A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU
08:30-09:45 OTURUM 37 08:30-09:45 OTURUM 38 08:30-09:45 OTURUM 39    
OLGU SUNUMU PANEL PANEL  
"İlginç radyolojik olgular"

Oturum Başkanları:
Hüdaver Alper,

Çetin Atasoy
"Tüberkülozda koruyucu tedavi"

Oturum Başkanları:
Hayati Bilgiç, Gönenç Ortaköylü
"Özel durumlarda pulmoner rehabilitasyon"

Oturum Başkanları:
Nilgün Gürses, Fatma Mutluay
 
 
Konuşmacılar:
Figen Demirkazık, Recep Savaş, Hüdaver Alper
Temaslı taraması ve latent infeksiyonun tanısı
Şeref Özkara
Cerrahi öncesi ve sonrası
Nilgün Gürses
 
Latent infeksiyonun tedavisi
Erkan Bozkanat
Akciğer kanserinde
Semiramis Özyılmaz
 
Anti -TNF ilaç kullananlarda koruyucu tedavi
Faruk Çiftçi
Kritik hastada
Alis Kostanoğlu
 
09:45-10:15 KAHVE ARASI
10:15-11:15 OTURUM 40 10:15-11:15 OTURUM 41 10:15-11:15 OTURUM 42 10:15-11:15 OTURUM 43
MİNİ KONFERANSLAR

Oturum Başkanları:
Günseli Kılınç, Çiğdem Biber

Difüz alveolar hemorajiler
Vlasis Polychronopoulos

Organize Pnömoni: 10 soru, 10 cevap
Vlasis Polychronopoulos
KARŞIT GÖRÜŞ

"Akciğer kanseri erken tanısı için DDBT ile kitle taraması yapılmalı mı?"

Oturum Başkanları:
Levent Elbeyli, Ufuk Yılmaz


Evet
Deniz Köksal

Hayır
Meral Gülhan
KARŞIT GÖRÜŞ

"Erişkinde intermitant astım tedavisi olabilir mi?"

Oturum Başkanları:
Zeynep Mısırlıgil,
Zeynep Ferhan Özşeker

Evet
Füsun Kalpaklıoğlu

Hayır
Ferda Öner Erkekol
MİNİ KONFERANSLAR

Oturum Başkanları:
Lütfi Çakar, Tülin Yılmaz Kuyucu


OSAS'ta biyobelirteçler
Oğuz Köktürk

Göğüs hastalıklarında hiperbarik oksijen tedavisi: Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar
Şamil Aktaş
11:15-11:45 KAHVE ARASI
11:45-13:00 OTURUM 44 11:15-12:30 OTURUM 45 11:15-12:30 OTURUM 46 11:15-12:30 OTURUM 47
UYDU SEMPOZYUMU PANEL OLGU SUNUMU YUVARLAK MASA
"Santral uyku apne sendromu tanı ve tedavisi"

Oturum Başkanları:
Mehmet Karadağ,
Selma Fırat Güven
"Meslek, çevre ve akciğer "

Oturum Başkanları:
İbrahim Akkurt, Berna Dursun
Yeni Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğinde (Taslak ) Neler Değişecek ?

Oturum Başkanları:
Hayati Bilgiç,
Filiz Koşar
"Hayata Yeni Bir Adım"

Oturum Başkanı:
Ferhan Özşeker

Kontrole doğru
Ferda Erkekol

Bir Anti-IgE Roma’nı
Mario Cazzola

Bir İstanbul Derlemesi
Ferhan Özşeker
Tanımlar, sınıflama, epidemiyoloji, fizyopatoloji
Mehmet Karadağ
Diş teknisyenliği
Türkan Öziş
Yeni Hazırlanan ve taslak Metin Halinde sunulan TEUY neler getiriyor?
Recep Öztürk


Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu'nun bu konudaki Görüşleri
Hayati Bilgiç
Klinik ve laboratuvar bulgular, ayırıcı tanı
Bülent Çiftçi
Biber gazı maruziyeti
Nilüfer Kongar
Tedavi
Handan İnönü Köseoğlu
Fırıncılık
Gülbanu Horzum
13:00-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI
14:30-15:45 OTURUM 48 14:30-15:45 OTURUM 49 14:30-15:45 OTURUM 50 14:30-15:45 OTURUM 51
YUVARLAK MASA PANEL PANEL YUVARLAK MASA
"Özel durumlarda pnömoni ve pnömoni profilaksisi"

Oturum Başkanları:
Tevfik Özlü, Arzu Ertürk


İnfluenza sezonu pnömonileri 
Tevfik Özlü

Yaşlıda ve bakım evinde pnömoni 
Reşat Özaras

Kronik solunum sistemi hastasında pnömoni profilaksisi
Mustafa Özhan
"Astımı anlamak mümkün mü?"

Oturum Başkanları:
Nural Kiper, Zeynep Ferhan Özşeker


Astım ön görülebilir bir hastalık mıdır?
Sevgi Pekcan

Astımın seyri
Zeynep Ferhan Özşeker

Kime, hangi tedavi?
Sami Öztürk
"Akciğer kanserli hastada destek tedavi"

Oturum Başkanları:
Ahmet Emin Erbaycu,
Murat Kıyık


Ağrı
Meltem Uyar

Öksürük ve dispne
Berna Kömürcüoğlu
"Solunum hastalıklarında akılcı ilaç kullanımı çalıştayı sonuç raporu"

Oturum Başkanları:
Can Öztürk,
Sedat Altın


Konuşmacılar:
Şule Akçay
Anoreksi, kaşeksi ve beslenme
Ülkü Yılmaz
15:45-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:15 OTURUM 52 16:00-17:15 OTURUM 53        
PANEL PANEL    
"Plevral hastalıklarda güncelleme"

Oturum Başkanları:
Muzaffer Metintaş,
Mustafa Özhan
"Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon"

Oturum Başkanları:
Oğuzhan Okutan, Oğuz Uzun
   
   
Ultrasonografi
Sevda Cömert
Tanı
Meral Kayıkçıoğlu
   
Plöroskopi
Güntülü Ak
Medikal tedavisi
Oğuz Uzun
   
Güncel tedavi yöntemleri
Levent Dalar
Endarterektomi
Bedrettin Yıldızeli
   
17:15-17:30 KAPANIŞ TÖRENİ