[EP-098]

EPOSTER OTURUMU-08 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU

Kostanın Dev Hücreli Kemik Tümörü; Total Eksizyon Ve Rekonstrüksiyon Plağı İle Toraks Duvarı Stabilizasyonu

Serdar Şen1, Ekrem Şentürk1, Salih Çokpınar1, Ertan Yaman1, İbrahim Meteoğlu2
1Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Aydın, Türkiye

GİRİŞ: Dev hücreli kemik tümörleri tüm kemik neoplazmlarının yaklaşık %5’ini oluştururlar ve uzun kemiklerin epifizleri etrafında görülürler. Dev hücreli tümörlerin sadece %0,5-0,6’sı kotlarda ve genellikle posterior arkta lokalizedir. AMAÇ: Sol üç ve dördüncü kotta anterior arkta dev hücreli tümörü olan, total rezeksiyon sonrası büyük toraks defektinin alternatif olarak rekonstrüksiyon plağı ile stabilize edildiği nadir bir olguyu sunuyoruz. OLGU: 23 yaşında, erkek hasta, sol göğüs ön duvarında şişlik şikâyeti ile Kliniğimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesi, hematolojik ve biyokimyasal incelemeleri normal sınırlarda idi. PA akciğer grafide; solda dış zonda düzgün sınırlı, lobule opak lezyon saptandı. (Resim 1 A). Bilgisayarlı toraks tomografisinde sol hemitoraksta 3. ve 4. kotu destrükte eden 5x6cm ebadında, düzgün sınırlı, plevrayı iten heterojen dansiteli kitle saptandı. (Resim 1 B). Göğüs duvar kitlesi ince iğne aspirasyon biyopsisi: Malign sitoloji (Dev hücreli kemik tümörü) olarak bildirildi. Operasyon kararı alınarak sol torakotomi uygulandı. Eksplorasyonda kitlenin sol 3. kotu tamamen saran ve 4. kotta destruksiyona neden olan kitle total olarak çıkarıldı. Çevre yumuşak dokuların da çıkarılması nedeniyle toraks ön duvarında oluşan pencerenin rekonstrüksiyon plağı ile stabilizasyonu uygulandı. Bir yatay plak ile parsiyel rezeke edilen kotlar sternuma sabitlenirken iki adet dikey plak ile üst ve alt kotlar yaklaştırılarak yatay plağa sabitlendi.(Resim 2 AB). Patolojik inceleme dev hücreli tümör ile uyumlu olarak raporlandı. (Resim 3 AB). TARTIŞMA: Göğüs duvarı tümörlü olgularda ayırıcı tanıda dev hücreli tümörler nadir de olsa düşünülmelidir. Tedavisi cerrahi rezeksiyon olup; geniş rezeksiyonlarda rekonstrüksiyon plakları ile toraks duvarı defektinin kapatılması yumuşak protezlerden daha sağlam olacağından alternatif seçenek olarak kullanılabilir..

GİRİŞ-AMAÇ

GİRİŞ: Dev hücreli kemik tümörleri tüm kemik neoplazmlarının yaklaşık %5’ini oluştururlar ve uzun kemiklerin epifizleri etrafında görülürler. Dev hücreli tümörlerin sadece %0,5-0,6’sı kotlarda ve genellikle posterior arkta lokalizedir.

AMAÇ: Sol üç ve dördüncü kotta anterior arkta dev hücreli tümörü olan, total rezeksiyon sonrası büyük toraks defektinin alternatif olarak rekonstrüksiyon plağı ile stabilize edildiği nadir bir olguyu sunuyoruz.


OLGU

23 yaşında, erkek hasta, sol göğüs ön duvarında şişlik şikâyeti ile Kliniğimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesi, hematolojik ve biyokimyasal incelemeleri normal sınırlarda idi. PA akciğer grafide; solda dış zonda düzgün sınırlı, lobule opak lezyon saptandı. (Resim 1 A). Bilgisayarlı toraks tomografisinde sol hemitoraksta 3. ve 4. kotu destrükte eden 5x6cm ebadında, düzgün sınırlı, plevrayı iten heterojen dansiteli kitle saptandı. (Resim 1 B). Göğüs duvar kitlesi ince iğne aspirasyon biyopsisi: Malign sitoloji (Dev hücreli kemik tümörü) olarak bildirildi.
Resim 1 a,b

Pa grafide kitle görünümü (a), Toraks BT de kitle görünümü (b).


YÖNTEM-GEREÇLER

Olguya bu bulgularla perasyon kararı alınarak sol torakotomi uygulandı. Eksplorasyonda kitlenin sol 3. kotu tamamen saran ve 4. kotta destruksiyona neden olan kitle total olarak çıkarıldı. Çevre yumuşak dokuların da çıkarılması nedeniyle toraks ön duvarında oluşan pencerenin rekonstrüksiyon plağı ile stabilizasyonu uygulandı. Bir yatay plak ile parsiyel rezeke edilen kotlar sternuma sabitlenirken iki adet dikey plak ile üst ve alt kotlar yaklaştırılarak yatay plağa sabitlendi.(Resim 2 AB). Patolojik inceleme dev hücreli tümör ile uyumlu olarak raporlandı. (Resim 3 AB).


TARTIŞMA

Göğüs duvarı tümörlü olgularda ayırıcı tanıda dev hücreli tümörler nadir de olsa düşünülmelidir. Tedavisi cerrahi rezeksiyon olup; geniş rezeksiyonlarda rekonstrüksiyon plakları ile toraks duvarı defektinin kapatılması yumuşak protezlerden daha sağlam olacağından alternatif seçenek olarak kullanılabilir.


SONUÇLARResim 2 a,b

Postoperatif göğüs duvarı rekonstrüksiyonu görünümü (a,b)


Resim 3 a,b

Histopatolojik inceleme sonucu; Mononükleer iğsi ve oval hücreler ile multinükleer hücre alanları (HE, x40);(a), Multinükleer osteoklast benzeri dev hücreleri içeren alanlar (HE, x100); (b).