[EP-290]

EPOSTER OTURUMU-21 | Tarih ve Saat: 22.10.2010, 17:00 - 18:00 | Salon: EPOSTER SALONU

Legionella Pnömonisi (Bir olgu nedeni ile)

Fatma İrem Yeşiler, Sema Canbakan, Arzu Ertürk, Ruhsar Ofluoğlu, Nermin Çapan
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları, Ankara

Klasik pnömokok pnömonisinden farklı olarak atipik pnömonilerde hastalık belirtileri sinsidir. Klinik, radyolojik ve laboratuvar bulgularının tipik pnömoniler kadar gürültü olmaması, etkenlerin hücre içi mikroorganizmalar olmasından dolayı balgam kültüründe ürememesi nedeni ile tanı koymada zorluk yaşanmaktadır. Tipik pnömoniler kadar atipik pnömoniye neden olan etkenlerin de saptanması için tanı koydurucu testlerin klinik kullanımının artması gerekmektedir. Bu yazıda idrar antijen müspetliği ile tanı alan Legionella pnömonili bir olgu sunulmuştur. Ellibeş yaşında erkek hasta kliniğimize bir haftadır olan nefes darlığı, öksürük, hafif kanlı balgam, üşüme, titreme, ateş, batıcı tarzda göğüs ağrısı, baş ağrısı şikayetleri ile başvurdu. İshal, karın ağrısı ve kusma tariflemiyordu. Hasta bu şikayetlerle 4 gün önce başka bir merkeze başvurmuş, ateşi 39.4 C˚, nabız 96/dk (rölatif bradikardi) saptanmış, Seftriakson ve klaritromisin tedavisi başlanmış, kliniğimizde de aynı tedaviye devam edildi. Özgeçmişinde ek hastalık saptanmayan hastanın tek risk faktörü sigara kullanma (40 paket/yıl) öyküsünün olmasıydı. Hasta inşaat işçisiydi. Yatış fizik muayenesinde vital bulguları stabil olup sağ bazalde inspiryum sonu ralleri ve bilateral azalmış solunum sesleri dikkat çekiyordu. Oda havasında alınan AKG’de hipoksi (pO2:53mmHg), sedimentasyon (108mm/sa) ve CRP yüksekliği, biyokimyasal incelemesinde albümin, potasyum, Na düşüklüğü, karaciğer fonksiyon testlerinde ve LDH değerinde yükselme mevcuttu. Tam idrar tetkiki normaldi. PA AC grafisinde bilateral yaygın yamalı tarzda infiltrasyon mevcuttu. HRCT de solda belirgin olmak üzere her iki hemitoraksta plevral mayi ve kalınlaşmalar, bilateral yamalı tarzda buzlu cam, retikülonodüler infiltrasyon görünümleri ve konsolidasyon alanları saptandı. Balgam kültüründe üreme saptanmadı. İdrarda legionella antijeni müspet geldi. Hastanın 14 günlük tedavi sonrası oda havasında alınan AKG de hipoksisi düzeldi, sedimentasyon (49 mm/sa) değeri geriledi, hiponatremisi ve ALT değerindeki hafif yükselme dışında tüm laboratuvar değerleri normale döndü. PAAC grafisinde tam regresyon mevcuttu. Seftriakson tedavisi 14 ve klaritromisin tedavisi 21 güne tamamlandı. Olgumuzda olduğu gibi uygun klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri varlığında atipik pnömoni etkenleri düşünülmelidir. Risk faktörleri iyice sorgulanmalıdır. Tedavi altında dahi olsa idrarda legionella antijeni gönderilmelidir. Atipik pnömonilerin pulmoner semptomlarla olabileceği gibi ekstrapulmoner semptomlarla karşımıza çıkabileceği gözardı edilmemelidir

OLGU

Klasik pnömokok pnömonisinden farklı olarak atipik pnömonilerde hastalık belirtileri sinsidir. Klinik, radyolojik ve laboratuvar bulgularının tipik pnömoniler kadar gürültü olmaması, etkenlerin hücre içi mikroorganizmalar olmasından dolayı balgam kültüründe ürememesi nedeni ile tanı koymada zorluk yaşanmaktadır. Tipik pnömoniler kadar atipik pnömoniye neden olan etkenlerin de saptanması için tanı koydurucu testlerin klinik kullanımının artması gerekmektedir. Bu yazıda idrar antijen müspetliği ile tanı alan Legionella pnömonili bir olgu sunulmuştur.

Ellibeş yaşında erkek hasta kliniğimize bir haftadır olan nefes darlığı, öksürük, hafif kanlı balgam, üşüme, titreme, ateş, batıcı tarzda göğüs ağrısı, baş ağrısı şikayetleri ile başvurdu. İshal, karın ağrısı ve kusma tariflemiyordu. Hasta bu şikayetlerle dört gün önce başka bir merkeze başvurmuş, ateşi 39.4 C˚, nabız 96/dk (rölatif bradikardi) saptanmış, Seftriakson ve klaritromisin tedavisi başlanmış, kliniğimizde de aynı tedaviye devam edildi. Özgeçmişinde ek hastalık saptanmayan hastanın tek risk faktörü sigara kullanma (40 paket/yıl) öyküsünün olmasıydı. Hasta inşaat işçisiydi. Yozgat ili Çayıralan ilçesinde ikamet eden hastanın şikayetleri başlamadan on gün öncesi kadar Ankara ‘ya geldiği, bir hastanede nefroloji kliniğinde üç gün kadar refakatçi olarak kaldığı öğrenildi.Yatış fizik muayenesinde vital bulguları stabil olup sağ bazalde inspiryum sonu ralleri ve bilateral azalmış solunum sesleri dikkat çekiyordu. Oda havasında alınan AKG’de hipoksi (pO2:53 mmHg) (Tablo-1), sedimentasyon (108 mm/sa) ve CRP yüksekliği, biyokimyasal incelemesinde albümin, potasyum, Na düşüklüğü, karaciğer fonksiyon testlerinde ve LDH değerinde yükselme mevcuttu (Tablo-2). Tam idrar tetkiki normaldi. PA AC grafisinde bilateral yaygın yamalı tarzda infiltrasyon mevcuttu (Resim-1). HRCT de solda belirgin olmak üzere her iki hemitoraksta plevral mayi ve kalınlaşmalar, bilateral yamalı tarzda buzlu cam, retikülonodüler infiltrasyon görünümleri ve konsolidasyon alanları saptandı (Resim -2). Balgam kültüründe üreme saptanmadı. İdrarda legionella antijeni müspet geldi. Hastanın on dört günlük tedavi sonrası oda havasında alınan AKG de hipoksisi düzeldi (Tablo-1), sedimentasyon (49 mm/sa) geriledi, hiponatremisi ve ALT değerindeki hafif yükselme dışında tüm laboratuvar değerleri normale döndü (Tablo-2). PAAC grafisinde tam regresyon mevcuttu (Resim-3). Seftriakson tedavisi on dört güne ve klaritromisin tedavisi yirmi bir güne tamamlandı. Yirmi bir günlük tedavi sonrası PA Akciğer grafisinde de regresyon belirgindi (Resim-4).

Olgumuzda olduğu gibi uygun klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri varlığında atipik pnömoni etkenleri düşünülmelidir. Risk faktörleri iyice sorgulanmalıdır. Tedavi altında dahi olsa idrarda legionella antijeni gönderilmelidir. Atipik pnömonilerin pulmoner semptomlarla olabileceği gibi ekstrapulmoner semptomlarla karşımıza çıkabileceği gözardı edilmemelidir.

Anahtar kelimeler: Legionella pnömonisi, atipik pnömoni, idrar legionella antijeni
Resim - 1:Tanı anındaki PA Akciğer grafisiResim - 2:Tanı anındaki HRCT kesitiResim - 3: 14 günlük tedavi sonrası PA Akciğer grafisiResim - 4:21 günlük tedavi sonrası PA Akciğer grafisiTablo – 1: Arteryel kan gazı değerleri
AKGpHpCO2
(mmHg)
pO2
(mmHg)
SO2
(%)
Tanı anında7,4429,45390
Tedavi sonrası7,4733,87195,3


Tablo – 2: Laboratuar değerleri
WBC
(10^3/µL)
CRPSedimentasyon
(mm/sa)
Albümin
(g/dl)
Potasyum
(mEq/L)
Sodyum
(mEq/L)
AST
(IU/L )
ALT
(IU/L)
GGT
(IU/L )
ALP
(IU/L)
LDH
(IU/L )
Tanı anında920033,31082,53,4134785291141321
Tedavi sonrası62000,69493,74,013133503872168