme
EP-012Göğüs Duvarının Nadir Görülen Benign Tümörü: Yüzeyel Anjiyomiksom
Aysel Kurt, Hasan Türüt, Ahmet Acıpayam, Recep Bedir
EP-013Pulmoner Metastazektomi İle Tanı Konulan Renal Hucreli Karsinom (RHK) Olgusu
Selvi Aşker, Ufuk Çobanoğlu, Irfan Bayram, Alparslan Yavuz, Duygu Mergan, Zehra Akman İlik
EP-014Toraks İçi Gross Kitle Ve Masif Plevral Efüzyonla Seyreden Bir Lenfoma Olgusu
Çetin Yaşar, Cebrail Azar, Ömer Faruk Sabaz, Zeynep Türe, Mehmet Kabak, Elif Dursun, Veysi Tekin
EP-015Coincidental Kondrosarkom: Olgu Sunumu
Ercan Kurtipek, Mustafa Çalık, İlknur Küçükosmanoğlu, Nuri Düzgün, Hıdır Esme
EP-016Akciğerin Soliter Plasmasitomu; Olgu Sunumu
Alper Gündoğan, Tuncer Özkısa, Deniz Doğan, Ayhan Özcan, Ömer Deniz, Hayati Bilgiç
EP-017Akciğer Kanseri Böbrek Metastazı: Olgu sunumu
Berna Akıncı Özyürek, Yurdanur Erdoğan, Burcu Cirit Koçer
EP-018Beklenmedik Lokalizasyonda İntramüsküler Miksoma
Elif Duman, Deniz Akpınar, Şaban Ünsal, Zekiye Aydoğdu, Kenan Can Ceylan
EP-019Pnömonektomiye alternatif olarak yapılan Double Sleeve Sol Üst Lobektomi
Figen Türk, Ümit Aydoğmuş, Gökhan Yuncu, Duygu Herek
EP-020Endobronşial Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma
Nur Aleyna Kemik, Nuri Tutar, Olgun Kontaş, Hakan Büyükoğlan, Sema Oymak, İnci Gülmez, Ramazan Demir, İnsu Yılmaz
EP-021Nadir bir olgu: Akciğer tutulumu ile prezente olan granülositik sarkom
Canan Gedik, Asiye Kanbay, Erkan Ceylan, Abdullah Aydın, Şeyma Özkanlı, Erman Öztürk
EP-022Öksürük şikayetiyle gelen özefagusta leyomyom olgusu
Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Şemi Atilla, Fulsen Bozkuş, Ahmet Beyaz
EP-023Kolon Metastazı Saptanan Nadir Bir Akciğer Kanseri Olgusu
Ümran Özden, Berna Akıncı Özyürek, Yurdanur Erdoğan, Burcu Cirit Koçer, Funda Demirağ
EP-024İleuma Metastaz Yapan Bir Skuamöz Hücreli Akciğer Kanseri Olgusu
Mustafa Canbaz, Dursun Tatar, Ceyda Anar, Emre Şenel, Ahmet Emin Erbaycu, Ebru Çakır
EP-025Akciğer Tutulumu Olan Bir Kaposi Sarkomu Olgusu
Dursun Tatar, Mustafa Canbaz, Ceyda Anar, Emre Şenel, Ahmet Emin Erbaycu, Alev Gülşah Hacar
EP-026Lenfoepitelyal Timik Karsinom: Olgu sunumu
Emre Şenel, Dursun Tatar, Ceyda Anar, Mustafa Canbaz, Ahmet Emin Erbaycu, Zekiye aydoğdu
EP-027PET/BT ile Teşhis Edilen Küçük Hücreli Akciğer Kanserinin İntrakardiyak Metastazı
Fırat Uygur, Tacettin Örnek, Hakan Tanrıverdi, Bülent Altınsoy, Fatma Erboy, Figen Atalay, Tarık Elri, Ziyaeddin Aktop, Meltem Tor
EP-028Paraneoplastik sendrom; Lambert Eaton Miyastenik Sendromu: Olgu Sunumu
Tülin Kuyucu, Dildar Duman, Selahattin Öztaş, Emine Nur Koç, Özgecan Karahan
EP-029Pulmoner T Hücreli Lenfoma: Olgu sunumu
Tülin Kuyucu, Dildar Duman, Emine Nur Koç, Özgecan Karahan, Ayçim Şen
EP-030Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Olguda Cilt Metastazı
Zehra Yaşar, Vildan Tekelioğlu, Güray Can, Yusuf Yüce, Gülzade Özyalvaçlı, Ümmügül Üyetürk
EP-031Dev Soliter Fibröz Tümör Nedeniyle Yapılan Kosta Rezeksiyonu
Gökhan Yuncu, Figen Türk, Ümit Aydoğmuş, Duygu Herek, Ferda Bir
EP-032Hibrid VATS lobektomi ve toraks duvarı rezeksiyonu
Suat Gezer, Alper Avcı, İsmail Can Karacaoğlu
EP-033Nadir yerleşimli primer diffüz büyük B-hücreli lenfoma
Elif Tanrıverdio, Murat Acat, Kanan Abbaslı, Zehra Yaşar, Şule Gül, Mehmet Akif Özgül, Neslihan Akanıl Fener, Erdoğan Çetinkaya
EP-034Okkült Folliküler Tiroid Karsinomunun İlk ve Tek Belirtisi Olarak Patolojik Kot Fraktürü; Nadir Bir Olgu
Recep Akgedik, Murat Karakahya, Şükran Akgedik, Şamil Günay
EP-035Göğüs Duvarı Yerleşimli Dev Liposarkom Olgusu
Kamil Kaynak, Elvin Hekimoğlu, Ezel Erşen, Akif Turna
EP-036Erişkin hastada diffüz plevral rabdomiyosarkom
Deniz Köksal, Ferhad İbrahimov, Meral Buğdaycı, Gökhan Gedikoğlu, Salih Emri
EP-037Akciğer Kanserli Hastada Kolon Tümörü: İmmünhistokimyasal İnceleme İle İkinci Primer ve Metastaz Ayırımı
Nalan Ogan, Sümeyye Alparslan Bekir, Mehmet Çoban, Ömür Ataoğlu, Meral Gülhan
EP-038Girişimsel Bronkoskopi ile Tedavi Edilen Endobronşial Hamartom Olgusu ve Aşırı Dinamik Hava Yolu Kollapsı Birlikteliği
Esra Akkütük Öngel, Murat Yalçınsoy, Sinem Atik Güngör, Hüseyin Kadı, Levent Alpay, Esen Akkaya
EP-039Plevral efüzyonun eşlik ettiği nadir malign melanoma olguları
Önder Öztürk, Hümeyra Yıldırım, Merve Pınar, İbrahim Metin Ciriş, Altuğ Şenol, Süreyya Çerçi, Mustafa Yıldız, Ahmet Akkaya
EP-040Kliniğimizden Akciğerin Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu olguları
Fatma Nilgün Hatabay, Nuray Erdal, Makbule Özlem Akbay, Levent Alpay, Aysun Mısırlıoğlu
EP-041Mediastinal Anjiomiyolipom: İki Olgunun Sunumu
Adnan Yılmaz, Levent Alpay, Ayşe Ersev, Gülbanu Horzum Ekinci, Ayçim Şen, Osman Hacıömeroğlu
EP-042Akciğerin İnflamatuvar Miyofibroblastik Tümörü: Olgu Sunumu
Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Ayçim Şen, Levent Alpay, Pınar Atagün Güney, Adnan Yılmaz
EP-043Rastlantısal Olarak Tespit Edilen Plevral Efüzyon İle Prezente Akciğer Kanseri Olgusu
Nesrin Öcal, Deniz Doğan, Ergun Uçar, Hayati Bilgiç
EP-044Erken Yaşta Akciğer Kanseri Tanısı Konulan Asemptomatik Olgu
Deniz Doğan, Nesrin Öcal, Ergun Uçar, Hayati Bilgiç
EP-045Rehberlere uyum göstermeyen takiple uzun sağkalım elde edilen bir küçük hücreli akciğer kanseri olgusu
Evrim Eylem Akpınar, Nalan Ogan, Ersin Erdoğan, Meral Gülhan
EP-046Endobronşiyal Granüler Hücreli Tümör
Gülbanu Horzum Ekinci, Sinem Güngör, Ayşe Ersev, Esen Akkaya, Osman Hacıömeroğlu, Adnan Yılmaz
EP-047Akciğerin Primer Ekstranodal Marjinal Zone Lenfoması
Alper Avcı, İsmail Can Karacaoglu, Derya Gümürdülü, Cemal Özçelik
EP-048Akciğerde Kitle Lezyonu ile Seyreden İlginç Bir Multiple Myelom Olgusu
Özlem Düvenci Birben, Emire Pınar Seyfettin, Ebru Koca, Müşerref Şule Akçay
EP-049Leptomeningeal Metastaz ile Seyreden Akciğer Adenokarsinoma Olgusu
Derya Özaydın, Ülkü Yılmaz, Tuba İnal Cengiz
EP-050Akciğerin primer adenoid kistik karsinomu: Olgu sunumu
Nilgün Yılmaz Demirci, Ahmet Selim Yurdakul, Emel Rodoplu Ünal, Nalan Akyürek, Sedat Demircan
EP-051Primer Akciğer Kanserinin Miliyer Metastazı Olgu Sunumu
Türkan Zeynep Işıkdoğan, Nilgün Yılmaz Demirci, Leyla Memiş, Ahmet Selim Yurdakul
EP-052Operabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Sonuçlarımız;
Kadir Burak Özer, Hatice Eryiğit Ünaldı, Murat Ersin Çardak, Hakan Sönmez, Attila Özdemir, Recep Demirhan
EP-053Kranial Radyoterapi Ardından Kaybolan Akciğer Adenokarsinomu: ‘Abscopal’ Etkisi
Elvin Hekimoğlu, Ahmet Demirkaya, Nurlan Alizade, Ezel Erşen, Kamil Kaynak, Akif Turna
EP-054Akciğer kanseri ve tüberkülozu birlikteliği gösteren kitle olgusu
Sibel Yurt, Burcu Arpinar Yiğitbaş, Mahmut Şahin, Celal Satici, Özkan Saydam, Ayşe Filiz Arpaçağ Koşar
EP-055Diyarbakır Yöresinde Allerjik Solunum Yolu Şikayetleriyle Başvuran Hastalarda Uygulanan Deri Prik Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Melike Demir, Halide Kaya, Hadice Selimoğlu Şen, Mahsuk Taylan, Süreyya Yılmaz, Ayşe Dallı, Beyhan Yılmaz, Özlem Abakay, Cengizhan Sezgi
EP-056Yeniden Düzenlenmiş Astım tedavisi ile Eozinofilik Otitis Media'nın İyileştirilmesi
Onur Dede, Hatice Uluçoban Dede
EP-057İzmir İlinde Prick Testleri İle Saptanan Aeroallerjen Dağılımı
Ayşe Dallı, Melek Çekiç, Sibel Öktem Ayık, Zehra Canan Kaçar, İpek Coşkunol, Aydın İlker Alp
EP-058Astım Kontrolü Üzerine Etkili Faktörler
Filiz Sadi Aykan, Gülçin Sarı, Sema Demir
EP-059Primer Silier Diskinezili Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi
Erkan Akkuş, Sevgi Pekcan
EP-060Kistik fibrozisin geç komplikasyonu olarak pankreasın endokrin tutulumu, diyabetes mellitus
Erkan Akkuş, Sevgi Pekcan, Ümmügülsüm Karadaş
EP-061Akciğer apsesinin nadir nedeni: bronşiyal darlık
Erkan Akkuş, Sevgi Pekcan, Kemal Güleç
EP-062Nadir bir olgu: Scimitar Sendromu
Erkan Akkuş, Sevgi Pekcan, Pınar Yazıcıoğlu
EP-063Pulmoner Alveoler Mikrolitiyazis: Olgu Sunumu
Tayfun Çalışkan, Oğuzhan Okutan, Ufuk Berber, Yasin Uyar, Ömer Ayten, Faruk Çitfçi, Zafer Kartaloğlu
EP-064Bleomisine bağlı interstisyel akciğer hastalığı
Tayfun Çalışkan, Kadir Canoğlu, Oğuzhan Okutan, Ersin Öztürk, Ersin Demirer, Faruk Çiftçi, İsmail Yılmaz, Dilaver Taş
EP-065Nonspesifik interstisyel pnömoni
Tayfun Çalışkan, İsmail Yılmaz, Yasin Uyar, Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Ömer Ayten, Faruk Çiftçi, Ersin Öztürk
EP-066Churg-Straus Sendromu: Olgu sunumu
Nurhan Sarıoğlu, Gülen Demirpolat, Fuat Erel, Mehmet Köse, Bahar Yanık Keyik
EP-067Westermark Belirtisi mi ? Swyer-James/Macleod Sendromu mu?
Recep Akgedik, İlknur Aytekin, Ali Bekir Kurt, Canan Eren Dağlı
EP-068Multisistemik hastalıklarda multidisipliner yaklaşım: Penil sarkoidozis
Sibel Doruk, Eyüp Sabri Uçan, Faruk Doğan, Funda Taşlı, Kemal Can Tertemiz, Umut Hasan Kantarcı
EP-069Akciğer Lenfanjiyoleyomiyomatozis (Olgu Sunumu)
Saltuk Buğra Kaya, Zeynep, Orhan, Erdal Kaysoğdu, Mehmet Özgel, Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Ünal Akel, Ömer Kaya, Zeynep Ayfer Aytemur
EP-070Bir Olgu Nedeniyle Diffüz Alveoler Hemoraji Sendromu
Saltuk Buğra Kaya, Zeynep Ayfer Aytemur, İdris Şahin, Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Ünal Akel, Gazi Gülbaş, Hilal Ermiş, Talat Kılıç
EP-071Diffüz Alveoler Hemoraji ile Başvuran Mikroskobik Polianjitis Olgusu
Şule Taş Gülen, Dicle Akcan Kahvecioğlu, Gökhan Sargın, Osman Elbek
EP-072Nodüler Splenik Sarkoidoz: Nadir Bir Olgu
Mustafa Çalık, Murat Serhat Aygun, Mihrican Yesildag, Saniye Göknil Çalık, Ceyhan Ugurluoglu, Mustafa Cayci, Tahir Taha Bekci, Hıdır Esme
EP-073Sjögren Sendromunun Akciğer Tutulumu: Olgu Sunumu
Taha Tahir Bekçi, Mustafa Çalık, Saniye Goknil Çalık, Hilal Kocabas, Yavuz Sultan Selim Akgul
EP-074Pulmoner Alveolar Mikrolitiazisli Olgularımız
Berna Taşkın Doğan, Nazan Bayram, Ayten Filiz, Meral Uyar, Derya Örtlek, Gözde Ak, Hasan Bayram, Öner Dikensoy
EP-075Homozigot MetilenTetraHidroFolatRedüktaz(MTHFR) gen mutasyonu: Pulmoner Emboli Olgusu
Gülistan Karadeniz, Fidan Sever, Aşkın Gülşen, Serpil Bulaçkır, Sibel Doruk, Özlem İnce, Dilek Gündüz
EP-076Ağır Pulmoner Hipertansiyonu olan KOAH hastalarında Akut vazoreaktivite test sonuçları:29 olgu içeren deneyimimiz
Selvi Aşker, Müntecep Aşker
EP-077Scimitar Sendromu: Bir Olgu Nedeniyle
Dilem Anıl Tokyay, Emine Aksoy, Fatma Tokgöz, Yasemin Bodur, Tülin Sevim
EP-078Salozoprine Bağlı Akciğer Hastalığı - Olgu
Feyyaz Kabadayı, Hasan Özgen, Ülkü Aka Aktürk, Selahattin Öztaş, Makbule Özlem Akbay, Dilek Ernam, Ali Metin Görgüner
EP-079Pituiter Sarkoidoz: Nadir Bir Olgu Sunumu
Cevdet Duran, Tahir Taha Bekci, Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Mustafa Çaycı, Ferda Sevimli Burnık, Samil Ecırlı, Şayeste Akkan Eren
EP-080Glioblastomlu pulmoner tromboembolizmli olguda trombolitik tedavi
Ayşe Nur Soytürk, Ayşegül Karalezli, Ebru Şeref Parlak, Ayşe Şule Şahin, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-081Astımla Karışan Kronik Eozinofilik Pnömoni Olgusu
Feyyaz Kabadayı, Hasan Özgen, Ülkü Aktürk, Dilek Ernam, Ali Metin Görgüner
EP-082Hodgkin Lenfoma Hastasında Bleomisin Tedavisine Bağlı Gelişen Akciğer Toksisitesi
Ünal Akel, Saltuk Buğra Kaya, Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Zeynep Ayfer Aytemur
EP-083Kıvrımlı Pulmoner Ven: Çok Nadir Bir Bulgu
Murat Serhat Aygün, Mustafa Çalık, Süleyman Baktık, Fulden Mutlu Aygün, Saniye Goknil Çalık, Taha Tahir Bekçi, Hıdır Esme
EP-084Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni; Pulmoner Venookluzif Hastalık
Sevim Taşan, Nuri Tutar, Olgun Kontaş, Fatma Sema Oymak, İnsu Yılmaz, Hakan Büyükoğlan, İnci Gülmez, Ramazan Demir
EP-085Marihuana Kullanımına Bağlı Eozinofilik Pnömoni Olgusu
Şule Taş Gülen, Orhan Çildağ, Osman Elbek
EP-086İdyopatik Pulmoner Hemosiderozis: Bir olgu Nedeniyle
Mahşuk Taylan, Süreyya Yılmaz, Melike Demir, Halide Kaya, Özlem Abakay, Hatice Selimoglu Şen, Cengizhan Sezgi
EP-087İmmünitesi sağlam genç erkek hastada Herpes simplex virüs tip-1 pnömonisine bağlı alveoler hemoraji sendromu
Mevlüt Karataş, Halit Çınarka, Servet Kayhan, Aziz Gümüş, Recep Bedir, Songül Özyurt, Ünal Şahin
EP-088KOAH hastasında sol alt lob atelektazisine neden olan aort anevrizması: olgu sunumu
Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Hasan Kahraman, Şemi Atilla, Ahmet Fazıl Görgel
EP-089Pulmoner Emboli İle Başvuran Akut Lökoz Olgusu
İlknur Can, Göksel Altınışık, Neşe Dursunoğlu, Erhan Uğurlu, Zahide Namlı Alaçam, Onur Kaya
EP-090Nitrofurantoin Kullanımına Bağlı İlaç Akciğeri
Hasan Özgen, Feyyaz Kabadayı, Ülkü Aka Aktürk, Selahattin Öztaş, Ali Metin Görgüner, Dilek Ernam
EP-091Masif Hemoptiziye Neden Olan Pulmoner Embolili Behçet Olgusu
Dursun Tatar, Mustafa Canbaz, Ceyda Anar, Emre Şenel, Ahmet Emin Erbaycu
EP-092Bleomisine Bağlı İntertisyel Akciğer Hastalığı Olgusu
Emre Şenel, Mustafa Canbaz, Ceyda Anar, Dursun Tatar, Ahmet Emin Erbaycu, Ali Galip Yener
EP-093Akciğerde eş zamanlı kistik lezyonları olan hemoptizi ile gelen Behçet Hastalığı olgusu
Nurhan Atilla, Gözde Yıldırım Çetin, Şemi Atilla, Hüseyin Arpağ
EP-094Pulmoner alveoler proteinozis
Berna Botan Yıldırım, Recep Akgedik, Şükran Akgedik, Hasan Nazaroğlu
EP-095Akciğer kanserini Taklit Eden Parankimal İnfarkt
Recep Akgedik, Ali Bekir Kurt, Zeki Yüksel Günaydın
EP-096İki Olgu İle Endikasyon Dışı İlioprost Kullanımı
Zahide Alaçam, Neşe Dursunoğlu
EP-097İzotretinoin Kullanımına Bağlı Eosinofilik Pnömoni Olgusu
Fatma Demirci Uçsular, Ceyda Anar, Enver Yalnız, Zekiye Aydoğdu
EP-098Sarkoidozda plevral tutulum ve pnömotoraks
Erol Çağlı, Semra Bilaçeroğlu, Zekiye Aydoğdu, Ahmet Vedat Maviş
EP-099Olgu Sunumu: Pulmoner Alveoler Mikrolitiyazis
Ceyda Anar, Fatma Demirci Uçsular, Enver Yalnız, Zekiye Aydoğdu
EP-100Septik Pulmoner Emboli
Hüseyin Arpağ, Nurhan Atilla, Fulsen Bozkuş, Fazıl Ahmet Görgel, Hasan Kahraman
EP-101Gezici Kaviter Akciğer Lezyonları Olan ANCA Negatif Wegener Granülomatozu:Bir Olgu Nedeniyle
Selvi Aşker, Rıdvan Mercan, Gülay Bulut, Fuat Sayır, Deniz Bulut, Bünyamin Sertoğullarından, Hülya Günbatar
EP-102Perüzyon Stingrafinisinin normal olduğu pulmoner tromboemboli olgusu
Alper Gündoğan, Mehmet Aydoğan, Seyfettin Gümüş, Ömer Deniz, Hayati Bilgiç
EP-103Lenfanjiyoleyomiyomatozis tedavisinde rapamisin deneyimimiz
Arzu Ertürk, Nazire Uçar, Nevin Taci Hoca, Eda Özel
EP-104Bir Olgu Nedeniyle Bronşiyoltis Obliterans Organize Pnömoni
Kaan Kara, Seda Tural Önür, Sinem Nedime Sökücü, Necati Çıtak, Halide Nur Ürer, Sedat Altın
EP-105Pulmoner ve kardiyak tutulumla gelen Behçet olgusu
Nurhan Atilla, Gözde Yıldırım Çetin, Hüseyin Arpağ, Betül Kızıldağ, Şemi Atilla
EP-106Nadir Görülen Bir Olgu:Erişkin Yaşta Görülen Bilateral Swyer-James(Macleod's) Sendromu
Derya Özaydın, Ülkü Yılmaz, Murat Yıldız, Tuba İnal Cengiz
EP-107Derin Ven Trombozu ile Presente Olan Overlap Sendromlu (skleroderma, sjögren, antisentromer sendromu) Bir Olgu
Arzu Ertürk, Nevin Taci Hoca, Ümran Özden, Nermin Çapan
EP-108Nadir Görülen Bir Olgu: Kriptojenik Organize Pnömoni(KOP)
Orhan Yücel, Deniz Doğan, Cantürk Taşcı
EP-109Nadir Bir Olgu: Dendiriform Pulmoner Ossifikasyon
Ayperi Öztürk, Zafer Aktaş, Yetkin Ağaçkıran, Ertan Aydın, Aydın Yılmaz
EP-110Hastanemizde tanı konulan ilk diffüz pulmoner meningotelyomatozis olgusu
Sibel Yurt, Halide Nur Ürer, Burcu Arpınar Yiğitbaş, Celal Satıcı, Barış Şeker, Ayşe Filiz Arpaçağ Koşar
EP-111Hemoptizi ile Başvuran Goodpasture Sendromlu Bir Olgu Sunumu
Orhan Yücel, Ferhat Onur Ural, Deniz Doğan, Cantürk Taşcı
EP-112Değişik şekillerde ortaya çıkan Churg-Strauss sendromlu iki olgu
Sibel Yurt, Celal Satıcı, Burcu Arpınar Yiğitbaş, Barış Şeker, Nurcan Ünver, Ayşe Filiz Arpaçağ Koşar
EP-113Akciğer Lavajı Uygulanan Pulmoner Alveoler Proteinosis Olgusu
Burçin Mıdık, Göksel Kıter, Serpil Tekgül, Kadri Çırak
EP-114Heerfordt Sendromlu Bir Nörösarkoidoz Olgusu
Yasemin Şirin, Kadri Ali Çırak, Berna Kömürcüoğlu, Sinem Dağlı
EP-115Pulmoner Alveoler Mikrolitiyazis: İki kız kardeş, 4 yıllık takip, Olgu Sunumu
Sinem Güngör, Murat Yalçınsoy, Esra Akkütük, Esen Akkaya
EP-116Mazot aspirasyonuna bağlı gelişen pnömoni olgusu
Ersin Demirer, Dilaver Taş, Ömer Ayten, Sedat Demirsoy, Zafer Kartaloğlu, Oğuzhan Okutan
EP-117İnterkostal Sinirden Köken Alan Schwannoma olgusu
Levent Özdemir, Suat Durkaya, Burcu Özdemir, Gökhan Büyükbayram, Zulal Özbolat, Sema Nur Çalışkan, Ali Ersoy
EP-118Tekrarlayan Spontan Pnömotoraksın Nadir Bir Nedeni: Mounier-Kuhn Sendromu
Ali Nihat Annakkaya, Ege Güleç Balbay, Elif Nisa Ünlü, Leyla Yılmaz Aydın, Sinem Safçı, Mertay Boran, Derya Güçlü
EP-119İnatçı hıçkırık ve pnömoni
Özlem Salman Sever, Elif Küpeli, Gaye Ulubay
EP-120Aktif Ülseratif Koliti Olan Pulmoner Tromboemboli Hastasında,Pulmoner Enfarkt Alaninda Gelişen Akciğer Apsesi:Bir Olgu Nedeni Ile
Selvi Aşker, Hülya Günbatar, Selami Ekin, Bünyamin Sertoğullarından, Aysel Sünnetçioğlu
EP-121Akciğer Kanserini Taklit Eden İdiopatik Fibrozing Mediastinit; Olgu sunumu
Cengiz Burnik, Ercan Kurtipek, Mustafa Çalık, Hıdır Esme, Nurşadan Gergerlioğlu, Taha Tahir Bekci
EP-122Primer Pulmoner Alveoler Proteinozis; İki Olgu Sunumu
Cengiz Burnik, Ercan Kurtipek, Meryem İlkay Eren Karanis, Taha Tahir Bekci
EP-123Primer Trakeo-Bronşiyal Amiloidoz: İki Olgu Nedeniyle
Mahşuk Taylan, Hadice Selimoğlu Şen, Halide Kaya, Süreyya Yılmaz, Melike Demir, Ali İhsan Çarkanat, Emine Önder
EP-124KOAH hastasında insidental saptanan diffüz trakeobronşiyal kalsifikasyon
Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Hasan Kahraman, Fulsen Bozkuş
EP-125Dispne ayırıcı tanısında methemoglobinemi olgu sunumu
Ufuk Turhan, Alper Gündoğan, Mehmet Aydoğan, Cantürk Taşçı
EP-126Solunum Fonksiyon Testinin Nadir Bir Komplikasyonu: Pnömotoraks
Ümran Toru, Mehmet Sait İncebıyık, Mehmet Suat Patlakoğlu, Tuncay Vatansever
EP-127Jeneralize tonik klonik nöbet ile ilişkili nörojenik pulmoner ödem (3 olgu nedeniyle)
Merve Yumrukuz, Firdevs Kervan, Emine Bahar Kurt
EP-128Atipik yerleşimli yaygın trombozla seyreden ve vaskulit tanısı alan olgu
Nuran Gökbulut, Gonca Öcal, Züleyha Bingöl, Mustafa Erelel
EP-129Astım Tanısıyla Takip Edilen Trakeobronkomalazili Hasta
Berna Taşkın Doğan, Öner Dikensoy, Meral Uyar
EP-130Yıldırım çarpması sonucu akciğer hasarı
Mustafa Dinç, İlhan Ocakcıoğlu
EP-131Post travmatik pseudokist: nadir görülen bir olgu
Nurhan Atilla, Betül Kızıldağ, Hüseyin Arpağ, Mustafa Şevki Demiröz
EP-132Spontan regresyonla seyreden idiopatik BOOP olgusu
Emel Tellioğlu, Aydan Mertoğlu, Zühre Taymaz, Günseli Balcı
EP-133Pektus Ekskavatum deformitesi ile birlikte olan ve erişkin dönemde tanı konulan Swyer James Mac Leod Sendromu
Mertay Boran, Elif Nisa Ünlü, Ali Nihat Annakaya, Ertay Boran, Sinem Safçı
EP-134Kardiyomegali görünümü veren intratorasik kitle lezyonu
Mehmet Aydoğan, Şafak Yıldız, Mustafa Aparcı
EP-135Yüksek Basınçlı Oksijen Tedavisinde Ortaya Çıkan Atelektazi Vakası
Erdinç Ercan, Şafak Yıldız
EP-136Şiddetli eklem ağrıları ile belirti veren Sjögren sendromunu taklit eden Castleman hastalığı
Mertay Boran, Peri Meram Arbak, Ertay Boran, Zeynep Burçin Arpacı, Binnur Önal
EP-137Zeytin Çekirdeği Aspirasyonuna Bağlı Tekrarlayan Pnömoni Olgusu
Recep Akgedik, İlknur Aytekin, Ali Bekir Kurt, Canan Eren Dağlı
EP-138Opere larinks karsinomlu olguda geç rezorbe olan pnömoni
Cengiz Özdemir, Sinem Nedime Sökücü, Levent Karasulu, Levent Dalar, Gönenç Ortaköylü
EP-139Şizofrenili hastada yabancı cisim aspirasyonu
Sinem Nedime Sökücü, Cengiz Özdemir, Hilal Onaran Boyacı, Levent Karasulu, Levent Dalar
EP-140Yabancı cisim aspirasyonu bronkoskopisti yanıltır mı?
Cengiz Özdemir, Sinem Nedime Sökücü, Tayfun Elibol, Levent Karasulu, Levent Dalar
EP-141Astım ayırıcı tanısında tiriod papiller karsinomu
Sinem Nedime Sökücü, Cengiz Özdemir, Tayfun Elibol, Levent Karasulu, Levent Dalar
EP-142Trakeal Stenoz ile seyreden nadir bir Trakeal Lenfoma olgusu
Akif Özgül, Zehra Yaşar, Ünal Şahin, Murat Acat, Tülay Tecimer, Erdoğan Çetinkaya
EP-143KOAH’lı Bir Hastada Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyona Bağlı Pnömotoraks
İbrahim Koç, Ayşen Dökme, Adem Bayraktar
EP-144Bronkoalveolar Lavaj Sonrası Ani Gelişen Bir Pnömomediasten Olgusu
Esra Ertan Yazar, Aysun Aynacı, Atilla Uysal, Thierry Sibomana, İlyas Kocabağ, Veysel Yılmaz, Esra Fatma Günaydın, Nihal Geniş
EP-145Postentübasyon Trakeal Stenozda Bronkoskopik Balon Dilatasyonu Olgu Sunumu
Alper Gündoğan, Ferhat Onur Ural, Ergün Uçar, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-146Masif hemoptizi ile seyreden embolizasyon materyali (koil) migrasyonu; Olgu sunumu
Alper Gündoğan, Tuncer Özkısa, Şahin Uğurel, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-147Benign trakeobronşiyal tümörlerde endobronşiyal tedavi: 9 olgu nedeniyle
Mehmet Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya, Şule Gül, Murat Acat, Hilal Boyacı, Güler Özgül
EP-148Endobronşial akciğer dışı malignite metastazları: 6 olgu nedeniyle
Mehmet A Özgül, Erdoğan Çetinkaya, Şule Gül, Murat Acat, Hilal Boyacı, Güler Özgül
EP-149Trakeobronkopati osteokondroplastika: 3 olgu
Mehmet Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya, Şule Gül, Murat Acat, Hilal Boyacı, Güler Özgül
EP-150Snare Prop ve Kriyoekstraksiyon ile Çıkarılan Endobronşiyal Dev Hamartom Olgusu
Eda Akcan, Zafer Aktaş, Ayperi Öztürk, Aydın Yılmaz, Osman Akcan, Esra Özaydın
EP-151Fiberoptik Bronkoskopi İle Tanı Konan Pulmoner Kisthidatik Olgusu
Zehra Yaşar, Murat Acat, Erhan Turgut, H. Erhan Dinçer, Naciye Arda, Erdoğan Çetinkaya
EP-152Post-operatif dispnenin nadir bir nedeni: Endotrakeal dev trombüs
Özge Öztürk, Dorina Rama Esendağlı, Emine Yazıcı, Deniz Köksal, Salih Emri
EP-153Stridora neden olan endotrakeal Diffüz Büyük B Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma
Özge Kale, Zafer Aktaş, Ayperi Öztürk, Funda Demirağ, Hayati Kale, Aydın Yılmaz
EP-154Malign Hastalıklarda Endobronşiyal Ultrasonografi Rehberliğinde yapılan Tranbronşiyal İğne Aspirasyonunun Tanısal Değeri
Selahattin Öztaş, Ülkü Aka Aktürk, Levent Alpay, Burhan Meydan, Hamza Ogün, Mahşuk Taylan, Murat Yalçınsoy, Haluk C Çalışır, Dilek Ernam, Ali Metin Görgüner
EP-155Tekrarlayan hemoptizinin nadir nedeni: Trakeal kapiller hemanjiom
Mehmet Akif Özgül, Elif Tanrıverdio, Şule Gül, Zehra Yaşar, Murat Acat, Kanan Abbaslı, Neslihan Akanıl Fener, Erdoğan Çetinkaya
EP-156Tümörü taklit eden trakeal amiloidoz olgusu
Elif Tanrıverdio, Mehmet Akif Özgül, Oğuz Uzun, Şule Gül, Zehra Yaşar, Murat Acat, Naciye Arda, Erdoğan Çetinkaya
EP-157EBUS ile tanı konulan aort trombüsü olgusu
Elif Tanrıverdio, Abdullah Kansu, Mehmet Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya, Güler Özgül, Asım Esenkaya
EP-158Rudimenter trakeal bronşta hamartom olgusu
Erdoğan Çetinkaya, Elif Tanrıverdio, Mehmet Akif Özgül, Zehra Yaşar, Murat Acat, Kanan Abbaslı, Şule Gül, Naciye Arda
EP-159Pulmoner Alveolar Proteinozis Olgusunda Total Akciğer Lavajı
Merih Dilan Albayrak, Derya Özden Omaygenç, Betül Polat Akdemir, Ayşe Ulukol, Zeynep Nilgün Ulukol, Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya
EP-160Akciğer kanserini taklit eden rastlantısal bronşial yabancı cisim aspirasyonu olgusu
Murat Yalçınsoy, Sinem Güngör, Esra Usta Bülbül, Pakize Sucu, Levent Abidin Alpay, Esen Akkaya
EP-161İdiyopatik dev büllöz amfizem (vanishing lung syndrome) tedavisinde endobronşiyal valf uygulaması; olgu sunumu
Alper Gündoğan, Tuncer Özkısa, Ergün Uçar, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-162Endobronşiyal Metastaz Yapan Mikst Germ Hücreli Testis Tümörü: İki Olgu
Ayperi Öztürk, Zafer Aktaş, Aydın Yılmaz
EP-163Vücut Dışı Akciğer Perfüzyonunda Donör Aortu Kullanarak Yapılan Atrial Kanülasyon
Ali Yeginsu, Serkan Bayram, Erdal Taşçı, Belma Erdoğan, Atakan Erkılınç, Cemal Asım Kutlu
EP-164Sol alt lob posterobazal segmentte kitle? Tüberküloz?
Fatih Meteroğlu
EP-165Diş implantı yerleşimi sırasındaki ciddi komplikasyon
Menduh Oruç, Ersin Keskin, Kamile Oruç, Fatih Meteroğlu, Serdar Monis, Ali Bırak
EP-166Sol pulmoner arter ile sol atrium arasındaki kurşun çekirdeği çıkartılmalı mı?
Fatih Meteroğlu
EP-167Pulmoner Hamartomlu 6 Olgunun Literatür Eşliğinde Analizi
Hıdır Esme, Süleyman Emre Akın, Ferdane Melike Duran, Mustafa Çalık, Nuri Düzgün
EP-168Çocukta 1.5 kg Ağırlığında Dekortikasyon Materyali Nedeni: Tüberküloz Plörezi
Nuri Düzgün, Hıdır Esme, Mustafa Çalık, Ercan Kurtipek, Süleyman Emre Akın
EP-169Boğaziçi Köprüsünden Atlama Sonrası Gelişen Travmatik Pulmoner Psödokist
Fatih Candaş, Akın Yıldızhan, Rauf Görür, Turgut Işıtmangil
EP-170intratorasik tiroit olgusu
Menduh Oruç
EP-171Yeni doğanda sternal kleft olgusu
Menduh Oruç, Ahmet Erbey, Atalay Şahin, Fatih Meteroğlu, Bülent Öztürk, Serdar Monis, Ali Bırak
EP-172Akciğer Metastazını Taklit Eden Tipik, Atipik Karsinoid Tümör ve Tümörlet Birlikteliği
Pınar Bıçakçıoğlu, Leyla Nesrin Acar, S.ş Erkmen Gülhan, Merve Şengül, Furkan Şahin, Funda Demirağ, Behiye Akkalyoncu
EP-173Posttorakotomi Nevraljisinde kalıcı Çözüm; peruktan Krioablasyon Uygulaması
Ekrem Şentürk, Engin Pabuşcu
EP-174Tietze Sendromu Tedavisinde Proloterapi
Ekrem Şentürk, Erkan Şahin, Selim Serter
EP-175Alışılmışın dışında bir kardiyak aritmi nedeni; mediastinal schwannom
Serdar Özkan, Özlem Tanas, Funda Demirağ
EP-176Tanı Konulmasında Zorluk Yaşanan Tüberküloz Olgusu
Fatih Meteroğlu, Menduh Oruç, Ali Bildik, Abdurrahman Şenyiğit
EP-177VATS ile Opere Ettiğimiz Akciğer Hidadik Kisti; Dört Olgu Deneyimimiz
Fatih Meteroğlu, Menduh Oruç, Serdar Monis, Ali Bildik
EP-178Manibrium Sterni Trakeaya Basısı
Fatih Meteroğlu, Menduh Oruç, Serdar Monis, Ali Bildik
EP-179Abramson Yöntemi. İlk 6 Olgunun Değerlendirilmesi
Atila Turkyilmaz, Sami Karapolat, Celal Tekinbas, Mehmet Kilic, Mustafa Esat Yamac, Yunus Karaca, Dilek Kutanis
EP-180İntrapulmoner bronkojenik kistler
Sami Karapolat, Atila Turkyilmaz, Harun Tunc, Mustafa Esat Yamac, Yunus Karaca, Dilek Kutanis, Celal Tekinbas
EP-181Harap akciğer
Sami Karapolat, Atila Turkyilmaz, Mustafa Esat Yamac, Yunus Karaca, Dilek Kutanis, Celal Tekinbas
EP-182Raynaud hastalığı ve pektus ekskavatum birlikteliğinde eşzamanlı cerrahi tedavi
Mustafa Esat Yamaç, Sami Karapolat, Atila Türkyılmaz, Yunus Karaca, Celal Tekinbaş
EP-183Sol subklavian dializ kateteri sonrası gelişen vena cava süperior perforasyonu
Mehmet Kilic, Sami Karapolat, Atila Turkyilmaz, Yunus Karaca, Dilek Kutanis, Celal Tekinbas
EP-184Postpnömonektomik Ampiyem Tedavisinde Vakum Yardımlı Kapama Deneyimi: 8 Olgunun Analizi
Kemal Karapınar, Özkan Saydam, Muzaffer Metin, Sertan Erdoğan, Cemal Aker, Burcu Arık, Necati Çıtak, Atilla Gürses
EP-185Dekstrokardinin Eşlik Ettiği Nadir Bir Poland Sendromu
Fatih Candaş, Akın Yıldızhan, Rauf Görür, Turgut Işıtmangil
EP-186Solunum Fonksiyonlarını İleri Derecede Bozan Göğüs Duvarı Deformitesi
Fatih Candaş, Akın Yıldızhan, Rauf Görür
EP-187Özefagus Perforasyonu: Nadir Bir Olgu
Yahya Kemal Günaydın, Mustafa Çalık, Can Gökay Yıldız, Nazire Belgin Akıllı, Ramazan Köylü, Hıdır Esme, Başar Cander
EP-188Nadir görülen kostal enkondrom olgusu
Mustafa Kuzucuoğlu, Nurten Bozlak Yüksel, Aytuna Kuzucuoğlu
EP-189Akciğerin Nadir Görülen Benign Tümörü: Alveoler Adenom
Aysel Kurt, Hasan Türüt, Ahmet Acıpayam, İbrahim Şehitoğlu
EP-190Multiple Enkondromatozisli (Ollier Hastalığı) olguda tanı ve tedavide kotlara bar yerleştirilmesi
Gökay Reyhan, Ertuğrul Yoldaş, Yeşim Doğan, Mert Aygün
EP-191Yüksek enerjili cisimle (pompalı tüfek) yaralanmalı olguda toraksdan tıpa ve saçma çıkartılaması
Gökay Reyhan, Yeşim Doğan, Ertuğrul Yoldaş, Mert Aygün
EP-192Klavikula Kırığında STRATOS ™ Sisteminin Farklı Bir Uygulama Şekli: Olgu Sunumu
Mustafa Çalık, Nuri Düzgün, Saniye Göknil Çalık, Murat Serhat Aygün, Gönül Yılmaz Tosun, Hıdır Esme
EP-193Kostal Hidatik Kist: Nadir Bir Olgu Sunumu
Ferdane Melike Duran, Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Nuri Düzgün, Hıdır Esme, Tahir Taha Bekçi
EP-194Meniskus Ameliyatı Öncesi Tansiyon Pnömotoraksa Neden Olan Rüptüre Kist Hidatik Olgusu
Murat Kılıç, Akın Eraslan Balcı, Derya Tüten
EP-195Akciğer Kitleleri için Cerrahi Deneyimlerimiz
Osman Korcan Tilkan, Mertol Gökçe, Gökçen Sevilgen, Bülent Altunsoy, İbrahim İlker Öz
EP-196Göğüs Duvarında Nadir Görülen Bir Yabancı Cisim: Bıçak
Burhan Apilioğulları, Nuri Düzgün, Ercan Kurtipek, Hıdır Esme
EP-197Bilateral Şilotoraksa Neden Olan Tbc Lenfadenit Ve Plevral Tutulumu Olmayan Mezotelyoma Olgusu
Ercan Kurtipek, Nuri Düzgün, Hıdır Esme, Meryem İlkay Eren Karanis, Ferdane Melike Duran
EP-198Eşzamanlı Bilateral Pnömotoraks: (10 Olgunun Analizi)
Aysel Kurt, Hasan Türüt, Ahmet Acıpayam
EP-199Kuru Sıkı Tabanca İle Yaralanma Sonrası Oluşan Trakeal Rüptür
Figen Türk, Ümit Aydoğmuş, Gökhan Yuncu, Simay Serin, Funda Tümkaya
EP-200Amiloidozun Nadir Bir Formu: Trakeobronşiyal Amiloidozis
Ceyhun Uğurluoğlu, Ercan Kurtipek, Yaşar Ünlü, Taha Tahir Bekçi, Nuri Düzgün
EP-201Özofageal leiomyom
Tarık Yağcı, Esra Yamansavcı Şirzai, Metin Er, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy
EP-202Kaburganın Anevrizmal Kemik Kisti
Mustafa Çalık, Gönül Yılmaz Tosun, Saniye Göknil Çalık, Murat Serhat Aygün, Hıdır Esme, Süleyman Emre Akın, Yasar Ünlü
EP-203İntramüsküler Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Mihrican Yeşildağ, Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Süleyman Emre Akın, Hıdır Esme, Tahir Taha Bekçi, Suat Keskin
EP-204Vertebral Hidatik Kist: Olgu Sunumu
Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Murat Serhat Aygün, Ercan Kurtipek, Süleyman Emre Akın, Ferdane Melike Duran, Hıdır Esme
EP-205Akciğerin Dev Malign Fibröz Histiositoması
Murat Kılıç, Akın Eraslan Balcı, Suna Polatoğlu, Siyami Aydın
EP-206Toraks Boşluğuna Herniye Olmuş Spontan Mide Rüptürlü Nadir Bir Vaka
İrfan Yalçınkaya, Rıza Serdar Evman, Firuzan Aytar, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Mahmut Talha Doğruyol, Şenol Ürek, Burhan Meydan, İlyas Tuncer
EP-207Sağ Alt Bilobektomiyi Takiben Pulmoner Venöz Tromboz ve Akciğer Gangreni Gelişen Bir Bronşektazi Olgusu
Kemal Karapınar, Muzaffer Metin, Özkan Saydam, Lütfiye Kılıç
EP-208Intraplevral Yabancı Cisim: Salatalık Turşusu
Elif Duman
EP-209Künt toraks travmasına bağlı sol ana bronş rüptürü
Esra Yamansavcı Şirzai, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Ozan Usluer
EP-210İlginç Bir Vaka: Bochdalek Üçgeni Yoluyla Retroperitona Giden Mermi
Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Mustafa Necati Dağlı, Hanifi Yıldırım
EP-211Pnömonektomi gerektiren nadir bir dev kist hidatik olgusu
Volkan Baysungur, Serda Metin, Hakan Yılmaz, Tuğba Coşgun, Mustafa Akyıl, Mustafa Vayvada, Levent Alpay, Hakan Kıral, İrfan Yalçınkaya
EP-212En küçük insizyondan akciğer kanseri ameliyatı: Tek port VATS lobektomi
İlhan Ocakcıoğlu, Hakan Sarzep, Ercan Korucu, Mustafa Dinç
EP-213Künt Travmaya Bağlı İnterkostal Akciğer Herniasyonu: Olgu Sunumu
Yücel Akkaş, Neslihan Gülay Peri, Mehmet Ali Eryazgan, Bülent Koçer
EP-214Açık cerrahi sonrası nükseden pectus excavatumun Nuss tekniği ile tedavisi: Olgu sunumu
Yücel Akkaş, Bülent Koçer, Neslihan Gülay Peri, Özgür Karakurt, Tevfik Kaplan, Mehmet Ali Eryazgan
EP-215Toraks Duvarında Bıçakla Acil Servise Gelen Hasta: İlginç Olgu
Bülent Koçer, Yücel Akkaş, Mehmet Ali Eryazgan, Aysu Hayriye Tezcan, Neslihan Gülay Peri, Özgür Karakurt
EP-216Boyun Yaralanması Sonrası Pulmoner Metalik Yabancı Cisim Embolisi
Cemal Özçelik, Alper Avcı, İsmail Can Karacaoğlu
EP-217Diafragmanın Metastazik Over Granüloza Hücreli tümörü: Primer Tümörden 13 Yıl Sonra
İsmail Can Karacaoğlu, Alper Avcı, Derya Gümürdülü, Cemal Özçelik
EP-218Biseps Braki Kasının Anomalileri Poland Sendromunun Bir Komponenti Olabilir
Nurettin Yiyit, Hasan Saygın
EP-219Sternal transvers kleft
Nurettin Yiyit, Hasan Saygın
EP-220Poland sendromunda nadir bir durum: Akciğer herniasyonu
Sezai Çubuk, Orhan Yücel, Emrah Özcan, Gökhan Ayberik
EP-221Trapezius kası Poland sendromunda etkilenen kaslardan biri olabilir mi?
Nurettin Yiyit, Turgut Işıtmangil, Coşkun Öztürker
EP-222Jinekomasti düzeltme ameliyatı ile simetrik görünüm sağlanan Poland sendromu olgusu
Nurettin Yiyit, Nurettin Noyan, Serkan Aribal
EP-223Trakeal Şifte Neden olan Ektopik Tiroid Olgu Sunumu
Ali Cevat Kutluk, Yunus Seyrek, Merve Hatipoğlu, Süleyman Ceyhan, Levent Cansever, Celalettin İbrahim Kocatürk, Mehmet Ali Bedirhan
EP-224Uniportal video yardımlı torakoskopik cerrahi ile dev bül eksizyonu
Funda İncekara, Ebru Sayılır, Koray Aydoğdu, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
EP-225Maligniteyi taklit eden mediastinal bronkojenik kist olgusu
Ebru Sayılır, Leyla Acar, Selma Kara, Pınar Bıçakçıoğlu, Erkmen Gülhan
EP-226Cerrahi Sonrası Gelişen Şilotoraksın Tedavisinde Otolog Kan İle Plöredezis: Olgu Sunumu
Mustafa Çalık, Hıdır Esme, Tahir Taha Bekçi, Saniye Göknil Çalık
EP-227Gecikmiş hemotoraks olgusunda başarılı intraplevral fibrinolitik uygulaması
Özgür Karakurt, Gültekin Gülbahar, Yücel Akkaş, Mehmet Ali Eryazğan, Bülent Koçer
EP-228Ekstrapulmoner İntratorasik Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Neslihan Gülay Peri, Yücel Akkaş, Mehmet Ali Eryazgan, Özgür Karakurt, Bülent Koçer
EP-229Göğüs duvarı soliter plazmasitomu
Mustafa Vayvada, Levent Alpay, Yelda Tezel, Çağatay Tezel
EP-230Horner sendromuna yol açan plazmositom olgusu
Mustafa Vayvada, Mustafa Akyıl, Mine Demir, Çağatay Tezel
EP-231Perikard kisti düşündüren matür kistik teratom olgusu
Mustafa Vayvada, Elçin Ersöz, Mustafa Akyıl, Deniz Gürer, Yelda Tezel, Çağatay Tezel
EP-232Spontan Pnömotoraksın Bir Vakada 2 Komplikasyonu: Spontan Hemopnömotoraks Ve Reekspansiyon Pulmoner Ödem
Okan Karataş, Kuthan Kavaklı, Hamiyet Rehber, Hakan Işık, Deniz Doğan, Alper Gözübüyük, Ersin Sapmaz, Hasan Çaylak, Gökhan Ayberik, Sezai Çubuk, Sedat Gürkök
EP-233Kot fraktürü sonrası osteoporoz tanısı konulan bir hasta: Olgu sunumu
Kuthan Kavaklı, Okan Karataş, Hakan Işık, Deniz Doğan, Ersin Sapmaz, Alper Gözübüyük, Hasan Çaylak, Sezai Çubuk, Gökhan Ayberik, Sedat Gürkök
EP-234Unilateral sendroma eşlik eden bilateral deformite
Nurettin Yiyit, Selami Çakmak, Hasan Saygın
EP-235Dev Mediastinal Kitle Şeklinde Ortaya Çıkan Extramedüller Plazmasitom
Hıdır Esme, Nuri Düzgün, Ferdane Melike Duran, Ceyhan Uğurluoğlu, Mustafa Çalık
EP-236Sol plevral kaviteye uzanan nazogastrik besleme tüpü; nadir görülen bir komplikasyon
Özgür Karakurt, Neslihan Peri, Yücel Akkaş, Mehmet Ali Eryazğan, Bülent Koçer
EP-237Paravertabral Yerleşimli Nadir bir Olgu: Enkondrom
İsa Döngel, İbrahim Metin Ciriş
EP-238Pür Plevral Tutulumlu Plazmositoma Olgusu
Ali Cevat Kutluk, Yunus Seyrek, Süleyman Ceyhan, Levent Cansever, Merve Hatipoğlu, Celalettin İbrahim Kocatürk, Mehmet Ali Bedirhan
EP-239Bilateral videotorakoskopik cerrahi ile rezeke edilen bronşektazi olgusu
Ümit Aydoğmuş, Gökhan Yuncu, Yasin Ekinci, Figen Türk
EP-240Preemptif Torakal Epidural Analjezinin Posttorakotomi Ağrı Sendromu, Allodini ve Hiperaljezi Sıklığına Etkisi
Kamer Dere, Nurettin Yiyit
EP-241Nervus vagus kökenli üst mediasten schwannoması: Nadir görülen bir olgu
Hakan Sarzep, İlhan Ocakcıoğlu, Harun Arslan
EP-242Poland sendromu ve Sprengel deformitesi: komorbidite mi? koinsidans mı?
Nurettin Yiyit, Turgut Işıtmangil
EP-243Spontan Mediastinal Amfizem: 15 Olgu
S.ş Erkmen Gülhan, Leyla Nesrin Acar, Kubilay İnan, Pınar Bıçakçıoğlu, Göktürk Fındık, Sadi Kaya, Ülkü Yazıcı
EP-244Pulmoner Metastaz Yapan Paraganlioma
Merve Şengül, Leyla Nesrin Acar, S.ş Erkmen Gülhan, Barış Hekimoğlu, Ebru Ünsal, Funda Demirağ, Pınar Bıçakçıoğlu
EP-245Tek port video torakoskopik yaklaşım ile tanı alan pulmoner hyalinize granülom: Nadir bir olgu
İlhan Ocakcıoğlu, Mustafa Dinç, Hakan Sarzep
EP-246Postoperatif Geç Dönemde Ortaya Çıkan Pulmoner Arter Güdüğünde Tromboz
Tevfik İlker Akçam, Şeyda Örs Kaya, Özgür Samancılar, Kenan Can Ceylan
EP-247Spontan hemopnömotoraks: Yaşamı tehdit eden nadir bir klinik antite
Gökçe Cangel, Şevki Pedük, Zehra Zeynep Keklikkıran, Akın Ünal, Ezgi Tatlısu
EP-248Akciğer Kanseri Rezeksiyonu Sonrası Bir Yıllık Mortalite
Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Serkan Yazgan, Esra Yamansavcı Şirzai, Mehmet Ünal, Tarık Yağcı
EP-249Konvülziyona Neden Olan Spontan Pnömomediastinum Olgusu
Barış Hekimoğlu, Leyla Nesrin Acar, S.ş Erkmen Gülhan, Pınar Bıçakçıoğlu, M. Ali Beyoğlu
EP-250Havalı Tüfek İle Gelişen Hemopnömotoraks
Leyla Nesrin Acar, S.ş. Erkmen Gülhan, M. Ali Beyoğlu, Kubilay İnan, Pınar Bıçakçıoğlu
EP-251Sekonder Spontan Pnömotoraksta Amfizem Derecesi İle Uzamış Hava Kaçağı İlişkisi
Serpil Sevinç, Şeyda Örs Kaya, Tevfik İlker Akçam, Kenan Can Ceylan, Özgür Öztürk
EP-252Komplike Hidatik Kistler
Hüseyin Fatih Sezer, Aslı Gül Akgül, Salih Topçu, Şerife Tuba Liman, Seymur Salih Mehmetoğlu, Serkan Özbay
EP-253Akciğer Amiloidozu
Aslı Gül Akgül, Hüseyin Fatih Sezer, Serkan Özbay, Seymur Salih Mehmetoğlu, Şerife Tuba Liman, Kürşat Yıldız, Salih Topçu
EP-254Femur Kırığı Olan Hastada Yağ Embolisi Sendromu
Serdar Şirzai, Sinem Ergün, Hakan Aygün, Ayşe Taşdemir, Esra Yamansavcı Şirzai, Deniz Bozdoğan
EP-255Spontan Şilotoraks Olgusu
Burçin Çelik, Mehmet Gökhan Pirzirenli, Zeynep Pelin Sürücü
EP-256Postintubasyon Mediastinal Trakeal Stenoz (Olgu Sunumu)
Sezai Çubuk, Orhan Yücel, Gökhan Ayberik, Mehmet Ali Şahin, Ahmet Hakan Birkent
EP-257İzole Göğüs Duvarı Kemik Patolojilerinde Radyolojik Takip Yeterli Midir?
Orhan Yücel, Sezai Çubuk, Gökhan Ayberik
EP-258İntrapulmoner Sekestrasyon İle Aberran Vasküler Yapı Birlikteliği (Olgu Sunumu)
Sezai Çubuk, Orhan Yücel, Adem Güler, Gökhan Ayberik
EP-259İntraoperatif Tanı Alan İntralober Sekestrasyon Vakası
Sezai Çubuk, Orhan Yücel, Gökhan Ayberik, Alper Gözübüyük
EP-260Resüsitasyon Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Tansiyon Pnömotoraks
Sezai Çubuk, Gökhan Ayberik, Gürhan Taşkın, Levent Yamanel, Orhan Yücel
EP-261Gebelikte spontan pnömotoraks yönetimi; Olgu sunumu
Defne Kalaycı, Serkan Uysal, Ali Kılıçgün
EP-262Farklı Hücre Tipinde Metastazlar İle Seyreden Ve Synovial Sarkomu Taklit Eden Timoma Olgusu
Levent Cansever, Yunus Seyrek, Süleyman Ceyhan, Halide Nur Ürer, Ali Cevat Kutluk, Celalettin İbrahim Kocatürk, Mehmet Ali Bedirhan
EP-263Katamenial Pnömotoraks Nedeniyle Opere Edilen Torasik Endometriozis Olgusu
Levent Cansever, Merve Hatipoğlu, Yunus Seyrek, Cemal Tamer Erel, Mehmet Ali Bedirhan
EP-264Travmatik Hemotoraks İle Başvuran Olguda Eşzamanlı Kontrlateral İnoperabl Akciğer Karsinomu: İlginç Olgu Sunumu
Levent Cansever, Merve Hatipoğlu, Didem Görgün Hattatoğlu, Ali Cevat Kutluk, Celalettin İbrahim Kocatürk, Birsen Pınar Yıldız, Mehmet Ali Bedirhan
EP-265Bilateral Akciğer Kist Hidatiğinde Tek Aşamalı Operasyon. Bilateral Anterior Torakotomi
Ahmet Uluşan, Maruf Şanlı, Onur Bayrakçı, Ahmet Ferudun Işık, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli
EP-266Subglottik Tam Tıkanıklık Ve Trakeotomili Bir Olguda Cerrahi Rekontrüksiyon Olgusu
Mehmet Ali Bedirhan, Süleyman Ceyhan, Cengiz Özdemir, Kamil Hakan Kaya, Levent Cansever
EP-267Plevral efüzyon ile seyreden sekonder amiloidoz
Uğur Temel, David Ojalvo, Mehmet Yavuz Gürler, Fatih Borlu, Savaş Öztürk, Canan Tanık, Rabia Yakar
EP-268Hemoptizi Nedeniyle Opere Edilen Churg-Strauss Sendromu
Hakkı Ulutaş, Ayşenur Akatlı, Muhammet Reha Çelik, Hilal Ermiş, Akın Kuzucu
EP-269Perikardiyal Yağ Dokusunu Perfore Eden ve Çıkarılamayan Göğüs Tüpü,Tüp Torakostominin Nadir Bir Komplikasyonu
Şevki Mustafa Demiröz, Mahmut Tokur
EP-270Nadir Bir Komplikayon, Sağ Hemitoraksta Nazogastrik Kateter
Nezir Yılmaz, Şevki Mustafa Demiröz, Ömer Faruk Boran, Mahmut Tokur
EP-271Osteosarkom akciğer metastazı sonrası gelişen eşzamanlı bilateral pnömotoraks
Serda Kanbur Metin, Talha Doğruyol, Mustafa Akyıl, Cansel Atinkaya Öztürk, Volkan Baysungur
EP-272Neoadjuvan tedavi sonrası solunum fonksiyonları kısıtlı yaşlı hastada cerrahi tedavi; videotorakoskopik sağ apikoposterior (s1-2) segmentektomi
Hüseyin Melek, Adem Deligönül, Gamze Çetinkaya, Mehmet Muharrem Erol, Ahmet Sami Bayram, Cengiz Gebitekin
EP-273Klips ile Torakal Sempatik Blokaj Geri Dönüşlü Bir Ameliyat mıdır?
Nurettin Yiyit
EP-274Videotorakoskopik (VATS) kaburga rezeksiyonu: İki osteokondrom olgusu
İlhan Ocakcıoğlu, Mustafa Dinç
EP-275Hiperhidroziste T2, T3 ve T4 sempatektomi uygulanan olgularımızın karşılaştırılması
Abidin Şehitoğulları, Fuat Sayır, Ufuk Çobanoğlu, Ali Kahraman, Yusuf Aydemir
EP-276HIV (+) Hastada Akciğerde Multipl Nodüller: Kaposi Sarkomu
Önder Kavurmacı, Ali Özdil, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı, Ali Veral
EP-277Opere Edilen Primer Mediastinal Tümörlerde Cerrahi Sonuçlarımız;
Kadir Burak Özer, Hakan Sönmez, Murat Ersin Çardak, Attila Özdemir, Hatice Eryiğit Ünaldı, Recep Demirhan
EP-278Künt Göğüs Travması Nedeniyle Yelken Göğüs Gelişen Bir Hastada Gecikmiş Bronş Rüptürü Teşhisi
Kemal Karapınar, Sertan Erdoğan, Özkan Saydam, Deniz Sansar, Muzaffer Metin
EP-279İatrojenik 8cm'lik Trakea Laserasyonunun Greft Yardımıyla Cerrahi Onarımı
Feyza Bolcal, Mahmut Tokur, Şevki Mustafa Demiröz, Hafize Öksüz
EP-280Pediatrik olguda bronşial stent uygulaması
Atilla Can, Sevgi Pekcan, Tamer Altınok
EP-281Aynı Hemitoraksta Çifte Diyafragma Hernisi
Halil Tözüm, Sümeyra Bölük, Tahir Şevval Eren
EP-282Bir Hemitoraksı Tama Yakın Dolduran Kitle: Dev Soliter Fibröz Tümör
Ali Özdil, Önder Kavurmacı, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı, Deniz Nart
EP-283Tiroid Papiller Kanserinde Pulmoner Metastaz
Selma Mine Kara, Funda İncekara, Koray Aydoğdu, Furkan Şahin, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
EP-284Toraks tomografisinde 14 adet görülen, intraoperatif 25 adet akciğer metastazı saptanan Endometrium kanseri: Olgu Sunumu
Okan Karataş, Kuthan Kavaklı, Hakan Işık, Alper Gözübüyük, Hasan Çaylak, Ersin Sapmaz, Gökhan Ayberik, Sezai Çubuk, Sedat Gürkök
EP-285Öksürük sonrası oluşan kosta fraktürleri- 4 olgu
Mertay Boran, Ertay Boran, Elif Nisa Ünlü, Ege Güleç Balbay
EP-286Kemoterapi sonrası gelişen Pseudomonas aeruginosa pnömonisi ve akciğer apsesi
Ersin Demirer, Ömer Ayten, Kadir Canoğlu, Yasin Uyar, Faruk Çiftçi
EP-287Plevral Sıvı Örneklemesinde Lökosit İçerisinde Nokardiya Görülerek Tanıya Gidilen Bir Nokardiya Pnömonisi Olgusu
Murat Acat, Elçin Çakmaklıoğulları, Aylin Pıhtılı, Onur Yazıcı, Aytaç Bilgiç, Songül Acat, Sinan Kazan, Erdoğan Çetinkaya
EP-288Olgu sunumu: Lady Windermere Sendromu
Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı
EP-289Nadir Bir Olgu: İnvaziv Pulmoner Aspergillozise Sekonder Spontan Pnömotoraks ve Plevral Efüzyon Birlikteliği
Ayşe Dallı, Melek Çekiç, Halil Taşkaynatan, Sibel Öktem Ayık
EP-290Bir Epidemi Sırasında Spesifik Tanısal Yöntemler Kullanılmaksızın Tanı Alan Erişkin Viral Pnömoni-İki Olgu Eşliğinde
Pınar Akın Kabalak, Asım Esenkaya
EP-291Akciğer Kanserini Taklit Eden Endobronşiyal Aktinomikozis; Olgu Sunumu
Cengiz Burnik, Ercan Kurtipek, Meryem İlkay Eren Karanis, Taha Tahir Bekci
EP-292Kaldırım Taşı Görünümü ile Seyreden Pnömoni Olgusu
Ersin Günay, Seçil Demir, Muzaffer Sarıaydın
EP-293Savaş mağdurunda nekrotizan pnömoni olgusu
İbrahim Koç, Ayşen Dökme, Yusuf Doğan
EP-294Karaciğer kist hidatiğinin v.cava inferoir invazyonu sonrası gelişen Budd Chiary sendromu ve pulmoner emboli
Umut Hasan Kantarcı, Güleç Mert, Mustafa Gök, Bülent Çağlar Bilgin, Çoşkun Doğan
EP-295Nadir bir kist hidatik tutulumu: Orbital kavite
Umut Hasan Kantarcı, Güleç Mert, Mustafa Gök, Bülent Çağlar Bilgin, Coşkun Doğan
EP-296Nadir bir kist hidatik tutulumu: Serebral kist hidatik
Umut Hasan Kantarcı, Güleç Mert, Mustafa Gök, Bulent Caglar Bilgin, Coşkun Doğan
EP-297Wegener Granülomatozisi Taklit Eden Bir Ekinokokus Alveolaris Ogusu
Berna Akıncı Özyürek, Yurdanur Erdoğan, Burcu Cirit Koçer, Ümran Özden, Funda Demirağ, Ertan Aydın
EP-298Multi-organ apsesi
Sibel Öktem Ayık, Oktay Şenöz, Ayşe Dallı, Melek Çekiç
EP-299HIV pozitif olduğu tespit edilen olguda mortal seyreden bir Pneumocystis carinii pnömonisi
Mustafa Canbaz, Dursun Tatar, Ceyda Anar, Emre Şenel, Ahmet Emin Erbaycu
EP-300İmmun Yetmezlik Saptanmayan Hastada Pulmoner Nokardiyozis;Olgu sunumu
Zehra Yaşar, Murat Acat, Hilal Onaran, Akif Özgül, Neslihan Fener, Fahrettin Talay, Erdoğan Çetinkaya
EP-301Pnömoni Tanısında Göğüs Ultrasonografisi: Bir Gebe Olgu
Mehmet Sinan Bodur, Fatma Didem Birel, Cemile Dilşah Sürmeli, Mustafa Karakoyun
EP-302Pnömoni ile başvuran bir musküler distrofi olgusu
Hatice Uluçoban Dede, Aykut Çilli
EP-303Nadir Bir Soliter Pulmoner Nodül Nedeni; Pulmoner Aktinomikoz
Murat Acat, Zehra Yaşar, Akif Özgül, H. Erhan Dinçer, Neslihan Fener, Fahrettin Talay, Erdoğan Çetinkaya
EP-304Akciğer Kanseri Nedeniyle Pnömonektomi Yapılan Olgunun Takibinde Pozitron Emisyon Tomografide False Pozitif Tutulum Nedeni: Bronşiyal Güdük Aktinomikozu
Nevin Taci Hoca, Arzu Ertürk, Nermin Çapan, Ümran Özden, Pınar Bıçakçıoğlu, Hatice Esra Özaydın
EP-305İmmünkompetan Hastada Gelişen Mantar Ampiyemi Olgu Sunumu
Özlem Düvenci Birben, Emire Pınar Seyfettin, Merih Tepeoğlu, Müşerref Şule Akçay
EP-306Nadir Bir Akciğer Enfeksiyonu Olgusu: Pulmoner Aktinomikoz
Muhammet Gülhan, Pınar Yıldız Gülhan, Mesut Arslan, Şeyma Yıldız
EP-307Rituximab Tedavisi Uygulanan Lenfomalı Hastada Kriptokok Plörezisi (Olgu Sunumu)
Nalan Ogan, Meltem Aylı, Semra Tunçbilek, Tevfik Kaplan, Haldun Umudum, Meral Gülhan
EP-308Künt toraks travması sonrası geç bir komplikasyon: Akciğer apsesi
Mertay Boran, Elif Nisa Ünlü, Bilge Aydemir, Ertay Boran, İdris Şahin
EP-309Akciğer kanserini taklit eden kaviter lezyon:pulmoner aktinomikoz
Lütfiye Kılıç, Gülcihan Zehra Özkan, Halide Nur Ürer, Deniz Bilici, Serpil Başgüden
EP-310Steroid Tedavisi Sonrası Gelişen Pulmoner Nokardiyozis
Orhan Yücel, Ufuk Turhan, Deniz Doğan, Cantürk Taşcı
EP-311Pnömokok Aşısı Sonrası Gelişen Pnömokoksik Pnömoni
Şeyma As, Ayşin Durmaz, Naciye Mutlu, Hüseyin Cem Tigin, Işıl Gökdemir, Murat Kıyık, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
EP-312KOAH tanılı hastalarda serum RDW düzeyi ve atak özellikleri
Serap Argun Barış, Tuğba Aşlı Önyılmaz, Esra Kuşlu Uçar, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Füsun Yıldız
EP-313KOAH’ta Atakta ve Stabil Dönemde Yaşam Kalitesi Anketleri Sonuçları ile Serum MPV ve IL-6 Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Balam Er Dedekargınoğlu, Elif Küpeli, Nilufer Bayraktar, Ersin Öğüş, Gaye Ulubay
EP-314Kronik Obstrüktif Akciğer Hastaları Abdominal Aort Anevrizması yönünden Taranmalı mıdır?
Ülkü Aka Aktürk, Nagihan Durmuş Koçak, Mehmet Arif Akçay, Selahattin Öztaş, Feyyaz Kabadayı, Hasan Özgen, Makbule Özlem Akbay, Dilek Ernam, Ali Metin Görgüner
EP-315Serum magnezyum düzeyleri kronik obstrüktif akciğer hastalığında akut alevlenme sıklığı ile ilişkilidir: prospektif bir çalışma
Müge Hazıroğlu, Aziz Gümüş, Asiye Yavuz, Derya Gıakoup
EP-316KOAH alevlenme tanısı ile yatan hastaların özellikleri
Duygu Fidan, Yasemin Karaman, Şermin Börekçi, Sema Umut
EP-317YKL-40 serum düzeyi kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut alevlenmelerinde artar
Aziz Gümüş, Müge Hazıroğlu, Derya Gıakoup, Sebih Alp
EP-318Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığında Artmış Nötrofil/Lenfosit Oranı Metabolik Sendrom Belirteci Olabilir mi?
Zehra Yaşar, Melih Büyükşirin, Fatma Demirci Üçsular, Aysel Kargı, Fahrettin Talay, Ozlem Kar Kurt
EP-319Sigara İçen KOAH-Astım Tanılı Hastaların Karbonmonoksit Düzeyleri
Gülçin Sarı, Deniz Tavlı Aydoğan, Filiz Sadi Aykan, Ayten İşlek
EP-320Pnömoni nedeniyle interne edilen KOAH’lı hastalarda İnhaler Steroid Kullanımı
Burcu Arpınar Yiğitbaş, Sibel Yurt, Celal Satıcı, Aybüke Kekeçoğlu, Filiz Koşar
EP-321Biyomas maruziyeti olan KOAH’LI hastalarda BODE indeksi kriterlerinin değerlendirilmesi
Meliha Burcu Önemli Demirci, Özlem Saniye İçmeli, Hatice Türker, Baran Gündoğuş, Dilek Yavuz
EP-322Akut KOAH Alevlenmesinde P.aeruginosa Enfeksiyonunun Meydana Getirdiği Şiddetli Havayolu Obstruksiyonu
İpek Saadet Edipoğlu, Mustafa Akker, Yalım Dikmen
EP-323Bir Pilotta ve Bir Uçuş Teknisyeninde Saptanan Amfizem Olguları
Erdinç Ercan, Şafak Yıldız
EP-324Tek taraflı saydam akciğer görüntüsünün eşlik ettiği amfizem olgusu
Ersin Demirer, Ömer Ayten, Sedat Demirsoy, Dilaver Taş, Mehmet İncedayı
EP-325Bronşiyal Astım Tanısıyla Tedavi Edilen Çift Aortik Ark
Tayfun Çalışkan, Ömer Ayten, Hatice Kaya, Faruk Çiftçi, Kemal Kara, Hasan Saygın, Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş
EP-326Scimitar Sendromu
Tayfun Çalışkan, Ömer Ayten, Yasin Uyar, Dilaver Taş, Faruk Çiftçi, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu
EP-327Masif hemoptizi ile seyreden intralober sekestrasyon olgusu
Barış Şeker, Celal Satıcı, Burcu Arpınar Yiğitbaş, Sibel Yurt, Kemal Karapınar, Muzaffer Metin, Filiz Koşar
EP-328Öksürük Nedeni Olarak Trakeal Divertikül
Semih Koçyiğit, Elif Altuntaş Şenol
EP-329Sağ pulmoner hipoplazi
Tayfun Çalışkan, Ömer Ayten, Yasin Uyar, Oğuzhan Okutan, Faruk Çiftçi, Zafer Kartaloğlu, Dilaver Taş, Ersin Demirer
EP-330Semptomsuz Seksen Yıl
Semih Koçyiğit, Elif Altuntaş Şenol, Hasan Baki altınsoy
EP-331Konjenital Bronşiyal Atrezi
Fatih Alasan, Nisa Ünlü, Ali Nihat Annakkaya
EP-332Alfa 1 antitripsin eksikliğine bağlı saydam akciğer görünümü: olgu sunumu
Ersin Demirer, Sedat Demirsoy, Ömer Ayten, Coşkun Öztürker, Faruk Çiftçi
EP-333Erişkin yaşta saptanan Swyer-James-Macleod (tek taraflı saydam akciğer) Sendromu (SJMS) olgusu
Saltuk Buğra Kaya, Müge Otlu Karadağ, Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Ünal Akel, Zeynep Ayfer Aytemur
EP-334KOAH tanısı sırasında tesbit edilen sol akciğer agenezisi olgusu
Asiye Yavuz, Aziz Gümüş, Müge Hazıroğlu, Derya Giakoup, Sebih Alp
EP-335Nadir Görülen Kartagener Sendromlu Hastanın Nodülleri Neden var?
Ayşe Gül Öney Kurnaz, Funda Yalçın, Hasan Zafer Ali Sak, Edip Arpa, Abdullah Emre Nayman, Mehmet Gencer
EP-336Geç Yaşta Saptanan Bir Pulmoner Konjenital Anomali Olgusu - Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon
Zahide Alaçam, Neşe Dursunoğlu, Erhan Uğurlu, Ali İhsan Yıldız
EP-337Kitle lezyonların ayırıcı tanısında Pulmoner Sekestrasyon; Olgu sunumu
Alper Gündoğan, Ferhat Onur Ural, Nesrin Öcal, Tuncer Özkısa, Ergun Uçar, Hayati Bilgiç
EP-338Romatoid artrit hastasında sağ aortik ark ve azygos lob birlikteliği: olgu sunumu
Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Gözde Yıldırım Çetin, Şemi Atilla, Fulsen Bozkuş
EP-339Asemptomatik Dev Timik Kist
Burçin Çelik, Selçuk Gürz, Muzaffer Elmalı, Yurdanur Süllü
EP-340Geç Tanı Almış Trakeaözefageal Fistül
Mehmet Ünal, Ahmet Üçvet, Ozan Usluer, Esra Yamansavcı Şirzai, Soner Gürsoy
EP-341Perikardiyal Kist Tanısı İle Ameliyat Edilen Hastaların Değerlendirilmesi
Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Burçin Çelik, Mehmet Gökhan Pirzirenli, Ayşen Taslak Şengül, Ahmet Başoğlu
EP-342Prader Willi Sendromlu Hastada Trakeomalazi
Ayşe Şule Ateş, Ebru Şengül Şeref Parlak, Ömer Faruk Ateş, Hatice Kılıç
EP-343Sağ aortik ark aberran sol subklavian arter: olgu sunumu
Nurhan Atilla, Hüsyin Arpağ, Şemi Atilla, Fulsen Bozkuş
EP-344Perioperatif olarak tanısı koyulan Scimitar sendromu olgusu
Derya Özden Omaygenç, Merih Dilan Albayrak, Hasan Akın, Mesut Buz, Betül Akdemir, Necati Çıtak, Tuğba Doğu, Ayşe Ulukol, Nilgün Ulukol
EP-345Toraks Travmalı Bir olguda Saptanan Persistan Sol Vena Kava Süperior Olgusu
Argün Kış, Mustafa Tuğrul İşler, Ramazan Arslan
EP-346Diş teknisyeni pnömokonyoz olgusu
Hakan Tanrıverdi, Tacettin Örnek, Fatma Erboy, Bülent Altınsoy, Müge Meltem Tor, Metin Çeikiz, Figen Atalay
EP-347Bilateral Gezici İnfiltrasyonlarla Giden Olgumuz
Sakine Yılmaz Öztürk, Emel Çağlar, Mediha Gönenç Ortaköylü, Sinem İliaz, Belma Akbaba Bağcı, Efsun Gonca Uğur, Ayşe Bahadır, Merve Nizam
EP-348Silikozis: Dört Olgu
Bahar Tüzün, Cengiz Fatih Çelikkalkan, Veli Göylüsün, Ayşegül Akgün, Nesrin Kara, Özgür Soytaş, Çağrı Çukadaroğlu
EP-349Trans Torasik İnce İğne Aspirasyonuyla Tanı Konulan Antrakozis Vakası
Ayşin Durmaz, Hüseyin Cem Tigin, Naciye Mutlu, Şeyma As, Işıl Gökdemir, Murat Kıyık, Sadettin Çıkrıkçıoğlu, Huriye Koşma
EP-350Üç Uçucu Personelde Saptanan Büller ve Farklı Tedavi Yaklaşımları
Şafak Yıldız, Erdinç Ercan
EP-351Havacılıkta Bronşial Astım Değerlendirmesi; İki Olgu Nedeniyle
Şafak Yıldız, Erdinç Ercan
EP-352Plörotik Göğüs Ağrısı, Nefes Darlığı, Ateş Yüksekliği ve Eklem Ağrısı ile Başvuran 80 Yaşındaki Erkek Hasta
Tahir Taha Bekçi, Mustafa Çalık, Hilal Kocabaş, Saniye Göknil Çalık, Özgür Öcal, Ercan Kurtipek
EP-353B Hücreli Lenfoma Tanılı Hastada, Bilateral Plevral Effüzyon Nedeni: Şilotoraks
Ayşe Dallı, Sibel Öktem Ayık, Hale Bülbül
EP-354Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu Nadir Bir İzole Plevral Effüzyon Nedeni
Ali Sami Gurbuz, Mustafa Çalık, Emel Ebru Ozcimen, Necati Ozcimen, Saniye Göknil Çalık, Hasan Ali İnal, Hıdır Esme
EP-355Nadir Bir Mantar Enfeksiyonu Plevra Aspergillozis
Taha Tahir Bekçi, Mustafa Çalık, Suleyman Emre Akın, Saniye Göknil Çalık, Hıdır Esme
EP-356Plevral efüzyon etiyolojisi olarak Ovaryan Hiperstimulasyon Sendromu; Olgu Sunumu
Alper Gündoğan, Ufuk Turhan, Deniz Doğan, Tuncer Özkısa, Hayati Bilgiç
EP-357Diş çekimi sonrası gelişen mediastinal amfizem olgusu
Zulal Özbolat, Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Gökhan Büyükbayram, Ümit Baz
EP-358Plevra metastazlı renal hücreli karsinom:Olgu Sunumu
Özkan Demirhan, Işıl Uzel, Fatmagül Kuşku, Kamil Kaynak
EP-359Masif plevral sıvı nedeni olarak malign melanom metastazı: Olgu Sunumu
Işıl Uzel, Hanife Can, Pelin Karadağ, Kaan Kara
EP-360Tüberküloz Plörezili Hastada Dabigatran Kullanımı ilişkili Hemotoraks Olgu Sunumu
Duygu Acar, Veysel Özgür Barış, Demet Karnak
EP-361Plevral Tutulum Gösteren Romatoid Artrit Olgusu ve Yeni Tanı KOAH
Muhammet Gülhan, Pınar Yıldız Gülhan, Oya Yıldız, Hüsnü Baykal, Erol Şentürk
EP-363Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Sigara İçen ile İçmeyen Öğrencilerinin Solunum Parametrelerinin Karşılaştırılması
Rasmi Muammer, Selma Başak Duman
EP-364Subakut Dönem Hemiplejik Hastada Solunum Kontrollü Fizyoterapinin Etkinliği: Olgu Sunumu
Sümeyye Belhan, Devrim Tarakcı, Aysel Yıldız
EP-365Pektus Ekskavatum Hastalarında Solunum Fonksiyon Testi Değerlerinin Beklenen Değerlerle Karşılaştırılması
Sema Gül Türk, Anıl Özkır
EP-366Diyafragmatik Pace uygulanan spinal kord yaralanması olan bir hastada pre- ve post-operatif solunum rehabilitasyonu
Raziye Atar, Semiramis Özyılmaz, Rengin Demir, Kamil Kaynak, Nilgün Gürses
EP-367Sağlikla ilgili bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin sigara bağimliliği ile ilişkisi
Zeynep Hoşbay Yıldırım, Alis Kostanoğlu
EP-368Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi
Alis Kostanoğlu, Zeynep Hoşbay Yıldırım
EP-369Diyafram Paralizisi Gelişen Bir Olguda İnpiratuar Kas Eğitimi
Neslihan Durutürk, Gaye Ulubay, Metin Karataş
EP-370İleri dönem KOAH ve pulmoner amfizemli hastada pulmoner rehabilitasyon: Ne zaman yapılmalı?
Mertay Boran, Leyla Yılmaz Aydın, Ertay Boran, Fatih Alaşan, Ege Güleç Balbay
EP-371Transbronşiyal biyopsi ile tanı konan tüberküloz olgusu
Ersin Demirer, Ömer Ayten, Sedat Demirsoy, Kadir Canoğlu, Dilaver Taş
EP-372Akciğerde kitle görünümünde izlenen tüberküloz olgusu
Ersin Demirer, Ömer Ayten, Sedat Demirsoy, Kadir Canoğlu, Dilaver Taş
EP-373Tüberküloz plörezi ve abdominal tüberküloz birlikteliği
Ersin Demirer, Kadir Canoğlu, Ömer Ayten, Zafer Kartaloğlu, Oğuzhan Okutan
EP-374Akut Başlangıçlı Tüberküloz Plörezi
İbrahim Koç, Ayşen Dökme
EP-375İlginç bir tüberküloz olgusu
Feyyaz Kabadayı, Hasan Özgen, Ülkü Aka Aktürk, Dilek Ernam, Ali Metin Görgüner
EP-376Karaciğer Kist Hidatik Hastalığı ve Karaciğer Tüberkülozu Birlikteliği
Songül Özyurt, Halit Çınarka, Mevlüt Karataş, Recep Bedir, Ünal Şahin
EP-377Tipik ve atipik mikobakterinin birlikte bulunuşu
Özkan Devran, Fatma Esra Günaydın, Thierry Sibomana, Nihal Geniş, Veysel Yılmaz
EP-378Yüksek ateş ve hiler kitle ile başvuran tüberküloz olgusu
Yusuf Aydemir, Abidin Şehitoğulları, Hasan Düzenli, Muzaffer Yılmaz
EP-379İleri yaşta malignite öyküsü olan hastalarda tüberkülozu düşünmek; Olgu Sunumu
Alper Gündoğan, Tuncer Özkısa, Cantürk Taşçı, Ergün Uçar, Hayati Bilgiç
EP-380Pulmoner Tüberkülozun Nadir Bir Manifestasyonu: Endobronşial Tüberküloz
Ümran Toru
EP-381Wegener Granülomatoz ve Akciğer Tüberkülozu Birlikteliği: Tanı Gecikmesi
Sinem Güngör, Murat Yalçınsoy, Levent Alpay, Esra Akkütük Öngel, Esra Usta Bülbül, Esen Akkaya
EP-382Akciğer Tüberkülozu Tedavisiyle İyileşen Diz Protez Operasyonu Sonrasında Gelişen Enfeksiyon Olgusu
Şafak Yıldız, Cantürk Taşçı, Erdinç Ercan
EP-384Bir Üniversitede İlk Yıl Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Ve Etkili Olan Faktörler
Sibel Öktem Ayık, Bülent Özkan, Ayşe Dallı, Elif Yumuk, Nahit Can Karaburun, Doğancan Şaybakhan, Yunus Elkırmış, Selahattin Aydın Göçmen, Çağrı Balcı, Hamza Patir
EP-385Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler
Nurhan Sarıoğlu, Coşkun Cüce, Fuat Erel, Mehmet Köse, Mehmet Arslan, Abdurrahman Said Bodur
EP-386Adolesan Öğrencilerin Sigara İçme ile İlgili Davranışları ve Görüşleri
Özlem Saniye İçmeli, Hatice Türker, Baran Gündoğuş, Merve Çiftçi, Ülkü Aka Aktürk
EP-387Sık KOAH Alevlenmesi İle Hastaneye Yatan Santral Uyku Apne Sendromu Vakası
Ali Ekinci, Yeşim Hoşcan
EP-388Suda boğulmaya bağlı arrest ve yeniden canlandırma sonrası pnömoni komplikasyonu görülen olgu
Ersin Demirer, Sedat Demirsoy, Ömer Ayten, Kadir Canoğlu, Dilaver Taş
EP-389Diffüz Alveoler Hemoraji Olgusu
Ersin Demirer, Sedat Demirsoy, Yasin Uyar, Ömer Ayten, Dilaver Taş, Faruk Çiftçi
EP-390Hepatik Epiteloid Hemanjioendotelyoma'ya Bağlı Gelişen Restrüktif Akciğer Hastalığı ve Akut Solunum Yetmezliği Olgusu
Recep Akgedik, Deniz Kızılırmak, Canan Eren Dağlı
EP-391Abatacept sonrası akut solunum yetmezliği gelişen romatoid artrit olgusu
Birsen Doğu, Nurhan Atilla, Gözde Yıldırım Çetin, Nezir Yılmaz, Hafize Öksüz
EP-392Beslenme Tüpü Takılmasına Bağlı Pnömotoraks Gelişen Hasta
Gökşen Öz, Zerrin Özçelik, Koray Altun, Seda Banu Akıncı
EP-393Hodgkin Lenfomalı olguda gelişen pnömotoraksta olağan şüpheliler:
İsa Sahar, Kezban Özmen Süner, Ebru Ortaç Ersoy
EP-394Gebe Hastada Dispne Ayırıcı Tanısı: Human Bocavirüs (HBoV) Pnömonisi
Zerrin Özçelik, Koray Altun, Seda Banu Akıncı
EP-395Künt travma sonrası geç dönemde görülen diyafram rüptürü ve visseral organların herniasyonu
Koray Altun, Gökşen Öz, Zerrin Özçelik, Seda Banu Akıncı
EP-396Yağ Embolisi: Olgu Sunumu
Nurhan Sarıoğlu, Mehmet Köse, Aziz Atik, Fuat Erel
EP-397Ekstracorporeal Membran Oksijenasyonu eşliğinde tüm akciğer lavajı yapılan pulmoner alveoler proteinozis olgusu
Aybüke Kekeçoğlu, Cengiz Özdemir, Levent Karasulu, Orçun Ünal, Zeynep Nilgün Ulukol, Nur Dilek Bakan, Fadime Keleşoğlu, Burcu Arpınar Yiğitbaş, Ayşe Filiz Koşar
EP-398Sistemik Tutulum Gösteren, Fatal Seyirli Wegener Granülomatozu: Olgu Sunumu
Hasibe Sunul, Nedret Ergüven, Meltem Yaşar
EP-399Ağır metal intoksikasyonuna sekonder gelişen amyotrofik lateral skleroz ve hızlı seyirli solunum depresyonu
Elmas Kara, Deniz Aydoğan Tavlı, Gülçin Sarı
EP-400Status Astmatikus Olgusunda Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu tedavisi
İsmail Kayaalp, Yasemin Tekdöş, Ebru Kaya, Murat Bağ, Özlem Acicbe, Sinan Aşar, Murat Doğan, Oya Hergünsel, Gülay Eren
LookUs & Online Makale