A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU
08:30-09:45 OTURUM 1 08:30-09:45 OTURUM 2 08:30-09:45 OTURUM 3    
GÜNCELLEME OTURUMU YUVARLAK MASA PANEL
KLİNİK ASTIM VE ALERJİDE NELER DEĞİŞTİ?

Oturum Başkanları :
Sevim Bavbek, Zeynep Ferhan Özşeker

Patogenezde 
Ömer Kalaycı


Tanıda
Zeynep Ferhan Özşeker

Tedavide
Berna Dursun

Tartışma
YOĞUN BAKIMDA ENFEKSİYON KONTROLÜ

Oturum Başkanları :
Filiz Koşar, Nazan Şen

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri
Dursun Tatar

Solunum Sistemine Bulaşın Önlenmesi
Mark J. Rosen

Yoğun Bakımda  Antibiyotik Kullanımı
Murat Sungur

Tartışma
PAP TEDAVİSİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ GELECEĞİ

Oturum Başkanları :
Mehmet Karadağ, Gökhan Kırbaş

PAP Cihazlarının Kullanım Endikasyonları
Önder Öztürk

PAP Cihazları ile İlgili Sorunların Çözümü
Handan İnönü Köseoğlu

Yeni Geliştirilen PAP Cihazları
Ahmet Ursavaş  

Özel Durumlarda PAP Cihazı Seçimi
Turan Acıcan

Tartışma
09:45-10:15 KAHVE ARASI
10:15-11:15 OTURUM 4 10:15-11:15 OTURUM 5 10:15-11:15 OTURUM 6 10:15-11:15 OTURUM 7
MİNİ KONFERANS (PROF. DR. LÜTFİ ÇAKAR ONURUNA) MİNİ KONFERANS YUVARLAK MASA MİNİ KONFERANS

Oturum Başkanları :
Lütfi Çakar, Mecit Süerdem

Akciğer Hasarı Fizyopatolojisi
Gülderen Şahin

Plevra Hastalıklarına Yaklaşımda Güncel Durum
Ahmed S. Al Halfawy

Tartışma
Oturum Başkanları :
Sema Umut, Mukadder Çalıkoğlu

ECLIPSE'den sonra KOAH Tanımı ve Fenotipleri: Ne değişti?

Jorgen Vestbo

GOLD 2011 Güncellemesi Neyi Değiştirdi? Nasıl Uygulandı?
Hakan Günen

Tartışma
İNDÜKSİYON TEDAVİSİ SONRASI AKCİĞER KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM

Oturum Başkanları :
Ülkü Yılmaz, Akif Turna

İndüksiyon Tedavisi Sonrası Yeniden Evreleme 
Levent Dalar

İndüksiyon Tedavisi Rezeksiyon Sınırını Değiştirir mi? 
İrfan Taştepe

Tartışma

Oturum Başkanları :
Cebrail Şimşek, Duygu Özol

Polisomnografi Skorlamasında Siklik Alternan Patern

Oğuz Köktürk

Tarım Sektöründe Akciğer Sağlığı
Arif Keleşoğlu

Tartışma
11:15-11:45 KAHVE ARASI
11:45-13:00 OTURUM 8 11:45-13:00 OTURUM 9 11:45-13:00 OTURUM 10 11:45-13:00 OTURUM 11
UYDU SEMPOZYUMU İNTERAKTİF OLGU (PROF. DR. MUSTAFA YAMAN ONURUNA) GÜNCELLEME OTURUMU İNTERAKTİF OLGU


Bi’Nefes Alalım
KOAH Tedavisinde Yeni Ufuklar
 

Konuşmacılar :
Arzu Mirici
Mustafa Hikmet Özhan
GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİDE AKILCI YAKLAŞIM

Oturum Başkanları :
Mustafa Yaman, Sadettin Çıkrıkçıoğlu,
Filiz Koşar

Malign Havayolu Obstrüksiyonu
Rex C. Yung

EBUS-TBİA mı? Konvansiyonel TBİA mı?
Semra Bilaçeroğlu

Benign Trakeal Stenoz
Grigoris Stratakos

Endoskopik Akciğer Volüm Küçültme
Sinem Nedime Sökücü

Tartışma
PULMONER HİPERTANSİYON

Oturum Başkanları :
Gülderen Şahin, Veysel Yılmaz

Fizyolojiden Patolojiye Pulmoner Arteriyel Dolaşım

Funda Coşkun

Semptomdan Tedaviye PAH
Oğuzhan Okutan

PAH Tedavisinde Cerrahinin Yeri
Bedrettin Yıldızeli

Tartışma
ÖZEL DURUMLARDA AKCİĞER ENFEKSİYONLARI

Oturum Başkanları :
Nermin Çapan, Tülin Çağatay

Bakımevi Hastası

Arzu Ertürk

Transplantasyon Hastası

Nur Dilek Bakan

Kaviteli Pnömoni Olgusu 
Ayşe Tana Aslan

Mekanik Ventilatöre Bağlı Hasta
Akın Kaya

Tartışma

13:00-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 SÖZLÜ SUNUM & OLGU KONSEYİ OTURUMLARI
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-1
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-2
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-3
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-4
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-5
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-6
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-7
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-8
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-9
OLGU KONSEYİ-1
14:30-15:45 OTURUM 12 14:30-15:45 OTURUM 13 14:30-15:45 OTURUM 14 14:30-15:45 OTURUM 15
UYDU SEMPOZYUMU PANEL YUVARLAK MASA PANEL


GINA’da Yenilikler; SMART yaklaşımı ve ACOS

Oturum Başkanı:
Çağlar Çuhadaroğlu

GINA 2014’te neler değişti?
Çağlar Çuhadaroğlu

Astım’da Tedavi’ye Uyumu Artıran Stratejiler
Gülfem Elif Çelik

Astım-KOAH Overlap Sendromu (ACOS)
Eric D. Bateman

Tartışma
YAŞLILARDA ÖZELLİKLİ AKCİĞER SORUNLARI

Oturum Başkanları :
Attila Saygı, Ferah Ece

Akciğer Kanseri
Bahar Kurt

Yoğun Bakım
Anthony Saleh

Etkin İnhalasyon Tedavisi
Emel Ceylan

Tartışma

GÖĞÜS HASTALIKLARINDA SUT UYGULAMALARI VE SORUNLAR

Oturum Başkanları :
Sedat Altın, Şule Akçay,
Göktürk Fındık


Genel Bakış

Tevfik Özlü

Akciğer Kanseri Tedavisinde Göğüs Hastalıkları Uzmanının Rolü (ATS/ERS Raporu ve Türkiye Gerçeği) 
Tuncay Göksel

Tartışma
EOZİNOFİLİ SAPTANAN HASTAYA YAKLAŞIM

Oturum Başkanları :
İnci Gülmez, Çiğdem Biber

Eozinofili Nedenleri, Sınıflama ve Epidemiyoloji 

Sami Öztürk

Çocuk Eozinofilisi
Nural Kiper

Erişkin Eozinofilisi
Mustafa Güleç

Tartışma
15:45-16:15 KAHVE ARASI
16:15-17:15 OTURUM 16 16:15-17:15 OTURUM  17 16:15-17:15 OTURUM  18 16:15-17:15 OTURUM 19
MİNİ KONFERANS UYDU SEMPOZYUMU İNTERAKTİF OLGU GÜNCELLEME 
Oturum Başkanları :
Günseli Kılınç, Erdoğan Kunter

Akciğer Kanserinde Yoğun Bakım: Ne Zaman ve Nasıl?

Mark J. Rosen

Sarkoidoz Tanı, Tedavi ve Takibinde Güncel Durum
Charlie B. Strange

Tartışma


Astım ve KOAH'ta Küçük Havayolları

Oturum Başkanı:
Müjdat Gezen

KOAH Son Klinik Veriler
KOAH'ta küçük Havayolları Obstrüksiyonu, İnflamasyonu ve Küçük Havayollarını Tedavi Etmenin Klinik Faydaları

Can Öztürk

ASTIM Gerçek Yaşam Çalışmaları
Astımda Küçük Havayolları Obstrüksiyonu, İnflamasyonu ve Küçük Havayollarını Tedavi Etmenin Klinik Faydaları

Sevim Bavbek

Tartışma
MEDİASTEN PATOLOJİLERİ

Oturum Başkanları :
Kamil Kaynak, Dilek Ernam

Konuşmacılar :
Hüdaver Alper, Recep Savaş

Tartışma
KİSTİK FİBROZİS

Oturum Başkanları :
Sevgi Pekcan, Nazan Şen

Türkiye'de Güncel Durum

Nural Kiper

Çocukluktan Erişkine İzlem ve Tedavi
Sevgi Pekcan

Tartışma

17:15-17:30 ARA
17:30-19:00 TARTIŞMALI POSTER & OLGU KONSEYİ OTURUMLARI
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-1
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-2
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-3
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-4
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-5
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-6
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-7

OLGU KONSEYİ-2
OLGU KONSEYİ-3