1970 yılında kurulan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), solunum hastalıkları alanında çalışan ve sayıları 1000'i aşan hekim, sağlık görevlileri, araştırmacılar ve yöneticileri bünyesinde barındıran ilk uzmanlık derneğidir.

Derneğin ana hedefi; ''Toplumsal ve mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının akciğer sağlığını korumak'' olarak belirlenmiştir. Göğüs hastalıkları alanında ülkemizin ilk bilimsel meslek kuruluşu olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği kurumsallaşma çalışmalarını sürdürmektedir. 2004-2008 döneminde yönetim kurulumuz bir taraftan yapısal ve yönetsel değişikliklere giderek derneğimizin daha katılımcı, yeniliğe ve değişime daha açık hale getirilmesini, diğer taraftan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği hedef tanımında yer alan ''Toplumsal Eğitime'' daha fazla önem vermeyi amaçlamaktadır.

35 yılı aşkın süredir aralıksız olarak ülkemiz göğüs hastalıkları uzmanlarının eğitimine ve gelişimine katkıda bulunan, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği bu süreç içinde 28 Ulusal Kongre ve çok sayıda uluslararası katılımlı kongre ve sempozyum gerçekleştirmiştir. Özellikle 2003 yılında American College of Chest Physicians (ACCP) ile ortaklaşa düzenlenen, dünyaca ünlü 100'den fazla yabancı konuşmacının ve yine ülkemizden çok sayıda meslektaşımızın görev aldığı, 17. Asya Pasifik Göğüs Hastalıkları Kongresi (APCDC 2003) ile bir ilke imza atarak, ülkemizde ilk kez bir uluslararası göğüs hastalıkları kongresine ev sahipliği yapmıştır. TÜSAD, düzenlediği organizasyonlarla dünyaca ünlü pek çok uzmanın hekimlerimizle bir arada olmasına olanak yaratmıştır ve yaratmaya devam edecektir.

TÜSAD bir uzmanlık derneği olmanın verdiği misyonla, ülkemizde göğüs hastalıkları alanında çalışan tüm hekimlerin; özlük hakları, mesleki sorunları, iletişim ve eğitim alanındaki tüm gereksinmelerini karşılamak amacındadır.

Derneğin düzenli yayınlanan ve bu yıldan itibaren daha değişik ve beklentileri karşılayan bir özellik kazanacak olan ''Solunum'' dergisi başta olmak üzere, ''ACCP SEEK'' gibi uluslararası yayınların Türkçe çevirileri dernek üyelerine ulaştırılmaktadır. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve dernek faaliyetleri hakkında daha geniş bilgiyi derneğin web sayfasında (www.solunum.org.tr) bulmak mümkündür. Ayrıca tüm soru, öneri ve düşüncelerinizi dernek genel merkezine posta yoluyla ve e-posta ile ([email protected]) iletebilirsiniz.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğine Üyeliğin Yararları:

1. Ülkemizde solunum hastalıkları alanındaki en köklü uzmanlık derneğinin üyesi olmanın onurunu ve katılımcı,demokratik bir ortamda tartışmanın, üretmenin ve kendinizi geliştirmenin mutluluğuna sahip olacaksınız.

2. Solunum hastalıklarının değişik alanlarında çalışan hekim ve araştırmacılarla birarada olma olanağı bulacaksınız

3. Derneğin faaliyetlerine katılarak, ilgilendiğiniz alanlardaki son gelişmeleri tartışmak ve çok merkezli çalışmalara katılmak olanağını bulacaksınız

4. Derneğin düzenli yayınlarının tümü sizlere ücretsiz gönderilecek

5. Derneğin tüm etkinliklerini düşük katılım ücreti ile izleme olanağı bulacaksınız

6. Derneğin sadece üyelerine verdiği proje destekleri, yayın ödülleri, yurtdışı ve yurtiçi kongre katılım ve kongre bildiri destek ödüllerinden yararlanabileceksiniz

7. Akademik ve mesleki bir dayanışma ortamı içerinde, kendinizi amaçladığınız bazı platformlara taşıma olanağı bulacaksınız.

8. Ulusal akciğer sağlığı alanındaki sorunların iyileştirilmesine yönelik etkinliklere aktif olarak katılabileceksiniz

9. Üyeliğiniz süresince, çabanızla orantılı olarak kapıların size sürekli açıldığını göreceksiniz.

10. Dernek organlarına seçim süreçlerinde engellemeler ve kısıtlamalarla karşılaşmayacaksınız.1. Solunum sistemi hastalıkları alanında mezuniyet sonrası eğitimi sürdürmek ve standartları sürdürmek, bu alanda bilgiye ve deneyime ulaşımı kolaylaştırmak.

2. Göğüs hastalıkları alanında hastaların elde ettikleri sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek ve üst uluslar arası standartları yakalamak

3. Üyelerinin özlük ve mesleki sorunları hakkında politikalar oluşturmak, yasal ve bürokratik süreçlere etkin bir şekilde katılmak

4. Solunum hastalıkları alanında yapılan bilimsel araştırmalara karşılıksız destek sağlamak

5. Kongre destekleri ile bu araştırmaların ulusal ve uluslar arası platformlara taşınarak değerlenmesini sağlamak.

 

 

genel bilgiler | bildiri özetleri | ana konular | kongre merkezi | kayit | konaklama