Abstracts (Kabul:Poster)powered by AbstractAgent
EP-001Masif Hemoptiziye Yaklaşımda Rijit Bronkoskopi ve Çift Lümenli Entübasyon; Bir Olgu Nedeniyle
Mahşuk Taylan, Atalay Şahin, Cengizhan Sezgi, Halide Kaya, Hadice Selimoğlu Şen, Mehmet Kabak, Serdar Monis, Cebrail Azar
EP-002Bir Diş Dolgusunun Yolculuğu
Ümran Toru, Erdoğan Çetinkaya, Mehmet Akif Özgül, Betül Polat Akdemir, Şule Gül
EP-003Kliniğimizde Fiberoptik Bronkoskopi ile Çıkarılan Yabancı Cisim Olgularımız - 5 Yıllık Deneyim
Selahattin Öztaş, Ülkü Aka Aktürk, Dilek Ernam
EP-004Kriyoekstraksiyon Yöntemi İle Çıkarılan Endobronşiyal Hamartoma Olgusu
Fatih Seğmen, Derya Özaydın, Zafer Aktaş, Aydın Yılmaz, Hatice Esra Özaydın
EP-005Rastlantısal Saptanan Bronşiyal Yabancı Cisim Ve Akciğer Tüberkülozu Birlikteliği
Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Murat Kavas, Dilem Anıl Mavigök, Mehmet Emin Özcan, Adnan Yılmaz
EP-006Pulmoner Tutulum Gösteren Nadir Bir Amiloidoz Olgusu
Sibel Yurt, Burcu Arpınar Yiğitbaş, Ayşegül Erinç, Barış Şeker, Nurcan Ünver, A. Filiz Koşar
EP-007Kronik Öksürüğe Neden Olan Endobronşiyal Lipomatöz Hamartoma ve Bronkoskopik Rezeksiyonu
Hakkı Ulutaş, Ayşe Nur Akatlı, Muhammet Reha Çelik, Nurhan Şahin, Akın Kuzucu
EP-008Masif hemoptizi ile başvuran bronşiyal arter anevrizmalı pulmoner tromboemboli olgusu
Tuba Öğüt, Ayşegül Şentürk, Hatice Kılıç, Habibe Hezer, Murat Canyiğit, Hüseyin Çetin, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-009Girişimsel Bronkoskopi İle Tedavi Edilen Endobronşiyal Renal Hücreli Karsinom
Derya Özaydın, Fatih Seğmen, Zafer Aktaş, Aydın Yılmaz, Funda Demirağ, Nazan Şen
EP-010Koruyucusuz Ölçülü Doz İnhaler Kullanımı Sonucunda Gelişen İlginç Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu Olgusu
Davut Aydın, İnci Hülya Sayılır, Aygül Güzel, Bilal Şengül, Nurhan Köksal
EP-011Trakeostomi Sonrasında Total Trakeal Obstrüksiyon Gelişen Olguda Bronkoskopik Tedavi
Levent Alpay, Selami Volkan Baysungur, Hakan Kıral, Elçin Ersöz, İrfan Yalçınkaya
EP-012CP-EBUS ile Örneklenen Nüx Papiller Tiroid Karsinomu Olgusu
Nilgün Yılmaz Demirci, Aydın Yılmaz, Hatice Esra Özaydın, Dicle Kaymaz
EP-013Trakenın Nadir Bir Tümörü: İnflamatuar Myofibroblastik Tümör ve Endoskopik Tedavisi
Mehmet Akif Özgül, Ümran Toru, Murat Acat, Derya Özden Omaygenç, Halide Nur Ürer, Erdoğan Çetinkaya
EP-014Yetişkin Yaşta Saptanan Trakeobronşiyal Yulaf Aspirasyonu
Uğur Gönlügür, Ersin Karabacak, Aslı Muratlı, Nihal Arzu Mirici
EP-015Bronkoskopi ile Tanı Konulan Özofagus Karsinom Olgusu
Deniz Doğan, Nesrin Baygın, Cantürk Taşçı, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-016Akciğer kanseri ön tanısı alan gecikmiş yabancı cisim olgusu
Meltem Çoban Ağca, İpek Erdem, Canan Öneş, Dilek Yavuz, Levent Alpay, Ayşe Alp Ersev, Armağan Fatma Hazar
EP-017Göğüs Duvarı Travmalarında Ultrasonografik İncelemenin Yeri
Deniz Arık, Aykut Aytekin, Şafak Ekinci, Mehmet Ağıllı, Adem Parlak
EP-018Plevral Efüzyonun Nadir Sebeplerinden: İki Olgu Nedeniyle Over Hiperstimülasyon Sendromu (OHS)
Hatice Lakadamyalı, Hüseyin Lakadamyalı, Tarkan Ergün
EP-019Nadir Bir Plevral Efüzyon Nedeni: İmatinib
Mahşuk Taylan, Cengizhan Sezgi, Hadice Selimoğlu Şen, Halide Kaya, Özlem Abakay, Süreyya Yılmaz, Abdurrahman Abakay, Ömer Faruk Sabaz
EP-020Plevral Sıvıda Yüksek Amilaz Düzeyi ile Seyreden Tüberküloz Tanılı Akciğer Kanseri Olgusu
Mahşuk Taylan, Cengizhan Sezgi, Halide Kaya, Hadice Selimoğlu Şen, Özlem Abakay, Süreyya Yılmaz, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Mehmet Kabak, Abdurrahman Şenyiğit
EP-021Romatoid Artritli Olguda Plevral Efüzyon ve Ayırıcı Tanı
Jülide Çeldir Emre, Ayşegül Baysak, Ümit Aksoy, Adnan Tolga Öz, Nigar Dirican
EP-022Oral Antikoagülan Tedaviye Bağlı Gelişen Spontan Hemotoraks Olgusu
Hasan Kahraman, Nurhan Atilla, Mustafa Haki Sucaklı, Burcu Yormaz, Nurhan Köksal
EP-023Plevranın Nöroendokrin Tümörü (Bir olgu nedeniyle)
Mustafa Çolak, Bahriye Oya İtil, Nezih Özdemir, Duygu Gürel
EP-024Akupunktur Sonrası Bir Komplikasyon: Pnömotoraks
Melike Demir, Memduh Oruç, Ayşe Dallı, Halide Kaya, Gülistan Karadeniz
EP-025Nadir görülen spontan hemotoraks olgusu ve plevral drenaj ile tedavisi
Hasan Kahraman, Hatice Şahin, Serkan Yavuz
EP-026Perikardiyal, plevral, cilt altı, abdominal ve diyafragmatik yerleşimli splenozis: Olgu Sunumu
Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün
EP-027Plevral Tutulum Gösteren Romatoid Artrit Olgusu
Yelda Varol, Aysu Aktaş, Pınar Çimen, İsmail Kayaalp, Mehmet Ünlü, Nur Yücel, Salih Zeki Güçlü
EP-028İleri Yaş KOAH’lı Kardiyopulmoner Bir Olguda Hastane içi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları
Kıymet Muammer, Rasmi Muammer, Hülya Nilgün Gürses
EP-029Kezzap İnhalasyonu
İpek Özmen, Elif Özarı Yıldırım, Hamza Ogün, Aslıhan Ak, Haluk Celalettin Çalışır
EP-030Kalaycı Akciğeri
Ali Rıza Fatih Büyükkutlu, Berna Gebeşoğlu Erden, Cebrail Şimşek, Hakan Ertürk
EP-031Siverek’te Çevresel Asbest Kullanımının Değerlendirilmesi
Erkan Ceylan, Ömer Faruk Dağ, Tuncer Şenol
EP-032Üç Olguyla Diş Teknisyeni Pnömokonyozu
Fatma Çiftci, Aslıhan Gürün Kaya, Aydın Çiledağ, Akın Kaya
EP-033Kot taşlamaya bağlı gelişen Silikoziste kelebek görüntüsü ve kelebek etkisi
Adem Karaman, Ömer Araz, Fatih Alper, Irmak Durur Subaşı, Metin Akgün
EP-034Kuş Besleyicisi Hastalığı (Bir olgu nedeniyle)
Murat Yalçınsoy, Sinem Güngör, Pakize Sucu, Sevinç Bilgin, Olga Akkan, Esen Akkaya
EP-035Silikozis: 2 Olgu Nedeniyle
Özlem Saniye İçmeli, Pakize Sucu, Baran Gündoğuş, Merve Çiftci, Hatice Türker
EP-036Her miliyer görünüm tüberküloz mudur? tedavi gerekir mi?: vaka sunumu
Alper Gündoğan, Mehmet Aydoğan, Tuncer Özkısa, Deniz Doğan, Cantürk Taşçı, Seyfettin Gümüş, Ergün Uçar, Hayati Bilgiç
EP-037Kaynakçı akciğeri tanısı konan vaka sunumu
Ayşe Baççıoğlu, Füsun Kalpaklıoğlu, Önder Bozdoğan
EP-038Pulmoner ödem tablosu ile gelen reaktif havayolu disfonksiyonu sendromu
Tuba Öğüt, Ayşe Nur Soytürk, Hilal Akdemir, Hatice Kılıç, Mükremin Er, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-039Güvercin Teması Sonucu Gelişen Hipersensitivite Pnömonisi
Pınar Yıldız Gülhan, Aydanur Ekici, Ömür Güngör, Emel Bulcun, Mehmet Ekici
EP-040Biber Gazı İnhalasyonu Sonrası Gelişen Pulmoner Restriksiyon Olgusu
Sinem Berik Safçi, Peri Meram Arbak
EP-041Bir Uçuş Teknisyeninde Tesadüfen Saptanan Pulmoner Nodüler Kalsifikasyonlar
Şafak Yıldız, Erdinç Ercan
EP-042Flock İşçisi Akciğeri
Elif Özarı Yıldırım, İpek Özmen, Emine Nur Koç, Haluk Celalettin Çalışır
EP-043Kronik Eozinofilik Pnömoni ve Gebelik: Olgu Sunumu
Özlem Kar Kurt, Defne Kalaycı, Ali Cengiz, Zehra Yaşar, Fahrettin Talay, Tuncer Tuğ
EP-044Sakız kimyasallarına bağlı gelişen ilginç bir mesleki astım olgusu
İsmet Bulut, Zeynep Ferhan Özşeker
EP-045Eroin İnhalasyonu Sonucu Gelişen Astım Atağı ve Pulmoner İnfiltrasyon Eozinofili Sendromlu 2 Olgu
Sema Canbakan, Ayperi Öztürk, Seher Satar, Fatma Canbay
EP-046Bronşial astım semptomlarının gözlendiği substernal guatr olgusu
Orhan Yücel, Deniz Doğan, Cantürk Taşçı, Ergün Uçar, Hayati Bilgiç
EP-047İstiridye Mantarının (Pleurotus Osteatus ) Neden Olduğu Hipersensitivite Pnömonisi: Mantar İşçisi Akciğeri
Taha Tahir Bekçi, Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Hıdır Esme
EP-048Kronik Eozinofilik Pnömoninin Plevra Tutulumu: Nadir Bir Olgu Sunumu
Taha Tahir Bekçi, Süleyman Bakdık, Mehmet Yavsan, Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık
EP-049İnhale Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Gelişen Nadir bir Komplikasyon: Katarakt
Pınar Yıldız Gülhan, Aydanur Ekici, Tevfik Oğurel, Necati Duru, Emel Bulcun, Mehmet Ekici
EP-050Çomak Parmak İle Başvuran Deskuamatif İnterstisyel Pnömoni
Tayfun Çalışkan, İsmail Yılmaz, Mehmet İncedayı, Tuncer Özkısa, Yasin Uyar, Faruk Çiftçi, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu
EP-051Diffüz Alveolar Hemoraji ile Seyreden Bir Wegener Granülomatozis Olgusu
Ali Ekinci, Armağan Böğürcü, Ali Berkant Avcı
EP-052Jeneralize Wegener Granülomatozis (Granülomatöz Polianjitis)
Tayfun Çalışkan, İsmail Yılmaz, Ercan Karabacak, Asım Ülçay, Gülhan Ayhan, Dilaver Taş, Faruk Çiftçi
EP-053Pulmoner Kapiller Hemanjiomatozis: Nadir Bir Pulmoner Hipertansiyon Nedeni
Ersin Demirer, Tayfun Çalışkan, Faruk Çiftçi, Zafer Küçükodacı, Murat Yalçın, Ersin Öztürk, Kemal Kara, İsmail Yılmaz
EP-054Aspirine bağlı diffüz alveolar hemoraji: Bir olgu nedeniyle
Cengizhan Sezgi, Hadice Selimoğlu Şen, Halide Kaya, Mahşuk Taylan, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Özlem Abakay, Abdurrahman Abakay
EP-055Pulmoner Kaviter Sarkoidozlu Olguda Tanı ve Tedavi Sorunları
Sinem Güngör, Murat Yalçınsoy, Hüseyin Kadı, Sevinç Bilgin, Esra Usta Bülbül, Esen Akkaya
EP-056Sertralin’e bağlı olarak gelişen pulmoner toksisite olgusu
Davut Aydın, Nurhan Köksal, Melda Dilek, Esra Arslan Aksu, Birsen Cirit Ekiz, Gamze Koçak
EP-057İnhalasyon anesteziğine bağlı alveolar hemoraji gelişen olgu
Tuncer Özkısa, Deniz Doğan, Alev Taşkın, Cantürk Taşçı, Ergun Tozkoparan
EP-058Mesalazine Bağlı Eosinofilik Pnömoni
Başak Filiz, Aydan Mertoğlu, Zühre Taymaz, Günseli Balcı
EP-059Talidomid’e bağlı organize pnömoni olgusu
Alper Gündoğan, Mehmet Aydoğan, Tuncer Özkısa, Gökhan Özgür, Önder Öngörü, Ergün Uçar, Oral Öncül, Hayati Bilgiç
EP-060İdiopatik Folliküler Bronşiolit: Bir olgu nedeniyle
Özlem Sönmez, Fethiye Ökten, İhsan Atilla Keyf, Osman Akcan, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Yetkin Ağaçkıran
EP-061Sarkoidozda Galaxy Bulgusu: Tedavisiz izlem sonuçları (Bir olgu nedeniyle)
Murat Yalçınsoy, Sinem Güngör, Murat Kavas, Esra Usta Bülbül, Esen Akkaya
EP-062c- ANCA (+) Diffüz Alveolar Hemoraji Olgusu
Elif Yılmazel Uçar, Esin Sonkaya, Ömer Araz, Metin Akgün, Mehmet Meral, Hasan Kaynar, Leyla Sağlam
EP-063Sarkoidozisin eşlik ettiği sjögren sendromu olgusu
Ayşegül Şentürk, Hatice Kılıç, Tuba Öğüt, Şükran Erten, Habibe Hezer, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-064Ribavirin İnterferon kombine tedavisine bağlı gelişen interstisyel pnömoni
Ömer Ayten, Ersin Demirer, Alaattin Köseler, Tuba Nihal Ursavaş
EP-065İdiopatik pulmoner hemosiderozis olgusu
Ömer Ayten, Tayfun Çalışkan, Ersin Demirer, Oğuzhan Okutan, Faruk Çiftçi
EP-066Hayatı tehdit eden pulmoner ve nörolojik bulgularla seyreden Behçet olgusu
Özlem Taşçı, Erhan Tabakoğlu
EP-067Gezici İnfiltrasyonlarla Seyreden Kriptojenik Organize Pnömoni
Ömer Ayten, Ersin Demirer, Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Faruk Çiftçi
EP-068Nadir Bir Olgu: Swyer-James (Macleod) Sendromu
Fatma İrem Yeşiler, Duygu Metin
EP-069Nadir Görülen Bir Lenfanjioleiyomyomatozis Olgusu
Şule Gül, Murat Acat, Hilal Onaran, Ümran Toru, Zeki Günlüoğlu, Erdoğan Çetinkaya
EP-070Nörojenik Pulmoner Ödem Olgusu
Feride Marım, Ali İhsan Yıldız, Pınar Tunç Oken, Fatma Evyapan, Nevzat Karabulut, Tuğberk Baştürk
EP-071Bilateral Pnömoni Görünümü İle Takip Edilen Üç Mitral Yetmezlik Olgusu
Meltem Çoban Ağca, Canan Öneş, Can Yücel Karabay, İpek Erdem, Dilek Yavuz, Armağan Fatma Hazar
EP-072Budd-Chiari ve Myelofibrozis Tanılı Olguda Pulmoner Tromboemboli
Tuba Öğüt, Hatice Kılıç, Habibe Hezer, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-073Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositoz: Bir Olgu Nedeniyle
Osman Hacıömeroğlu, Gülbanu Horzum Ekinci, Murat Kavas, Dilem Anıl Mavigök, Ayçim Şen, Adnan Yılmaz
EP-074İlaç Allerjisi Şikayeti ile Kliniğimize Başvuran Atipik Klinik ve Radyolojik Seyirli Kronik Eozinofilik Pnömoni olgusu
İsmet Bulut, Zeynep Ferhan Özşeker
EP-075Yanlış Akciğer Tüberkülozu Tanılı ve İntraserebral Kanama Gelişen Wegener Granülomatoz Olgusu
Ersin Şükrü Erden, Hatice Kayım Bilgiç, Nesrin Atçı, Edip Uçar, Şekip Şimşek
EP-076Testis Kanseri Tanılı Olguda 4. Kür Bleomicin Tedavisi Sonrası Gelişen Pulmoner Fibrozis
Deniz Doğan, Nesrin Baygın, Cantürk Taşçı, Hayati Bilgiç
EP-077Plevral Efüzyon ile Başvuran Portal Ven Trombozu Olgusu
Nesrin Baygın, Deniz Doğan, Tuncer Özkısa, Ergün Uçar, Hayati Bilgiç
EP-078Tek Taraflı Saydam Akciğer Sendromu Swyer-James(MacLeod): Bir Olgu Nedeniyle
Ayşe Dallı, Hadice Selimoğlu Şen, Özlem Abakay, Melike Demir, Ömer Faruk Önder
EP-079Platipne-ortodeoksi sendromu
Bülent Altınsoy, Tacettin Örnek, Fatma Erboy, Hakan Tanrıverdi, Fırat Uygur, Figen Atalay, Meltem Tor
EP-080Nörofibramatozise eşlik eden kifoskolyoza bağlı gelişen tip 2 solunum yetmezliği ve kor pulmonale olgu sunumu
Duygu Acar, Aycan Akbaş, Gökhan Çelik
EP-081Kriptojenik Organize Pnömoni: Olgu Sunumu
İlknur Yaşar, Ersan Atahan, Şermin Börekçi, Birsen Mutlu
EP-082Pulmoner Alveoler Proteinosis, bir olgu nedeniyle
Nesrin Baygın, Alev Taşkın, Cantürk Taşçı, Hayati Bilgiç
EP-083Multiple Skleroz Olarak Takip Edilen Bir Olguda Wegener Granülomatözisi
Ebru Çakır Edis, Gökhan Sögüt, Osman Nuri Hatipoğlu, Ömer Nuri Pamuk, Yahya Çelik
EP-084Akciğer, karaciğer ve dalak tutulumuyla seyreden asemptomatik sarkoidoz olgusu
Şule Kaya, Hümeyra Yıldırım, Altuğ Şenol, İbrahim Metin Çiriş, Münire Çakır
EP-085Pulmoner Arter Anevrizması Olmayan Behçet Hastasında Pulmoner Tromboemboli
Turan Aktaş, Fatma Aktaş, Zafer Özmen
EP-086İki olguyla Masif Pulmoner Emboli Tedavisinde Reteplaz Kullanımı
Esra Yarar, Korkmaz Oruç, Burak Gün
EP-087Esrar Kullanımına Bağlı Alveoler Hemoraji Olgusu
Esra İnan, Baykal Tülek, Fikret Kanat, Mecit Süerdem, Gülfem Yıldırım
EP-088Kalvaryum tümörü nedeniyle opere olan erişkin erkek hastada histiositozis X
Ayşegül Baysak, Jülide Çeldir Emre, Adnan Tolga Öz, Ali Akay, Mete Rukşen, Erkan Şahin, Sertaç İşlekel
EP-089Abernethy malformasyonu: Pulmoner Hipertansiyonun nadir bir nedeni
İbrahim Onur Alıcı, Erdal Yekeler, Alkın Yazıcıoğlu, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-090Deskuamatif interstisyel pnömoni: 6 olgu
Emine Aksoy, Tülin Sevim, Oğuz Aktaş, Nilüfer Kongar, Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Fatma Tokgöz
EP-091Vaskülit Seyrinde Diffüz Alveoler Hemoraji
Zeynep Yegin, Selahattin Şeker, Züleyha Bingöl, Turhan Ece
EP-092Endobronşiyal Kitle Lezyonu Yapan Sarkoidoz: Bir Olgu Nedeniyle
Pınar Atagün Güney, Sinem Güngör, Sibel Boğa, Nagihan Durmuş Koçak, Feyyaz Kabadayı, Emine Nur Koç
EP-093İdyopatik İnterstisyel Pnömoniler:4 Olgu Nedeniyle
Baran Gündoğuş, Özlem Saniye İçmeli, Merve Çiftci, Pakize Sucu, Hatice Türker
EP-094Üç Olgu Nedeniyle Wegener Granülomatozu
Nilgün Yılmaz Demirci, Yurdanur Erdoğan, Meriç Ünver, Ülkü Yılmaz, Özlem Özmen
EP-095Vertebroplastiyi Takiben Gelişen Pulmoner Sement Embolisi
Ümran Toru, Tuba Coşkun, Murat Acat, Hilal Onaran, Şule Gül, Erdoğan Çetinkaya
EP-096Pulmoner Emboli ve İmmun Trombositopeni Birlikteliği; Nadir Bir Olgu
Tuğba Önalan, Jülide Çeldir Emre, Nur Soyer, Mustafa Hikmet Özhan
EP-097Hiatal Herninin Eşlik Ettiği Bronşektazi Olgusu
Ege Güleç Balbay, Sinem Berik Safçi, Ali Nihat Annakkaya, Emine Banu Çakıroğlu
EP-098Nadir Görülen Trakeabronşial Amiloidozis Olgusu
Özge Öztürk, Selen Bilekli, Abdulsamet Sandal, Salih Emri
EP-099Mesane kanserli bir olguda BCG tedavisi sonrası gelişen mediastinal granülomatöz lenfadenit
Deniz Doğan, Tuncer Özkısa, Murat Zor, Nuri Yiğit, İsmail Savaş
EP-100Küçük Hava Yolu Hastalığı Nedeniyle Sık Kortikosteroid Kullanan Hastada Gelişen Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Sendromu
Gamze Koçak, Aygül Güzel, Davut Aydın, Birsen Cirit Ekiz, Esra Arslan Aksu, Nurhan Köksal
EP-101Sağ orta lobda lipoid pnömoni
Ömer Ayten, Ersin Demirer, Gülhan Ayhan, Dilaver Taş, Faruk Çiftçi
EP-102Farkındalık için yeni bir tanı önerisi: Bronş- immün yetmezlik- ektazi
Mustafa Güleç, Fevzi Demirel, Uğur Muşabak, Özgür Kartal, Sait Yeşillik, Abdullah Baysan, Ergün Uçar, Osman Şener
EP-103Tesadüfen tanı konulan Sjögren olgusu
Tuncer Özkısa, Deniz Doğan, Nesrin Baygın, Cantürk Taşçı, Ergün Uçar
EP-104Warfarin kullanımına bağlı alveoler hemoraji: olgu sunumu
Ersin Şükrü Erden, Ertan Tuncel, Mesut Demirköse, Nesrin Atçı, Eyüp Büyükkaya
EP-105Seksen iki yaşında tanı alan herediter hemorajik telenjiektazi olgusu
Ayşe Nur Soytürk, Habibe Hezer, Tuba Öğüt, Elif Babaoğlu, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-106Löfgren Sendromlu Bir Olgu
Didem Görgün, Erkan Kaba
EP-107Atipik Radyoloji İle Prezente Kriptojenik Organize Pnömoni (KOP)
Tuncer Özkısa, Deniz Doğan, Ufuk Turhan, Ferhat Onur Ural, Alper Gündoğan
EP-108TGP Tanısı İle Hospitalize Edilen Hiper Eozinofilik Sendrom Olgusu
Tuncer Özkısa, Deniz Doğan, Ufuk Turhan, Mehmet Aydoğan, Alper Gündoğan
EP-109Mac Leod Sendromu:2 Olgu Nedeniyle
Özlem Saniye İçmeli, Baran Gündoğuş, Pakize Sucu, Merve Çiftci, Hatice Türker
EP-110Kontrastsız Pulmoner MR Anjiografi ile Tanı Konulan Renal Transplantlı Masif Pulmoner Tromboemboli Olgusu
Filiz Çulfacı Karasu, Hatice Kılıç, Elif Babaoğlu, Oktay Algın, Oktay Bağdatoğlu, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-111İlginç bir septik emboli olgusu
Funda Uluorman, Can Sevinç, Özer Badak, Zülkif Tanrıverdi, Hüdai Çatalyürek, Erkan Yılmaz
EP-112Bilateral Hiler Lenfadenopati ile Prezente olan Kriptojenik Organize Pnömoni Olgusu
Hasan Kahraman, Mahmut Tokur, Hamide Sayar, Mehmet Fatih İnci
EP-113Masif Hemoptizi İle Bulgu Veren Bir Primer Antifosfolipid Antikor Sendromu Olgusu
Arzu Ertürk, Nermin Çapan, Hacer Akşit Yaşar, Nevin Taci Hoca, Ülkü Yazıcı
EP-114Yetişkin yaşa ulaşmış Jeune sendromu olgusu
Nurettin Yiyit, Akın Yıldızhan, Fatih Hikmet Candaş, Rauf Görür, Turgut Işıtmangil
EP-115Yetişkin Yaşta Tanı Almış Akciğer Aplazisi Olgusu
Nurettin Yiyit, Akın Yıldızhan, Fatih Hikmet Candaş, Rauf Görür, Turgut Işıtmangil
EP-116Parsiyel Anormal Pulmoner Venöz Dönüş: Bir Olgu Nedeniyle
Cengizhan Sezgi, Mahşuk Taylan, Ahmet Elbey, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Halide Kaya, Özlem Abakay, Hadice Selimoğlu Şen, Abdurrahman Abakay
EP-117Mounier - Kuhn Sendromu: trakeobronşial dilatasyonun nadir bir sebebi
Mehmet Yüksekkaya, Nuri Tutar, İnsu Yılmaz, Afra Yıldırım, Hakan Büyükoğlan, Fatma Sema Oymak, İnci Gülmez, Ramazan Demir
EP-118Akro-pektoro-renal saha defekti
Bülent Altınsoy, Mertol Gökçe, Fatma Erboy, Tacettin Örnek, Gökçen Sevilgen
EP-119İki Kardeş Olgu: Kartagener ve Primer Silier Diskinezi Sendromu
Jülide Çeldir Emre, Ümit Aksoy, Ayşegül Baysak, Adnan Tolga Öz, Hakan Borand, Feza Bacakoğlu
EP-120Kronik Öksürüğün Nadir Bir Nedeni: Aberran Sağ Arkus Aorta
Ayperi Öztürk, Sema Canbakan
EP-121Erişkin Yaşta Saptanan Sağ İntralober Bronkopulmoner Sekestrasyon Olgusu
Tuncer Özkısa, Deniz Doğan, Ufuk Turhan, Orhan Yücel, Kemal İnan
EP-122Bronkosel: 2 Olgu Sunumu
Gülfidan Çakmak, Nurdan Göçgün, Emre Evren, Zuhal Aydan Sağlam
EP-123Tek Taraflı Pulmoner Arter Yokluğu Bir olgu sunumu
Gülfidan Çakmak, Nurdan Göçgün, Emre Evren, Zuhal Aydan Sağlam
EP-124Sağ Aortik Ark Anomalisi
Ufuk Turhan, Tuncer Özkısa, Mehmet Aydoğan, Kemal İnan
EP-125Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile rezeke edilen vena azygos anevrizması
Serdar Evman, Mustafa Vayvada, Şenol Ürek, Baran Gündoğuş
EP-126Erişkin dönemde tanı konulan konjenital lober amfizem olgusu
Ömer Ayten, Ersin Demirer, Tayfun Çalışkan, Sedat Demirsoy, Faruk Çiftçi
EP-127Mounier-Kuhn Sendromu
Esra Yazar, Nihal Geniş, Fadime Keleşoğlu, İlyas Kocabağ, Veysel Yılmaz, Mehmet Tutar
EP-128Tek Taraflı Pulmoner Arter Agenezisi
Meltem Çoban Ağca, Servet Civelek Bulum, Fatma Tokgöz, Yasemin Bodur, Oğuz Aktaş
EP-129Erişkin Yaşta Tanı Alan Konjenital Lober Amfizem: 2 Olgu
Turan Aktaş, Ahmet Orhan Çelik, Fatma Aktaş, Zafer Özmen
EP-130KOAH Tanılı Hastada Eşlik Eden Mounier Kuhn Sendromu
Emine Nilgün Ordu, Özge Ünal Bayraktar, Tülin Kuyucu, Evin Makas, Hüseyin Arpağ
EP-131Persistan Sol Vena Kava Süperior: Olgu Sunumu
Turan Aktaş, Fatma Aktaş, Zafer Özmen
EP-132Kronik öksürüğün nadir görülen bir nedeni: Trakeal bronkus
Özlem Kar Kurt, Fahrettin Talay, Ali Kılıçgün, Zehra Yaşar
EP-133Ankilozan Spondilitli Erişkin Bir Olguda İzole Sol Pulmoner Arter Hipoplazisi
Sibel Kara, Nazan Şen, Reyhan Yıldız
EP-134Bronkojenik Kist ve Kalsiyum Sütü
Pınar Bıçakçıoğlu, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Leyla Nesrin Acar, Funda İncekara, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
EP-135Ateşli Silah Yaralanması: Mermi Çekirdeği Nerede?
Pınar Bıçakçıoğlu, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Leyla Nesrin Acar, Atila Gökçek
EP-136Rekürren Bilateral Spontan Kot Fraktürü: Olgu Sunumu
Bayram Metin, Yavuz Selim İntepe, Eylem Yıldırım, Aylin Okur, Şener Yıldırım
EP-137Endobronşiyal yabancı cisim ile karışan Non-Hodgkin Lenfoma
Salih Topçu, Aslı Gül Akgül, Şerife Tuba Liman, Serkan Özbay, Seymur Salih Mehmetoğlu, Funda Çorapçıoğlu, Zeynep Seda Uyan
EP-138Solid Akciğer Kitle Görüntüsü Nedeniyle; İki Tüberküloz Olgusu
Fatih Meteroğlu
EP-139Aspire Edilmiş İlginç Yabancı Cisim Aspirasyonu; Üç olgu nedeniyle
Fatih Meteroğlu, Serdar Onat
EP-140Akciğerin Nadir Görülen Küçük Hücreli Dışı Tümörü; Lenfoepitelyoma Benzeri Karsinom
Mustafa Kuzucuoğlu, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Duygu Işık Ayhan, Cenk Balta, Yener Yörük
EP-141Eş Zamanlı İntramiyokardiyal Ve İntrapulmoner Yerleşimli Multiveziküler Ekinokokkus Alveolaris Olgusu: Olgu Sunumu
Bayram Metin, Hasan Ekim, Yavuz Selim İntepe, Şener Yıldırım, Eylem Yıldırım, Hüseyin Ede, Esef Bolat, Neziha Yılmaz
EP-142Reekspansiyon Pulmoner Ödem
Tayfun Çalışkan, Faruk Çiftçi, Gülhan Ayhan, Ömer Ayten, Akın Yıldızhan, Dilaver Taş, Sedat Demirsoy
EP-143Nadir görülen penetran toraks travması; zargana balığı ile yaralanma
Mustafa Kuzucuoğlu, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Yener Yörük
EP-144Çok nadir bir olgu; Swyer-James Sendromu
Serkan Özbay, Aslı Gül Akgül, Seymur Salih Mehmetoğlu, Hüseyin Fatih Sezer, Şerife Tuba Liman, Salih Topçu
EP-145Göğüs ön duvarı tümörü, kondrosarkom: cerrahi tedavisi ve titanyum mesh ile rekonstrüksiyonu
Elçin Ersöz, Serdar Evman, Mustafa Akyıl, Mustafa Vayvada, Deniz Gürer, Çağatay Tezel
EP-146Künt Toraks Travmasına Bağlı Kardiyak Rüptür: İki Olgu Sunumu
Ahmet Küpeli, İsa Döngel, Mustafa Demirer
EP-147Parakardiyak Kist Hidatik Olgusu
Süleyman Anıl Akboğa, Celal Buğra Sezen, Ali Çelik, Hakan Zor, Abdullah İrfan Taştepe
EP-148Radyoterapi Sonrası Göğüs Duvarının Nadir Bir Tümörü; Klavikula Fibrosarkomu
Ali Çelik, Celal Buğra Sezen, Süleyman Anıl Akboğa, Anar Süleymanov, Ayşe Dursun, Abdullah İrfan Taştepe
EP-149Mental Retarde Hastada Bronkojenik Kist Absesine Bağlı Hemoptizi Olgusu
İsa Döngel, Hasan Ekrem Camaş, Önder Öztürk
EP-150Atipik Yerleşimli Perikardiyal Kist Olgusu
Süleyman Anıl Akboğa, Celal Buğra Sezen, Ali Çelik, Anar Süleymanov, Abdullah İrfan Taştepe
EP-151İnterkostal sinirden köken alan ekstratorasik schwannom olgusu
İlknur Aytekin, Zekeriya Gümüş
EP-152T8 Erozyonuna Neden Olan Spinal Tümör Tanısıyla Opere Edilmiş, Ekstraparankimal ve Rekürren Kist Hidatik
Mehmet Özgel, Mustafa Şevki Demiröz, Erdal Kaysaydu, Zeynep Orhan
EP-153Cerrahın Başını Döndüren Taşlar
Mustafa Şevki Demiröz, Mehmet Özgel, Muhammet Reha Çelik, Hakkı Ulutaş
EP-154Metastatik Akciğer Hastalığı Tedavisinin Nadir Bir Komplikasyonu: Pnömoperikardiyum
Burçin Çelik, Muzaffer Elmalı, Okan Gülel, Mustafa Kemal Demirağ
EP-155Plevral Lipom Olgusunda Videotorakoskopik Eksizyon: Olgu Sunumu
Celal Buğra Sezen, Süleyman Anıl Akboğa, Ali Çelik, Anar Süleymanov, Ömer Uluoğlu, Abdullah İrfan Taştepe
EP-156Atipik Yerleşimli Timik Kist Olgusu
Celal Buğra Sezen, Süleyman Anıl Akboğa, Ali Çelik, Anar Süleymanov, Ömer Uluoğlu, Abdullah İrfan Taştepe
EP-157Kuru İğneleme Uygulaması Sonrası Gelişen Pnömotoraks Olgusu
Anar Süleymanov, Celal Buğra Sezen, Süleyman Anıl Akboğa, Sedat Demircan
EP-158Tümör Komşuluğunda Örneklenemeyen Plevral Sıvı Birlikteliğinde Cerrahinin Yeri
İsa Döngel, Hasan Ekrem Camaş, Şule Kaya, Önder Öztürk
EP-159Mediastinal Yerleşimli Küçük Hücreli Karsinom Olgu Sunumu
Mehmet Furkan Şahin, Göktürk Fındık, Funda İncekara, Sadi Kaya, Nebiye Genel
EP-160Hemoptiziye Neden Olan Ektopik Fonksiyonel Paratiroid Kist Olgu Sunumu
Mehmet Furkan Şahin, Göktürk Fındık, Koray Aydoğdu, Sadi Kaya, Funda Demirağ
EP-161Nörojenik Tümör ile Karışan Posterior Mediastinal Kitle Lezyonu
Mehmet Furkan Şahin, Kubilay İnan, Göktürk Fındık, Funda İncekara, Koray Aydoğdu, Sadi Kaya, Funda Demirağ
EP-162Tedaviye Dirençli Bir Şilotoraks Olgusu ve Çok Nadir bir Yaklaşım
Ezgi Cesur, Deniz Gürer, Levent Alpay, Hasan Fevzi Batırel
EP-163Endobronşial Hamartom ile Parankimal Hamartom Birlikteliği
Kubilay İnan, Göktürk Fındık, Funda İncekara, Koray Aydoğdu, Sadi Kaya
EP-164Mediastinal Malign Teratom
Funda Cansun Yakut, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Esra Yamansavcı Şirzai, Ozan Usluer
EP-165Akciğer Kanserli Hastada Osteoid Metaplazi
Funda Cansun Yakut, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Mehmet Ünal, Tarık Yağcı
EP-166İntratorasik Lipom: Olgu Sunumu
Esra Yamansavcı Şirzai, Ahmet Üçvet, Ozan Usluer, Soner Gürsoy
EP-167Cerrahi olarak tedavi edilmiş bir metakron bilateral malign plevral mezotelyoma olgusu
Mehmet Ali Bedirhan, Levent Cansever, Adnan Yöney, Nurcan Ünver, Süleyman Ceyhan, Celalettin İbrahim Kocatürk
EP-168İntratorasik Osteolipoma: Olgu Sunumu
Leyla Nesrin Acar, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Pınar Bıçakçıoğlu, Arzu Ertürk, Suphi Aydın, Funda Demirağ
EP-169Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon
Leyla Nesrin Acar, Pınar Bıçakçıoğlu, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Furkan Şahin, İhsan Atilla Keyf, Funda Demirağ
EP-170Pulmoner Hemanjiyoperisitoma: Olgu Sunumu
Leyla Nesrin Acar, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Pınar Bıçakçıoğlu, Mehmet Ulu, Funda Demirağ
EP-171Posterior Mediastende Ganglionöroblastom: Olgu Sunumu
Selim Şakir Erkmen Gülhan, Leyla Nesrin Acar, Pınar Bıçakçıoğlu, Kubilay İnan, Funda Demirağ
EP-172Akut ciddi öksürüğe bağlı gelişen kostal kartilaj fraktürü
Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün
EP-173Mediastinal Yerleşimli Paratiroid Adenomu: Olgu Sunumu
Orkide Kutlu, Mustafa Çalık, Cevdet Duran, Hıdır Esme, Ömer Karahan, Taha Tahir Bekçi
EP-174Yetişkinde konjenital bronko-özofajiyal fistül olgusu
Nurettin Yiyit, Rauf Görür, Turgut Işıtmangil, Akın Yıldızhan, Fatih Hikmet Candaş, Haluk Şaşmaz, Ersin Demirer
EP-175Torakotomi Yapılan Kronik Renal Yetmezlikli Bir Hastada Genel Anestezi ile Kombine Paravertebral Kateter Uygulaması
Esra Titiz, Ali Alagöz, Mehtap Tunç, Hilal Sazak, Polat Pehlivanoğlu, Fatma Ulus
EP-176Künt toraks travmasına bağlı sağ üst lob bronşunun tam rüptürü: Olgu sunumu
Nurettin Yiyit, Rauf Görür, Muzaffer Sağlam, Fatih Hikmet Candaş, Akın Yıldızhan, Turgut Işıtmangil
EP-177Nadir Saptanan “Berrak Hücreli Akciğer Tümörü” Olgusu
Sezai Çubuk, Alper Gözübüyük, Elmir Memmedov, Hakan Işık, Okan Karataş, Ersin Sapmaz, Orhan Yücel, Sedat Gürkök
EP-178Nadir Bir Akciğer Tümörü Olgusu: Akciğer Malign Melanomu
Sezai Çubuk, Okan Karataş, Ersin Sapmaz, Hakan Işık, Elmir Memmedov, Orhan Yücel, Alper Gözübüyük, Sedat Gürkök
EP-179Delici Alet Yaralanmasına Sekonder Gelişen Kaviter Lezyon
Kubilay İnan, Göktürk Fındık, Koray Aydoğdu, Funda İncekara, Sadi Kaya
EP-180Pankreas dokusu içeren mediastinal matür kistik teratom
Alkın Yazıcıoğlu, Erdal Yekeler, İbrahim Onur Alıcı, Seda Yamak, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-181Servikal Kotun Neden Olduğu Horner ve Torasik Outlet Sendromu Birlikteliği
Bayram Altuntaş, Yener Aydın, Coşkun Daharlı, Ali Bilal Ulaş, Atilla Eroğlu
EP-182Göğüs Duvarının Malign Soliter Fibröz Tümörü: Olgu Sunumu
Bayram Altuntaş, Yener Aydın, Ali Bilal Ulaş, Coşkun Daharlı, Atilla Eroğlu
EP-183Plevral Metastazı Taklit Eden Torasik Splenozis: Olgu Sunumu
Levent Cansever, Süleyman Ceyhan, Ali Cevat Kutluk, Firdevs Atabey, Neslihan Akanıl Fener, Celalettin İbrahim Kocatürk, Mehmet Ali Bedirhan
EP-184Hamartomun Nadir Bir Lokalizasyonu: Göğüs Duvarı Hamartomu
Süleyman Ceyhan, Levent Cansever, Ali Cevat Kutluk, Celalettin İbrahim Kocatürk, Mehmet Ali bedirhan
EP-185Sternumun primer malign epitelyal tümörü; olgu sunumu
Özgür Karakurt, Mehmet Ali Eryazgan, Bülent Koçer, Ünal Sakıncı
EP-186HIV Pozitif olguda mediasten tümörünü taklit eden bir mediastinal hidatik kist olgusu
Ali Cevat Kutluk, Süleyman Ceyhan, Celalettin İbrahim Kocatürk, Levent Cansever, Mehmet Ali Bedirhan
EP-187Stratos yöntemi ve akciğer tamiri uygulanan Suriye'li şarapnel yaralanmalı iki olgu
Gökay Reyhan, Hakan Yılmaz, Salih Çokpınar
EP-188Şilotorakslı Bir Olgu: Neden Tüberküloz mu? Lenfoma mı?
Cansel Atinkaya, Mahmut Talha Doğruyol, Selami Volkan Baysungur, Ezgi Cesur, Dilek Ernam, Gamze Ayar, Serda Metin, İrfan Yalçınkaya
EP-189Ağızdan Göğüs Duvarına Pisi Pisi Otunun Yolu – Alışılmamış Bir Olgu
Ahmet Sami Bayram, Hüseyin Melek, Mehmet Muharrem Erol, Gamze Çetinkaya, Mehmet Ali Çolak, Tayfun Kermenli
EP-190Yabancı Cisim Aspirasyonu: Gerçekten Farkedilmedi mi?
Pınar Bıçakçıoğlu, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Leyla Nesrin Acar
EP-191Mediastenin Histopatolojik Olarak Tiplendirilemeyen Basit Kistleri
Pınar Bıçakçıoğlu, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Leyla Nesrin Acar, Funda Demirağ, Sadi Kaya, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-192Mediastinal Şifte Sebep Olan Dev Akciğer Bülü
Halil Tözüm, Mustafa Akyıl, Tahir Şevval Eren
EP-193Nadir bir Antite: Erişkin Yaşta Görülen Kistik Higroma
Halil Tözüm, Mustafa Akyıl, Tahir Şevval Eren
EP-194Bir Olgu Sebebi İle Sternum Rekonstrüksiyonu
Halil Tözüm, Mustafa Akyıl, Tahir Şevval Eren
EP-195Tümör Taklidi Yapan Bir Morgagni Hernisi Olgusu
Halil Tözüm, Mustafa Akyıl, Tahir Şevval Eren
EP-196Substernal Guatrlı Olguda Şaşırtıcı Patoloji
Halil Tözüm, Mahmut Talha Doğruyol, Mustafa Akyıl, Tahir Şevval Eren
EP-197Hava Kisti Zemininde Gelişen İn Situ Skuamöz Hücreli Karsinom ve VATS Lobektomi ile Tedavisi
Hakkı Ulutaş, Muhammet Reha Çelik, Nurhan Şahin, Ayşe Nur Akad, Akın Kuzucu
EP-198Nadir Bir Göğüs Ağrısı Nedeni Elastofibroma Dorsi: Olgu Sunumu
Mustafa Çalık, Nuri Düzgün, Saniye Göknil Çalık, Taha Tahir Bekçi, Yaşar Ünlü, Hıdır Esme
EP-199Primer Pulmoner Lenfoma: Olgu sunumu
Selim Şakir Erkmen Gülhan, Leyla Nesrin Acar, Pınar Bıçakçıoğlu, Kubilay İnan, İhsan Atilla Keyf, Funda Demirağ
EP-200Ekstraplevral Pulmoner Hamartom, Nadir Görülen Olgu Sunumu
Ebru Sayılır, Koray Aydoğdu, Funda İncekara, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
EP-201Safra Kesesi Kanserinin Kaviter Akciğer Metastazı: Nadir Bir Olgu Sunumu
Mustafa Çalık, Nuri Düzgün, Saniye Göknil Çalık, Taha Tahir Bekçi, Yaşar Ünlü, Hıdır Esme
EP-202İyatrojenik pnömomediastinum ve pnömoperikardium
Tuncer Özkısa, Deniz Doğan, Alper Gündoğan, Cantürk Taşçı, Hayati Bilgiç
EP-203Kateterizasyon Sonrası Gelişen Ve Kitle İmajı Veren Mediastinal Hematom Olgusu
Ercan Kurtipek, Nuri Düzgün, Burhan Apilioğulları, Süleyman Bakdık
EP-204Trakeostomisi Olan Bir Hastada Video Asiste Torakoskopik Cerrahi için Trakeostomi Açıklığından Çift Lümenli Tüp Entübasyonu ve Tek Akciğer Ventilasyonu
Esra Titiz, Ali Alagöz, Mehtap Tunç, Hilal Sazak, Fatma Ulus
EP-205Reformat Görüntülerin Akciğer Tümörü Evrelemesinde Rolü: Aksiyel Görüntüler Preoperatif Evrelemede Yeterli mi?
Mustafa Çalık, Murat Serhat Aygün, Nuri Düzgün, Saniye Göknil Çalık, Melike Duran, Hıdır Esme
EP-206Sinovyal sarkomlu bir olguda multipl akciğer metastazı ile tanı
Deniz Doğan, Nesrin Baygın, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-207Mediasten Yerleşimli Dokuz Schwannom Olgusunun Değerlendirilmesi
İlim Irmak, Sibel Arınç, Umut Sabri Kasapoğlu, Pınar Atagün Güney, Sibel Boğa, Feyyaz Kabadayı, Mine Demir, Hakan Yılmaz, İrfan Yalçınkaya
EP-208Mediastinal kitlenin hatırlattığı tanı:Castleman Hastalığı
Zeynep Yegin, Züleyha Bingöl
EP-209Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Nadir Görülen Kas Metastazı: Bir olgu nedeniyle
İpek Candemir, Pınar Ergün, Dicle Kaymaz, Ezgi Utku, Nilgün Mendil
EP-210Akciğerde izole kitle şeklinde bulgu veren prostat kanseri metastazı
Ömer Araz, Elif Yılmazel Uçar, Muhammet İlknur Çalık, Betül Gündoğdu, Adem Karaman, Buğra Kerget, Leyla Sağlam
EP-211Astımı Taklit Eden Mukoepidermoid Karsinoma Olgusu
Ayperi Öztürk, Seher Satar, Zafer Aktaş, Fatma Canbay, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Sema Canbakan
EP-212Santral Sinir Sistemi Kökenli Anaplastik (Malign) Meningiomanın Akciğer Metastazı: Olgu Sunumu
Funda Karaduman Yalçın, Ayşegül Karalezli, Elif Babaoğlu, Habibe Hezer, Aydan Kılıçarslan, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-213Multiple Pulmoner Fibroleiomyomatöz Hamartom - Olgu Sunumu
Derya Yenibertiz, Melike Demir, Egemen Duygu, Dilek Zehra Kanmaz
EP-214Nadir görülen göğüs duvarı tümörü ve cerrahi tedavisi: spindle hücreli mezenkimal tümör
Özgür Karakurt, Mehmet Ali Eryazgan, Bülent Koçer, Murat İğde, Ünal Sakıncı
EP-215Cerrahi Uygulanan Küçük Hücreli ve Büyük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Sağkalım Sonuçları
Miray Ersöz, Maruf Şanlı, Onur Bayrakçı, Ahmet Feridun Işık, Bülent Tunçözgür, Kemal Bakır, Alper Sevinç, Seval Kul, Levent Elbeyli
EP-217Miliyer karsinomatozis radyolojisi olan metastatik akciğer kanseri
Yavuz Selim İntepe, Bayram Metin, Eylem Yıldırım, Sevinç Şahin
EP-218Lambert Eaton Miyastenik Sendrom ve Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Birlikteliği
Tayfun Çalışkan, Ömer Ayten, Yasin Uyar, Tansel Kendirli, Gülhan Ayhan, Ali Kutlu, Faruk Çiftçi
EP-219Çok nadir görülen kemoradyoterapi alan bir anterior mediastinal liposarkom olgusu
Ercan Kurtipek, Hıdır Esme, Taha Tahir Bekçi, Cengiz Burnik, Mihrican Yeşildağ, Melike Duran, Mecit Süerdem
EP-220Nadir görülen bir ossifying fibromiksoid tümör olgusu
Ercan Kurtipek, Hıdır Esme, Nuri Düzgün, Tülay Kaçar Güveli, Mustafa Çalık, Melike Duran, Taha Tahir Bekçi
EP-221Atipik (Dalak, Kas, Cilt, Kolon ) Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Vakaları
Yusuf Başer, Atayla Gençoğlu, Murat Kıyık, Sedat Altın
EP-222Nörofibromatis ile Akciğer Adenokarsinom Birlikteliği: Olgu Sunumu
Nermin Çapan, Nevin Taci Hoca, Hacer Akşit Yaşar, Arzu Ertürk
EP-223Pnömoniyi Taklit Eden İlginç Bir Adenokarsinom Olgusu
Begüm Görgülü, Aylin Özgen Alpaydın, Duygu Gürel, Berna Polack, Atila Akkoçlu
EP-224Beyin metastazı ile prezente olan ikinci primer akciğer kanseri
Deniz Doğan, Tuncer Özkısa, Ufuk Turhan, Cantürk Taşçı, Hayati Bilgiç
EP-225Akciğer kanserinin nadir bir metastazı: izole gluteal kas metastazı
Esra Yamansavcı Şirzai, Aydan Mertoğlu, Emel Tellioğlu, Başak Filiz
EP-226Akciğerin Nadir Bir Tümörü: İnflamatuar Miyofibroblastik Tümör
Alper Gündoğan, Sezai Çubuk, Mehmet Aydoğan, Okan Karataş, Ersin Sapmaz, Ergün Uçar, Hayati Bilgiç
EP-227Mezotelyomayı taklit eden akciğer skuamoz hücreli kanser olgusu
Özlem Sönmez, Fethiye Ökten, İhsan Atilla Keyf, Osman Akcan, Yeliz Dadalı, Funda Demirağ
EP-228Cisplatine Bağlı Grandmal Epileptik Nöbet: Olgu Sunumu
Makbule Özlem Akbay, Dilek Ernam, Nuray Bayrak Erdal, Ayşegül Çubuk
EP-229Endobronşial İnvazyon Gösteren Mantle Hücreli Lenfoma Olgusu
Eda Kök, Çiğdem Biber, Behiye Akkalyoncu, Hatice Esra Özaydın
EP-230Renal Hücreli Karsinomlu Olguda İzole Mediastinal Lenf Nodu Metastazı
Burçin Çelik, Selçuk Gürz, Mehmet Gökhan Pirzirenli, Levent Yıldız
EP-231Akciğer Kanserine Eşlik Eden Radyoterapi Sonrası Gelişen Semi-İnvaziv Aspergillozis Olgusu
Yağmur Bahar, Ege Güleç Balbay, Sinem Berik Safçi, Ali Nihat Annakkaya
EP-232Dermatomiyozit ile Başvuran Akciğer Metastazı Olan Malignite Olgusu
Hatice Kılıç, Funda Karaduman Yalçın, Ayşegül Karalezli, Ayşegül Şentürk, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-233Küçük hücreli akciğer kanserli bir olguda invaziv mukormikoz enfeksiyonu
Evrim Eylem Akpınar, Derya Hoşgün, Başar Kaya, Hande Ezerarslan, Semra Tunçbilek, Meral Gülhan
EP-234Monostatik Fibröz Displazi: İki Olgu Nedeniyle
Ümran Toru, Murat Acat, Şule Gül, Hilal Onaran, Muzaffer Metin, Erdoğan Çetinkaya
EP-235Endometrium Ca ve akciğer adenokarsinomu birlikteliği (Metastaz? Senkron?)
Deniz Doğan, Tuncer Özkısa, Orhan Yücel, Ömer Deniz, Hayati Bilgiç
EP-236Akciğer kanserinde nadir uzak organ tutulumu: Kolon metastazı
Mine Önal, Tuğba Çiçek, Sevtap Gülgösteren, Filiz Çimen, Sebahat Başyiğit, Şükran Atikcan
EP-237Yassı Hücreli Akciğer Kanserli Hastada İntramedüller Spinal Kord Metastazı
Taha Tahir Bekçi, Ramazan Köylü, Mustafa Çalık, Ercan Kurtipek, Saniye Göknil Çalık, Hıdır Esme
EP-238Hastanemizde 2011 - 2013 yılları arası akciğer kanseri tanısı alan hastaların özellikleri
Levent Cem Mutlu, Tarkan Yetişyiğit, Erdoğan Selçuk Şeber, Gizem Kaplan, Remzi Altın
EP-239Akciğerde Multipl Kaviter Görünüm Oluşturan Pankreas Kanseri Metastazı
Özge Şafak, Dilek Saka, Neslihan Mutluay, Mehmet Bahadır Berktaş
EP-240Oküler metastazla başvuran bir akciğer kanseri olgusu
Emre Şenel, Dursun Tatar, Ceyda Anar, Ahmet Emin Erbaycu
EP-241Primer Akciğer Kanserini Taklit Eden Pulmoner Pleomorfik Sarkom
Berna Eren Kömürcüoğlu, Ayşe Çoşkun, Serpil Tekgül, Zekiye Aydoğdu, Ali Kadri Çırak
EP-242Nodüler akciğer tutulumu olan anaplastik lenfoma olgusu
Ayşe Nur Soytürk, Hatice Kılıç, Elif Babaoğlu, Hilal Akdemir, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-243Timik Karsinom (Olgu Sunumu)
Sevgin Işık, Aydan Mertoğlu, Başak Filiz, Emel Tellioğlu, Ali Galip Yener
EP-244Endobronşial Tutulum Gösteren Lenfoma Olgusu
Emine Nilgün Ordu, Tülin Kuyucu, Evin Makas, Dildar Duman, Özge Ünal Bayraktar, Emine Nur Koç
EP-245Nadir görülen primer pulmoner hodgkin lenfoma olgusu
Yavuz Selim İntepe, Bayram Metin, Eylem Yıldırım, Halil İbrahim Serin, Sevinç Şahin
EP-246Asemptomatik bir olgu nedeniyle pulmoner karsinoid tümör
Nesrin Baygın, Deniz Doğan, Alev Taşkın, Seyfettin Gümüş, Hayati Bilgiç
EP-247Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bir olguda Mycobacterium Kansasii'nin neden olduğu akciğer enfeksiyonu
Canan Doğan, Nimet Aksel, Ayşe Özsöz, Fatmanur Çelik, Işıl Karasu, Mine Gayaf, Can Biçmen
EP-248Karaciğer, akciğer ve beyin tutulumu olan ekinokokus alveolaris ile akselere silikozis birlikteliği
Ömer Araz, Adem Karaman, Yusuf Gedikli, Fatih Alper, Metin Akgün
EP-249Miyelodisplastik Sendromlu Hastada Klebsiella Pneumoniae Pnömonisi
Begüm Görgülü, M. Ali Özcan, Aylin Özgen Alpaydın, Atila Akkoçlu
EP-250İmmünsuprese olguda bilateral multilober toplumda gelişen pnömoni
Deniz Doğan, Tuncer Özkısa, Mehmet Aydoğan, Ömer Deniz, Hayati Bilgiç
EP-251Bilateral Akciğer ve Karaciğer Kist Hidatik Olgusunun Medikal Tedavi ile On Yıllık Takibi
Özlem Saniye İçmeli, Baran Gündoğuş, Hatice Türker, Pakize Sucu, Merve Çiftci
EP-252Akut myeloid lösemi tanılı hastada invaziv aspergilloz DCE-MRI bulguları
Ömer Araz, Adem Karaman, Elif Yılmazel Uçar, Yusuf Bilen, Irmak Durur Subaşı
EP-253Akut Başlangıçlı ve Boca Virüsle İlişkili Erişkinde Organize Pnömoni
Yasemin Karabacakoğlu, Zeynep Pınar Önen, Öznur Yıldız
EP-254Pnömoninin eşlik ettiği erişkin Still hastalığı
Ömer Ayten, Ersin Demirer, Faruk Çiftçi, Yasin Uyar
EP-255HIV’li Hastada Eşzamanlı CMV Pnömonisi ve Pulmoner Aspergilloz
Esra İnan, Baykal Tülek, Fikret Kanat, Mecit Süerdem, Şua Sümer
EP-256Dört Yıl Takipte Tamamen Düzelen Pulmoner Kitle
Ümit Tutar
EP-257Karaciğer Kist Hidatiğinin Nadir Komplikasyonu:Biliyoptizi
Seher Satar, Sema Canbakan, Ayperi Öztürk, Fatma Canbay, Pınar Koşar, Nurgül Şaşmaz
EP-258İki Ayrı Komplikasyon ile Seyreden Kist Hidatık Olgusu
Hicran Orucova, Zeynep Yegin, Züleyha Bingöl, Zeki Kılıçarslan
EP-259Az Görülen Bir Ampiyem Nedeni: Plevral Aspergilloz, Bir Olgu Nedeniyle
Aslı Görek Dilektaşlı, Özge Aslantekin, Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu, Hüseyin Melek, Ahmet Ursavaş, Ercüment Ege
EP-260C-ANCA pozitif yaygın kist hidatik olgusunda dalak kistinin perkütan aspirasyonu
Hilal Akdemir, Hatice Kılıç, Ayşegül Şentürk, Filiz Çulfacı Karasu, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu, Oktay Algın
EP-261Renal hücreli karsinom metastazına eşlik eden semi-invaziv aspergillozis olgusu
Hilal Akdemir, Ayşegül Şentürk, Hatice Kılıç, Ayşe Nur Soytürk, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu, Hayriye Tatlı Doğan
EP-262Atipik Prezentasyon Gösteren ve Fiberoptik Bronkoskopi ile Tanı Alan Akciğer Hidatik Kisti
Emine Nilgün Ordu, Emine Nur Koç, Özge Ünal Bayraktar, Dildar Duman, Tülin Kuyucu
EP-263Atipik radyoloji ile prezente olan pulmoner aspergilloz olgusu
Nesrin Baygın, Deniz Doğan, Cantürk Taşçı, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-264KOAH ve alt solunum yolu enfeksiyonu tanılı bir hastada moksifloksasin kullanımına bağlı hepatotoksisite: Olgu sunumu
Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Dilem Anıl Mavigök, Arzu Cennet Işık, Semra Batı Kutlu, Adnan Yılmaz
EP-265İntravenöz madde kullanımı ile ilişkili triküspit kapak endokarditi ve septik pulmoner emboli
Ersin Şükrü Erden, Mesut Demirköse, Ertan Tuncel, Nesrin Atçı, Eyüp Büyükkaya
EP-266Pulmoner septik emboli: İki olgu nedeniyle
Coşkun Doğan, Ferhan Karataş, Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Benan Çağlayan
EP-267Akciğer Kanserini Taklit Eden Pulmoner Aktinomikoz Olgusu
Nevin Taci Hoca, Arzu Ertürk, Nermin Çapan, Yetkin Ağaçkıran
EP-268İntravenöz madde bağımlısında septik pulmoner emboli ve ampiyem
Mesut Demirköse, Ertan Tuncel, Nesrin Atçı, Hatice Kayım Bilgiç, Ersin Şükrü Erden
EP-269KOAH ve Herpes Zoster: Üç olgu Sunumu
Jülide Çeldir Emre, Ümit Aksoy, Ayşegül Baysak, İlknur Yorgun Özdemir, Adnan Tolga Öz, Feza Bacakoğlu
EP-270İşitme Kaybı Olan Hastalarda KOAH Oranı
Gökben Yıldız, Şafak Yıldız, Erdinç Ercan, Hakan Söken
EP-271Anti TNF-alfa Tedavisi Sırasında Gelişen Endobronşiyal Tüberküloz Olgusu
Serdar Berk, Tekmile Aysu Odabaşı, Ömer Tamer Doğan, Sefa Levent Özşahin
EP-272Mediyastinal, bilateral dev-konglomere lenfadenomegali ile seyreden tüberküloz lenfadenit
Cengizhan Sezgi, Mahşuk Taylan, Fatih Meteroğlu, Hadice Selimoğlu Şen, Özlem Abakay, Halide Kaya, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay
EP-273Beyin sapını da içeren yaygın tutulumlu tüberküloz olgusu
Zeynep Yegin, Deniz Sevindik, Züleyha Bingöl, Timur Akpınar, Cemil Taşçıoğlu, Zeki Kılıçarslan
EP-274Atipik prezentasyonu olan tüberküloz plörezi olgusu
Zeynep Yegin, Züleyha Bingöl, Esra Aydın, Zeki Kılıçarslan, Tülin Çağatay
EP-275Tüberküloz Tedavisinde Geç İlaç Reaksiyonu Olabilir mi?
Mehmet Sinan Bodur, Yasemin Bodur, İsmet Bulut, Zeynep Ferhan Özşeker, Dilek Ernam
EP-276Bronkoskopik Muayenede Maligniteyi Taklit Eden Endobronşial Tüberküloz Olgusu
Sinem Berik Safçi, Peri Meram Arbak
EP-277Deri ve Akciğer Tüberkülozu Birlikteliği
Yasemin Yurt, Aydan Mertoğlu, Şevket Dereli, Onur Karaman, Mehmet Hüsnü Buğdaycı, Serap Karaaslan
EP-278Tüberküloz Artrit ve Akciğer Tüberkülozu Birlikteliği
Tuncer Özkısa, Deniz Doğan, Ufuk Turhan, Mehmet Aydoğan, Alper Gündoğan
EP-279Akciğer kanserini taklit eden akciğer tüberkülozu: Vaka sunumu
Alper Gündoğan, Mehmet Aydoğan, Deniz Doğan, Tuncer Özkısa, Cantürk Taşçı, Ergün Uçar, Hayati Bilgiç
EP-280Özefagusa rüptüre olan mediyastinal tüberküloz lenfadenit olgusu
Hatice Kılıç, Tuba Öğüt, Ayşegül Şentürk, Birkan Bozkurt, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-281Antitüberküloz Tedavi Alan Bir Hastada Gelişen Steven Johnson Sendromu
Dilek Ernam, Selahattin Öztaş, Erhan Oğur, Ülkü Aka Aktürk
EP-282Endobronşiyal Tüberküloz
Didem Görgün
EP-283Addison Hastalığı ile Başvuran Mediyastinal Tüberküloz Olgusu
Ayşegül Şentürk, Hatice Kılıç, Funda Karaduman Yalçın, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-284Primer Yaygın İlaç Dirençli (XDR) Tüberküloz Olgusu
Selahattin Öztaş, Dilek Ernam, Mehmet Sinan Bodur, Ülkü Aka Aktürk, Erhan Oğur, Altan Kır, Çağatay Tezel
EP-285Olgu Sunumu: Tüberkülozun Nadir Bir Komplikasyonu Olarak Kardiyak Tamponad
Fadime Keleşoğlu, Esra Yazar, Nihal Geniş, Veysel Yılmaz
EP-286Bir astım olgusunda bronş karsinomunu taklit eden endobronşiyal tüberküloz
Şule Kaya, Oğuz Çelik, Münire Çakır
EP-287Elde Tüberküloz Tenosinovit
Burcu Arpınar Yiğitbaş, Sibel Yurt, Ayşegül Erinç, Barış Şeker, A. Filiz Koşar
EP-288Kaviter akciğer tüberkülozuna eşlik eden trakeomediyastinal fistül olgusu
Nihal Akdeniz Ünal
EP-289Bronkojenik kist öntanısı ile tetkik edilen endobronşiyal tüberküloz olgusu
Nesrin Baygın, Deniz Doğan, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-290Göz tutulumu ile birlikte seyreden akciğer ve lenf bezi tüberkulozu olgusu
Zuhal Müjgan Güler, Tuğba Çiçek, Şeref Özkara, Ebru Ünsal, Nermin Çapan, Orhan Erden
EP-291Göğüs Duvarı Tüberkülozu
Esra Yarar, Korkmaz Oruç
EP-292Tanısı Oldukça Zor Koyulan Pannikülitle Başlayan Bir Tüberküloz Olgusu
Bengül Gürsoy, Emine Bahar Kurt, Güller Ergül, Bilge Dayıcan, Merve Yumrukuz
EP-293Beyin metastazını taklit eden dissemine tüberküloz olgusu
Kazım Rollas, Süleyman Şendur, Mehmet Nezir Güllü, Serpil Göçmen Öcal, Ebru Ortaç Ersoy, Arzu Topeli İskit
EP-294Akciğer kitlesi ön tanısı ile tetkik edilen tüberküloz lenfadenit olgusu
Nesrin Baygın, Deniz Doğan, Alper Gündoğan, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-295Akciğer Bulgularının Eşlik Ettiği Boyunda Kistik Kitle Oluşumuyla Başvuran Tüberküloz Olgusu
Şafak Yıldız, Hakan Söken, Ahmet Cem Özuğuz
EP-296Bir Olgu Üzerinden Antitüberküloz Tedaviye Paradoksal Yanıt
Tuncer Özkısa, Tayfun Çalışkan, Faruk Çiftçi
EP-297Mycobacterium Abscessus Üremesi Saptanan Akciğer Kanserli Olgu
Reyhan Yıldız, Nazan Şen, Sibel Kara
EP-298Nadir görülen tiroid tüberkülozu: Olgu sunumu
Yavuz Selim İntepe, Bayram Metin, Eylem Yıldırım, Halil İbrahim Serin, Sevinç Şahin, Kasım Çağlayan
EP-299Bilateral multiple pulmoner nodül radyolojisi ile sunulan akciğer tüberkülozu
Yavuz Selim İntepe, Bayram Metin, Eylem Yıldırım, Sevinç Şahin
EP-300Kronik Böbrek Yetmezlikli Kadın Hastada Endometriyal Tüberküloz Olgusu
Birsen Cirit Ekiz, Esra Arslan Aksu, Davut Aydın, Gamze Koçak, Filiz Karagöz, Nurhan Köksal
EP-301Akvaryum kullanımına bağlı nontüberküloz mikobakteri infeksiyonu
Armağan Fatma Hazar, Kaya Köksalan, Mualla Partal, Dilek Yavuz, Meltem Çoban Ağca, Canan Öneş, İpek Erdem
EP-302Bilateral pnömotoraksla seyreden anoreksia nevroza olgusu
Aybüke Kekeçoğlu, Burcu Arpınar Yiğitbaş, A. Filiz Koşar
EP-303Zor Ekstübasyonun Nadir Sebebi: Mukus Tıkacı
Hakan Aygün, Serdar Şirzai, Esra Yamansavcı Şirzai
EP-304Afrodizyak Madde Kullanımına Bağlı Solunum Yetmezliği
Özlem Saniye İçmeli, Baran Gündoğuş, Merve Çiftci, Pakize Sucu, Hatice Türker
EP-305İlginç bir "akut akciğer ödemi" olgusu
Deniz Doğan, Tuncer Özkısa, Mehmet Aydoğan, Ferhat Onur Ural, Cantürk Taşçı, Seyfettin Gümüş
EP-306Sıcak suda boğulayazmayla yoğun bakıma alınan olguda akut respiratuar distress sendromu
Serdar Akpınar, Nazire Uçar, Murat Yıldız, Tuğrul Şipit
EP-307Orta lob sendromu olgusu
Ömer Ayten, Ersin Demirer, Dilaver Taş, Gülhan Ayhan, Faruk Çiftçi
EP-308Hırıltılı solunum yakınması ile başvuran bir "Trakeobronkopatia Osteokondroplastika" olgusu
Nesrin Baygın, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-309Yüksek Basınçlı Oksijen Tedavi Kliniği'nde Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu Sıklığı
Şafak Yıldız, Erdinç Ercan, Pelin Ercan
EP-310Birinci Basamak Muayene Merkezinde Göğüs Hastalıkları Sıklığı
Pelin Ercan, Erdinç Ercan, Şafak Yıldız
EP-311Anti-TNF kullanan hastada gelişen fantom tümörü: Tesadüf mü? Yan etki mi?
Deniz Doğan, Tuncer Özkısa, Ferhat Onur Ural, Cantürk Taşçı, Hayati Bilgiç
EP-312Atelektazi Etyolojisinde Bir Plastik Bronşit Olgusu
Elif Yılmazel Uçar, Buğra Kerget, Ömer Araz, Metin Akgün, Leyla Sağlam, Ali Metin Görgüner