Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu - TGHYK sınavı bu yıl kongremizde yapılacaktır.
Teorik Sınav: 16 Ekim 2014 - (Yer: Radisson Blu Otel, Çeşme), Pratik Sınav: 19 Ekim 2014 - (Yer: Çeşme Sheraton Otel’i – Kongre Oteli)


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Bildiriler

Abstracts (Kabul:Sözlü)powered by AbstractAgent
SS-001Akciğer kanserinde serum ve bronşiyal lavajda HE-4 düzeylerinin karşılaştırılması
Elif Yılmazel Uçar, Alev Lazoğlu Özkaya, Omer Araz, Metin Akgün, Mehmet Meral, Hasan Kaynar, Leyla Sağlam, Hülya Aksoy, Fatih Akçay
SS-002Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tanısında Endobronşiyal Ultrasonografi Eşliğinde Transbronşiyal İğne Aspirasyonunun Yeri
Ayperi Öztürk, Nilgün Yılmaz Demirci, Zafer Aktaş, Funda Demirağ, Ali Alagöz, Aydın Yılmaz
SS-003Opere Edilen Akciğer Kanserli Olgularda Kardiak ve Pulmoner Riskin Önemi
Akif Turna, Elvin Hekimoğlu, Nurlan Alizade, Ahmet Demirkaya, Ezel Erşen, Kamil Kaynak
SS-004Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Orta ve Ciddi Evre KOAH Hastalarında Pnömonektomi: Mantıklı ve Güvenli midir?
Akif Turna, Elvin Hekimoğlu, Osman Yakşi, Ezel Erşen, Nurlan Alizade, Kamil Kaynak
SS-005Göğüs duvarına invazyon yapan küçük hücreli dışı akciğer kanserinde sağkalımı etkileyen faktörler
Abidin Şehitoğulları, Fuat Sayir, Ufuk Çobanoğlu, Ali Kahraman, Yusuf Aydemir
SS-006Akciğer Kanseri Tanısında Hasta Maliyetleri: Ön Analiz Sonuçları
Murat Türk, Fatma Yıldırım, Ahmet Selim Yurdakul, Can Öztürk
SS-007Kemoterapötık ilaçlara bağlı gelişen pulmoner komplikasyonlar
Ruhsel Cörüt, Ayşegül Füsun Öner Eyüpoğlu
SS-008Leflunomide kullanımının bleomycine bağlı oluşturulan akciğer fibrozisi üzerine antienflamatuar ve antifibrotik etkileri
Servet Kayhan, Aygül Güzel, Latif Duran, Şerife Tütüncü, Ahmet Güzel, Mithat Günaydın, Osman Salış, Ali Okuyucu, Mustafa Yasin Selçuk
SS-009Ratlarda Bleomisinle oluşturulan akciğer fibrozisine Apocynin’in etkisi
Talat Kılıc, Hakan Parlakpınar, Nigar Vardı, Alaadin Polat, Sedat Yıldız, Elif Aslidere
SS-010Ratlarda monocrotalin ile indüklenmiş pulmoner hipertansiyonda diminazenin etkisi
Aysun Şengül, Sertan Arkan, Çiğdem Vural, Cüneyt Özer, Büşra Yaprak, Ayşegül Taş
SS-011Sıçanlarda Bleomisin ile Oluşturulan Akciğer Fibrozisi Modelinde Nigella Sativa Yağının İnflamasyon, Fibrozis ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi
Münire Çakır, Şule Kaya, Sema Bircan, İbrahim Metin Çiriş, Duygu Kumbul Doğuç, Mustafa Nazıroğlu, Birsen Harun Dağdeviren, Ercan Sözbir, Cemil Özgül, Ömer Çelik, Handan Ankaralı
SS-012İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Seri Solunum Fonksiyon Testlerinin Prognozu Belirlemedeki Önemi ve Diğer Parametrelerle İlişkisi "Retrospektif Analiz''
Tuğba Önalan, Nesrin Moğulkoç
SS-013Kronik hipoksiye bağlı pulmoner arteriyel basınç artışında lektin-benzeri okside LDL reseptör-1 in rolü
Gönül Şimşek, İbrahim Güner, Muhittin Onur Yaman, Barış İkitimur, Mustafa Yıldız, Gülderen Şahin, Sibel Yurt, Volkan Sözer, Nermin Yelmen, Remise Gelişgen, Hafize Uzun
SS-014Vücut kitle indeksi, yağ oranı ve yağ dağılımı ile solunum fonksiyonları arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Derya Güzel, Yusuf Aydemir, Ramazan Akdemir
SS-015Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı modelinde Defibrotid'in kalp, böbrek ve beyin dokusunda Protein Redoks Regülasyonu Üzerine Etkileri
Müge Kutnu, Nihal Enşen, Volkan Sözer, Murat Mengi, Halil Tunalı, Hafize Uzun
SS-016Yüksek oranda früktoz içeren mısır şurubunun solunum sistemine etkileri
Önder Öztürk, Oğuzhan Kavrık, Gülsüm Argüz, Özlem Özmen, Ahmet Akkaya
SS-017Miyofasyal Gevşetme Tekniğinin Solunum Kas Kuvveti ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi: Ön Çalışma
Ebru Kaya Mutlu, Rüstem Mustafaoğlu, Tuğba Çivi, Arzu Razak Özdinçler
SS-018Akciğer nakil listesinde bekleyen hastalarda pulmoner rehabilitasyon programının nefes darlığı ve egzersiz kapasitesine etkisi
Lütfiye Kılıç, Nur Dilek Bakan, Esra Pehlivan, Arif Balcı, Songül Büyükkale, Adnan Sayar
SS-019Akciğer malignitelerinde endobronşiyal kriyobiyopsilerin tanı değeri ve güvenliği (Kaç biyopsi tanı için yeterlidir?)
Fatih Seğmen, Zafer Aktaş, Ayperi Öztürk, Aydın Yılmaz, Derya Özaydın, Funda Demirağ, Polat Pehlivanoğlu
SS-020Havayolu stentleri: Endikasyonlar, komplikasyonlar ve güçlükler
Levent Dalar, Levent Karasulu, Cengiz Özdemir, Sinem Nedime Sökücü, Merve Tarhan, Sedat Altın
SS-021Girişimsel pulmonoloji: tek merkez deneyimi
Levent Dalar, Levent Karasulu, Cengiz Özdemir, Sinem Nedime Sökücü, Merve Tarhan, Sedat Altın
SS-022Plevra hastalıklarında invaziv tanı algoritması nasıl olmalıdır?
Güntülü Ak, Muzaffer Metintaş, Selma Metintaş, Emine Dündar
SS-023Endobronşiyal tümörlerde kriyobiyopsinin tanı değeri
Zafer Aktaş, Ayperi Öztürk, Aydın Yılmaz, Funda Demirağ, Fatma Ulus
SS-024Toraks dışı maligniteli hastalarda mediastinal lenfadenopati tanısında endobronşial ultrason rehberliğinde transbronşial iğne aspirasyonunun tanısal değeri
Ozan Usluer, Ahmet Üçvet, Serkan Yazgan, Soner Gürsoy, Şeyda Örs Kaya
SS-025Erişkin Ampiyemli 109 Hastada Cerrahinin Sonuçları ve Prognozu Etkileyen Faktörlerin Analizi
Akın Eraslan Balcı, Murat Kılıç, Derya Özdemir Tüten, Suna Polatoğlu, Siyami Aydın
SS-026Diffüz Malign Plevral Mezotelyomalı 57 Hastada Plevrektomi/Dekortikasyon Operasyonu Sonuçları
Akın Eraslan Balcı, Suna Polatoğlu, Derya Özdemir Tüten, Murat Kılıç, Siyami Aydın
SS-027Opere Edilen Olgularda Videotorakoskopinin Hayat Kalitesine Olan Etkisi
Akif Turna, Pelin Altınbezer, Hande Sezer, Nurlan Alizade, Elvin Hekimoğlu, Ezel Erşen, Kamil Kaynak
SS-028Tek İnsizyon VATS Lobektomi Vakalarımız
Semih Halezeroğlu, Erdal Okur, Gökhan Ergene
SS-029Robotik Toraks Cerrahisi: Türkiye'de Tek Merkezde İlk 102 Olgu Deneyimi
Erkan Kaba, Özkan Demirhan, Elena Uyumaz, Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Kemal Ayalp, Alper Toker
SS-030Akciğer hidatik kist cerrahisinde tek port video yardımlı torakoskopik (VATS) yaklaşım: Yeni bir yöntem
İlhan Ocakcıoğlu, Hakan Sarzep, Mustafa Dinç, Fuat Sayır
SS-031KOAH Hastalarında Kuru Toz İnhaler Kullanma Becerisi ile Bilişsel Fonksiyonların İlişkisi
Baykal Tülek, Nart Bedin Atalay, Ercan Kurtipek, Gülfem Yıldırım, Fikret Kanat, Mecit Süerdem
SS-032Yaşlı KOAH ve astım hastalarında inhalasyon tedavi başarısını etkileyen durumlar
Muzaffer Onur Turan, Turgay Kaşan, Arzu Mirici
SS-033KOAH’da Yeni Evreleme İle Birlikte İnhaler Tedavi Kullanımında Meydana Gelen Değişiklikler
Muzaffer Onur Turan, Jülide Çeldir Emre, Sami Deniz, Ayşegül Baysak, Pakize Ayşe Turan, Arzu Mirici
SS-034KOAH'ta Bilişsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi
Tuğba Kaplan, Bekir Kaplan, Emine Sevgi, Emine Bahar Kurt
SS-035KOAH hastalarında solunum fonksiyon test kalitesi ile kognitif fonksiyonlar arasındaki ilişkinin incelenmesi
Gülfem Yıldırım, Nart Bedin Atalay, Fikret Kanat, Mecit Süerdem, Baykal Tülek
SS-036Yeni Tanı Alan KOAH Hastalarının İzleminde Ruhsal Durumda Ve Yaşam Kalitesinde Olan Değişiklikler
Muzaffer Onur Turan, Turgay Kaşan, Arzu Mirici
SS-037Yeni Bileşik KOAH Değerlendirmesine Göre Farklı İki Evre Arasında Üst Ekstremite Fonksiyonları ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Karşılaştırılması
İsmail Özsoy, Sema Savcı, Serap Acar, Sevgi Özalevli, Atila Akkoçlu
SS-038Hiperkapnik Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında Pulmoner Rehabilitasyon Sonuçları
Hülya Şahin, İlknur Naz, Sevcan Güney, Nimet Aksel, Fevziye Tuksavul, Ayşe Özsöz
SS-039Kronik akciğer hastalığı olan hastalarda pulmoner rehabilitasyonda ilk deneyimlerimiz
İpek Özmen, Elif Özarı Yıldırım, Murat Öztürk, Burhan Yılmaz, Nurgül Karagöz Yer
SS-040Hastanemizde Evde Bakım Hizmeti Alan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan Hastalarımızın Değerlendirilmesi
Müge Özdemir, Ülkü Aka Aktürk, Özlem Oruç, Hakan Nur Ok, Suat Solmaz, Leyla Gündoğdu
SS-041KOAH Hastalarında Ev Programı Olarak Verilen Pulmoner Rehabilitasyonun Genel Sağlık Durumu, Uyku Kalitesi ile Topluma Katılım ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri Üzerine Etkileri
Onur Aydoğdu, Hacer Kuzu Okur, Zübeyir Sarı, Tuğba Cimilli Öztürk, Ufuk Saadet Yurdalan, Gülden Mine Polat
SS-042Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda Solunum Fonksiyonları ile Egzersiz Kapasitesi, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
Gökşen Kuran Aslan, Buket Akıncı, İpek Yeldan, Gülfer Okumuş
SS-043Yaşlılarda tüberküloz: Ankara'da 2005-2012 yılları arasında iki verem savaş dispanserine kayıtlı 65 yaş ve üzeri vakaların değerlendirilmesi
Özge Karadağ Çaman, Filiz Ağca, Asiye İnan Süer, Aycan Bölük, Berkan Aktuğ, Sabri Altıntaş, Ahmet Aras, Furkan Donbaloğlu
SS-044Pulmoner tüberküloz tanılı hastalarda tedavi sonuçlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi, Tek merkez sonuçları
Aysun Şengül, Ülkü Aka Aktürk, Yusuf Aydemir, Nurullah Kaya, Nagihan Durmuş, Fatma Turan Taşolar
SS-045Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Son 8 Yılda (2006-2013) Tnf Alfa Blokeri Kullanan Hastalara Verilen Latent Tüberküloz Tedavisi Sonuçları
Sema Demir, Filiz Sadi Aykan, Derya Öztuna
SS-046Antitüberküloz Tedavisi Alan Hastalarda Optik Kohorens Tomografi ile RNFL Kalınlığının Takibi Optik Nöropatiyi Erkenden Ortaya Çıkarabilir
Aziz Gümüş, Veysi Öner, Asiye Yavuz
SS-046_2Sarkoidoz ve Tüberküloz Hastalarında Serum Katelisidin Düzeylerinin Karşılaştırılması
Ercan Korucu, Mediha Gönenç Ortaköylü, Ayşe Bahadır, Leyla Pür, Esma Seda Akalın, Asuman Kara, Hafize Uzun, Burak Önal, Emel Çağlar
SS-047Pnömoni Semptomları ile Başvuran Olgularda Toraks Ultrasonografisinin Standart Radyografi ile Karşılaştırılması
Yasemin Bodur, Mehmet Sinan Bodur, Fatma Tokgöz, Emine Aksoy, Oğuz Aktaş, Mehmet Arif Akçay, Tülin Sevim
SS-049Pozisyonel obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların fenotipik ve polisomnografik özellikleri
Seher Karakuş, Önder Öztürk, Ahmet Akkaya
SS-050REM ilişkili obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların fenotipik ve polisomnografik özellikleri
Oğuz Çelik, Önder Öztürk, Ahmet Akkaya
SS-051Farklı Bir OSAS Klinik Tipi: REM İlişkili OSAS
Handan İnönü Köseoğlu, Osman Demir
SS-053Obtrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Kardiyovasküler Hastalık Riskini Belirlemede Yeni bir belirteç: Beden-Biçim İndeksi
Oğuz Köktürk, Asiye Kanbay, Feride Çelebi, Osman Köstek
SS-054Uyku Apne Sendromu Olan Kalp Yetmezliği Hastalarında Kardiyovaskuler Hasar Biyobelirteçlerinin (CRP, ADİPONEKTİN, H-FABP, HMGB1, NT-PROBNP) Değerlendirilmesi
Belgin Erkan, Sibel Özkurt, Dursun Dursunoğlu, Neşe Dursunoğlu, Beyza Akdağ
SS-055Kendilğinden Sigara Bırakmada Etkili Faktörler
Ayşegül Karalezli, Nazmi Bilir, Mecit Süerdem, Seyfettin Gümüş, Şermin Börekçi, Zeynep Atam Taşdemir, Hafize Güngör Çobanoğlu
SS-056Türkiye'de Sigara Bırakma Polikliniklerinin Durumu
Pelin Duru Çetinkaya, Özgür Batum, Emine Aysoy Kararmaz, Ayşe Turan, Perihan Çetinkaya, Ferhat Çetinkaya
SS-057Gençlerde Sigara Kullanımının Egzersiz Kapasitesi, Dispne ve Yorgunluk Düzeyi ile İlişkisi
Aysel Yıldız, Fatma Karantay Mutluay
SS-058Tütünle Mücadele Yasasıyla Ortaya Çıkan Değişikliklerin Liseli Öğrenciler Üzerindeki Etkileri
Melike Demir, Gülistan Karadeniz, Fikri Demir, Cem Karadeniz, Halide Kaya, Mahsuk Taylan, Velat Şen, Derya Yenibertiz
SS-059Nikotin bağımlılığının fiziksel aktivite düzeyine etkisi
Betül Taşpınar, Orçin Telli Atalay, Ferruh Taşpınar, İsmail Okur, Canan Gül
SS-060Çocuklarda Sigara Dumanına Maruziyetin Solunum Yolu Hastalıklarına Etkisi: Pilot Çalışma
Gamze Başkent, İsmail Yıldız, Muhammed Ali Varkal, Ayşe Kılıç, Fatma Oğuz, Emin Ünüvar
SS-061Nargile İçicilerinde Solunum Fonksiyonlarında Bozulma ve Artmış Oksidatif Stres Düzeyleri
Funda Karaduman Yalçın, Hatice Canan Hasanoğlu, Mükremin Er, Hatice Kılıç, Ayşegül Şentürk, Ayşegül Karalezli
SS-062Kot kumlamaya bağlı olarak gelişen silikozis olgularının özellikleri
Cengizhan Sezgi, Mahşuk Taylan, Hadice Selimoğlu Şen, Halide Kaya, Melike Demir, Özlem Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay
SS-063Pnömokonyoz olgularımızın genel özellikleri (Bir yıllık deneyim)
Arif Hikmet Çımrın, Ayşe Coşkun Beyan, Yücel Demiral, Osman Alparslan Ergör, Ayşe Vasfiye Ertuğrul
SS-064Mesleksel astım olgularımızın genel özellikleri(Bir yıllık deneyim)
Arif Hikmet Çımrın, Ayşe Coşkun Beyan, Yücel Demiral, Osman Alparslan Ergör, Ayşe Vasfiye Ertuğrul
SS-065Maden işçilerinde eritrosit indekslerinin değerlendirilmesi
Ercan Gencer, Emine Gencer, Filiz Sadi Aykan, Gülriz Erişgen
SS-066Göğüs hastalıkları yoğun bakımında hastane enfeksiyonları ve etken mikroorganizma dağılımı
Ayşegül Erciyas, Fatma Şahin, Saadet Çakmak, Y.tuğrul Şipit
SS-067Vücut Kitle indeksi akut hiperkapnik solunum yetmezlikli hastalarda noninvaziv mekanik ventilasyon başarısını etkiler mi?
Esmahan Akpınar, Serdar Akpınar, Nazire Uçar
SS-068Yoğun bakım takibi gerektiren künt göğüs duvarı travmalarında prognostik faktörler
Necati Çıtak, Atilla Pekçolaklar, Abdulaziz Kök, İbrahim Denizkıran, Derya Özden Omaygenç, Serdar Evman
SS-069Kardiyovasküler By-pass Geçiren Hastalarda Postoperatif Dönemde Noninvaziv Mekanik Ventilasyonun Etkinliği
Eliz Kuman Oyman, Erhan Tabakoğlu
SS-070Yoğun Bakım İzlemi Gerektiren Aktif Tüberkülozlu Hastalarda Prognoz
Filiz Koşar, Levent Dalar, Pelin Uysal, Emel Eryüksel, Aybüke Kekeçoğlu
SS-070_2Ocak 2013 - Temmuz 2014 tarihleri arasında Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde yatarak tedavi edilen ve etken üretilebilen Sağlık Bakımı İle İlişkili Pnömoni olgularının değerlendirilmesi
Sertaç Arslan, Ayhanım Tümtürk, Özlem Erçen Diken
SS-071Nesfatin-1 ile obstrüktif uyku apne sendromunun ağırlığı arasında bir ilişki var mı?
Ömer Araz, Elif Yılmazel Uçar, Metin Akgün
SS-072Obstrüktif uyku apne sedromlu olgularda pozitif havayolu basıncı tedavisinin serum insülin benzeri büyüme faktörü -1 ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi
Asiye Kanbay, Neslihan Cerrah Demir, Nuri Tutar, Zuhal Özer Şimşek, Osman Köstek, İnsu Yılmaz, Hakan Büyükoğlan, Ramazan Demir
SS-073Obstrüktif Uyku Apnesinde gözetimli egzersiz programının sonuçları: Pilot çalışma
Esra Atılgan, Aysel Yıldız, Erdoğan Kunter, Candan Algun
SS-074Persistan Allerjik Rinit'in Uyku Kalitesi ve OSAS Prevalansı Üzerine Etkileri
Bülent Bozkurt, Deniz Kızılırmak, Kadriye Şerife Uğur, Fatma Küçüker, Duygu Özol
SS-075Obstrüktif uyku apne sendromu ile ilişkili göz patolojileri
Asiye Yavuz, Berrak Şekeryapan, Mevlüt Karataş, Aziz Gümüş, Halit Çınarka, Ünal Şahin
SS-076Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Santral Kornea Kalınlığı Ölçümü ve Hastalık Ağırlığı ile İlişkisinin Araştırılması
Handan İnönü Köseoğlu, Asiye Kanbay, Hüseyin Ortak, Remzi Karadağ, Osman Demir, Selim Demir
SS-077Deneysel Ampiyem Modelinde Moksifloksasin ve Doripenemin Plevral Sıvılara Penetrasyonu
Mustafa Çalık, Saniye Goknil Çalık, Zerrin Defne Dundar, Mehmet Ergin, Hıdır Esme, Recep Kesli
SS-078Serum ve plevral efüzyonda soluble IL-2 reseptörü ve IL12p40 tüberküloz plörezi tanısında işlevsel midir?
Seda Tural Önür, Sinem Sökücü, Levent Dalar, Ekrem Cengiz Seyhan, Ayşegül Akbaş, Sedat Altın
SS-079Parapnömonik efüzyonun tanısında yeni bir biyobelirteç: Nötrofil Gelatinase-Associated Lipokalin
Aziz Gümüş, Asiye Yavuz, Songül Özyurt, Derya Gıakoup
SS-080Malign mezotelyomalı hastaların tanı ve prognozunda serum mesothelin ve midkine seviyelerinin ilişkisi
Güntülü Ak, Selma Metintaş, Yuji Tada, Hideaki Shimada, Kenzo Hiroshima, Masatoshi Tagawa, Muzaffer Metintaş
SS-081Hyaluronan, osteopontin, C-ERC / mesothelin, N- ERC / mesothelin ve syndecan – 1 serum seviyelerinin analizi ile malign mezotelyomanın tespiti
Sertaç Arslan, Filip Mundt, Selma Metintaş, Güntülü Ak, Katalin Dobra, Anders Hjerpe, Muzaffer Metintaş
SS-082Malign plevral efüzyon tedavisinde küçük çaplı kateter uygulamasının etkinliği
Adem Deligönül, Hüseyin Melek, Coşkun Özer Demirtaş, Gamze Çetinkaya, Özkan Kanat, Mehmet Muharrem Erol, Ender Kurt, Ahmet Sami Bayram, Türkkan Evrensel, Cengiz Gebitekin
SS-083KOAH’ta Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliği ile Servislerde NIV Uygulama Sonuçlarımız: 24 Aylık Analiz
Fatma Tokgöz, Meltem Ağca, Tülay Yarkın, Hakan Günen
SS-084KOAH’da Komorbidite Varlığının KOAH Alevlenme Gelişimine Olan Etkisi
Muzaffer Onur Turan, Jülide Çeldir Emre, Sami Deniz, Ayşegül Baysak, Pakize Ayşe Turan, Arzu Mirici
SS-085Türkiye’de Hastaneye Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastaların GOLD 2013’ e Göre Kategorizasyonu Ve Kılavuzlara Uyumun Değerlendirilmesi (ALPHABET Çalışması)
Hakan Günen, Mehmet Yılmaz, Oğuz Aktaş, Pınar Ergün, Gönenç Ortaköylü, Atike Demir, Pelin Çetinkaya, Alev Gürgün, Müge Otlu, Aykut Çilli, Ufuk Yılmaz, Nurdan Köktürk, Halil Ibrahim Yakar, Idilhan Ar, Aylin Konya
SS-086Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Akut Alevlenme ile Hastaneye Yatırılan Hastaların Maliyetleri: Ön Analiz Sonuçları
Fatma Yıldırım, Murat Türk, Can Öztürk
SS-087Türkiye’de GOLD 2013’e Göre Kategorize Edilmiş Olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastaların Değerlendirilmesi (ALPHABET Çalışması)
Hakan Günen, Mehmet Yılmaz, Oğuz Aktaş, Pınar Ergün, Gönenç Ortaköylü, Atike Demir, Pelin Çetinkaya, Alev Gürgün, Müge Otlu, Aykut Çilli, Ufuk Yılmaz, Nurdan Köktürk, Halil Ibrahim Yakar, Idilhan Ar, Aylin Konya
SS-088Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin. KOAH akut alevlenmede yeni bir biyobelirteç
Aziz Gümüş, Halit Çınarka, Müge Hazıroğlu, Aynur Kırbaş, Mevlüt Karataş, Songül Özyurt
SS-089Hiperhidroziz nedeniyle yapılan 24 torakoskopik sempatektomi ameliyatı ve uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi
Akın Eraslan Balcı, Suna Polatoğlu, Derya Özdemir Tüten, Murat Kılıç, Siyami Aydın
SS-090DPAH Ayırıcı Tanısında Cerrahi Biyopsinin Yeri
Tülin Sevim, Fatma Tokgöz, Hakan Kıral, Emine Aksoy, Mustafa Vayvada, Mustafa Akyıl, Dilem Anıl Tokyay, Volkan Baysungur
SS-091Pektus Ekskavatumlu Hastalarda Açık Cerrahi Sonrası İkincil Olarak Uygulanan Minimal İnvazif Pektus Ekskavatum Düzeltilmesi: Çok Merkezli Bir Çalışma
Kamil Kaynak, Ahmet Önen, Mehmet Bilgin, Volkan Karaçam, Ahmet Demirkaya, Elvin Hekimoğlu, Akif Turna
SS-092Göğüs Cerrahisi Operasyonlarında Hangi Taraf Çift Lümenli Endotrakeal Tüp Seçilmelidir?
Tevfik Kaplan, Perihan Ekmekçi, Baturay Kansu Kazbek, Nalan Ogan, Aslıhan Algan, Serdar Han, Filiz Tüzüner
SS-093Soliter Pulmoner Nodül’lerde Cerrahi Sonuçlarımız
Mertol Gökçe, Gökçen Sevilgen, Korcan Tilkan, Özkan Saydam, Fatma Erboy, Tacettin Örnek, Bülent Altınsoy, İlker Öz, Figen Atalay, Meltem Tor
SS-094Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Nedeni İle Akciğer rezeksiyonu Uygulanan Olgularda Postoperatif Profilaktik Enoksaparin Uygulamasının Göğüs Tüpü Drenaj Miktarı Üzerine Etkisi
Nuri Düzgün, Hıdır Esme, Mustafa Çalık, Burhan Apilioğulları, Ferdane Melike Duran
SS-095İdyopatik Pulmoner Fibrozis Hastalarında Tanı ve Tedaviye Yaklaşım: Bir Anket Çalışması
Ceyda Anar, Oğuzhan Okutan, Oğuz Uzun, Savaş Özsu, Bülent Altınsoy
SS-096Pulmoner Tromboemboli Tanılı Olgularda Kısa Dönem Mortalitenin Değerlendirilmesi
Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu, Aslı Görek Dilektaşlı, Özge Aydın Güçlü, Güven Özkaya, Funda Coskun, Ahmet Ursavaş, Mehmet Karadağ
SS-097Pulmoner arteryel hipertansiyonda serum lektin benzeri okside lipoprotein reseptörü-1’in endotel hasar belirteci olarak önemi ve hemodinamik parametreler ile olan ilişkisi
Hafize Uzun, İlknur Yaşar, Barış İkitimur, Burçak Kılıçkıran Avcı, Gülcan Güntaş, Ersan Atahan, Gönül Şimşek, Bilgehan Karadağ, Koray Taşcılar, Zeki Öngen, Gül Öngen
SS-098Astımlı hastalarda, atopik durumun, emosyonel duruma, astım kontrolüne ve yaşam kalitesine etkisi
Hikmet Çoban, Yusuf Aydemir
SS-099Astım Hastalarında MDR-1 C>T Gen Polimorfizm Sıklığının Değerlendirilmesi
Ümran Toru, Ceylan Ayada, Osman Genç, Zehra Yaşar, Server Şahin, İsmet Bulut, Erdoğan Çetinkaya
SS-100Astım Hastalarında ACE ve AT1 Gen Polimorfizm Sıklıkları
Ceylan Ayada, Ümran Toru, Osman Genç, Server Şahin, Zehra Yaşar, İsmet Bulut, Murat Acat
SS-101Akciğer Kanserinde ERCC1 Protein Varlığının PET-BT’ de 18F-FDG Tutulumu ile Olan İlişkisi ve Prognostik Önemi
Tuba Şahinoğlu, Serkan Uysal, Ulaş Kumbasar, Sevgen Çelik Önder, Rıza Doğan, İlhan Paşaoğlu, Metin Demircin
SS-102Radyasyona Bağlı Akciğer Hasarının Engellenmesinde Halofuginonun Etkinliği Elektron Mikroskobu İncelenmesi
Mustafa Çalık, Güler Yavaş, Saniye Göknil Çalık, Çağdaş Yavaş, Zeliha Esin Çelik, Özlem Ata, Hıdır Esme
SS-103T1-3NOMO opere küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde lenfovasküler ve perinöral invasyonun sağkalıma etkisi
Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Fazlı Yanık
SS-104Kemoterapi Alan Akciğer Kanserli Hastalarda Kemoterapi sonrası Nötropeni Gelişiminin Öngörülmesinde Serum G-CSF Düzeyinin Rolü
İskan Zencir, Uğur Gönlügür, Arzu Mirici, Dilek Ülker Çakır, Coşkun Bakar
SS-105İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarda Edmonton Semptom Skoru ile Genel Sağkalım Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Fatma Özbaki&775;, Ülkü Yılmaz, Yurdanur Erdoğan, Derya Özaydın
SS-106Malign mezotelyomalı hastalarda tanı ve prognoz değerlendirmesinde serum fibulin-3’ün rolü
Halide Kaya, Melike Demir, Mahşuk Taylan, Cengizhan Sezgi, Özlem Abakay, Hadice Selimoğlu Şen, Süreyya Yılmaz, Mehmet Bayram, İbrahim Kaplan, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Şenyiğit
LookUs & Online Makale