Abstracts (Kabul:Tartışmalı Poster)powered by AbstractAgent
TP-001Akciğer Nakli için Donör Değerlendirmesi: 41 Donör Adayının Analizi
Erdal Yekeler, Alkın Yazıcıoğlu, İbrahim Onur Alıcı, Zeliha Özdemir, Ertan Aydın, Nurettin Karaoğlanoğlu
TP-002Minimal İnvaziv Cerrahi ile Diyafram Plikasyonu: Ardışık Yirmi Vakada Sonuçlar
İrfan Yalçınkaya, Tunç Laçin, Levent Alpay, Mustafa Küpeli, İlhan Ocakcıoğlu, Mustafa Vayvada
TP-003İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Genel Anestezi ile Sedoanaljezi İşlemlerinin Karşılaştırılmasında Erken Dönem Sonuçlarımız
Cansel Atinkaya, Serdar Evman, Serda Metin, Nilüfer Coşkun, Murat Kavas, Mustafa Akyıl, Mahmut Talha Doğruyol, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Selami Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
TP-004Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Merkezi’nde Değerlendirilen Akciğer Nakli Adaylarının Özellikleri
İbrahim Onur Alıcı, Erdal Yekeler, Alkın Yazıcıoğlu, Ülkü Yazıcı, Nurettin Karaoğlanoğlu
TP-005Bilateral Akciğer Kist Hidatiğinde Cerrahi Girişim
Esra Yamansavcı Şirzai, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Funda Cansun Yakut, Ozan Usluer, Mehmet Ünal, Banu Yoldaş
TP-006Travmatik Diyafragma Rüptürü Olgularımızın Değerlendirilmesi
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Ahmet Sızlanan, Serdar Monis, Serdar Onat, Ahmet Erbay, Refik Ülkü
TP-007Malatya Devlet Hastanesi'nde 2008-2013 Yıllarında Yapılmış Olan Torakal Sempatektomi Ameliyatlarının Değerlendirmesi: 142 Vakanın Analizi
Mustafa Şevki Demiröz, Duran Yıldız, Mehmet Özgel
TP-008Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi
Nurettin Yiyit, Akın Yıldızhan, Fatih Hikmet Candaş, Rauf Görür, Turgut Işıtmangil
TP-009Pulmoner Tümörlet
Leyla Nesrin Acar, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Pınar Bıçakçıoğlu, Ülkü Yazıcı, Göktürk Fındık, Sadi Kaya, Funda Demirağ
TP-010Ailesel Kanser Öyküsü Varlığı Akciğer Kanseri Riskini Arttırır mı?
Pınar Atagün Güney, Sibel Arınç, Umut Sabri Kasapoğlu, Makbule Özlem Akbay, Feyyaz Kabadayı, İlim Irmak, Emine Nur Koç
TP-011Büyük Hücreli Akciğer Kanseri Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi
Pınar Atagün Güney, Sibel Arınç, Umut Sabri Kasapoğlu, İlim Irmak, Feyyaz Kabadayı, Ayşem Aşkım Öztin Güven, Mine Demir, İrfan Yalçınkaya
TP-012Malign Mezotelyoma Hastalığında Tomografi Bulguları
Özlem Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Yılmaz Palanci, Mehmet Guli Çetinçakmak, Mehmet Ali Kaplan, Hadice Selimoğlu Şen
TP-013Malign Plevral Mezotelyomada Ortalama Yaşam Süresinin Yıllara Göre Değişimi
Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Özlem Abakay, Mehmet Ali Kaplan, Mehmet Küçüköner, Cengizhan Sezgi, Hadice Selimoğlu Şen, Mahşuk Taylan, Halide Kaya
TP-014Akciğer Kanserli Olgularda KOAH Varlığı
Tekmile Aysu Odabaşı, Aslı Bingöl, Gülizar Canan Şanlı, Yeşim Önder, Sulhattin Arslan
TP-015Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde 10 Yıllık Sağkalım
Fatma Nilgün Hatabay, Nuray Bayrak Erdal, Ferah Ece
TP-016Mediastinal Patolojilere Yaklaşım
Ercan Kurtipek, Hıdır Esme, Melike Duran, Nuri Düzgün, Mihrican Yeşildağ, Taha Tahir Bekçi, Mustafa Çaycı
TP-01780 Yaş Üstü Akciğer Kanserinde Kemoterapi
Fatma Nilgün Hatabay, Nuray Bayrak Erdal, Makbule Özlem Akbay, Dilek Ernam
TP-018Malign Plevral Mezotelyomalı Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Adem Koyuncu, Deniz Köksal, Özlem Özmen, Funda Demirağ, Hülya Bayiz, Koray Aydoğdu, Mine Berkoğlu
TP-019Kliniğimizden Radyasyon Pnömoniti Olguları
Fatih Seğmen, Ülkü Yılmaz, Metehan Karaca, Deniz Köksal, İrem Şerifoğlu, Derya Özaydın, Nilgün Yılmaz Demirci, Yurdanur Erdoğan
TP-020T1-2NOMO Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Gizli Lenf Nodu Metastazı İçin Risk Faktörleri
Fatma Yıldırım, Murat Türk, Ümit Özgür Akdemir, Abdullah İrfan Taştepe, Ahmet Selim Yurdakul
TP-021Sigara Bırakma Süreleri ile Akciğer Kanseri Gelişimi Arasındaki İlişki
Filiz Çulfacı Karasu, Ayşegül Şentürk, Hatice Kılıç, Funda Karaduman Yalçın, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu
TP-022Malign Plevral Efüzyonlu Olgularda Yaşam Süresini Etkileyen Prognostik Faktörlerin İncelenmesi
Umut Sabri Kasapoğlu, Sibel Arınç, Pınar Atagün Güney, İlim Irmak, Feyyaz Kabadayı, Ferda Aksoy, Mine Demir, İrfan Yalçınkaya
TP-023Transtorasik Biyopsi Sonuçlarımız
Aslı Gül Akgül, Sevtap Gümüştaş, Seymur Salih Mehmetoğlu, Ercüment Çiftçi, Serkan Özbay, Hüseyin Fatih Sezer, Şerife Tuba Liman, Salih Topçu
TP-024Mediasten Kistlerinin Tanı ve Tedavisinde EBUS-TBİA’nın Yeri
Erdoğan Çetinkaya, Mehmet Akif Özgül, Ümran Toru, Hilal Onaran, Şule Gül, Ertan Çam
TP-025Cerrahi Rezeksiyon Uygulanan Erken Evre (I & II) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Maksimal Standart Uptake Değerinin Prognoza Etkisi Var mı ?
Ertan Aydın, Serdar Özkan, Özgür Ömer Yıldız, Ülkü Yazıcı, Özlem Özmen, Nurettin Karaoğlanoğlu
TP-026Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Primer Kitlenin PCNA Ekspresyonu ile PET-BT'deki SUV Max Değerinin Sağ Kalımla İlişkisi
Selda Kaynaş, Yurdanur Erdoğan, Aydın Yılmaz, Funda Demirağ, Ebru Alkan
TP-027Ankilozan Spondilitli Hastalara Verilen Postür Egzersizlerinin Solunum Kas Kuvvetine Etkisi
Zübeyir Sarı, Onur Aydoğdu, Mustafa Hayva, Mine Gülden Polat
TP-028Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Geçiren Hastalara Uygulanan Solunum Egzersizlerinin Hemodinamik Yanıtlara Etkisi
Zübeyir Sarı, Onur Aydoğdu, Ferhat Ulusoy, Mine Gülden Polat
TP-029Kronik Atrial Fibrilasyonlu Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ile “sit-to-stand” Testi ile Belirlenen Egzersiz Kapasitesi Arasındaki İlişki
Rengin Demir, Melih Zeren, Semiramis Özyılmaz, Gökşen Kuran Aslan, Zerrin Yiğit, Hülya Nilgün Gürses
TP-030Koroner Arter Bypass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Pre-operatif Fizyoterapi Eğitiminin Post-operatif Dönemde Solunum Fonksiyonları ve Anksiyete Seviyesi Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma
Betül Kıncır, İlkşan Demirbüken, Özden Özkal, Tuğba Kuru Çolak, Gönül Acar, Saadet Ufuk Yurdalan
TP-031Farklı Fonksiyonel Sınıflardaki Pulmoner Arteriyal Hipertansiyonlu Hastalarda Fonksiyonel Kapasite, Solunum Fonksiyonları, Solunum ve Periferik Kas Kuvveti, Yaşam Kalitesi ve Depresyonun Karşılaştırılması
Rengin Demir, Semiramis Özyılmaz, Uğur Polat Canbolat, Ümit Yaşar Sinan, Hülya Nilgün Gürses, Mehmet Serdar Küçükoğlu
TP-032Fizyoterapi Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Egzersiz Kapasitesine Etkisi
Fatma Mutluay, Aysel Yıldız, Fatmanur Yılmaz, Candan Algun
TP-033Metabolik Sendromlu Bireylerin Solunum Fonksiyonlarinin Değerlendirilmesi
R. Nesrin Demirtaş, Cemile Bozdemir, Hülya Arıkan, Özgen Çeler, Aysen Akalın, Sinan Erginel, Ahmet Musmul
TP-034Göğüs Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Hastalarda Kronik Dispnenin Değerlendirilmesi
Aziz Gümüş, Servet Kayhan, Halit Çınarka, Murtaza Emre Durakoğlugil, Gökhan Kandemir, Müge Hazıroğlu, Ünal Şahin
TP-035Kronik Solunum Yetmezliği Olan Hastaların Oksijen Konsantratörü Kullanımına Uyumları ve Etkileyen Faktörler
Elif Tanrıverdio, Hatice Canan Hasanoğlu, Berna Botan Yıldırım, Ayşegül Şentürk, Ebru Şengül Parlak, Habibe Hezer
TP-036Kliniğimize Kronik Öksürükle Başvuran Hastalarda Bronş Hiperreaktivitesinin Metakolin Bronş Provokasyon Testi İle Saptanması
Esra Arslan Aksu, Oğuz Uzun
TP-037Kahramanmaraş İlinde Alerji Hastalarının Prik Test Sonuçları
Hasan Kahraman, Nurhan Atilla, Mustafa Haki Sucaklı, Burcu Yormaz, Nurhan Köksal
TP-038Benzer ve farklı yönleriyle ABPA: üç olgu nedeniyle
Tülay Yarkın, Ebru Sulu, Meltem Çoban Ağca, Selma Aydoğan Eroğlu, Aylin Babalık, Begüm Arıtan, Pınar Atagün Güney, Dilem Anıl Mavigök, Hakan Günen
TP-039Bronşial Astım Hastalarında Allerji Profili ve Eşlik Eden Sinonazal Patolojiler
Haldun Şevketbeyoğlu, Murat Köse, Dilaver Taş, Murat Salihoğlu
TP-040Denizli Devlet Hastanesine Alerji Şikayeti ile Başvuran Hastalarda Prick Deri Testi Sonuçlarının Değerlendirmesi
Nurgül Bozkurt
TP-041Yozgat İlinde Göğüs Hastalıkları Kliniğine Alerjik Semptomlarla Başvuran Hastaların Deri Prick Testi Sonuçlarının Serum IgE, C-Reaktif Protein (CRP) ve Obeziteyle İlişkisi
Yavuz Selim İntepe, Eylem Yıldırım, Emine Çölgeçen Özel, Zeliha Kapusuz Gencer
TP-042Göğüs Hastalıkları Polikliniği Bir Yıllık Astım Başvurularının Değerlendirilmesi
Şafak Yıldız, Erdinç Ercan
TP-043Bronş Provokasyon Testi Yapılan Hastalarımızın Sosyo-demografik Özellikleri
Mustafa Güleç, Özgür Kartal, Lütfiye Aydın, Fevzi Demirel, Sait Yeşillik, Abdullah Baysan, Ergün Uçar, Uğur Muşabak, Osman Şener
TP-044KOAH'lı Olgularda Grip Aşısı ve Pnömokok Aşısı Olma Sıklığı
Nazire Uçar, Serdar Akpınar, Murat Yıldız, Tuğrul Şipit
TP-045Düzce İlinde Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Tanılı Hastaların Aşılanma Sıklığı
Ege Güleç Balbay, Elif Tanrıverdio, Fatih Alaşan, Kezban Özmen Süner
TP-048Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Yatan Hasta Maliyet Analizi
Ümit Tutar, Fatma Esra Tutar
TP-049KOAH ve Tüberküloz İlişkisi
Halil İbrahim Yakar, Pınar Atagün Güney, Erkan Pehlivan, Selma Aydoğan Eroğlu, Ümmühan Selvi, Tülay Yarkın, Ebru Sulu, Aylin Babalık, Meltem Çoban Ağca, Begüm Arıtan, Hakan Günen
TP-050KOAH Alevlenmeleri ve Komorbidite İlişkisi
Halil İbrahim Yakar, Hakan Günen, Pınar Atagün Güney, Erkan Pehlivan, Selma Aydoğan Eroğlu, Ümmühan Selvi, Tülay Yarkın, Ebru Sulu, Aylin Babalık, Meltem Çoban Ağca, Begüm Arıtan
TP-051Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Erkek Hastalarda Seks Hormon Değişiklikleri ve Erektil Disfonksiyon
Hasan Kahraman, Bilal Şen, Nurhan Köksal, Metin Kılınç, Sefa Resim
TP-052Tüberküloz Tedavisinde Hepatotoksisite Vakalarımız
Ayşem Aşkım Öztin Güven, Sibel Arınç, Gülgün Çetintaş Afşar, Sibel Boğa, Dilek Ernam, Umut Sabri Kasapoğlu, Pınar Atagün Güney
TP-053Tüberküloz'da Serum Prokalsitonin Düzeylerinin Tedavi sürecindeki izlemi
Gülnihal Gezginç Poyraz, A. Filiz Koşar, Sibel Yurt, Burcu Arpınar Yiğitbaş, Barış Şeker, Remisa Gelişgen
TP-054Hastanemiz Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi Sonuçları
Ümit Tutar, Nermin Özen, Fatma Esra Tutar
TP-055Tüberküloz dışı mikobakteri üreyen hastalarda RDW düzeyinin değerlendirilmesi
Özlem Abakay, Hadice Selimoğlu Şen, Tuba Dal, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Mehmet Halis Tanrıverdi, Cengizhan Sezgi, Abdurrahman Şenyiğit
TP-056Tüberküloz Hastalarının Kültür Durumları: Retrospektif Değerlendirme
Özlem Abakay, Mehmet Kabak, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Hadice Selimoğlu Şen, Cengizhan Sezgi, Mahşuk Taylan, Halide Kaya, Abdurrahman Şenyiğit
TP-057Tüberkülozda Mevsimsel Değişkenlik
Mahşuk Taylan, Süreyya Yılmaz, Cengizhan Sezgi, Halide Kaya, Özlem Abakay, Hadice Selimoğlu Şen, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Veysi Ülgen
TP-058Tekirdağ'da 2007- 2011 Yılları Arası Tüberkülozun Mevsimselliği
Levent Cem Mutlu, Remzi Altın, Hayati Güneş, Mustafa Doğan, Mustafa Oran, Salman Işık, Gürdal Salt, Ayşe Demet Kaya, Birol Topçu
TP-059Tüberküloz Plörezili 50 Olgunun Değerlendirilmesi
Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Yasemin Özel, Begüm Arıtan, Adnan Yılmaz
TP-060Tüberküloz Hastalarında Tedavi Sırasında Adiponutrin ve Fosfolipaz A2 Düzeyleri
Gülcan Güntaş Korkmaz, Özcan Uğrlu, Remisa Gelişgen, Sibel Yurt, Nihal Gezginç Poyraz, A. Filiz Koşar, Hafize Uzun
TP-061Pulmoner Tromboembolide Komorbiditelerin Kısa Dönem Sağlık Sonuçları Üzerine Etkisi
Eylem Sercan Özgür, Sibel Atış Naycı, Mukadder Çalıkoğlu, Cengiz Özge, Bahar Ulubaş, Esin Taştekin, Ahmet İlvan
TP-062Pulmoner Embolili Hastalarda, Brakial Arter Flow-Mediated-Dilation ve Karotis İntima-Media Kalınlaşması Üzerine, Faktör V Mutasyonunun Etkilerinin Değerlendirilmesi
Ercan Kurtipek, Zafer Büyükterzi, Meral Büyükterzi, Mehmet Sertaç Alpaydın, Taha Tahir Bekçi, Cengiz Burnik, Bengi Akın, Ramazan Köylü, Salih Çiçek
TP-063Romatoid Artrit ve Pulmoner Emboli Birlikteliği; 3 olgu nedeniyle
Dicle Kaymaz, Pınar Ergün, Ezgi Utku, Nilgün Mendil, İpek Candemir
TP-064Hastanemizde 2011 - 2013 Yılları Arası Pulmoner Emboli Tanısı Alan Hastaların Özellikleri
Levent Cem Mutlu, Gizem Kaplan, Remzi Altın
TP-065Cluster Analizi ile Tanımlanan Pulmoner Emboli’de Klinik Fenotipler
Emel Bulcun, Dilay Çimen, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici
TP-066Pulmomer Emboli Hastalarında Antioksidan Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Habibe Hezer, Hatice Kılıç, Ayşegül Şentürk, Hatice Canan Hasanoğlu, Ayşegül Karalezli, Semra Işıkoğlu, Özcan Erel, Can Ateş
TP-067Hastanemiz Acil Servisine Pulmoner Tromboemboli Şüphesi İle Başvuran Hastalarda Pulmoner Tromboemboli Sıklığı
Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Yasemin Bodur, Fatma Tokgöz, Emine Aksoy, Oğuz Aktaş, Tülin Sevim
TP-068Kronik Eozinofilik Pnömonili 12 Olgunun Takip ve Tedavi Sonuçları
Umut Sabri Kasapoğlu, Sibel Arınç, Meltem Çoban Ağca, Özlem Saniye İçmeli, İlim Irmak, Pınar Atagün Güney, Sibel Boğa, Merve Tepetam, Armağan Fatma Hazar, Hatice Türker
TP-069Sigara İçen Ve İçmeyen Genç Olgularda Denge Ve Kassal Enduransın Karşılaştırılması
Orçin Telli Atalay, Harun Taşkın, Emre Baskan
TP-070Hastanemiz Hekimlerinin Sigara İçen Hastalara Sigarayı Bırakma Öneri Durumlarının Belirlenmesi
Ersin Günay, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ahmet Ahsen, Gürhan Öz, Tülay Koyuncu, Mehmet Ünlü
TP-071Sigara Polikliniğindeki KOAH Olgularının Özellikleri
Suhail Sheikh, Şermin Börekçi, Gersi Alisha, Sema Umut
TP-072Bir Tekstil Fabrikası Çalışanlarında Sigara İçme Durumu ve Semptomların, Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
Olga Akkan, Sinem Güngör, Murat Yalçınsoy, Sevinç Bilgin, Esen Akkaya
TP-073Sigara Bıraktırma Yöntemlerinde Başarı Oranları
Adviye Özer, Gülşah Seydaoğlu
TP-074Sigara Bırakma Girişimi Öyküsünün Bırakma Başarısı Üzerindeki Etkisi
İclal Hocanlı, Özlem Abakay, Abdurrahman Abakay, Mehmet Halis Tanrıverdi, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Yılmaz Palanci, Recep Işık
TP-075İstanbul’da bir Devlet Lisesinde Öğrencilerin Sigara ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Ülkü Aka Aktürk, Özlem Saniye İçmeli, Berrin Güney, Selahattin Öztaş, Dilek Ernam
TP-076Hastanemiz Çalışanlarında Sigara Tüketiminin Solunumsal Semptomlar ile Anksiyete ve Depresyon Üzerine Etkisi
Hülya Doğan Şahin, İlknur Naz, Fevziye Tuksavul, Nimet Aksel, Ayşe Özsöz
TP-077Obstruktif Uyku Apne Sendromunda Ortalama Trombosit Hacmi ve CPAP Tedavisinin Etkisi
Emine Banu Çakıroğlu, Ali Nihat Annakkaya, Ümran Toru, Talha Dumlu, Kezban Özmen Süner, Adem Güngör
TP-078OSAS ve Faktör V Leiden G1691A Mutasyonu Arasındaki İlişki; Ön Çalışma Sonuçları
Gökhan Bağcı, Hande Küçük Kurtulgan, Ömer Tamer Doğan, Öztürk Özdemir
TP-079Plonjan Guatr (Substernal Guatr) Tanılı Hastalarda Uyku Kalitesi
Berna Duman, Şermin Börekçi, Serkan Teksöz, Murat Özcan, Sema Umut
TP-080Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler
Mustafa Saygın 2, Önder Öztürk 2, Mehmet Fehmi Özgüner 1, Nilüfer Genç Özdamar, Sümeyra Kayan, Oğuzhan Kavrık
TP-081Obstrüktif Sleep Apne Sendromlu Hastalarda Laboratuvar Değerlerinin Önemi
Gülbahar Darılmaz Yüce, Ebru Ortaç Ersoy, Serap Duru, Hikmet Fırat, Emine Bahar Kurt, Sadık Ardıç
TP-082Hipertansiyonu Olan Hastalarda Obstruktif Uyku Apne Sıklığının STOP-BANG Anketi İle Değerlendirilmesi
Aslıhan Banu Er, Okan Er, Duygu Özol
TP-083Atriyal Fibrilasyonu Olan Hastalarda Obstruktif Uyku Apne Sıklığının STOP-BANG Anketi ile Değerlendirilmesi
Aslıhan Banu Er, Okan Er, Özgül Malkoç, Duygu Özol
TP-084Yetişkin Bochdalek Hernisi; Sekiz Olgunun Analizi
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Serdar Onat, Ahmet Erbay, Refik Ülkü
TP-085Poland Sendromu ve Sprengel Deformitesi Birlikteliği Gösteren 11 Hastanın Değerlendirilmesi
Nurettin Yiyit, Turgut Işıtmangil, Ömer Yavuz
TP-086Multipl Bilateral Torakal Anomalisi Olan Sekiz Hastanın Değerlendirilmesi; Yeni Bir Sendrom mu? Ya da Atipik Bir Poland Sendromu Varyantı mı?
Nurettin Yiyit, Turgut Işıtmangil
TP-087Poland Sendromu Tanısı Konulmuş 101 Hastanın Değerlendirilmesi
Nurettin Yiyit, Turgut Işıtmangil
TP-088Dekstrokardi Sol Poland Sendromunun Bir Kompanentidir
Nurettin Yiyit, Turgut Işıtmangil
TP-089Göğüs Hastalıkları Konsültasyonunda Geriatrik Hastaların Özellikleri
Gülistan Karadeniz, Melike Demir
TP-090Bilgisayarlı Toraks Tomografisi: Gereğinden Fazla mı İstiyoruz?
Ege Güleç Balbay, Sinem Berik Safçi, Emine Banu Çakıroğlu, Alp Alper Şafak
TP-091Göğüs Hastalıkları Servisinde İzlenen 90 Yaş ve Üzeri Geriatrik Hastaların Değerlendirilmesi
Ege Güleç Balbay, Şengül Cangür, Fatih Alaşan, Elif Tanrıverdio
TP-092Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Poliklinik Müracaatları Araştırması
Ümit Tutar, Fatma Esra Tutar
TP-093Akciğer Metastatik Tümörlerinde Cerrahinin Yeri
Uğur Temel, Seçuk Fatih Biricik, Ahmet Uyanoğlu, Hikmet Fatih Özvar
TP-094Opere Olan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Sentinel Lenf Nodu Haritalaması
Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Yener Yörük, Fazlı Yanık, Ali Sarıkaya
TP-095Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi İle Uygulanan 18 Akciğer Rezeksiyonlu Olgunun Değerlendirilmesi: Bir Göğüs Cerrahisi Kliniğinin İlk Deneyimi
Mehmet Muharrem Erol, Hüseyin Melek, Ahmet Sami Bayram, Cengiz Gebitekin
TP-096Torakotomi Operasyonları Sonrasında Gelişen Pulmoner Komplikasyonlar
Azime Acar
TP-097Çocukluk Çağı Bronşektazisi:Cerrahi Uygulanan 13 Olgunun Değerlendirilmesi
Kerim Tülüce, İsmail Cüneyt Kurul, Sedat Demircan
TP-098Post-Entübasyon Trakeal Stenozun Cerrahi Tedavisi
Ahmet Uluşan, Maruf Şanlı, Mehmet Yunus Benli, Ahmet Feridun Işık, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli
TP-099Göğüs Cerrahisinde Ağrı Ve Hemşirelik Yaklaşımı
Selma Akçal, Celal Buğra Sezen, Melike Urgancı, Ayşegül Kayıp, Abdullah İrfan taştepe
TP-100Elastofibroma Dorsi Klinik Sonuçlarımız; 16 Olgunun Analizi
Özgür Karakurt, Tevfik Kaplan, Gültekin Gülbahar, Bülent Koçer, Mehmet Ali Eryazgan, Koray Dural, Serdar Han, Ünal Sakıncı
TP-101Torakoskopik Torakal Sempatektomi Deneyimlerimiz
Kerim Tülüce, Miktat Arif Haberal
TP-102Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularımızda Erlotinib Tedavisi Etkinliği
Ülkü Yılmaz, Nilgün Yılmaz Demirci, Çiğdem Biber, Yurdanur Erdoğan, Ayşenaz Özcan, Deniz Köksal
TP-103N2 Pozitifliği Olan Evre3A Akciğer Kanserli Olguların Yaşam Sürelerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Sibel Arınç, Pınar Atagün Güney, Umut Sabri Kasapoğlu, Feyyaz Kabadayı, İlim Irmak, İpek Arslan Kabalay, Hakan Yılmaz, Mine Demir, İrfan Yalçınkaya
TP-104Soliter Pulmoner Nodüllerde Cerrahi Sonuçlarımız
Mertol Gökçe, Gökçen Sevilgen, Özkan Saydam, Fatma Erboy, Tacettin Örnek, Bülent Altınsoy
TP-105Akciğer Kanserinde Serum ve Bronkoalveoler Lavaj Sıvısında Paraoksonaz Ailesinden PON1 Düzeyinin Araştırılması
Mesut Subak, Nimet Aksel, Ayşe Özsöz, Ayriz Gündüz, Işıl Karasu, Ahmet Emin Erbaycu
TP-106Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Metastazlarının Özellikleri
Mahşuk Taylan, Sibel Arınç, Mehmet Sinan Bodur, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Umut Sabri Kasapoğlu, Armağan Fatma Hazar
TP-107Multipl Primer Akciğer Kanserleri Opere Olabilirler mi?
Sinem Güngör, Sibel Arınç, Umut Sabri Kasapoğlu, Sibel Boğa, Hakan Yılmaz
TP-108Malign Mezotelyoma Hastalığında Biyokimyasal Parametrelerin Düzeyi
Özlem Abakay, Osman Evliyaoğlu, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Cengizhan Sezgi, Mahşuk Taylan, Hadice Selimoğlu Şen, Halide Kaya
TP-109Malign Plevral Mezotelyomada Leptin ve Resistin Düzeyleri
Özlem Abakay, Cengizhan Sezgi, Osman Evliyaoğlu, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Hadice Selimoğlu Şen, Mahşuk Taylan, Halide Kaya, Abdurrahman Şenyiğit
TP-110Evde Oksijen Konsantratörü ile Oksijen Tedavisi Alan Hastalarda Uzun Kanül Kullanımının Güvenilirliği
Elif Tanrıverdio, Hatice Canan Hasanoğlu
TP-111Kronik Akciğer Hastalığı Olan Hastalara Uygulanan Pulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programının Sonuçları: İlk Deneyimlerimiz
Hülya Doğan Şahin, İlknur Naz, Fevziye Tuksavul, Atike Demir, İlknur Ceylan Sarıgül
TP-112Karaciğer Transplantasyonu Bekleyen Siroz Hastalarında Fonksiyonel Kapasite İle İlişkili Faktörler
Meriç Şenduran Yıldırım, Nihal Gelecek, Mesut Akarsu
TP-113Lipopolisakkarit ile İndüklenmiş Akut Akciğer Hasarında Metil Palmitatın Etkinliği
Serdar Kalemci, Arife Zeybek, Yavuz Selim İntepe, Aykut Göktürk Üner, Tolgahan Acar, Aslı Yaylalı
TP-114Gebelikte Akciğer Fonksiyonları
Gülfidan Çakmak, Banu Dane, Cem Dane, Ahmet Çetin, Zuhal Aydan Sağlam
TP-115Ticari Havayolu Pilotlarında Meslekte Geçirilen Sürenin Solunum Fonksiyon Testi Parametreleri Üzerine Etkisi
Süleyman Metin, Şafak Yıldız, Savaş İlbasmış, Ahmet Akın
TP-116Yüksek Basınçlı Oksijen Tedavisinin Solunum Sayısı ve Temel Vital Fonksiyonlar Üzerine Olan Akut Etkisi
Erdinç Ercan, Şafak Yıldız, Pelin Ercan
TP-117Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı modelinde Defibrotid'in Karaciğer Protein Redoks Regülasyonu Üzerine Etkileri
Nihal Koç, Müge Kutnu, Volkan Sözer, Murat Mengi, Halil Tunalı, Hafize Uzun
TP-118Kot Taşlamaya Bağlı Gelişen Silikozis Olgularında Progresif Masif Fibrozis ve Sentrilobüler Nodüllerin Değerlendirilmesinde DCE-MRI Rolü
Adem Karaman, Ömer Araz, Fatih Alper, Erol Bozdoğan, Irmak Durur Subaşı, Dilek Karataş, Elif Yılmazel Uçar, Metin Akgün
TP-119Bir Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Polikliniğinde Etyolojik Risk Faktörlerine Yaklaşım
İbrahim Akkurt, Cebrail Şimşek, Berna Gebeşoğlu Erden
TP-120İkinci Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda KOAH Akut Alevlenme Maliyetini Artıran Faktörler
Hakan Tanrıverdi, Murat Altuntaş, Özgür Demir, Bilgen Begüm Afşar, Metin Çelikiz, Vildan Kaçar, Pınar Gerede Alagöz, Gökhan Aykun
TP-121Akciğer Kanseri ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Birlikteliği
Levent Cem Mutlu, Gizem Kaplan
TP-122Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığının Atak ve Stabil Dönemlerinde Plazma Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Ercan Kurtipek, Recep Keşli, Taha Tahir Bekçi, Fatma Eroğlu, Bengi Akın, Hüseyin Kurku
TP-123KOAH Hastalarında FOXO3a Gen Polimorfizmi ve Serum FOXO3a Seviyesi
Serdar Kalemci, Tuba Gökdoğan Edgünlü, Ümmühani Özel Türkçü, Esin Sakallı Çetin, Arife Zeybek
TP-124KOAH’LI Hastalarda İnhaler Kullanım Tekniğinin Ve Tedaviye Uyumun Değerlendirilmesi
Muzaffer Onur Turan, Bahriye Oya İtil
TP-125Aile Hekimlerinin İnhalasyon Cihazlarını Kullanımı ile İlgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi
Elif Tanrıverdio, Kezban Özmen Süner, Hasan Süner, Ali Nihat Annakkaya
TP-126Diyarbakır İlinde Devam Eden Çevresel Asbest Maruziyeti Sorunu
Özlem Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Mehmet Halis Tanrıverdi, Hadice Selimoğlu Şen, Yılmaz Palanci, Abdurrahman Şenyiğit, Abdurrahman Abakay
TP-127Komorbidite Varlığının Toplum Kökenli Pnömonide Hastalık Şiddeti ve Mortalite Üzerine Etkileri
Nihal Bayar Bal, Günay Aydın Tosun
TP-128Bir Halk Sağlığı Problemi:Hidatik kist hastalığı (tek aile, üç olgu nedeniyle)
Sinem Güngör, Murat Yalçınsoy, Esra Usta Bülbül, Ateş Baran, Olga Akkan, Sevinç Bilgin, Esen Akkaya
TP-129Erişkinde Önemli Bir Bronşiektazi Nedeni: Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik
Şevket Arslan, Zeynep Şahin, Fazilet Çankaya, A. Burak Haras, A. Zafer Çalışkaner
TP-130Akciğerin Öksüz Enfeksiyonu: Akciğer Aktinomikozu (Altı olgunun analizi)
Fatma Sema Oymak, Mehmet Yüksekkaya, Nuri Tutar, İnsu Yılmaz, Afra Yıldırım, Olgun Kontas, Mehmet Bilgin, Duygu Perçin, Orhan Yıldız, Hakan Büyükoğlan, İnci Gülmez, Ramazan Demir
TP-131İleri Yaş Pnömoni Olgularının Analizi ve Tedavi Başarısına Etkili Faktörler
Coşkun Doğan, Ali Fidan, Benan Çağlayan, Önder Çetin, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Gülşen Saraç, Banu Musaffa Salepci
TP-132İnfluenza A (H1N1) Virus Enfeksiyonu Nedeniyle Hayatı Tehdit Eden Solunum Yetmezliği: Dört Olgu Sunumu
Ali Alagöz, Fatma Ulus, Mehtap Tunç, Esra Titiz, Polat Pehlivanoğlu, Semih Aydemir
TP-133Solunum Yetmezliği Nedeniyle Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalarda Başarıyı Belirleyen Faktörler
Ali Fidan, Coşkun Doğan, Benan Çağlayan, Şükran Mutlu, Banu Musaffa Salepci, Nesrin Kıral, Gülşen Saraç, Sevda Şener Cömert
TP-134Mekanik Ventilasyon Yapılan Hastalarda Prognostik Faktörler
Saniye Göknil Çalık, Mustafa Çalık, Zerrin Defne Dündar, Mehmet Ergin, Sadık Girişkin, Başar Cander
TP-135Bir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Çalışan Hemşirelerin Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Özcan Hançer, Fulya Polat, Merve Tarhan, Songül Akbaş, Levent Dalar
TP-136Sigarayı Bırakma Oranları Üzerine Anksiyete ve Depresyon Skoru Ölçeklerinin Katkısı
Habibe Hezer, Ayşegül Karalezli, Hatice Kılıç, Emine Argüder, Mükremin Er, Ayşegül Şentürk, Hatice Canan Hasanoğlu, Pervin Demir
TP-137Sigara İçmek Obeziteyi Engelliyor mu?
Aziz Gümüş, Servet Kayhan, Halit Çınarka, Serap Baydur, Derya Gıakoup, Ünal Şahin
TP-138Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği 1 Yıllık İzlem Sonuçları
Arzu İzmir, Şule Akçay, Füsun Öner Eyüboğlu
TP-139İkinci Basamak Sağlık Kuruluşu Çalışanlarının Sigara Alışkanlıkları, Sigara Yasağı ve Sigara Paketleri Üzerindeki Uyarı Mesajları ile İlgili Görüşleri
Elif Tanrıverdio, Kezban Özmen Süner, Ege Güleç Balbay, Hasan Süner
TP-140Sigara Bırakma ve Akciğer Kanseri Evresi Arasında İlişki Var mı?
Sibel Arınç, Pınar Atagün Güney, Umut Sabri Kasapoğlu, Sinem Güngör, İlim Irmak, Feyyaz Kabadayı
TP-141Sigara Bırakma Tedavisi Sonrası MPV Değerindeki Değişimler
İclal Hocanlı, Abdurrahman Abakay, Özlem Abakay, Mehmet Halis Tanrıverdi, Hadice Selimoğlu Şen, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Yılmaz Palanci, Recep Işık
TP-142Destek Tedavisi Sonrası Sigarayı Bırakmanın RDW Düzeyi Üzerindeki Etkisi
Yılmaz Palanci, Özlem Abakay, Mehmet Halis Tanrıverdi, İclal Hocanlı, Hadice Selimoğlu Şen, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay
TP-143Sigara İçen Sağlık Çalışanlarında Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
İlknur Naz, Hülya Doğan Şahin, Fevziye Tuksavul, Nimet Aksel, Ayşe Özsöz
TP-1441'nci Basamak Muayene Merkezinde Tütün Bağımlılığı Eğitim ve Tedavi Çalışması
Pelin Ercan, Erdinç Ercan, Gülin Erkmen Yıldırım
TP-145Hipersensitivite Pnömonisi-Altı Olgu Nedeniyle
Özlem Saniye İçmeli, Baran Gündoğuş, Merve Çiftci, Pakize Sucu, Hatice Türker
TP-146Sarkoidoz Hastalarında 24 Saatlik idrar ile Spot İdrarda Kalsiyum Değerlerinin Korelasyonunun değerlendirilmesi
Selahattin Öztaş, Ülkü Aka Aktürk, Dilek Ernam, Nagihan Durmuş Koçak, Güliz Ataç
TP-147Kardiyak Relapslarla Seyreden Sarkoidoz Olgusu
Sinem Güngör, Murat Yalçınsoy, Sevinç Bilgin, Pakize Sucu, Hüseyin Kadı, Esen Akkaya
TP-148Erişkin Yaşta Bronşiolit Tanısı Konulan 4 Olgu
Emine Aksoy, Tülin Sevim, Fatma Tokgöz, Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Yasemin Bodur
TP-149Maligniteyi Taklit Eden Organize Pnömonili Olgularda PET-BT Bulguları
Yurdanur Erdoğan, Özlem Özmen, Berna Akıncı Özyürek, Nilgün Yılmaz Demirci, Yeliz Dadalı, Funda Demirağ
TP-150Malign Plevral Efüzyonlu 60 Olgunun Değerlendirilmesi
Fatma Tokgöz, Yasemin Bodur, Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Emine Aksoy, Oğuz Aktaş, Tülin Sevim
TP-151Plevral Efüzyon - 3 Yılda 240 Hasta Deneyimimiz
Fatma Tokgöz, Yasemin Bodur, Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Emine Aksoy, Oğuz Aktaş, Tülin Sevim
TP-152Parapnömonik Plevral Efüzyonlara Klinik Yaklaşım - 46 Olgu Nedeniyle
Fatma Tokgöz, Yasemin Bodur, Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Emine Aksoy, Oğuz Aktaş, Tülin Sevim