[EP-070]

EPOSTER OTURUMU-07 | Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU

Akciğerin Nadir Görülen Primer Malign Tümörü: Düşük Dereceli Fibromiksoid Sarkom

Ali Çelik, İlknur Teber, Şevki Mustafa Demiröz, Muhammed Sayan, Özgür Karakurt, İsmail Cüneyt Kurul
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ: Akciğerin primer sarkomları nadir görülen tümörlerdendir, bunların içinde düşük dereceli fibromiksoid sarkom fibrosarkomun bir varyantı olup, ülkemiz literatüründe akciğerde hiç rapor edilmemiştir.16 yaşındaki kız çocukta rastlantısal olarak saptanan düşük dereceli fibromiksoid sarkom olgusunu sunduk.
OLGU: Bilateral kol ve bacaklarda ağrı şikayeti ile çocuk hastalıkları bölümünde değerlendirilen hastada tanı konulamamış ancak çekilen akciğer filminde (Resim 1) solda alt - orta zonda 8x10 cm lik yuvarlak, homojen kitle görünümü tespit edilmesi üzerine kliniğimize refere edilmişti. Hastanın bize başvuru anında yapılan solunum sistemi ve diğer sistem muayeneleri doğaldı. Rutin laboratuar sonuçları normal sınırlarda idi. Hastanın çekilen toraks BT sinde ( Resim 2 ) sol akciğer alt lob superiorda fissüre komşu 8x10 cm lik homojen kitle görünümü tespit edildi. Yapılan transtorasik iğne biyopsisi sonucu malign tümör olarak rapor edildi. Diğer sistemler gözden geçirildi, başka primer odak bulunamaması üzerine lezyon primer akciğer kaynaklı tümör olarak düşünülerek hastaya sol posterolateral torakotomi ile sol alt lobektomi ve mediastinal lenf nodu disekiyonu yapıldı. Postoperatif dönemde sorunu olmayan hasta 6. gününde taburcu edildi.
BULGULAR: Patolojik tanı düşük dereceli fibromiksoid tümör, lenf nodları reaktif olarak geldi. Postoperatif ek tedavi verilmeyen hasta bir yıldır sorunsuz bir şekilde takip edilmektedir.
SONUÇ: Sarkomlar akciğer malign tümörlerinin % 0.5’inden azını oluştururlar. Düşük dereceli fibromiksoid tümörler akciğerin nadir görülen tümörleridir. Akciğerde sarkom tespit edilen bir hastada bunun öncelikle metastaz olup olmadığı araştırılmalıdır. Komplet rezeksiyon çok önemlidir. Segmentektomi ve wedge rezeksiyon gibi anatomik olmayan rezeksiyonlarda lokal rekürrens görülebilir. İnkomplet rezeksiyonlarda ve lenf nodu metastazlarının varlığında adjuvan radyoterapi ve kemoterapi gereklidir.Tedavide ve takipte multidisipliner yaklaşım gerekir.

Keywords: Akciğer, Cerrahi, Sarkom

Resim 1

Arka-ön akciğer filmi:Solda akciğer orta-alt zonda 8x10 cm'lik yuvarlak, homojen görünümlü lezyon


Resim 2

Toraks BT: Sol akciğer alt lob süperiorda fissüre komşu, 8x10 cm'lik homojen kitle görünümü