A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU
08:30-09:45 OTURUM 18 08:30-09:45 OTURUM 19 08:30-09:45 OTURUM 20    
YUVARLAK MASA FORUM PANEL  
"Ciddi pnömoniler"

Oturum Başkanları:
Mustafa Özhan, Filiz Koşar


MRSA’ya bağlı pnömoniler
Arzu Ertürk

Viral pnömoniler
Tülin Çağatay

Gram (-) pnömoniler
Eylem Akpınar
"Hangisi KOAH? Hangisi ASTIM?"

Oturum Başkanları:
Zeynep Mısırlıgil,
Leonardo Fabbri


Konuşmacı : Mecit Süerdem

Forum
Mehmet Polat, Özlem Göksel, Hakan Günen, İsmail Hanta
"Özel durumlarda sigara bırakma yaklaşımları"

Oturum Başkanları:
Tunçalp Demir, Ayşegül Karalezli

Eşlik eden organik hastalık varlığında
Şermin Börekçi
 
   
  Özel fizyolojik durumlar ve nüks olgular
Ayşegül Karalezli
 
09:45-10:15 KAHVE ARASI
10:15-11:15 OTURUM 21 10:15-11:15 OTURUM 22 10:15-11:15 OTURUM 23 10:15-11:15 OTURUM 24
UZMANI İLE SÖYLEŞİ

"Hastamı ventilatörden nasıl ayırırım?"
UYDU SEMPOZYUMU
"KOAH alevlenmeleri ve pnömonide antibakteriyel tedavi ve kinolonlar"
MİNİ KONFERANSLAR

Oturum Başkanları: Abdurrahman Şenyiğit, Meftun Ünsal
KONFERANS

"Sağlıkta dönüşüm programı ülkemizde amacına ulaştı mı?"
Oturum Başkanları:
Erdoğan Kunter, Cenk Kıraklı


Konuşmacı:
Paolo Navalesi
Oturum Başkanları:
Arzu Mirici


KOAH alevlenmeleri ve pnömonide optimum tedavi: Gemifloksasinin rolü
Sanjay Sethi

Kinolonların genel özellikleri ve tüberküloz tanısını geciktirme üzerine etkileri
Ali Mert
Geleceğin büyük tehlikesi, çok bilinmeyen  bir iç ortam kirleticisi radon
Cebrail Şimşek

Plevral efüzyonlarda transuda eksuda ayrımında sorunlar ve çözümler
Oğuz Köktürk

Oturum Başkanları:
Can Öztürk, Tevfik Özlü

Konuşmacı:
Ahmet Selim Yurdakul
11:15-11:45 KAHVE ARASI
11:45-13:00 OTURUM 25 11:45-13:00 OTURUM 26 11:45-13:00 OTURUM 27 11:45-13:00 OTURUM 28
UYDU SEMPOZYUMU FORUM PANEL PANEL
"Soliter pulmoner nodülün yönetimi"

Oturum Başkanları:
Sadettin Çıkrıkçıoğlu, Mehmet Ali Bedirhan

Konuşmacı : Dilek Ernam


Forum
Semra Bilaçeroğlu, Ali Özdülger, Canan Akman, Fuat Dede
"Tüberkülozda gelişmeler"

Oturum Başkanları:
Turan Karagöz, Şeref Özkara


Bakteriyolojik tanıda gelişmeler
Kaya Köksalan

Yeni geliştirilen ilaçlar
Ömer Deniz

ÇİD-TB’de hızlı tanı ve tedavi
Tülin Sevim
"Özel durumlarda pulmoner emboli tedavisi"

Oturum Başkanları:
Muzaffer Metintaş, Metin Akgün 

Kanser hastalarında
Oğuzhan Okutan

Gebelerde
Oğuz Uzun

Kanama riskli hastalarda
Gökhan Çelik
"ANADOLU HAVALARI: Türkiye'de Sigara ve KOAH"

Moderatör:
Tayfun Talipoğlu

KOAH'ın Ekonomik Yükü
Filiz Koşar

Belgesel: Türkiye’den Sigara ve KOAH öyküleri
Tayfun Talipoğlu

Türkiye’de Sigara Kullanımı ve KOAH ilişkisi
Tevfik Özlü

Tartışma

13:00-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-10
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-11
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-12
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-13
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-14
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-15
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-16
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-17
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-18

OLGU KONSEYİ-3
OLGU KONSEYİ-4
14:30-15:45 OTURUM 29 14:30-15:45 OTURUM 30 14:30-15:45 OTURUM 31 14:30-15:45 OTURUM 32
UYDU SEMPOZYUMU PANEL PANEL PANEL
“Dünya’dan ve Türkiye’den
Gerçek Yaşam Verileri ”


Oturum Başkanı:
Mehmet Polatlı

Konuşmacılar:
Can Öztürk
Çağlar Çuhadaroğlu
"Sarkoidoz'da sorunlar"

Oturum Başkanları: Günseli Kılınç, Zafer Kartaloğlu
"Akciğer kanserli hastada tedavi öncesi değerlendirme: Uygun hasta seçimi"

Oturum Başkanları:
Salih Emri, Erkmen Gülhan
"Göğüs hastalıklarında yan dal eğitimi ve sorunları"

Oturum Başkanları:
Mecit Süerdem, Filiz Koşar
Tanı ve takip sorunları
Çiğdem Biber
Cerrahi tedavi
Ilgaz Doğusoy
Yoğun bakım
Akın Kaya
Ekstrapulmoner sarkoidoz
Ebru Çakır Edis
Radyoterapi
Serdar Özkök
Mesleki ve çevresel solunum hastalıkları 
İbrahim Akkurt
Nüks ve steroide dirençli sarkoidozda tedavi
Özlem Özdemir Kumbasar
Medikal tedavi
Ufuk Yılmaz
Alerji
Berna Dursun
15:45-16:15 KAHVE ARASI
16:15-17:30 OTURUM 33 16:15-17:30 OTURUM 34 16:15-17:30 OTURUM 35 16:15-17:30 OTURUM 36
OLGU SUNUMU OLGU SUNUMU YUVARLAK MASA PANEL

"Noninvaziv mekanik ventilasyon uygulamaları"

Oturum Başkanları:
Erdoğan Kunter, Filiz Koşar


Hiperkapnik hasta
Akın Kaya

Hipoksemik hasta
Müge Aydoğdu

Weaning uygulaması
Paolo Navalesi
"Lokal ileri evre olguların tedavisine multidisipliner yaklaşım  (N2 - N3 - T4 olgu)"

Oturum Başkanları:
Meral Gülhan, İrfan Taştepe, Serdar Özkök


Küçük hücreli dışı lokal ileri evre akciğer kanserli olguların tedavisine multidisipliner yaklaşım

Konuşmacılar: Figen Atalay, Deniz Köksal, Muzaffer Metin

"Dispne"

Oturum Başkanları:
Arzu Mirici, Gaye Ulubay


Dispne fizyopatolojisi
Nermin Yelmen

Dispne ölçüm yöntemleri ve takip 
Gaye Ulubay

Terminal hastada dispne algısının tedavisi 
Dicle Kaymaz

"Türkiye'de akciğer transplantasyonu"

Oturum Başkanları:
Attila Saygı,
Atilla Gürses

Türkiye'de akciğer transplantasyon merkezlerinin işleyişi ve hasta seçimi
Cemal Asım Kutlu

Akciğer transplantasyon hastalarında pulmoner rehabilitasyon
Pınar Ergün


    Akciğer transplantasyon cerrahisi
Adnan Sayar
17:30-17:45 KAHVE ARASI
17:45-19:00 TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-10
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-11
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-12
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-13
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-14
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-15
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-16
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-17
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU-18