Abstracts (Kabul:Poster)powered by AbstractAgent
EP-001Eş Zamanlı Mide ve Akciğer Kanseri Olgu sunumu
Yusuf Başer, Muzaffer Metin, Murat Kıyık, Atayla Gençoğlu, Sedat Altın
EP-002Senkron multipl primer akciğer kanserleri: Üç olgu sunumu
Baykal Tülek, Esra İnan, Fikret Kanat, Mecit Süerdem
EP-003Toraks BT ve PET/CT’de Görülmeyen Akciğer Kanseri Olguları
Füsun Şahin, Pınar Yıldız
EP-004Atipik (Dalak Kas) metastazlı küçük hücreli dışı Akciğer Kanseri 2 Olgu Sunumu
Yusuf Başer, Murat Kıyık, Atayla Gençoğlu, Sedat Altın
EP-005Multipl Cilt Metastazı İle Tanı Alan Bir Akciğer Kanseri Olgusu
Ömer Kaya, Hilal Ermiş, Gazi Gülbaş
EP-006Oral Kavite Metastazı Yapan Akciğer Kanseri Olgusu
Fatih Seğmen, Neslihan İlhan Mutluay, Bahadır Berktaş, Funda Demirağ, Dilek Saka
EP-007Leptomeningeal Metastaz Yapan Akciğer Kanseri Olgusu
Fatih Seğmen, Hülya Bayiz, Deniz Köksal, Hakan Ertürk, Mine Berkoğlu
EP-008Primer akciğer kanserinin soliter dalak metastazı: Splenektominin tedavideki yeri
Çağatay Tezel, Önder Altın, Mustafa Vayvada, Serkan Bayram, Yelda Tezel
EP-009Akciğerin Nöroendokrin Tümörünün Cilt Metastazı: İki Olgu Sunumu
Bayram Altuntaş, Özkan Çinici, Sevilay Özmen, Münir Demirci
EP-010Hemotoraks ve parenkimal metastazla başvuran gestasyonel trofoblastik neoplazi olgusu
Mehtap Ertaş Doğan, Züleyha Bingöl, Esen Kıyan
EP-011Nadir Bir Tümör: Myofibroblastik Sarkom
Füsun Şahin, Levent Cansever, Neslihan Akalın Fener, Pınar Yıldız
EP-012Primer bronşiyal karsinoid tümör
Ersin Demirer, Tuncer Özkısa, Dilaver Taş, Tayfun Çalışkan, Ufuk Berber, Oğuzhan Okutan
EP-013Endobronşiyal metastaz yapan mikst germ hücreli testis tümörü
Nazire Uçar, Serdar Akpınar, Osman Akcan, Zafer Aktaş, Yetkin Ağaçkıran, Tuğrul Şipit
EP-014Soliter Pulmoner Nedeni Olarak Nadir Görülen Bir Akciğer Karsinomu: Berrak Hücreli Akciğer Karsinomu
Ceyda Anar, Tuba İnal, İpek Ünsal, Sülün Ermete, Filiz Güldaval, Ahmet Üçvet, Hüseyin Halilçolar
EP-015Akciğere On Bir Yıl Sonra Metastaz Yapan Monofazik Sinoviyal Sarkom Olgusu
Nevin Taci Hoca, Arzu Ertürk, Nermin Çapan, Sema Canbakan, Hacer Akşit Yaşar, Yetkin Ağaçkıran, Ümit Çalıkoğlu, Müjgan Güler
EP-016Sol atriyuma invaze inflamatuar miyofibroblastik tümör: Olgu sunumu
Nilgün Yılmaz Demirci, Funda Demirağ, Erdal Yekeler, Alkın Yazıcıoğlu, Aydın Yılmaz, Ülkü Yılmaz, Yurdanur Erdoğan
EP-017Kaviter imaja neden olan bir malign bronkoözefageal fistül
Emine Argüder, Soner Akbaba, Ayşegül Karalezli, Osman Bahadır Bozkırlı
EP-018Yedi aylık bebekte göğüs duvarında PNET; Ewing sarkoma
Sedat Ziyade, Ömer Soysal, Osman Cemil Akdemir, Betül Çakır, Nur Büyükpınarbaşlı
EP-019Diffüz İntersitisyel Akciğer Hastalığı Tetkiki Sırasında Rastlantısal Saptanan Karsinoid Tümörlet Olgusu
Renginar Mutlucan, Ebru Çakır Edis, Osman Nuri Hatipoğlu, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Fazlı Yanık, Cemile Korucuoğlu
EP-020Agresif Seyirli Primer Mediastinel Liposarkom: Olgu Sunumu
Bayram Altuntaş, Aslihan Duman, Erdal Yekeler, Hakkı Ulutaş, Özkan Çinici, Zeynep Paçin Türktarhan, Erkan Kaba, Mahmut Subaşı
EP-021Pulmoner Malt Lenfomalı Bir Olgu
Ersin Sapmaz, Hasan Çaylak, Kuthan Kavaklı, Sezai Çubuk, Hakan Işık, Okan Karataş, Orhan Yücel, Alper Gözübüyük, Sedat Gürkök
EP-022Skapula Rezeksiyonu Yaptığımız Olgular
Hatice Eryiğit, Recep Demirhan, Murat Ersin Çardak, Sibel Kayahan, Kadir Burak Özer
EP-023Meme Karsinomu Lokal Nüksü Nedeni ile Yapılan Geniş Göğüs Ön Duvarı Rezeksiyonu Sonrası Hastaya Özel Medikal Katı Model (Titanyum İmplant) ile Rekonstrüksiyon
Akif Turna, Kuthan Kavaklı, Ersin Sapmaz, Kuntay Aktaş, Murat Eğri, Kamil Kaynak
EP-024Vertebra invazyonu yapan küçük hücreli dışı akciğer kanserinde enblok rezeksiyon
Celal Buğra Sezen, Muhammet Sayan, Süleyman Anıl Akboğa, Hande Akdeniz, Alparslan Şenköylü, Abdullah İrfan Taştepe
EP-025Diyafragma Eventrasyonunda Cerrahinin Önemi
İsa Döngel, Rasih Yazkan, Ömer Yılmaz, Sedat Güneş
EP-026Video-yardımlı torakoskopik lobektomi ile tedavi edilmiş erişkin yaşta konjenital lober amfizem
Çağatay Tezel, Serkan Bayram, Şenol Ürek, Tuğba Coşgun, Mustafa Vayvada
EP-027El Yardımlı Videotorakoskopik Cerrahi
Suat Gezer
EP-028Videotorakoskopik Rezeksiyon Uygulanan Ön Mediastenin Dev Matür Kistik Teratomu
Kenan Can Ceylan, Adnan Tolga Öz, Ayşegül Baysak, Koray Aykut, Gökhan Albayrak, Erkan Şahin
EP-029Trakeal Bronş Girişinde Yerleşen Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Bir Olgunun Cerrahi Tedavisi
Mehmet Ali Bedirhan, Celalettin İbrahim Kocatürk, Levent Cansever, Ali Cevat Kutluk, Süleyman Ceyhan, Hüseyin Ulaş Çınar
EP-030Hidatik Kist Cerrahisi Komplikasyonu Şeklinde Gelişmiş Olan Bir Bronkobilier Fistül Olgusuna Yaklaşım ve Endoskopik Tedavi:
İlim Irmak, Umut Sabri Kasapoğlu, Rahmi Irmak, İpek Erdem, Sibel Arınç, Armağan Fatma Hazar
EP-031Nadir Görülen Diyafragma Tümoru: SCHWANNOM
Yavuz Selim İntepe, Mithat Fazlıoglu
EP-032Orta Mediasten Yerleşimli bir Schwannoma Olgusu
Mehmet Aydoğan, Seyfettin Gümüş, Kemal Kara, Ömer Deniz, Bilal Battal, Bülent Kurt, Hayati Bilgiç
EP-033Pektoral Kas Yerleşimli Shwannom Olgusu
Ali Çelik, Ertan Aydın, Serdar Özkan, Alkın Yazıcıoğlu, Esra Özaydın, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-034Ekstratorasik Yerleşimli Dev Schwannoma: Vaka Sunumu
Bayram Altuntaş, Sami Ceran, İbrahim Gelincik, Güven Sadi Sunam
EP-035Akciğer Bronkojenik kist zemininde gelişen çok nadir schwannoma olgusu
Koray Aydoğdu, Göktürk Fındık, Sadi Kaya, Funda Demirağ, Deniz Köksal
EP-036Endobronşiyal Schwannom: 2 olgu nedeniyle
Tuğçe Şahin Özdemirel, Behiye Akkalyoncu, Zafer Aktaş, Esra Özaydın, Meriç Ünver, Çiğdem Biber
EP-037Akciğer Kist Hidatiğini Taklit Eden Posterior Mediasten Yerleşimli Schwannoma
İlim Irmak, Sibel Arınç, Umut Sabri Kasapoğlu, Mine Demir, Pınar Atagün Güney
EP-038Dört yaşında çocukta dev mediyastinal gangliyonöroma
Sedat Ziyade, Ömer Soysal, Osman Cemil Akdemir, Betül Çakır, Nur Büyükpınarbaşlı
EP-039Nadir Görülen Akciğer Tümoru: BENİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM
Mithat Fazlıoglu, Yavuz Selim İntepe
EP-040Göğüs ve Batın Duvar Rekonstrüksiyonu Gerektiren Fibromatozis Olgusu
Sezai Çubuk, Orhan Yücel, Hasan Çaylak, Kuthan Kavaklı, Ersin Sapmaz, Okan Karataş, Hakan Işık, Alper Gözübüyük, Sedat Gürkök
EP-041Akciğerin ossifying fibromixoid tümörü: olgu sunumu
Nilgün Yılmaz Demirci, Funda Demirağ, Göktürk Fındık, Sadi Kaya, Burcu Şahin, Ülkü Yılmaz, Aydın Yılmaz, Yurdanur Erdoğan
EP-042Akciğerin nadir bir tümörü: Pulmoner Sklerozan Hemanjiom (Pnömositoma)
Ayşegül Baysak, Nesrin Moğulkoç, Adnan Tolga Öz, Paul Bishop, Kenan Can Ceylan
EP-043Endobronşiyal Hamartom Olguları
Füsun Şahin, Levent Dalar, Engin Aynacı, Pınar Yıldız
EP-044İntraparenkimal Soliter Fibröz Tümör Olgusu
Muhammet Sayan, Celal Buğra Sezen, Süleyman Anıl Akboğa, Hande Akdeniz, Aylar Poyraz, İsmail Cüneyt Kurul
EP-045Akciğer yerleşimli kalsifiye fibröz psödotumör
Erdal Yekeler, Serdar Özkan, Funda Demirağ, Ülkü Yazıcı, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-046İntrapulmoner soliter fibröz tümör
Serdar Özkan, Ertan Aydın, Funda Demirağ, Alkın Yazıcıoğlu, Ali Çelik, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-047Göğüs duvarında görülen kas içi hemanjıom
Murat Öncel, Güven Sadi Sunam
EP-048Özofagial leiomyom olgusu
Celal Buğra Sezen, Muhammet Sayan, Süleyman Anıl Akboğa, Hande Akdeniz, Abdullah İrfan Taştepe
EP-049Torakoskopik enükleasyon uygulanmış üç özofagus leiomyomu
İlhan Ocakcıoğlu, Tunç Laçin, Cemal Asım Kutlu, İrfan Yalçınkaya
EP-050Mediastinal nörotekoma olgusu
Muhammet Sayan, Celal Buğra Sezen, Süleyman Anıl Akboğa, Hande Akdeniz, Ömer Uluoğlu, Abdullah İrfan Taştepe
EP-051Özefagus Leiomyomu: Üç Olgu Sunumu
Bayram Altuntaş, Fatih Albayrak, Ebru Şener, Özkan Çinici
EP-052Bilateral intratorasik ekstrapulmoner lipom olgusu
Sami Ceran, Atilla Can
EP-053Fonksiyonel Paraganglioma Olgusu
Alkın Yazıcıoğlu, Ülkü Yazıcı, Serkan Şimşek, Yetkin Ağaçkıran, Ensar Özdemir, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-054İntratorasik Frenik Sinirden Gelişen Nörofibroma: Olgu Sunumu
Leyla Nesrin Acar, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Pınar Bıçakçıoğlu, Suphi Aydın, Seray Hazer, Feza Uğurman, Esra Özaydın
EP-055Kombine Cerrahi Rekonstrüksiyon Yapılan Dev Kondrosarkom Olgusu
Levent Cansever, Hüseyin Ulaş Çınar, Celalettin İbrahim Kocatürk, Orhan Çizmeci, Mehmet Ali Bedirhan
EP-056Nadir bir vaka: Evre 3 erişkin intratorasik nöroblastom
Aslı Gül Akgül, Serkan Özbay, Şerife Tuba Liman, Seymur Salih Mehmetoğlu, Hüseyin Fatih Sezer, Funda Çorapçıoğlu, Salih Topçu
EP-057Endobronşiyal Kondrom: İki Olgu
Ümmühan Bayram Selvi, Hatice Türker, Levent Alpay, Sibel Boğa, Merve Çiftçi
EP-058Multi-sistemik bir hastalık olan sarkoidozun yüz tutulumu
Ömer Faruk Önder, Mehmet Kabak, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Cengizhan Sezgi, Hadice Selimoğlu Şen, Abdurrahman Şenyiğit
EP-059Familyal Sarkoidoz: Kardeş İki Olgu Nedeniyle
Mahşuk Taylan, Cengizhan Sezgi, Halide Kaya, Ahmet Erbey, Mehmet Kabak, Hadice Selimoğlu Şen, Abdurrahman Şenyiğit
EP-060Ig A Nefropatisi ile birliktelik gösteren ilginç seyirli bir sarkoidoz olgusu
Nezihe Çiftaslan, Nilüfer Kongar, Emine Aksoy, Yasemin Bodur, Oğuz Aktaş, Fatma Tokgöz, Tülin Sevim
EP-061Paratiroid adenomunun eşlik ettiği sarkoidoz olgusu
Emine Aksoy, Fatma Tokgöz, Nilüfer Kongar, Yasemin Bodur, Nezihe Çiftaslan, Oğuz Aktaş, Tülin Sevim
EP-062Sjögren’s Sendromu ve Sarkoidoz Birlikteliği: Bir Olgu Nedeniyle
Aslı Görek Dilektaşlı, Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu, Eda Durmuş, Ercüment Ege, Esra Uzaslan
EP-063Plevral Efüzyon ile Seyreden; Akciğer, Lenf Nodu, Cilt, Karaciğer Tutulumlu Bir Sarkoidoz Olgusu
Renginar Mutlucan, Bilkay Serez, Osman Nuri Hatipoğlu, Ebru Çakır Edis
EP-064Teşhis konulamamış plevral sıvı ile başvuran Sarkoidoz olgusu
Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Baykal Tülek
EP-065Kontrolsüz Warfarin Tedavisi Ve Diffüz Alveoler Hemoraji: Bir Olgu Nedeni İle
Hadice Selimoğlu Şen, Cengizhan Sezgi, Ayşe Dallı, Seher Çakırca, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay
EP-066Cordarone Kullanımına Bağlı Pulmoner Toksisite
Derya Özaydın, Osman Akcan, Serdar Akpınar, Nazire Uçar, Tuğrul Şipit
EP-067İntravezikal mitomisin uygulamasına bağlı bir interstisyel pnömoni olgusu
Ergün Uçar, Alper Gündoğan, Mehmet Aydoğan, Nesrin Çandır, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-068İnhale steroide sekonder Fruste Form Churg-Strauss Sendromu, non-eozinofilik varyant
Bülent Altınsoy, Nejat Altıntaş, Tacettin Örnek, Fatma Erboy
EP-069Sulfasalazine Bağlı Akciğer Hastalığı
Umut Sabri Kasapoğlu, İlim Irmak, Sibel Arınç, Armağan Fatma Hazar
EP-070Klaritromisin ile remisyona giren bir kortikosteroide bağımlı kriptojenik organize pnömoni olgusu
Ergün Uçar, Mehmet Aydoğan, Alper Gündoğan, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-071Behçet Hastalığı: akciğer ve beyin tutulumu
Ersin Demirer, Ercan Karabacak, Dilaver Taş, Ömer Ayten, Mehmet İncedayı, Tansel Kendirli, Oğuzhan Okutan
EP-072Refrakter Masif Hemoptizi ile Seyreden Anti TNF- Alfa Kullanımı ile Kontrol Altına Alınan; Pulmoner Arter Tutulumlu Bir Behçet Olgusu
Bilkay Serez, Ömer Nuri Pamuk, Haydar Celal Karlıkaya, Fatih Sarıtaş, Salim Dönmez
EP-073Diffüz alveolar hemoraji ile prezente olan olan ANCA ile ilişkili bir vaskulit olgusu
Ergün Uçar, Alper Gündoğan, Mehmet Aydoğan, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-074Solunum kas güçsüzlüğü ve interstisyel pnömoni tablosu yapan bir dermaytomyozit olgusu
Ergün Uçar, Mehmet Aydoğan, Alper Gündoğan, Muhammet Çınar, Sedat Yılmaz, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-075Gastrointestinal Sistem, Renal Ve Akciğer Tutulumunun Birlikteliği: Nadir Bir Wegener Granulomatozu Olgusu
Zuhre Sarp Taymaz, Emel Tellioğlu, Aydan Mertoğlu, Günseli Balcı, Yasemin Yurt
EP-076Maligniteyi taklit eden akciğerde multiple nodüllerle seyreden Bir kollagen doku hastalığı
Ceyda Anar, Tuba İnal, Erdem Yalçınkaya, İpek Ünsal, Zekiye Aydoğdu Dinç, Soner Gürsoy, Pınar Çetin, Hüseyin Halilçolar
EP-077Diffüz Alveolar Hemoraji ve Sjögren Sendromu Birlikteliği
Tuğçe Şahin Özdemirel, Behiye Akkalyoncu, Fulya Dörtbaş, Meriç Ünver, Çiğdem Biber
EP-078İntrakraniyal kanama sonrası gelişen nörojenik pulmoner ödem: olgu sunumu
Ayşe Dallı, Hadice Selimoğlu Şen, Abdurrahman Abakay, Nesrin Akkoyun, Abdullah Çetin Tanrıkulu
EP-079Bir Pulmoner Amiloidoma Olgusu
Emel Özoğul Tekşut, Neslihan İlhan Mutluay, Hülya Bayiz, Deniz Köksal, Bahadır Berktaş, Mine Berkoğlu, Yetkin Ağaçkıran
EP-080Trakeobronşiyal amiloidoz olgu sunumu
Behiye Akkalyoncu, Tuğçe Şahin Özdemirel, Nebiye Genel, Meriç Ünver, İnci Uslu Biner, Çiğdem Biber
EP-081Diffüz parankimal akciğer hastalığının ve granülomatöz reaksiyonun nadir bir sebebi: Pulmoner Amiloidosis
Fatma Sema Oymak, Zuhal Özer Şimşek, Özlem Canöz, Afra Yıldırım, Nuri Tutar, Muzaffer Keklik, Hakan Buyukoğlan, Asiye Kanbay, İnci Gülmez, Ramazan Demir
EP-082Bronşektazi Hastasında Sekonder Amiloidozis Ve Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni Birlikteliği
Dilay Ahat Çimen, Aydanur Ekici, Emel Bulcun, Mehmet Savaş Ekici
EP-083Pulmoner Alveoler Proteinosis: Olgu Sunumu
Ümmühan Bayram Selvi, Hatice Türker, Sibel Boğa, Özlem Saniye İçmeli, Baran Gündoğuş, Merve Çiftçi
EP-084Akciğerde İnterstisiyel İnfiltrasyon: Krukenberg Tümörü
Eda Kök, Özlem Sönmez, Atila İhsan Keyf, Fethiye Ökten, Esra Özaydın, Özlem Özmen
EP-085Pulmoner Alveoler Mikrolitiyazis: Olgu Sunumu
Ayşe Dallı, Hadice Selimoğlu Şen, Sibel Dallı, Velat Şen, Selvi Kelekçi, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay
EP-086Sjögren Sendromunun Eşlik Ettiği Pulmoner Alveoler Mikrolityazis Olgusu
Ayşe Nur Soytürk, Emine Argüder, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-087Bir Vaka Nedeniyle Pulmoner Alveolar Mikrolitiazis
Hamza Ogun, İpek Özmen, Aslihan Ak, Elif Özarı Yıldırım, Tülay Törün, Haluk Celalettin Çalışır
EP-088Nazal yolla inhale edilen eroin sonrası gelişen solunum yetmezliği olgusu
Ersin Demirer, Dilaver Taş, Tuncer Özkısa, Mehmet İncedayı, Oğuzhan Okutan
EP-089Organofosfat zehirlenmesine bağlı akut miyokard infarktüsü ve solunum yetmezliği gelişen genç bir olgu
Nihal Bakırkalay Aydın, Zehra Küçüktepe
EP-090Yoğun bakımı yatışı gerektiren diffüz alveolar hemorajide noninvaziv mekanik ventilasyonun etkinliği
Levent Dalar, Ayşe Filiz Arpaçağ Koşar, Emel Eryüksel
EP-091Solunum Yetmezliklerinin Ayırıcı Tanısında Santral Sinir Sistemi Tümörleri, Bir Olgu Nedeniyle
Ramazan Öcal, Nesrin Çandır, Birol Yıldız, Cantürk Taşçı, Hüseyin Levent Yamanel, Hayati Bilgiç
EP-092Kronik Eozinofilik Pnömoni Tanısı İle Takip Edilen Olgunun 8 Ay Sonunda Değerlendirilmesi
Umut Sabri Kasapoğlu, İlim Irmak, Sibel Arınç, Armağan Fatma Hazar
EP-093Nükslerle seyreden bir idiopatik kronik eozinofilik pnömoni olgusu
Fadime Keleşoğlu, Esra Yazar, Figen Kadakal, Diana Üçkardeşler, Mehmet Atilla Uysal, Veysel Yılmaz
EP-094Kronik eozinofilik pnömoni bir olgu nedeniyle
Mehmet Kabak, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Cengizhan Sezgi, Abdurrahman Şenyiğit
EP-095Omalizumab ile tedavi edilen bir kronik eozinofilik pnömoni olgusu
Hatice Kaya, Seyfettin Gümüş, Ergün Uçar, Mehmet Aydoğan, Uğur Muaşabak, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-096Polistemia Rubra Vera’lı bir olguda massif pulmoner emboli: Tedavide antikoagulan mı trombolitik mi?
Serdar Berk, Serdal Korkmaz, Tekmile Aysu Gürbüz, İbrahim Akkurt, Mehmet Şencan
EP-097Okronozisli Hastada Pulmoner Tromboemboli
Hilal Akdemir, Emine Argüder, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-098PAİ-1 heterozigot, ACE D/D homozigot bir hastada eş zamanlı masif pulmoner emboli ve brakiyal arter embolisi
Serdar Berk, Aslı Bingöl, Nurkay Katrancıoğlu, Ömer Tamer Doğan, Sulhattin Arslan, İbrahim Akkurt
EP-099Deskuamatif İnterstisyel Pnömoni: Olgu Sunumu
Ömer Kaya, Hilal Ermiş, Gazi Gülbaş, Zeynep Ayfer Aytemur, Sinan Türkkan, Tamer Baysal
EP-100Çocuklarda nadir görülen bir kutanöz tüberküloz olgu sunumu: Lupus Vulgaris
Güzin Cinel, Mehmet Satılmış, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru, Nural Kiper, Ali Bülent Cengiz
EP-101Eş Zamanlı Tanı Alan Akciğer Kanseri, Warthin Tümörü ve Tüberküloz Birlikteliği
Bilkay Serez, Renginar Mutlucan, Ebru Çakır Edis, Osman Nuri Hatipoğlu, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Gökhan Söğüt, Ömer Yalçın
EP-102Şok Tablosuna Yol Açan Spontan Hemopnömotoraksın Nadir Nedeni: Tüberküloz (Üç Olgu)
Deniz Akpınar, Kenan Can Ceylan, Elif Duman, Ayşegül Baysak, Adnan Tolga Öz, Gülfem Terek Ece
EP-103Antitüberküloz tedavi sonrası gelişen Addison krizi
Füsun Fakılı, Türkan Mete, Deniz Çolak
EP-104Parotis Bezi Tüberkülozu: Olgu Sunumu
Ersin Günay, Eda Şimşek, Sibel Günay, Enver Altaş, Sare Şipal
EP-105Aylarca astım tedavisi gören endobronşial tüberkülozlu iki olgu
Sibel Boğa, Feyyaz Kabadayı, Merve Çiftçi, Hatice Türker
EP-106Nadir Görülen iki Extrapulmoner Tüberküloz Olgusu
Sibel Yurt, Burcu Arpınar Yiğitbaş, Nevin Işık, Ayşegül Erinç, Neslihan Akalın Fener, Nurcan Ünver, Ayşe Filiz Arpaçağ Koşar
EP-107Akciğer Kanseri İle Atipik Tüberküloz Birlikteliği: Olgu Sunumu
Ömer Kaya, Hilal Ermiş, Müge Otlu, Gazi Gülbaş, Zeynep Ayfer Aytemur
EP-108Kitle Görünümlü Endobronşiyal Tüberküloz: Olgu Sunumu
Ayşe Dallı, Hadice Selimoğlu Şen, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Cengizhan Sezgi, Özlem Abakay
EP-109Kitle Lezyonu görünümlü iki tüberküloz olgusu
Özlem Abakay, Hadice Selimoğlu Şen, Fatih Meteroğlu, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Abdurrahman Şenyiğit
EP-110Maligniteyi Taklit Eden Endobronşiyal Tuberkuloz
Filiz Çimen, Mine Önal, Şükran Atikcan, Derya Özaydın
EP-111Santral bronş tümörünü taklit eden endobronşiyal tüberküloz olgusu
Ersin Şükrü Erden, Cenk Babayiğit, Mesut Demirköse, Hatice Bilgiç, Mehmet Yaldız, Melek İnci, Sinem Karazincir
EP-112Akciğerde Kitle Formasyonu Gösteren Tüberküloz Olguları
Gamze Ayar, Dilek Ernam, Selahattin Öztaş, Güliz Ataç, Ayşe Emel Güngör, Erhan Oğur, Gül Dönmez
EP-113Tesadüfen Akciğerde Kitle Lezyonu Saptanıp Opere Edilerek Akiğer Tüberkülozu Tanısı Alan Bir Olgu
Müjgan Güler, Filiz Çimen, Seray Hazer, Suphi Aydın, Ebru Ünsal, Funda Demirağ, Sadi Kaya
EP-114Atipik Radyolojik Görünüme Sahip Bir Akciğer Tüberkülozu Olgusu
Füsun Şahin, Pınar Yıldız
EP-115Yayma negatif akciğer tüberkülozu tedavisi mi, fazladan tedavi (over-treatment) mi?: Olgu sunumu
Dilaver Taş, Ersin Demirer, Ömer Ayten, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu
EP-116Anti-TNF kullanımına bağlı santral sinir sistemi tutulumu da gösteren bir miliyer tüberküloz olgusu
Ergün Uçar, Alper Gündoğan, Mehmet Aydoğan, Sedat Yılmaz, Muhammet Çınar, Seval İnceçayır Ozan, Nesrin Çandır, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-117İzoniazid profilaksisi almış TNF-alfa inhibitörü kullanan olguda gelişen çok ilaca dirençli tüberküloz
Şermin Börekçi, Bilge Yılmaz Kara, Ersan Atahan, Koray Taşcılar, Nükhet Tüzüner, Benan Müsellim, Birsen Mutlu, Gül Öngen
EP-118HIV Seronegatif Akciğer Tüberkülozulu Bir Olguda Antitüberküloz Tedavi Esnasında Gelişen Paradoksal Reaksiyon
Müjgan Güler, Nilgün Kalaç, Saliha Yılmaz, Filiz Çimen, Ebru Ünsal
EP-119Guillain Barre Sendromu Ve Akciğer Tüberkülozu
Eliz Kuman, Ebru Çakır Edis, Osman Nuri Hatipoğlu, Cemile Korucuoğlu, Aslan Tekataş
EP-120Tularemi Olgusu
Jehat Kutlay, Nihal Başay, Nursel Çalık Başaran, Bülent Celasun
EP-121Küçük hücreli akciğer kanseri zemininde gelişen pulmoner nokardiozis
Coşkun Doğan, Pelin Karadağ, Binnaz Zeynep Yıldırım, Zuhal Tekkanat Tazegün, Bülent Çağlar Bilgin, Osman Kılınç
EP-122Olgu: İmmun sistemi normal olan bir hastada pulmoner nokardiyozis
Mesut Subak, Mine Gayaf, Güneş Şenol, Ahmet Emin Erbaycu, Ayşe Özsöz
EP-123Maligniteyi Taklit Eden Kronik Nekrotizan Pulmoner Aspergillozis Olgusu
Müjgan Güler, Filiz Çimen, Ebru Ünsal, Koray Aydoğdu, Nebiye Genel, Sadi Kaya
EP-124Pulmoner Aspergilluslu Olguların Değerlendirilmesi
Sibel Arınç, İlim Irmak, Pınar Atagün Güney, Umut Sabri Kasapoğlu, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Mine Demir
EP-125İki olgu nedeniyle ampiyem ile ortaya çıkan yaygın değişken immün yetmezlik sendromu
Banu Musaffa Salepci, Serap Kabasakal, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert, Gülşen Saraç, Benan Çağlayan
EP-126Kistik Fibrozisli Bir Hastada Ralstonia pickettii’ye Bağlı Nekrotizan Pnömoni: Bir Olgu Nedeniyle
Aslı Görek Dilektaşlı, Nilüfer Aylin Acet, Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu, Hüseyin Melek, Ahmet Ursavaş, Funda Coşkun, Ercüment Ege
EP-127Onbir yaşında endobronşial nokardiozis olgusu
Sedat Ziyade, Erkan Çakır, Nur Büyükpınarbaşlı, Osman Cemil Akdemir, Ömer Soysal
EP-128Superior sulkus tümörüne benzeyen hidatik kist olgusu; İntratorasik ekstrapulmoner, birinci kostada intraosseoz yerleşim
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Tahir Şevval Eren
EP-129Sol Akciğerde kist hidatiğe benzeyen sklerozan hemanjiom
Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Serdar Uğraş
EP-130Diafragma içi kist hidatik olgusu
Güven Sadi Sunam, Murat Öncel
EP-131Kist Hidatiğin Sıradışı Lokalizasyonu: Torasik Outlet
Bayram Altuntaş, Sami Ceran, Ebru Şener
EP-132Trapezius ve Erektör Spina Kasları Arasına Yerleşmiş Kist Hidatik Olgusu
Bayram Altuntaş, Zeynep Paçin Türktarhan, İlknur Çalık
EP-133Akciğer ve Memede Hidatik Kist Birlikteliği Olgu Sunumu
Leyla Nesrin Acar, Kubilay İnan, Mehmet Furkan Şahin, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Pınar Bıçakçıoğlu, Hayri Çağlayan, Funda Demirağ
EP-134Transdiyafragmatik yol ile bağlanan karaciğer-akciğer kist hidatik birlikteliği
Uğur Temel, Muharrem Battal
EP-135Femur Fraktürü ile Gelen Multipl Komplike Akciğer Kist Hidatik Olgusu
Hasan Süner, Özlem Soğukpınar, Ali Nihat Annakkaya, Ömer Önbaş, Yağmur Bahar
EP-136Bir Olgu Nedeniyle Akciğer Kist Hidatiğinde Medikal Tedavi
Nesrin Çandır, Seyfettin Gümüş, Cantürk Taşçı, Ergün Uçar, Ömer Deniz, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-137Pulmoner Echinococcus Multilocularis: Olgu Sunumu
İlim Irmak, Sibel Arınç, Umut Sabri Kasapoğlu, Pınar Atagün Güney, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Altuğ Koşar
EP-138Aynı Ailede Üç Olguda Multipl Kist Hidatik
Nevin Taci Hoca, Arzu Ertürk, Sema Canbakan, Hacer Akşit Yaşar, Nermin Çapan
EP-139Pulmoner Travmanın Nadir Bir Bulgusu: Psödokist
İsa Döngel, Rasih Yazkan, Ömer Yılmaz, Hasan Ekrem Camaş
EP-140Mediasten Yerleşimli Enterik Kist: Olgu sunumu
Funda Cansun Yakut, Ahmet Üçvet, Esra Yamansavcı, Soner Gürsoy, Sülün Ermete
EP-141Hiperkalsemik Krize Sebep Olan Mediastinal Paratiroid Kist Olgusu
Seray Hazer, Göktürk Fındık, Koray Aydoğdu, Funda Demirağ, Sadi Kaya
EP-142Toraksa açılan karaciğer amebiazis kisti
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Tahir Şevval Eren
EP-143Kriyobiyopsi ile tanı konulan endobronşiyal hamartom
Nazire Uçar, Serdar Akpınar, Osman Akcan, Zafer Aktaş, Esra Özaydın, Tuğrul Şipit
EP-144Üç boyutlu ultrasonografi ile haritalandırma eşliğinde trans-torasik ince iğne aspirasyon biyopsisi: Üç olgu nedeniyle
Coşkun Doğan, Tolga Sinan Güvenç, Hacer Ece Özcan
EP-145Endoskopik Yöntemle Tedavi Edilen Endobronşiyal Hamartom Olgusu
Aydan Mertoğlu, Emel Tellioğlu, Günseli Balcı, Zuhre Sarp Taymaz, Yasemin Yurt, Nur Yücel
EP-146Nadir görülen bir endobronşiyal lezyon: Bronkolitiazis
Tuba Öğüt, Emine Argüder, Ayşegül Şentürk, Hayriye Tatlı Doğan, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-147Kaviter akciğer tüberkülozuna bağlı gelişen spontan pnömmotoraks ve bronkoplevral fistül tedavisinde endobronşiyal valv uygulaması
Ergün Uçar, Mehmet Aydoğan, Alper Gündoğan, Hasan Çaylak, Orhan Yücel, Ergun Tozkoparan, Sedat Gürkök, Hayati Bilgiç
EP-148Elektif endotrakeal entübasyonun nadir bir komplikasyonu olarak trakeal laserasyon ve silikon stent insersiyonu ile tedavisi: İki olgu
Levent Dalar, Burcu Karaokur Akkök, Ayşe Filiz Arpaçağ Koşar, Sedat Altın
EP-149Endobronşiyal hamartom olgusunun fiberoptik bronkoskobi kullanılarak elektrokoter ile tedavisi
Ali Kadri Çırak, Yasemin Özdoğan, Emre Şenel, Ayşe Coşkun
EP-150Trakeal stent uygulamaları: 2 olgu nedeniyle
Murat Öncel, Güven Sadi Sunam
EP-151Subglottik Yerleşimli Tümör Tedavisinde “T” Stent’in Yeri
Hatice Eryiğit, Recep Demirhan, Kayhan Başak, Taner Korkmaz, Mehmet Ünaldı, Altuğ Koşar, Kadir Burak Özer
EP-152Wegener granülomatozis hastalığına bağlı gelişen spontan pnömotoraks: olgu sunumu
Hasan Kahraman, Mahmut Tokur, Nurhan Köksal, Mehmet Sayarlıoğlu, Selim Bozkurt
EP-153Spinal anestezi ile TUR-P operasyonu sonrasında gelişen pnömomediastinum
Coşkun Doğan, Binnaz Zeynep Yıldırım, Ramazan Kocaarslan, Gülşen Çığşar, Pelin Karadağ
EP-154Pnömoperikardium: İki olgu sunumu
Osman Yakşi, Ahmet Demirkaya, Nurlan Alizade, Akif Turna, Kamil Kaynak
EP-155Spontan Hemopnomotoraks 2 olgu nedeniyle
Güven Sadi Sunam, Murat Öncel
EP-156Rektosigmoidoskopiye Sekonder Gelişen Bilateral Pnömotoraks Olgusu
Elvin Hekimoğlu, Akif Turna, Ahmet Demirkaya, Kamil Kaynak
EP-157Bir vaka nedeniyle akut toksik inhalasyon hasarı
Berna Gebeşoğlu Erden, Ali Rıza Fatih Büyükkutlu, Ayşenaz Özcan, Cebrail Şimşek
EP-158Nadir bir sendrom: Silikozisle sklerodermanın birlikteliği (Erasmus sendromu)
Berna Gebeşoğlu Erden, Ali Rıza Fatih Büyükkutlu, Ayşenaz Özcan, Sema Canbakan, Cebrail Şimşek, Murat Turgay
EP-159Astım ve Ankilozan Spondilite Eşlik Eden Hipersensitivite Pnömonisi
Ege Güleç Balbay, Fatih Alaşan, Peri Meram Arbak
EP-160Güvercin besleyicisi hastalığı
Ersin Şükrü Erden, Nebihe İsaoğulları, Mesut Demirköse, Ramazan Davran
EP-161Havacılkıkta Bronşial Astım; Bir Jet Pilotunda Rastlanan Astım Olgusu Nedeniyle
Şafak Yıldız, Savaş İlbasmış
EP-162Bir meslek hastalığı olgusu: itfaiyecide amonyum persülfat inhalasyonuna bağlı akut solunum yetmezliği
Nezihe Çiftaslan, Oğuz Aktaş, Nilüfer Kongar, Emine Aksoy, Yasemin Bodur, Fatma Tokgöz, Tülin Sevim
EP-163Pnömokonyozu olan bir hastada PET-BT'de pozitif çıkan lezyon
Uğur Gönlügür, Arzu Nihal Mirici
EP-164Astım Atağını Taklit Eden İki Olgu
Mahşuk Taylan, Cengizhan Sezgi, Gülhan Boğatekin, Hüseyin Beyazıt, Halide Kaya
EP-165Hamilelikte omalizumab kullanımı: olgu sunumu
Ersin Demirer, Dilaver Taş, Ömer Ayten, Sami Öztürk, Oğuzhan Okutan
EP-166Kontrol Altında Olmayan Astım Olgusu
Remziye Gülnahar, Burcu Kayhan Tetik, Müge Otlu, Sinan Türkkan, Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Zeynep Ayfer Aytemur
EP-167Diabetik Yara Endikasyonuyla Hiperbarik Oksijen Tedavisi Alan Astım Olgusu Sunumu
Erdinç Ercan, Savaş İlbasmış, Şafak Yıldız
EP-168Sol ventriküle basıya neden olan dev bül
Coşkun Doğan, Tolga Sinan Güvenç, Kaya Özen, Gülşen Çığşar, Binnaz Zeynep Yıldırım, Selma Bilgin
EP-169Akciğerin Dev Bülü
Füsun Şahin, Yaşar Sönmezoğlu, Pınar Yıldız
EP-170Obstrüktif uyku apne sendromunu komplike eden retrosternal guatr: Olgu sunumu
Haldun Şevketbeyoğlu, Dilaver Taş, Murat Köse, Ersin Demirer, Oğuzhan Okutan
EP-171Renal hücreli kanserli olguda hızlı gelişen malign plevral sıvı
Emine Argüder, Serap Bilen Hızel, Dilek Aydın, İzak Dalva, Sadık Muallaoğlu, Ali Köksal, Okan Akhan
EP-172Şilotoraks Ve Mide Ca
Mesut Subak, Fatmanur Çelik, Nimet Aksel, Ahmet Emin Erbaycu, Ayşe Özsöz
EP-173Nadir bir Plevral Efüzyonun sebebi:Ürinotoraks
Melike Demir, Gülistan Karadeniz, Ebru Uz
EP-174Plörezinin Nadir Bir Nedeni: Erişkinde Still Hastalığı
Fatma Tokgöz, Armağan Fatma Hazar, İpek Erdem, Naim Ulusan, Mehmet Fatih Akdoğan, Canan Öneş, Şule Çakar, İlim Irmak, Umut Sabri Kasapoğlu
EP-175Plevral Aspergillozis Olgusu
Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu, Aslı Görek Dilektaşlı, Hüseyin Melek, Gonca Özgün, Eda Durmuş, Ahmet Ursavaş, Ercüment Ege
EP-176Plevral Malign Mezotelyomalı Uzun Süre Yaşayan Genç Bir Olgu
Nihal Bakırkalay Aydın, Mehmet Sırmalı, Necla Songür, Duygu Zorlu Karayiğit, Sedat Güneş
EP-177Malign Plevral Mezotelyoma
Dilay Ahat Çimen, Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Savaş Ekici, Berkant Özpolat
EP-178Plevranın Soliter Fibröz Tümörü: Vaka Sunumu
Bayram Altuntaş, İlknur Çalık, Serpil Bulaç Kır
EP-179Baryum aspirasyonu: olgu sunumu
Ersin Şükrü Erden, Ali Karakuş, Ertan Tuncel, Mehmet Yaldız, Sinem Karazincir
EP-180Trakeobronşiyal Yabancı Cisimlerde İşlem Öncesi Grafi Gerekliliği
Mehmet Mustafa Özden, Maruf Şanlı, Miray Yılmaz, Ahmet Feridun Işık, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli
EP-181Çay Kaşığı Aspirasyonu
Güven Sadi Sunam, Murat Öncel
EP-182Larenjektomili İki Olguda İlginç Bronşial Yabancı Cisim: Ses Aparatı
Onur Bayrakçı, Maruf Şanlı, Bekir Elma, Ahmet Feridun Işık, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli
EP-183İlginç Özofajiyal Yabancı Cismi: Özofagustaki Trakea
Mehmet Yunus Benli, Maruf Şanlı, Ahmet Uluşan, Ahmet Feridun Işık, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli
EP-184Nadir bir olgu: kronik öksürükle seyreden erişkin bronş yabancı cisim aspirasyonu
Ayşe Dallı, Hadice Selimoğlu Şen, Özlem Abakay, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu
EP-185Swyer-James-Macleod sendromu: 4 olgu nedeniyle
Emine Aksoy, Fatma Tokgöz, Nilüfer Kongar, Nezihe Çiftaslan, Yasemin Bodur, Oğuz Aktaş, Salih Güran, Tülin Sevim
EP-186Erişkin Yaşta Swyer James Macloed Sendromu: Olgu Sunumu
Tayfun Çalışkan, Tuncer Özkısa, Ömer Ayten, Oğuzhan Okutan, Faruk Çiftçi, Ersin Demirer, Dilaver Taş
EP-187Bronşektazili Bir Hastada Gecikmiş Tanı: Swyer-James-Macleod Sendromu
Dilay Ahat Çimen, Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Hüsnü Baykal, Mehmet Savaş Ekici
EP-188Swyer James (Mac Leod) Sendromu ve Astım Birlikteliği: Nadir Bir Olgu
Serkan Nural, Ersin Günay, Nazan Okur, Mehmet Ünlü
EP-189İntratorasik Kitle Görüntüsü Veren İntrapulmoner Sekestrasyon olgusu
Fatih Meteroğlu, Tahir Şevval Eren
EP-190Sistemik arter ve ven ile ilişkilendirilen akciğer dokusu: Pulmoner Sekestrasyon
Serkan Özbay, Aslı Gül Akgül, Şerife Tuba Liman, Salih Topçu, Seymur Salih Mehmetoğlu, Ersan Özbudak, Sevtap Gümüştaş
EP-191İleri yaşlı yetişkinde bilateral pulmoner sekestrasyon
Ersin Şükrü Erden, Hanifi Bayaroğulları, Hatice Bilgiç, Tülin Yetim, Eyüp Büyükkaya
EP-192Diffüz kondroid akciğer malformasyonu: Yeni tanımlanan bir konjenital akciğer hastalığı
Güzin Cinel, Nural Kiper, Ebru Yalçın, Deniz Doğru, Uğur Özçelik, Zühal Akçören, Berna Oğuz, Gülsev Kale
EP-193Asemptomatik idiopatik pulmoner arter anevrizması olgusu
Kaya Özen, Coşkun Doğan, Tolga Sinan Güvenç, Binnaz Zeynep Yıldırım, Güneş Orman, Pelin Karadağ
EP-194Genç Erişkin Bir Olguda Konjenital Olduğu Düşünülen Bronşial Arter-Pulmoner Arter Fistülü
Sibel Kara, Nazan Şen, Şule Akçay, Uğur Özkan
EP-195Erişkin Yaşta Tanı Konan Konjenital Lober Amfizem: Olgu Sunumu
Tayfun Çalışkan, Oğuzhan Okutan, Faruk Çiftçi, Zafer Kartaloğlu, Dilaver Taş, Ersin Demirer, Tuba Nihal Ursavaş
EP-196İzole sağ pulmoner arter agenezisi: olgu sunumu
Ersin Demirer, Ömer Ayten, Tuncer Özkısa, Mehmet İncedayı, Oğuzhan Okutan
EP-197Unilateral pulmoner arter agenezisi (olgu sunumu)
Ergün Uçar, Mehmet Aydoğan, Alper Gündoğan, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-198Dev Sporadik Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon Olgusu
Mehmet Güli Çetinçakmak, Özlem Abakay, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Güven Tekbaş
EP-199Nadir görülen bir konjenital anomali: Bronşiyal atrezi
Özlem Abakay, İclal Hocanlı, Mehmet Güli Çetinçakmak, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Hadice Selimoğlu Şen
EP-200Torasik Aort anomalisi olan bir olgu
Ayşe Şule Şahin, Elif Babaoğlu, Ayşegül Şentürk, Hatice Canan Hasanoğlu, Ömer Faruk Ateş
EP-201Erişkin yaşta tespit edilen ana karina yerleşimli trakea-özofagial fistül olgusu
Ersin Demirer, Dilaver Taş, Ömer Ayten, Tuncer Özkısa, Mehmet İncedayı, Oğuzhan Okutan
EP-202Aberran Sağ Subklavyen Arter Anomalisi
Burcu Arpınar Yiğitbaş, Sibel Yurt, Nevin Işık, Ayşe Filiz Arpaçağ Koşar, Evren Canel Karakaş
EP-203Malignite Düşündüren Trakeobronkopatia Osteokondrodisplastika Olgu Sunumu
Müge Otlu, Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Hakkı Ulutaş, Zeynep Ayfer Aytemur, Emine Şamdancı
EP-204Kardiyak lipomatöz hipertrofi: dispne ve taşikardinin çok nadir bir sebebi
Ersin Demirer, Dilaver Taş, Namık Özmen, Mehmet İncedayı, Turgut Öztutgan, Zafer Işılak, Oğuzhan Okutan
EP-205Otuz yıl önce parsiyel larenjektomi uygulanan olguda in situ trakeal karsinom ve aspirasyon pnömonitisi ile gelişen ilerleyici pulmoner fibrozis
Levent Dalar, Cengiz Özdemir, Ayşe Filiz Arpaçağ Koşar, Sinem Nedime Sökücü, Ahmet Levent Karasulu, Sedat Altın
EP-206Post-Entübasyon Trakea Rüptürü Olgusu
Ülkü Yazıcı, Alkın Yazıcıoğlu, Serdar Özkan, Polat Pehlivanoğlu, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-207İki olgu nedeniyle Hermansky-pudlak sendromu
Ali Rıza Fatih Büyükkutlu, Ayşenaz Özcan, Berna Gebeşoğlu Erden, Orhan Erden, Cebrail Şimşek
EP-208Trakeal Bronş:Olgu Sunumu
Mehmet Ulu, Leyla Nesrin Acar, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Yetkin Ağaçkıran, Mehmet Furkan Şahin, Kubilay İnan
EP-209Servikal Kot, Skalen Üçgen Darlığı ve Fibröz Bant Birlikteliğinin Neden Olduğu Torasik Outlet Sendromu
Bayram Altuntaş, Sami Ceran, Güven Sadi Sunam
EP-210Mediastinal Şiftli Asemptomatik Masif Sol Diafragmatik Herni
Kuthan Kavaklı, Ersin Sapmaz, Sezai Çubuk, Hakan Işık, Okan Karataş, Elmir Memmedov, Hasan Çaylak, Orhan Yücel, Alper Gözübüyük, Sedat Gürkök
EP-211Göğüs Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Fibröz Displazi
Bayram Altuntaş, Zeynep Paçin Türktarhan, Esra Ekbiç Kadıoğlu, İbrahim Gelincik
EP-212Torasik Outlet Sendromuna Sebep Fibröz Displazi Olgusu
Atalay Şahin, Fatih Meteroğlu, Tahir Şevval Eren
EP-213Bilateral elastofibroma dorsi
Barış Medetoğlu, Suzan Ergürbüz, Hatice Çakar
EP-214Göğüs Duvarının Nadir Tümörü: Elastofibroma Dorsi
Kenan Can Ceylan, Şeyda Örs Kaya, Serpil Sevinç, Onur Akçay
EP-215Solunum Yetmezliği Tablosuyla Seyreden Masif Hemoptizi Olgusu
Mahşuk Taylan, Ahmet Erbey, Halide Kaya, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Özlem Abakay, Abdurrahman Şenyiğit
EP-216Dev hücreli reparatif granüloma olgusu
Mahmut Gülgösteren, Nihal Başay, Hakan Ulubay, Bülent Celasun, Yetkin Ağaçkıran, Jehat Kutlay
EP-217Rezeksiyon Gerektiren Trakeal Stenoz: Olgu Sunumu
Bayram Altuntaş, Mahmut Subaşı, Zeynep Paçin Türktarhan, Erkan Kaba, Özkan Çinici
EP-218Nadir Bir Mediastinal Tümör: Timolipoma
İsa Döngel, Hakan İmamoğlu, Ali Feyzullah Şahin, Salih Yıldırım, Mehmet Bayram
EP-219Pancoastlu olguda radyoterapi sonrası kitlenin kaviteleşmesi
Ayşegül Karalezli, Emine Argüder, Berna Akkuş Yıldırım, Ayşe Nur Soytürk, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-220Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Torasik Splenozis
Burcu Kılıç, Akif Turna, Ahmet Demirkaya, Kamil Kaynak
EP-221pulmoner rezeksiyon sonrası çok nadir bir komplikasyon: sistemik tümör embolizasyonu
Hasan Çaylak, Kuthan Kavaklı, Ersin Sapmaz, Sezai Çubuk, Hakan Işık, Okan Karataş, Sedat Gürkök, Alper Gözübüyük, Orhan Yücel, Onur Genç
EP-222İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Tanı Alan Ektopik Pankreas Dokusu İçeren Mediastinal Teratom Olgusu
Yavuz Selim İntepe, Aylin Okur, Mithat Fazlıoglu, Nilsen Yıldırım Erdogan, Evren Canel Karakaş