A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU
08:30-09:45 OTURUM 20 08:30-09:45 OTURUM 21 08:30-09:45 OTURUM 22    
GÜNCELLEME PANEL  PANEL
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE GÜNCELLEME

Oturum Başkanları :
Şevket Kavukçu, Atila Akkoçlu

Tanı ve Evreleme
Ülkü Yılmaz

Radyoterapi
Deniz Yalman

Sistemik Tedavi
Ahmet Selim Yurdakul

Cerrahi Tedavi
Alper Toker

Tartışma

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TÜTÜN KULLANIMI, TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMALARI (PROF. DR. NAZMİ BİLİR ONURUNA)

Oturum Başkanları :
Can Öztürk, Nazmi Bilir

Türkiye’de Tütün Kullanımında Güncel Durum

Hilal Özcebe

Dünyada Tütün Kontrolünde Güncel Durum
Nazmi Bilir   

Türkiye’de Tütün Kontrolü Politikaları ve Uygulamalar
Evin Aras

Tartışma
KOAH VE ASTIM HASTALARINDA İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE YAN ETKİLERİ

Oturum Başkanları :
Feza Uğurman, İsmail Hanta

Bronkodilatör İlaçlar
Esra Uzaslan

Steroidler
İsmet Bulut

Kardiyovasküler İlaçlar
Levent Cem Mutlu

Tartışma

09:45-10:15 KAHVE ARASI
10:15-11:15 OTURUM 23 10:15-11:15 OTURUM 24 10:15-11:15 OTURUM 25  
TAMAMLAYICI GÖRÜŞ KARŞIT GÖRÜŞ MİNİ KONFERANS   
SOLİTER PULMONER NODÜL DOKU TANISI

Oturum Başkanları :
Levent Elbeyli, Benan Çağlayan

Ne Zaman Biyopsi?
Rex C. Yung

Ne Zaman Cerrahi?
Atilla Türkyılmaz

Tartışma
İPF GERÇEKTEN İDİYOPATİK MİDİR?

Oturum Başkanları :
Arif Hikmet Çımrın, Oğuzhan Okutan

Evet, Gerçekten İdiyopatiktir
Oğuz Uzun

Hayır, Mesleksel- Çevreseldir
Cebrail Şimşek

Tartışma
Oturum Başkanları :
Can Öztürk, Mustafa Özhan

Hava Yolu Hastalıkları Dışında İnhalasyon Tedavileri

Zafer Çalışkaner

Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Yusuf Aydemir

Tartışma
 
11:15-11:45 KAHVE ARASI
11:45-13:00 OTURUM 26 11:45-13:00 OTURUM 27 11:45-13:00 OTURUM 28 11:45-13:00 OTURUM 29
UYDU SEMPOZYUMU PANEL PANEL  İNTERAKTİF OLGU


Ne kadar risk alırdınız?

Oturum Başkanı :
Esra Uzaslan

Konuşmacı :

Jorgen Vestbo
  

Bronkodilatörler : KOAH Tedavisinin Kilometre Taşları

Gold grup C ve D Hastalar için Tedaviye Karar Verirken Dikkat Edilecekler.

Farmakolojik ve Non-Farmakolojik Tedavinin Birlikteliği

Jorgen Vestbo
OBEZİTE VE AKCİĞERLER

Oturum Başkanları :
Tülay Özdemir, Bahar Ulubaş

Obezitenin Solunum Fizyolojisine Etkileri

Fadıl Özener

Obezite Hipoventilasyon Sendromu
Duygu Özol

Astım ve Obezite
Sema Öncül Canbakan

KOAH ve Obezite
Mehmet Polatlı

Tartışma
TÜBERKÜLOZDA KLİNİK SORUNLAR

Oturum Başkanları :
Turan Karagöz, Şeref Özkara

Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu

Erkan Bozkanat

Çocuk Tüberkülozu
Zafer Ecevit

Türkiye'de XDR/MDR Boyutu
Şeref Özkara

Tartışma
İLGİNÇ DPAH OLGULARI 

Oturum Başkanları :
Günseli Kılınç, Çetin Atasoy

Hipersensitivite Pnömonisi 
Nilüfer Kongar

Kollagen Doku Hastalığı İlişkili İAH
Savaş Özsu

İdiyopatik İnterstisyel Pnömoni 
Oğuz Uzun

Sarkoidoz
Bülent Altınsoy
13:00-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 SÖZLÜ SUNUM & OLGU KONSEYİ OTURUMLARI
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-10
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-11
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-12
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-13
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-14
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-15
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-16
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-17
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-18

OLGU KONSEYİ-4
14:30-15:45 OTURUM 30 14:30-15:45 OTURUM 31 14:30-15:45 OTURUM 32 14:30-15:45 OTURUM 33
UYDU SEMPOZYUMU PANEL İNTERAKTİF OLGU PANEL


Pnömokok Hastalıklarına Yakalanma, Sen Çok Yaşa

Moderatör:
Mecit Süerdem

Konuşmacı:

Serhat Ünal
PULMONER EMBOLİDE TANIDAN TEDAVİYE TARTIŞILANLAR

Oturum Başkanları :
Feyza Erkan, Ahmet Emin Erbaycu

Tanıda Sık Yapılan Hatalar
Vlasis Polychronopoulos

Tedavi ve İzlem Sorunları
Feza Uğurman

Yeni Antikoagülanlar
Meltem Aylı

Tartışma
OLGULARLA AKCİĞER KANSERİ EVRELEMESİNDE SORUNLAR

Oturum Başkanları :
Çetin Atasoy, Salih Emri, Akif Turna

T Evresi

Ahmet Bircan

N Evresi 
Aydın Yılmaz

M Evresi
Dilek Ernam

Tartışma
TARIMDAN SANAYİYE MESLEKİ ASTIM

Oturum Başkanları :
Yavuz Demirel, İbrahim Akkurt

Genel Tanımlama ve Epidemiyolojisi

Ferda Öner Erkekol

Tanısal Yaklaşım
Füsun Kalpaklıoğlu

Tedavi ve Takip İlkeleri
Özlem Göksel

Tartışma
15:45-16:15 KAHVE ARASI
16:15-17:30 OTURUM 34 16:15-17:30 OTURUM 35 16:15-17:30 OTURUM 36 16:15-17:30 OTURUM 37
YUVARLAK MASA GÜNCELLEME İNTERAKTİF OLGU YUVARLAK MASA
SAVAŞLAR, GÖÇLER VE AKCİĞER SAĞLIĞI

Oturum Başkanları :
Levent Dalar, Nefise Karatay 


Savaşlar, Mülteciler; Medya Gözüyle Bakış

Mete Çubukçu

Savaşlar, Zorunlu Göçler, Mültecilik ve Halk Sağlığı: Ülkemizde ve Dünyada Durum
Özge Karadağ Çaman

Savaşların, Doğal Felaketlerin ve Göçlerin Yarattığı Akciğer Sorunları
Levent Dalar

Tartışma
MEZOTELYOMA

Oturum Başkanları :
Muzaffer Metintaş, Mehmet Ali Bedirhan

Tanıda Biyolojik Belirteçler
Muzaffer Metintaş

Multi - Model Tedavi Yaklaşımları
Hasan Batırel

Kemoterapide Güncel Yaklaşımlar
Esra Ertan Yazar

Tartışma
YOĞUN BAKIMDA ZOR OLGULAR

Oturum Başkanları :
Cenk Kıraklı, Akın Kaya

Sepsis

Ebru Ortaç Ersoy

ARDS 
Özlem Ediboğlu

Morbid Obezite
Emre Karakoç

Tartışma
ÖZELLİKLİ DURUMLARDA PULMONER REHABİLİTASYON

Oturum Başkanları :
Pınar Ergün, Hülya Doğan

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

Gökşen Kuran Aslan

KOAH Alevlenmesi
Nilgün Gürses

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon
Rengin Demir

Tartışma
17:30-17:45 ARA
17:45-19:00 TARTIŞMALI POSTER & OLGU KONSEYİ OTURUMLARI
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-8

TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-9
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-10
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-11
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-12
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-13
OLGU KONSEYİ-5

OLGU KONSEYİ-6