Abstracts (Kabul:Tartışmalı Poster)powered by AbstractAgent
TP-001Pulmoner Tromboemboli Hastalarında RDW ve MPV parametrelerinin klinik Önemi
Hadice Selimoğlu Şen, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Cengizhan Sezgi, Özlem Abakay, Halide Kaya, Mahşuk Taylan, Abdurrahman Şenyiğit
TP-002Pulmoner emboli şüphesi olan hastalarda serum PAPP-A (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A) ölçümünün yararı
Serdar Berk, Ömer Tamer Doğan, Eylem Itır Aydemir, Aslı Bingöl, Sefa Levent Özşahin, İbrahim Akkurt
TP-003Pulmoner tromboembolizmde iskemi modifiye albumin ve prooksidan-antioksidan denge düzeylerindeki değişimlerin prognostik önemi
Müge Kutnu, Gülseren Sağcan, Gülfer Okumuş, Gülcan Güntaş Korkmaz, Hayriye Erman, Remise Gelişgen, Orhan Arseven, Hafize Uzun
TP-004Pulmoner Tromboemboli olgularının klinik,kan gazı, radyolojik, sintigrafik ve ultrasonografik özelliklerinin retrospektif incelenmesi
Emel Tellioğlu, Günseli Balcı, Zuhre Sarp Taymaz, Aydan Mertoğlu
TP-005Akciğer ve Akciğer Dışı Maligniteler ve Pulmoner Tromboemboli Birlikteliği
Funda Karaduman Yalçın, Ayşegül Şentürk, Ayşegül Karalezli, Ayşe Nur Soytürk, Elif Babaoğlu, Hatice Canan Hasanoğlu
TP-006Pulmoner Tromboembolide Yarı Doz Trombolitik Tedavinin Etkinliği
Hatice Canan Hasanoğlu, Habibe Hezer, Ayşegül Karalezli, Hatice Kılıç, Emine Argüder, Ayşegül Şentürk, Ayşe Nur Soytürk
TP-007Sarkoidoz olgularımız: 2011 yılı değerlendirilmesi
Pınar Yıldız Gülhan, Aydanur Ekici, Mehmet Savaş Ekici, Emel Bulcun
TP-008Abdominal sarkoidosis: 21 vakanın klinik analizi
Fatma Sema Oymak, Zuhal Özer Şimşek, Şebnem Gürsoy, Nuri Tutar, İnsu Yılmaz, Afra Yıldırım, Hülya Akgün, Hakan Buyukoğlan, Asiye Kanbay, Aydın Ünal, İnci Gülmez, Ramazan Demir
TP-009İdiyopatik pulmoner fibrozis: 2011 rehberleri kullanılarak seri solunum fonksiyon testlerinin değerlendirme sonuçları
Oğuzhan Okutan, Ersin Demirer, Dilaver Taş, Zafer Kartaloğlu, Tuba Nihal Ursavaş, Daniel Thomas, Elamin Elamin
TP-010Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis X olgularımız
Pınar Yıldız Gülhan, Aydanur Ekici, Emel Bulcun, Mehmet Savaş Ekici
TP-011Jet Pilotları ile Normal Pilotların Pulmoner Arter Basınçlarının Karşılaştırılması
Savaş İlbasmış, Cengiz Öztürk
TP-012Bir göğüs hastalıkları kliniğinin dört yıllık tüberküloz verileri
Özlem Abakay, Mehmet Kabak, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Cengizhan Sezgi, Hadice Selimoğlu Şen, Fatih Meteroğlu, Ömer Faruk Önder, Abdurrahman Şenyiğit
TP-013Tüberküloz Hastalarımızın Verileri
Pelin Duru Çetinkaya, Ayşe Turan, Nermin Zerman, Kaan Murat Şahin
TP-014Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Son Bir Yıl İçerisinde Tüberküloz Tanısı Konan Olguların Değerlendirilmesi
Nesrin Çandır, Cantürk Taşçı, Seyfettin Gümüş, Ergün Uçar, Ömer Deniz, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
TP-015Hastaneye Yatırılarak Tedavi Edilen Tüberküloz Hastalarının Retrospektif İncelenmesi
Ülkü Aka Aktürk, Özlem Saniye İçmeli, Baran Gündoğuş, Hatice Türker, Ümmühan Bayram Selvi, Merve Çiftçi
TP-016Akciğer Tüberkülozunda Fatalite Hızı ve Tüberkülozlu Hastaların Son 9 yıllık (2002-2010) Tedavi Sonuçları
Tayfun Çalışkan, Faruk Çiftçi, Oğuzhan Okutan, Tuncer Özkısa, Dilaver Taş, Ersin Demirer, Zafer Kartaloğlu
TP-017Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Olgularımızın Klinik Takip ve Tedavi Sonuçları ( 2009 Öncesi ve 2009 Sonrası Karşılaştırmalı )
Umut Sabri Kasapoğlu, İlim Irmak, Armağan Fatma Hazar, Sibel Arınç, Canan Öneş, İpek Erdem, Ayşegül Eren, Mehmet Sinan Bodur, Pınar Atagün Güney, Mualla Partal
TP-018Doğrudan gözetimli tedavi sonrası tüberkülozlu hasta profili değişiyor mu?
Serdar Berk, Eylem Itır Aydemir, Cem Çelik, Sefa Levent Özşahin, İbrahim Akkurt
TP-019Akciğer parankim tüberkülozlu hastalarda sosyal anksiyete ve yaşam kalitesi
Cengizhan Sezgi, Yasin Bez, Mehmet Halis Tanrıverdi, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Hadice Selimoğlu Şen
TP-020Sağlıkçılar Tüberküloz Hastasıyla Temas Ettiklerinde Ne Olur? (60 Temaslı Olgunun Analizi)
Sinem Berik, Yağmur Bahar, Peri Meram Arbak
TP-021Mikrobiyolojik örneklerde direkt ARB mikroskopi ile Mikobakteriyum tüberkülozis kültür sonuçlarının karşılaştırılması
Serdar Berk, Sefa Levent Özşahin, Cem Çelik, Aslı Bingöl, İbrahim Akkurt
TP-022Mediastinal ve Akciğer Malign Kitle Ön Tanısıyla Ameliyata Alınan Tüberküloz Olguları: On olgu
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Tahir Şevval Eren, Serdar Monis, Abdurrahman Abakay, Özlem Abakay, Cengizhan Sezgi
TP-023Obstrüktif Uyku Apne Sendromununda Labortuvar Parametrelerinin Önemi
Özlem Kar Kurt, Bahar Kurt
TP-024OSAS tanısı ile CPAP tedavisi alan hastalarda Kompleks Uyku Apne Sendrom sıklığı ve etkileyen faktörler
Tülay Karakoç, Aydanur Ekici
TP-026Sıçanlarda deneysel uyku yoksunluğunun kardiyovasküler sisteme etkilerinin araştırılması
Mustafa Saygın, M. Fehmi Özgüner, Önder Öztürk, Duygu Kumbul Doğuç, İlter İlhan, İ. Aydın Candan
TP-027Obstruktif Uyku Apneli Hastalarda MMP-9 Düzeyinin Kardiyovasküler Risk Yönünden Değerlendirilmesi
Hacer Kuzu Okur, Meral Yüksel, Ayliz Velioğlu Öğünç, Zerrin Pelin, Levent Öztürk
TP-028Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Serum homosistein ve hs-CRP düzeyi değerlendirilmesi
Bahar Tüzün, Özlem Oruç, Sema Saraç, Nurçin Çimen, Gülfem Yurteri, Ülkü Aka Aktürk, Gülgün Çetintaş Afşar
TP-029Vasküler Risk Faktörü Olmayan OSAS Hastalarında Ortalama Trombosit Hacmi ve OSAS Ağırlık Derecesi İlişkisi
Özgür Bilgin Topçuoğlu, Gülgün Çetintaş Afşar, Özlem Oruç, Sema Saraç, Emine Nilgün Ordu, Tülin Kuyucu
TP-030Obstrüktif uyku apne sendromu, horlama ve carotis arter atherosklerozu
Banu Musaffa Salepci, Ali Fidan, Sühendan Coşan Ketenci, Elif Torun Parmaksız, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Ülkü Aka Aktürk, Benan Çağlayan
TP-031Obstruktif Uyku Apne Sendromu olan Hastalarda Eritrosit Lipit Peroksidasyonu ile Glutatyon Düzeyleri
Hacer Kuzu Okur, Meral Yüksel, Zerrin Pelin, Levent Öztürk
TP-032Obstrüktif Uylu Apnesi Olan Hastalarda Pozitif Hava Yolu Basınç Tedavisinin Sistemik İnflamasyon ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
Harun Karamanlı, Duygu Özol, Deniz Kızılırmak, Zeki Yıldırım, Ramazan Yiğitoğlu
TP-033Obstrüktif uyku apne sendromunda dikkatin kontrolü
Baykal Tülek, Nart Bedin Atalay, Fikret Kanat, Mecit Süerdem
TP-034Ağır ve Ağır Olmayan OSAS Hastalarının Gündüz Uykululuk Yakınması ve Epworth Uykululuk Skalası Açısından Değerlendirilmesi
Özgür Bilgin Topçuoğlu, Özlem Oruç, Gülgün Çetintaş Afşar, Sema Saraç, Emine Nilgün Ordu, Tülin Kuyucu
TP-035Lokal İleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Yaşlı Olgularda Tedavi Yaklaşımlarımız: Tek merkez deneyimi
Nilgün Yılmaz Demirci, Melike Sanem Erdaş, Ülkü Yılmaz, Aydın Yılmaz, Yurdanur Erdoğan
TP-036Lokal İleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularımızda Eş Zamanlı Kemoradyoterapi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nilgün Yılmaz Demirci, Ülkü Yılmaz, Şükran Ülger, Metehan Karaca, Burcu Şahin, Aydın Yılmaz, Yurdanur Erdoğan, Deniz Köksal, Hülya Bayiz, Mine Berkoğlu
TP-037Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Yaşlı Olgularda Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
Nilgün Yılmaz Demirci, Melike Sanem Erdaş, Ülkü Yılmaz, Aydın Yılmaz, Yurdanur Erdoğan
TP-038Rezektabl küçük hücreli dışı yaşlı olgularımız: tek merkez deneyimi
Nilgün Yılmaz Demirci, Melike Sanem Erdaş, Ülkü Yılmaz, Aydın Yılmaz, Koray Aydoğdu, Serdar Özkan, Yurdanur Erdoğan
TP-039Medikal İnoperabl Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Siber Knife Uygulama Sonuçlarımız
Ali Ölmezoğlu, Berna Kömürcüoğlu, Hakan Koparal, Enver Yalnız
TP-040EVRE IIIA VE IIIB ve Evre IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA NEAOADJUVAN TEDAVİ: HASTALARI HANGİ ORANDA OPERE EDEBİLİYORUZ?
Osman Yakşi, Akif Turna, Ahmet Demirkaya, Kamil Kaynak
TP-041Serum D-dimer düzeyleri akciğer kanserinde tedaviye yanıtta ve progresyonda gösterge olabilir mi?
Bahar Kurt, Özlem Kar Kurt, Defne Kalaycı, Tuncer Tuğ, Fahrettin Talay
TP-042Küçük hücreli akciğer kanserinde florodeoksi glukoz-pozitron emisyon tomografisi (FDG-PET) ile hesaplanan primer tümörün maksimum standart uptake değerinin (SUVmax) sağkalıma etkisi
Nilgün Yılmaz Demirci, Ülkü Yılmaz, İnci Uslu Biner, Saliha Yılmaz, Aydın Yılmaz, Atilla Gökçek, Yurdanur Erdoğan
TP-043Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Moleküler Belirteçler Olan C-kit ve VEGF Ekspresyonunun Prognoz Açısından Klinik Anlamı
Gülen Ece Topaloğlu, Aydın Yılmaz, Funda Demirağ, Yurdanur Erdoğan, Ülkü Yılmaz Turay
TP-044Glutatione S-Transferase P1 geni ekson-6 (Ala114Val) polimorfizminin akciğer kanseri oluşumuna olası etkileri
Etem Akbaş, Ertuğrul Seyrek, Nazan Eras Erdoğan, Hicran Şenli, İlter Helvacı
TP-045İmmunohistokimyasal bir belirteç olan alfa-metilaçil CoA racemace(AMACR)’ın mezotelyoma-adenokarsinom ayırıcı tanısındaki yeri ve prognoz açısından klinik anlamı
Sezgi Şahin Duyar, Aydın Yılmaz, Funda Demiağ, Yurdanur Erdoğan, Ülkü Yazıcı, Jale Karakaya
TP-046EGFR, KRAS ve BRAF Mutasyonu içeren Pulmoner Adenokarsinomlu Olgularımızın Klinikopatolojik Özellikleri
Funda Demirağ, Nilgün Yılmaz Demirci, Ülkü Yılmaz, Aydın Yılmaz, Yurdanur Erdoğan
TP-047Fiberoptik Bronkoskopi Başarısızlığında Neden ve Zaman
Ersin Demirer, Metin Aytekin, Atilla Uysal, Dilaver Taş, Oğuzhan Okutan, Turgut Öztutgan, Zafer Kartaloğlu, Niyazi Ümit Çitici
TP-048FOB öncesi hastalarda anksiyete ve depresyon
Ayşegül Erciyas, Figen Akoğlan, Gülfidan Erdaş, Fatma Şahin, Göktürk Fındık, Tuğrul Şipit
TP-049Akciğer kanserinde fiberoptik bronkoskopi ile tanı başarısı
Ersin Demirer, Dilaver Taş, Ömer Ayten, Dilaver Demirel, Oğuzhan Okutan
TP-050Üniversite Göğüs Hastalıkları Kliniği Bir yıllık Bronkoskopi Sonuçları
Özlem Abakay, Mehmet Kabak, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Cengizhan Sezgi, Hadice Selimoğlu Şen, Halide Kaya, Fatih Meteroğlu, Abdurrahman Şenyiğit
TP-051Göğüs hastalıkları rutin işleyişinde Rijid bronkoskopi. 4 yıllık tecrübelerimiz
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Benan Çağlayan
TP-052Astımlı çocuklarda bronkoskopi endikasyonları ve bulgular
Güzin Cinel, Süleyman Tolga Yavuz, Ümit Murat Şahiner, Nural Kiper, Ebru Yalçın, Deniz Doğru, Uğur Özçelik, Cansın Saçkesen, Ayfer Tuncer
TP-053Santral havayollarına komşu yerleşimli ve fiberoptik bronkoskopide patolojik bulgunun saptanmadığı lezyonların tanısında EBUS-TBİA’nın yeri
Aydın Yılmaz, Nilgün Yılmaz Demirci, İbrahim Onur Alıcı, Funda Demirağ, Hilal Sazak, Yurdanur Erdoğan
TP-054Endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonu ile antrakotik lenf nodu saptadığımız olgularda risk faktörleri ve SUV max tutulumu
Nilgün Yılmaz Demirci, İbrahim Onur Alıcı, Aydın Yılmaz, Funda Demirağ, Ebru Tatcı, Yurdanur Erdoğan
TP-055Bronş içerisine metastaz yapmış akciğer dışı kanser olguları
Ersin Demirer, Dilaver Taş, Ömer Ayten, Dilaver Demirel, Oğuzhan Okutan
TP-056Akciğer kanserinde fiberoptik bronkoskopi: cinsiyet, histolojik tip ve lokalizasyon
Ersin Demirer, Dilaver Taş, Ömer Ayten, Akın Yıldızhan, Cenk Kılıç, Atilla Uysal, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu
TP-057Tipik karsinoid ve benign endobronşiyal tümör olgularında bronkoskopik tedavi
Sevda Şener Cömert, Elif Torun Parmaksız, Benan Çağlayan, Hüseyin Tahsin Gülseven, Banu Musaffa Salepci, Ali Fidan
TP-058EBUS-TBNA ile histopatolojik olarak granülomatöz hastalık tanısı alan olgularda PCR’ın önemi: ön rapor
Ayşegül Şentürk, Habibe Hezer, Emine Argüder, Ayşegül Karalezli, Hatice Kılıç, Hatice Canan Hasanoğlu
TP-059Soliter Fibröz Tümörler, Her Zaman İyi Huylu Dev Kitleler Olarak Mı Değerlendirilmeli: Cerrahi Olarak Tedavi Edilen 14 Olgunun Analizi
Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Esra Yamansavcı, Funda Cansun Yakut, Mehmet Ünal, Halil Tözüm, Nur Yücel
TP-060Sternum kırıklarının nonspesifik plak ile fiksasyonu
Gökhan Ergene, Cumhur Murat Tulay, Hüseyin Anasız
TP-061Pektus karinatumun minimal invazif onarımı: 8 olgu ile Abramson prosedürü
Suat Gezer
TP-062Torasik Outlet Sendromlu Hastalarımızdaki Cerrahi Müdahelelerin Retrospektif Analizi
Bayram Altuntaş, Erdal Yekeler, Hakkı Ulutaş
TP-063Travmatik Birinci Kaburga Kırıkları
Rasih Yazkan
TP-064Göğüs Duvarı Tümörleri: 30 Yıllık Deneyim
Fatih Meteroğlu, Tahir Şevval Eren, Atalay Şahin, Bülent Öztürk
TP-065Diyafragma Evantrasyonunda Klinik Deneyimimiz
Aslı Gül Akgül, Serkan Özbay, Şerife Tuba Liman, Seymur Salih Mehmetoğlu, Hüseyin Fatih Sezer, Salih Topçu
TP-066Akciğer rezeksiyonunu takiben birinci günde taburculuk
Çağatay Tezel, Mustafa Vayvada, Şenol Ürek, Tuğba Coşgun, Serkan Bayram
TP-067Acilden Direkt Ameliyathaneye Alınan Torakotomi Olguları
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Tahir Şevval Eren
TP-068Suriye iç savaşında akciğer ve kardiovasküler yaralanmanın eşlik ettiği torasik şarapnel yaralanmaları
Gökay Reyhan, Murat Kaynak, Tamer Eroğlu
TP-069Atmosferik basınç değişiklikleri hemoptizi için bağımsız bir risk faktörümüdür?
Ömer Araz, Elif Yılmazel Uçar, Metin Akgün, Mehmet Meral, Leyla Sağlam, Hasan Kaynar, Metin Görgüner
TP-070Masif Hemoptizi Tedavisinde Akciğer Rezeksiyonları
Hakan Kıral, Talha Doğruyol, Levent Alpay, Tunç Laçin, Şenol Ürek, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Mine Demir, Çağatay Tezel, Cansel Atinkaya Öztürk, Fuat Sayır, Selami Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
TP-071Çocuklarda Pospnömonik Ampiyem Tedavisi: Drenaj, Fibrinolitik Tedavi ve Cerrahinin Karşılaştırılması
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Canan Eren, Serdar Monis, Ahmet Sızlanan, Tahir Şevval Eren
TP-072Diğer Klinik Hastalarının Tedavisi Sırasında Uygulanan Torasik Girişimlerin Analizi
Kuthan Kavaklı, Okan Karataş, Ersin Sapmaz, Sezai Çubuk, Hakan Işık, Hasan Çaylak, Orhan Yücel, Elmir Memmedov, Alper Gözübüyük, Sedat Gürkök
TP-073Tekrarlama Anksiyetesi Spontan Pnömotorakslı Hastalar için Yeni Bir Cerrahi Endikasyon Olabilir mi?
Rasih Yazkan, Abdullah Akpınar
TP-074Uzamış Hava Kaçağı ve İnatçı Plevral Boşluk Yönetiminde Heimlich Valfin Etkinliği
Maruf Şanlı, Bekir Elma, Ahmet Feridun Işık, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli
TP-075Spontan pnömotoraks etiyolojisi; Atmosferik değişiklikler veya sinodal Ay döngüsü?
Ömer Araz, Yener Aydın, Elif Yılmazel Uçar, Aslıhan Yalçın, Atilla Eroğlu, Metin Akgün
TP-076Torakotomide Beyin Kan akımı
Mehmet Muharrem Erol, Sibel Kul, Ayşegül Cansu, Celal Tekinbaş, Engin Ertürk, Murat Topbaş
TP-077Nonkardiyak Göğüs Ağrılarının Multidisipliner Değerlendirilmesi
Rasih Yazkan, Serdar Han
TP-078Plevral Efuzyonlarda PCR Rutin Kullanılmalımı?
Ekrem Senturk, Murat Telli, Salih Çokpınar, Serdar Şen
TP-079Birinci Basamak Hekimlerinin KOAH Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Özlem Abakay, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Cengizhan Sezgi, Mehmet Halis Tanrıverdi, Yılmaz Palanci, Hadice Selimoğlu Şen, Abdurrahman Şenyiğit
TP-080Birinci Basamak Sağlık Merkezinde KOAH’ın Erken Tanısına Spirometrenin Katkısı
Aysel Erdoğan, Elif Yılmazel Uçar, Ömer Araz, Leyla Sağlam, Arzu Nihal Mirici
TP-081KOAH’lı erkek hastaların mizaç ve karakter özellikleri
Hasan Kahraman, Fatma Özlem Orhan, Mustafa Haki Sucaklı, Ali Özer, Nurhan Köksal, Bilal Şen
TP-082KOAH akut ataklı olgularda kognitif fonksiyonlar ve atak prognozu ile ilişkisi
Çiğdem Kutlu Taşkıran, Levent Dalar, Sinem Nedime Sökücü, Ahmet Levent Karasulu, Sedat Altın
TP-083Kronik Obsrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Surfaktan Protein-A, B, C, D'nin Ataklar ve Solunum Fonksiyonları ile İlişkisi
Cihan Yücel, Ahmet İlvan, Necati Muşlu, Eylem Sercan Özgür
TP-084Sık Atak Geçiren KOAH Hastalarında Küçük Hava Yollarının Önemi
Yelda Varol, Rıfat Özacar, Levent Usta, İlknur Cengiz, Günseli Balcı, Zuhre Sarp Taymaz
TP-085KOAH'da Yüksek İrtifanın Sağ Kalp Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Tolga Sinan Güvenç, Hatice Betül Erer, Şeref Kul, Gökhan Perinçek, Sami İlhan, Nurten Sayar, Binnaz Zeynep Yıldırım, Coşkun Doğan, Yavuz Karabağ, Bahattin Balcı, Mehmet Eren
TP-086Acil Servise Başvuran Astımlı Çocukların Ebeveynlerinin Tedaviye Güvenleri
Esra Toprak Kanık, Özge Yılmaz, Nilgün Eroğlu, Deniz Özalp, Hasan Yüksel
TP-087Astımlı Olgularda Ekshale Nitrik Oksit Ölçümünün Önemi Ve Ölçümü Etkileyen Faktörler
Olgun Keskin, Müge Meltem Tor, Remzi Altın, Figen Atalay, Tacettin Örnek
TP-088Astım Tanı ve Tedavisine Birinci Basamak Hekimlerinin Yaklaşımları
Özlem Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Mehmet Halis Tanrıverdi, Cengizhan Sezgi, Hadice Selimoğlu Şen, Yılmaz Palanci, Abdurrahman Şenyiğit
TP-089Hipotiroidili hastalarda alerjik semptomlar ve Deri Prick testi ile saptanan alerjenlerin dağılımı
Melike Demir, Müyesser Saykı Arslan, Gülistan Karadeniz, Selcan Baysal, Hayriye Karabulut, Gönül Altıntaş
TP-090Aberran Sağ Subklavyen Arter Sendromu ve Kronik Öksürük
Baykal Tülek, Gülfem Yıldırım, Fikret Kanat, Mecit Süerdem
TP-091Hekim, hemşire,eczacı ve eczacı kalfalarının inhaler cihaz kullanma becerilerinin değerlendirilmesi
Didem Görgün, Filiz Yılmaz, Çiğdem Gamze Özkan, Feyza Nazik
TP-092Sigara bırakma başarısını etkileyen faktörler
Emine Argüder, Ayşegül Karalezli, Habibe Hezer, Hatice Kılıç, Mükremin Er, Hatice Canan Hasanoğlu
TP-093Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvuran hastaların sigara bırakma başarısını etkileyen faktörler
Leyla Yılmaz Aydın, Ali Nihat Annakkaya, Hamide Pala Erol, Gülşen Aytar
TP-094Üniversite öğrencilerinde sigara içme alışkanlığının ve sigarayı bırakma yollarının incelenmesi
Alis Kostanoğlu, Ela Tarakcı, Enver Dayıoğlu
TP-095Doktorlar hastalarını sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriyor mu?
Leyla Yılmaz Aydın, Hamide Pala Erol, Ali Nihat Annakkaya, Gülşen Aytar
TP-096Akciğer Kanseri hastalarındaki ailevi sigara içme öyküsünün değerlendirilmesi
Sevin Başer, Özlem Düzce, Beyza Akdağ, Fatma Evyapan
TP-097Üst Ekstremite Yaralanması Sonrası Cerrahi Geçiren Olgularda Sigara İçme Alışkanlıklarının Sorgulanması
Zeynep Hoşbay Yıldırım, Alis Kostanoğlu, Ela Tarakcı, Celal Metin Erer
TP-098Spirometrik Parametreler İle Relax-G Arasındaki İlişki
Nazım Ata, Şafak Yıldız
TP-099Bursa’da Spirometri Algısı, Sigara Bağımlılığı ve Spor Alışkanlığının Değerlendirilmesi. Dünya Spirometri Günü 2012’de Yapılan Araştırmanın Sonuçları
Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu, Aslı Görek Dilektaşlı, Güven Özkaya, Sezgin Çelik, Funda Coşkun, Ercüment Ege
TP-100Birinci Basamak Hekimlerinin Kronik Hava Yolu Hastalıklarının Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Kullanımı Hakkındaki Bilgi Düzeyi
Özlem Abakay, Cengizhan Sezgi, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Hadice Selimoğlu Şen, Mehmet Halis Tanrıverdi, Yılmaz Palanci, Abdurrahman Şenyiğit
TP-101Hiperbarik Oksijen (HBO) Tedavisinin Spirometrik Parametreler Üzerindeki Akut Etkisi
Savaş İlbasmış, Şafak Yıldız, Erdinç Ercan
TP-102Akciğer kanserinde tam kan parametrelerinin klinik değeri
Abdullah Çetin Tanrıkulu, Osman Evliyaoğlu, Abdurrahman Abakay, Yılmaz Palanci, Mehmet Ali Kaplan, Mehmet Küçüköner, Abdurrahman Şenyiğit
TP-103Akciğer kanserinde D-dimer düzeyinin prognostik değeri
Ceyda Anar, Tuba İnal, İpek Ünsal, Filiz Güldaval, Hüseyin Halilçolar, Dilek Kalenci
TP-104Hidatik Kistin Kansere Karşı Koruyucu Etkisi Var mı?
Şule Karadayı, Sulhattin Arslan, Zeynep Sümer, Mustafa Turan, Haldun Sümer, Kürşat Karadayı
TP-105Mezotelyoma da perikard tutulumunun değerlendirilmesinde bazı tam kan parametrelerinin değeri
Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Cengizhan Sezgi, Hadice Selimoğlu Şen, Özlem Abakay, Fatih Meteroğlu, Halide Kaya, Abdurrahman Şenyiğit
TP-106Malign mezotelyoma da MPV ve RDW parametrelerinin klinik değeri
Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Özlem Abakay, Cengizhan Sezgi, Hadice Selimoğlu Şen, Mahşuk Taylan, Yılmaz Palanci, Osman Evliyaoğlu
TP-108Çevresel asbest maruziyeti olanlar ve mezotelyomalı hastalarda oksidatif stres
Cengizhan Sezgi, Hadice Selimoğlu Şen, Özlem Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Osman Evliyaoğlu, Abdurrahman Şenyiğit
TP-109Malign plevral mezotelyoma hastalarında kanser belirteçlerin klinik değeri
Özlem Abakay, Osman Evliyaoğlu, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Hadice Selimoğlu Şen, Halide Kaya, Yılmaz Palanci
TP-110Malign Plevral Mezotelyomada destek tedavisi ve plöredez karşılaştırılması
Abdullah Çetin Tanrıkulu, Özlem Abakay, Abdurrahman Abakay, Cengizhan Sezgi, Hadice Selimoğlu Şen, Abdurrahman Şenyiğit
TP-111Multiloküle plevral efüzyonlu mezotelyomada talk plörodez öncesi intraplevral streptokinaz uygulamasi
Gökhan Kirbas, Fatih Meteroğlu, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Atalay Şahin, Cenk Babayiğit, Tahir Şevval Eren, Abdurrahman Şenyiğit
TP-112Akciğer kanserine eşlik eden eksudatif plevral sıvının değerlendirilmesinde konvansiyonel sitoloji ile birlikte hücre bloğu yönteminin tanısal değeri
Deniz Köksal, Funda Demirağ, Hülya Bayiz, Adem Koyuncu, Neslihan İlhan Mutluay, Bahadır Berktaş, Mine Berkoğlu
TP-113Evre 4 (M1A) akciğer kanserli olgularda cerrahi sonrası intraplevral hipertermik kemoterapinin etkisi
Ahmet Feridun Işık, Levent Elbeyli, Miray Yılmaz, Maruf Şanlı, Bülent Tunçözgür, Öner Dikensoy, Celaletdin Camcı, Alper Sevinç
TP-114Yoğun bakım desteği gereken kronik obstrüktif akciğer hastalığında yatış nedenleri
Huriye Berk Takır, Feyza Kargın, Cüneyt Saltürk, Merih Balcı, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Gökay Güngör, Nalan Adıgüzel, Esra Akkütük, Zuhal Karakurt
TP-115Solunumsal Yoğun Bakımda Mortalite Belirteci Olarak Trombosit Sayısı, Ortalama Trombosit Hacmi ve Eritrosit Dağılım Genişliği
Cengizhan Sezgi, Özlem Abakay, Abdurrahman Abakay, Hadice Selimoğlu Şen, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Mahşuk Taylan
TP-116Solunum ara yoğun bakım ünitesinde mortalite tahmininde CURB65 skorunun kullanımı
Serdar Berk, Aslı Bingöl, Eylem Itır Aydemir, İbrahim Akkurt, Zehra Seyfikli
TP-117Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalara Yapılan Aerosol İlaç Tedavisi Sonrasında Atmosfere Karışan İlaç Miktarının Belirlenmesi
Arzu Arı, James Fink, Robert Harwood, Meryl Sheard, Sue Pilbeam
TP-118Kronik Solunum Yetmezliği Olan Trakeostomize Hastaların Uzun Dönem Takip Sonuçları
Feyza Kargın, Cüneyt Saltürk, Huriye Berk Takır, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Merih Balcı, Gökay Güngör, Nalan Adıgüzel, Zuhal Karakurt
TP-1192011 yılı Türkiye Taşkömürü Kurumunda çalışan işçilerde pnömokonyoz prevalansı
Metin Çelikiz, Remzi Altın, Vildan Kaçar
TP-120Hastenemize başvuran kot kumlamacılarda silikozis sıklığı ve özellikleri
Türkan Nadir Öziş, İbrahim Onur Alıcı, Nevin Taci Hoca, Dilek Ergün, Elif Mollarecep, Mustafa Anıl Cömert, Oğuzhan Özkan, Hınç Yılmaz
TP-121Seramik işçilerinde gelişen pnömokonyoz ve özellikleri
Türkan Nadir Öziş, İbrahim Onur Alıcı, Dilek Ergün, Mustafa Anıl Cömert, Oğuzhan Özkan, Hınç Yılmaz
TP-122Diş teknisyenlerinde radyolojik bulgular ile spirometrik veriler arasındaki ilişkisi
Serdar Berk, Derya Özdemir Doğan, Cesur Gümüş, İbrahim Akkurt, Naim Nur, Ali Kemal Özdemir
TP-123Bir seramik fabrikasında çalışan normal akciğer grafili işçilerin solunum fonksiyon testi tarama sonuçları: Çalışılan bölüm obstrüktif hastalık için risk faktörü mü?
Levent Dalar, Atilla Uysal, İsmail Taş
TP-124Bir ağır metal fabrikasında çalışan işçilerin solunum fonksiyon test tarama sonuçları: Sigara toksik olmayan maruziyeti potansiyalize edebilir
Levent Dalar, Atilla Uysal, Metin Ocak
TP-125Kaynak İşçilerinde Pnömokonyoz Gelişimi Yönünden Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Mustafa Anıl Cömert, Hınç Yılmaz, Türkan Nadir Öziş, Dilek Ergün
TP-126Türkiyede pulmoner alveoler proteinozis: yirmidört olgunun gözden geçirilmesi
Ersin Demirer, Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Mehmet İncedayı, Atilla Uysal, Zafer Kartaloğlu
TP-127İnflamatuar barsak Hastalığı Olan Çocuk ve Erişkin Hastalarda Pulmoner Tutulum
Aygün Gür, Güngör Çamsarı, Nafiye Urgancı, Kadir Ergen, Dilek Bakan, Gülcihan Özkan, Ayşe Yeter
TP-128Türkiye'den Yayımlanmış Trakeobronkopatia Osteokondroplastika (TO) Olgularının Özellikleri
Nazire Uçar, Serdar Akpınar, Osman Akcan, Esra Özaydın, Tuğrul Şipit
TP-129Üç boyutlu ultrasonografi ile plevral sıvıların değerlendirilmesi
Coşkun Doğan, Tolga Sinan Güvenç, Yavuz Karabağ
TP-130Göğüs hastalıkları polikliniğine ayaktan başvuran hastalara yapılan avuç içi torasik ultrasonografinin tanısal değeri
Coşkun Doğan, Tolga Sinan Güvenç
TP-131Endobronşiyal Ultrasonografi ile Pulmoner Emboli Tanısı
Ayşegül Şentürk, Emine Argüder, Elif Babaoğlu, Habibe Hezer, Hatice Canan Hasanoğlu
TP-132Mediastinal lezyonlarda sine MRG ile invazyon derecesinin değerlendirilmesi
Mesut Özgökçe, Fatih Alper, Yener Aydın, Hayri Oğul, Metin Akgün
TP-133Malign plevral mezotelyoma ve akciğer adenokarsinomunda plevral tutulumun radyolojik özelliklerinin karşılaştırılması
Pelin Pınar Deniz, Ülkü Yılmaz Turay, Yurdanur Erdoğan, Hakan Ertürk, Çiğdem Biber, Pınar Ergün
TP-134KOAH ve KİP olguları lateral akciğer grafilerine farklı bir bakış: bir geometrik morfometrik yöntem karşılaştırması
Dündar Kaçar, Aslı Doğan, Çağatay Barut
TP-135Pnömokonyoz: radyolojik bulguların geometrik morfometrik yöntem ile değerlendirilmesi
Dündar Kaçar, Aslı Doğan, Çağatay Barut, Vildan Kaçar
TP-136Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi bulguları ile fenotiplendirme
Baykal Tülek, Ali Sami Kıvrak, Seda Özbek, Fikret Kanat, Mecit Süerdem
TP-137Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan olgularda bilgisayarlı tomografi ile subkarinal açının değerlendirilmesi
Coşkun Doğan, Selma Bilgin, Umut Hasan Kantarcı, Tolga Sinan Güvenç, Oktay Kaya, Güneş Orman, Mahmut Duymuş
TP-138Yüksek irtifada yaşayan kronik obstrüktif akciğer hastalığı hastaları ve sağlıklı kişilerde pulmoner arter çapının radyolojik değerlendirilmesi
Binnaz Zeynep Yıldırım, Coşkun Doğan, Pelin Karadağ, Umut Hasan Kantarcı, Tolga Sinan Güvenç
TP-139OSAS’ın Değerlendirilmesinde Uyku Skalalarının Hastalığın Ağırlık Derecesini Belirlemedeki Rolü
Sibel Ayık, Zeynep Zeren Uçar, Serdar Kalenci, Galip Akhan
TP-140Astım Ve Alerjik Riniti Olan Astım Hastalarında Polisomnografi Bulgularının Araştırılması
Taner Gonca, Ahmet Akkaya, Ulugh Bik Khayri, Önder Öztürk
TP-141KOAH Olgularındaki Polisomnografik Bulgular Ve Tedavi Etkinliklerinin Araştırılması
Ulugh Bik Khayri, Ahmet Akkaya, Önder Öztürk, Taner Gonca
TP-142Obstructive uyku apnea sendrom’lu hastalarda titrasyon gecesinde tespit edilen sürekli pozitif havayolu basınç düzeyini etkileyen faktörler
Banu Musaffa Salepci, Elif Torun Parmaksız, Nesrin Kıral, Gülşen Saraç, Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Benan Çağlayan
TP-143Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda inspiratuar ve ekspiratuar kas fonksiyonları
Elif Torun Parmaksız, Banu Musaffa Salepci, Gülşen Saraç, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan
TP-144Pozisyonel ve Non-pozisyonel OSAS Hastalarının Vücut Kitle İndeksi Açısından Farklılıklarının Değerlendirilmesi
Özgür Bilgin Topçuoğlu, Gülgün Çetintaş Afşar, Özlem Oruç, Sema Saraç, Emine Nilgün Ordu, Tülin Kuyucu
TP-145İzole pozisyonel ve REM bağımlı obstruktif uyku apne fenotiplerinin karşılaştırılması
Ali Nihat Annakkaya, Leyla Yılmaz Aydın, Hasan Süner, Peri Arbak, Ege Güleç Balbay, Kezban Özmen Süner
TP-146Pre-operatif solunum fizyoterapi eğitiminin solunum sıkıntısı olan koroner arter bypass cerrahi hastalarının post-operatif dönem yaşam kalitelerine etkisi
Tuba Ergene, M. Gülden Polat, S. Ufuk Yurdalan, İ. Mert Topçubaşı, Azmi Özler
TP-147Açık kalp cerrahisi sonrası sigarayı bırakan olguların yaşam kalitesi ve depresyon durumlarının incelenmesi: nikotin bağımlılık derecesinin etkileri
Ömer Çelik, Rengin Demir, Semiramis Özyılmaz, Zerrin Yiğit
TP-148Pulmoner Rehabilitasyon Programına Alınan Olguların İnhaler Tedaviye Uyumlarının Değerlendirilmesi
Nilgün Özlem Alptekinoğlu Mendil, Pınar Ergün, İpek Candemir, Saliha Battal, Ezgi Utku, Dicle Kaymaz, Fatma Deveboynu
TP-149Toplumda gelişen pnömonili hastalarımızın genel özellikleri ve tedavinin ulusal rehbere uygunluğu
Evrim Eylem Akpınar, Derya Hoşgün, Derya Öztuna, Meral Gülhan
TP-150İki bölge asker hastanesine başvuran hastaların pnömoni yatış hızının mevsimsel dağılımı: beş yıllık izlem
Haldun Şevketbeyoğlu, Dilaver Taş, Bikemgül Özkara, Türker Türker
TP-1512010-2012 Yılları Arasında Kliniğimizde Takip Edilen 88 Pnömoni Olgusunun Değerlendirilmesi
Fatma Tokgöz, Armağan Fatma Hazar, Mualla Partal, Canan Öneş, İpek Erdem, Sibel Arınç, Mehmet Sinan Bodur, Umut Sabri Kasapoğlu, İlim Irmak
TP-152Erişkin hastalardan izole edilen invaziv ve non-invaziv Streptococcus pneumoniae suşlarının serotiplendirilmesi ve antimikrobiyal duyarlılıkları
Nezahat Gürler, Lütfiye Öksüz
TP-153KOAH Atakla Gelen Hastaların Balgam Kültüründe Üreyen Bakterilerin Antibiyotik Direnci
Ahmet Yılmaz, Hatice Yılmaz
TP-154Proton Pompa İnhibitörü kullanımının toplumda gelişen pnömoni sıklığı ve seyrine etkisi
Evrim Eylem Akpınar, Derya Hoşgün, Derya Öztuna, Esen Sayın, Esra Büyük, Meral Gülhan
TP-155Bronşektazi olgularımızın değerlendirilmesi
Bilgen Begüm Afşar, Belma Akbaba Bağcı, Murat Yalçınsoy, Sinem Güngör, Halil İbrahim Yakar, Olga Akkan, Mevhibe Esen Akkaya
TP-156Akciğer Yerleşimli Kist Hidatik Olgularının Değerlendirilmesi
İlim Irmak, Sibel Arınç, Pınar Atagün Güney, Umut Sabri Kasapoğlu, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Mine Demir
TP-1572006-2012 yılları arasında kliniğimizde atipik mikobakteri tanısı alan 10 tüberküloz hastasının tanı,tedavi yönünden değerlendirilmesi
Armağan Fatma Hazar, Canan Öneş, İpek Erdem, Sibel Arınç, Mehmet Sinan Bodur, Mualla Partal, İlim Irmak, Umut Sabri Kasapoğlu, Orhan Kaya Köksalan, Fatma Tokgöz
TP-158Plevral efüzyonların ayırıcı tanısında ileri oksidasyon protein ürünleri, iskemi modifiye albumin ve total antioksidan kapasite düzeylerinin önemi
Sibel Yurt, Gülcan Güntaş Korkmaz, Müge Kutnu, Burcu Arpınar Yiğitbaş, Burcu Karaokur Akkök, Remise Gelişgen, Ayşe Filiz Arpaçağ Koşar, Hafize Uzun
TP-159Supraklavikuler Lenfadenopati Biyopsisi Önemli Midir?
Hatice Eryiğit, Recep Demirhan, Kadir Burak Özer, Şermin Kökten, Murat Ersin Çardak
TP-160Videomediastinoskopi Uygulanan Olgularımızın Analizi
Atila Türkyılmaz, Celal Tekinbaş, Harun Tunç, Mehmet Kılıç, Esat Yamaç
TP-161Standart servikal mediastinoskopi
Bekir Sami Karapolat, Mesut Erbaş, Ümran Yıldırım, Suat Gezer
TP-162Ön mediasten kitlelerinde videotorakoskopik yaklaşım; 23 olgu analizi
Osman Yakşi, Ahmet Demirkaya, Akif Turna, Kamil Kaynak
TP-163Cerrahi Tedavi Uyguladığımız İntratorasik Kistik Lezyonların Değerlendirilmesi
Atila Türkyılmaz, Celal Tekinbaş, Harun Tunç, Esat Yamaç, Mehmet Kılıç
TP-164Mediasten Kistlerinde Cerrahi Tedavi
Elvin Hekimoğlu, Ahmet Demirkaya, Burcu Aksoy, Akif Turna, Serkan Özkul, Büge Öz, Kamil Kaynak
TP-165Mediastenin Nadir Bir Patolojisi: 7 Olgu Nedeniyle Timik Kistler
Ahmet Üçvet, Esra Yamansavcı, Mehmet Ünal, Funda Cansun Yakut, Banu Yoldaş, Soner Gürsoy
TP-166Perikardial Kistler; 11 Olgu Nedeniyle
Mehmet Ünal, Funda Cansun Yakut, Ahmet Üçvet, Esra Yamansavcı, Soner Gürsoy, Banu Yoldaş
TP-167Kronik Perikardiyal Effüzyon Tanı ve Tedavisinde Videotorakoskopi (VATS) Deneyimlerimiz
Gökçen Sevilgen, Mertol Gökçe, Özkan Saydam, Muhammet Raşit Sayın
TP-168Primer Spontan Pnömotorakslı Hastalarda Pnömotoraks Boyutu Yeni Bir Cerrahi Tedavi Endikasyonu Olabilir mi? - Prospektif Bir Çalışma
Abdulaziz Kök, Muzaffer Metin, Necati Çitak, Adnan Sayar, Songül Büyükkale, Alper Çelikten, Atilla Gürses