Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Dalında Türkiye’nin en eski derneği olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)’ın kuruluşunun 40.yılını kutlamanın onurunu yaşadığımız 2010 yılında gerçekleştireceğimiz 32.Ulusal Kongremiz SOLUNUM 2010’u hazırlarken kendimizi aşma gayreti içinde sizlere bu yıl da  bilimsel ve sosyal içerik bakımından 40.yıla yakışır bir kongre hazırlamaya çalışmaktayız .

   SOLUNUM 2009 sonrası bize ulaşan olumlu geri bildirimler ve hem kongreye katılan misafirlerimiz hem de kendimizin yaptığı özeleştirilerin ışığında TÜSAD’ın 32.Ulusal Kongresi SOLUNUM 2010’un  temel hedeflerimize uygun bir şekilde öncelikle sahada çalışan hekimlerin istekleri ile örtüşen ve dağınık olmayan bir bilimsel programla abartılı olmayan ancak nitelikli bir sosyal programın birleştiği bir toplantı olmasını arzu ediyoruz.

   SOLUNUM 2010’un yer seçimini yaparken sizlerden gelen öneriler,  katılımcı sayısının giderek artışı ve en son kongremizi  1300 katılımcı ile gerçekleştirmiş olmamız ayrıca da içinde bulunduğumuz koşullara göre dikkate almamız gereken maliyet analizi, kongre toplantı salonlarının durumu gibi birçok faktörü değerlendirerek bu yılki kongremizi Antalya – Gloria Golf Resort Otel’de gerçekleştirmeyi uygun bulduk.

   Bilimsel Program içinde eğitici kurslar, panel, konferanslar, karşıt görüş toplantıları, güncelleme toplantıları, uzmanlık öğrencisi oturumu , olgu sunumu oturumları ve ayrıca hekimlik mesleği ve uzmanlık alanımızı ilgilendiren paramedikal konulara yer vermeyi ve bunları sizlerle konusunda deneyimli hocalarımızın rehberliğinde ve mümkün olduğunca genç meslektaşlarımıza kendilerini ifade etme imkanı sunarak paylaşmayı planlıyoruz. Bu yıl kongre programı içinde iki kursumuz Avrupa Bronkoloji ve Girişimsel Pulmonoloji Derneği ve Türk Toraks Radyolojisi Derneği ile birlikte gerçekleştirilecektir. Bununla paralel olarak SOLUNUM 2010 kongre programı içinde de  alanlarında deneyimli ve  değerli birçok yabancı  bilim insanlarının katılımı gerçekleşecek  ve bu yıl da kongremiz  bilgi dağarcığınıza ekleyebileceğiniz birçok yeni görüş ve uygulamanın katılımcılara sunulduğu bir bilimsel paylaşım ortamı olacaktır.

   SOLUNUM 2010 içinde de kongre oturumlarını yine geçen yıl olduğu gibi dört paralel salonda gerçekleştireceğiz. Bu yıl da katılımcılara sunum ve hazırlama kolaylığı sağlayan ve video gibi görsellerin sunumuna imkan veren e-poster uygulaması devam edecek ve yine geçtiğimiz yıla benzer biçimde bilimsel içerik açısından temelde kendi uzmanlık alanımız olan Göğüs Hastalıkları ile birlikte , Göğüs Cerrahisi , Çocuk, Rehabilitasyon, Fizyoloji gibi çakışan ve örtüşen disiplinleri de içine alacaktır ve kongre bilimsel programının çatısını oluştururken  bu konuları mümkün olduğunca  ortak oturumlarda birlikte tartışma ve görüş alış-verişinde bulunma imkanını yakalayacak şekilde kurgulamayı  arzu etmekteyiz.

   TÜSAD, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu’nun kuruluşundan günümüze bir ayağını oluşturmuş ve oluşturmaya devam etmektedir. Eğitim projelerinin planlanması ve yürütülmesi alanındaki faaliyetlerin yönetimini sağlamak amacıyla 2009 yılı içinde “TÜSAD AKADEMİ” adı ile yeni bir oluşumunun yapılmasını gerçekleştirmiştir. Bu yapılanmanın temelini oluşturan ve TÜSAD çatısı altında kurulmuş olup başarılı çalışmalarını sürdürmekte olan 13 çalışma grubu ve 2 koordinasyon kurulu (Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu ve Göğüs Cerrahisi Koordinasyon Kurulu) kongre sırasında her zaman olduğu gibi kendi toplantılarını yaparak çalışmalarını değerlendirecek ve geleceğe yönelik planlamalarını yapacaklardır. Değerli üyelerimizi kongre sırasında bu toplantılara katılarak gerek şubeler gerekse çalışma grupları bazında TÜSAD içinde aktif görev almaya davet ediyoruz.

   Dünya Akciğer Sağlığı Yılı olan 2010 yılı içinde ve TÜSAD’ın her kongrede gelenekselleşmiş olan belli konularda  toplumsal duyarlılığı arttırma gayretinin bir parçası olarak işlediğimiz sosyal tema bu yıl da Küresel Isınma ve bunun akciğer sağlığına olan etkileri olarak devam edecektir.

   Siz meslektaşlarımızın günlük çalışma pratiği içinde gereksinim duyduğu ve aradığı bilgileri nitelikli bir biçimde bulacağına inandığımız ve özenle hazırlama gayreti içinde olduğumuz SOLUNUM 2010’da beğeneceğinizi umduğumuz huzur dolu , yemyeşil ve sakin ortam içinde buluşmak , bilgi ve güzellikleri birlikte paylaşmak dileğiyle

   SOLUNUM 2010 ORGANİZASYON KOMİTESİ 
     
  LookUs & Online Makale