Solunum 2009 Posterler - [Arama]

EPOSTER OTURUMU-01
Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-001Genç Erişkinlerde Farklı Oje Renklerinin ve Kınanın Pulse Oksimetri Sonuçları Üzerine Olan Etkisi
Seyfettin Gümüş, Ömer Deniz, Hatice Çiçek, Cengiz Han Açıkel, Ergün Uçar, Şafak Yıldız, Erdinç Çakır, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-002Solunum Fonksiyon Testi ve DLCO Sonuçlarımız
Esin Tasbas, Funda Coskun, Arzu Ertem, İbrahim Ocak, Duygu Köprücüoğlu, Ezgi Demirdöğen, Ahmet Ursavas, Dane Ediger, Ercüment Ege
EP-003Bül ve bleb varlığının radyolojik ve fonksiyonel bulguları
Elif Torun, Nagihan Durmuş, Füsun Öner Eyüboğlu
EP-004Uçucu Personel Muayenelerinde Solunum Fonksiyon Testinin Kullanılması
Erdinç Ercan, Savaş İlbasmış, Cantürk Taşçı, Ahmet Akın
EP-005Bronşektazi: demografi, risk faktörleri ve lokalizasyonları
Sulhattin Arslan
EP-006Genç Bronşektazili Erişkinlerde Havayolu Obstrüksiyonu ve Bilgisayarlı Tomografi ile İlişkisi
Ersin Demirer, Erdal Özgür Gözetlik, Hakan Çermik
EP-007Kronik Öksürük İle Başvuran Hastaların Prospektif Olarak İncelenmesi
Hülya Atmaca, Oğuz Uzun, Serhat Fındık, Atilla Güven Atıcı, Levent Erkan
EP-008Tekrarlayan Entübasyon Gerektiren Akut Solunum Yetmezliği İle Seyreden Vokal Kord Disfonksiyonu Olgusu
Ayşegül Tomruk, Figen Atalay, Fikret Çınar, Meltem Tor
EP-009Asthma exacerbation's and mycoplazma pneumoniae infection in children
Lidija Lj Petrusevska Kolekevska
EP-010Oalizumab tedavisi altında akut miyokardit ve plöropnömoni olgusu
Sacit İçten, Ayşegül Erinç, Mustafa Fatih Kebanlı
EP-011Bronşial Astımlı Çocuklarda Egzersiz Eğitiminin Solunum Fonksiyonları ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi
Ufuk Saadet Yurdalan, Meriç Şenduran, Banu Duyar, Özkan Karaman
EPOSTER OTURUMU-02
Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-012Sigara İçici Astımlı Hastalarda Günlük İçilen Sigara Sayısı ve Nikotin Bağımlılık Düzeyi ile FEV1 Arasındaki İlişki
Dilaver Taş, Nejla Ugan, Oğuzhan Okutan, Erdoğan Kunter, Zafer Kartaloğlu
EP-013Astım ve KOAH’lı Hastalarda Sigara İçme Sıklığı ve Nikotin Bağımlılık Düzeyleri
Dilaver Taş, Bahar Ateş, Oğuzhan Okutan, Erdoğan Kunter, Zafer Kartaloğlu
EP-014Bronşektazili ve bronşiyal astımlı genç hastalarda sigara içme oranları
Seyfettin Gümüş, Ömer Deniz, Ergün Uçar, Ergun Tozkoparan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-015Cerrahların ameliyat öncesinde sigara bırakmaya karşı tutumları
Önder Öztürk, İlkay Yılmazer, Ahmet Akkaya
EP-016Sağlıklı Kişilerin Sigaraya Karşı Tutumu ve Sigarayı Bırakma ile İlgili Bilgi Düzeyleri
Aysel Yıldız, Akın Başkent, Gökşen Kuran, Hülya Nilgün Gürses
EP-017Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri ve nikotin bağımlılığı ile ilişkisi
Önder Öztürk, Ulughbik Khayri, Ahmet Akkaya
EP-018Sigara içme yasağı sonrası bireylerin sigara içme arzusu ve tutumlarının değerlendirilmesi: Pilot çalışma
Alis Kostanoğlu, İpek Yeldan, Elif Elçin Dereli, Enver Dayıoğlu
EP-019Iğdır devlet hastanesi göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastaların sigara içme özellikleri
Muhammed Emin Akkoyunlu, Nurettin Güneş, Emine Şebnem Parspur
EP-0202008 yılında SAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına katılan öğrencilerin sigara kullanma sıklığının cinsiyet farkına göre değerlendirilmesi
Pınar Pazarlı, Osman Kenan Kahyaoğlu, Doğan Erdoğdu, Mustafa Aşkın
EP-021Sakarya Üniversitesi'ndeki Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sigara içme sıklığı ve sigara bırakma ile ilgili tutumları
Osman Kenan Kahyaoğlu, Mustafa Aşkın, Pınar Pazarlı
EP-022Ulusal Tütün Kontrol Programının tıp fakültesi öğrencilerinin sigara ve allerjik hastalıklar arasındaki ilişki hakkındaki bilgilerine etkisi: Ön sonuçlar
Öznur Abadoğlu, Ömer Tamer Doğan, Serdar Berk
EP-023SAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına katılan öğrencilerin ardışık 3 sene boyunca sigara içme sıklıklarının takibi
Osman Kenan Kahyaoğlu, Pınar Pazarlı, Doğan Erdoğdu, Mustafa Aşkın, Remzi Altunışık
EPOSTER OTURUMU-03
Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-024Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Akut Atak Tanısı ile hastaneye yatırılan hastalarda Derin Ven Trombozu sıklığı ve Profilaktik Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Tedavisinin Etkinliği
Ülkü Aka Aktürk, Banu Salepçi, Ali Fidan, Nesrin Kıral, Demet Turan, Benan Çağlayan
EP-025Koah’lı Hastalarda Tepe Öksürük Akımının Solunum Fonksiyon Parametreleriyle İlişkisi
Gökşen Kuran, Esen Kıyan, Gülfer Okumuş, Hülya Nilgün Gürses
EP-026Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Gelişiminde MDR1 Gen Polimorfizminin Etkilerinin Araştırılması
Ersan Atahan, Bahadır Batar, Mehmet Güven, Bülent Tutluoğlu
EP-027Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Serum Leptin ve Tümör Nekrozis Faktör-α’nın Rolü ve Nutrisyonel, Fonksiyonel Parametrelerle İlişkisi
Ceyda Anar, Özlem Şengören, İpek Ünsal, Can Biçmen, Hüseyin Halilçolar
EP-028KOAH’da Eser Element (Bakır, Çinko, Selenyum) Tayini
Ural Koç, Demet Karnak, Güzin Özelçi Kavas, Oya Kayacan
EP-029Evde Oksijen Konsantratörü Kullanan Olguların Cihaz Bakımı Konusunda Tutumları
Songül Uygun, Emine Banu Çakıroğlu, Nevin Özer, Peri Arbak, Ali Nihat Annakkaya, Öner Balbay
EP-030Düzce İl Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanan Evde Oksijen Konsantratörü Uygulamalarının Değerlendirilmesi (2009 Yılı)
Emine Banu Çakıroğlu, Songül Uygun, Peri Arbak, Öner Balbay, Ali Nihat Annakkaya
EP-031KOAH'lı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi (Bir Yıllık İzlem)
Cantürk Taşçı, Deniz Arık, Ergun Uçar, Ergun Tozkoparan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-032Yavaş salınımlı oral teofilinin stabil KOAH hastalarında FEV1 üzerine etkisi
Meyrem Bakır, Ahmet Ilgazlı, Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Zeliha Arslan
EP-033Akut ve Kronik Solunum Yetmezliği Olgularında Stabil Dönem Ekokardiyografi Bulguları
Filiz Karapınar Güldaval, Melih Büyükşirin, Eylem Yıldırım, Özgür Batum, Ali Hızır Arpat
EPOSTER OTURUMU-04
Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-034Hastanın semptom değişkenliğiyle ilgili algısı: Ağır KOAH hastalarıyla düzenlenen kesit çalışması
Tunçalp Demir, Romain Kessler, Mario Cazzola, Marc Miravitlles, Martyn R. Partridge, Claus Vogelmeier, Delphine Leynaud, Marie Line Brevet, Juliette Ostinelli
EP-035KOAH 'ta yandaş hastalık spektrumu
Uğur Gönlügür, Arzu Mirici
EP-036KOAH Hastalarında Metabolik Sendrom Sıklığı
Fatma Üçsular, Melih Büyükşirin, Zehra Aşuk, Gültekin Tibet
EP-037KOAH'lı olgularda gastroözafagial reflü sıklığının sintigrafi ile değerlendirilmesi
Ercan Çil, Işıl Karasu, Ayşe Özsöz, Engin Özbilek, Hakan Koparal
EP-038Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında C-Reaktif Protein ve Interlökin -6 Düzeyleri ve Nutrisyonel, Fonksiyonel Parametrelerle İlişkisi
Özlem Şengören, Ceyda Anar, Can Biçmen, İpek Ünsal, Hüseyin Halilçolar
EP-039Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı: Sistemik İnflamasyon Ve Pulmoner Hipertansiyon
Ceyda Anar, Özlem Şengören, İpek Ünsal, Hüseyin Halilçolar, Can Biçmen
EP-040KOAH Atakta Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı ve Serum Demir, Ferritin, Arter Kan Gazı Parametreleriyle İlişkisi
Gülfidan Aras, Aysun Aynacı, Figen Kadakal, Sevim Purisa, Veysel Yılmaz
EP-041KOAH Olgularında Atağın Tiroid Fonksiyon Testlerine Etkisi
Gülfidan Aras, Figen Kadakal, Aysun Aynacı, Sevim Purisa, Veysel Yılmaz
EP-042Kombine preperat ve LABA kullanan KOAH olgularında pnömoni gelişme oranının retrospektif olarak karşılaştırılması
Tuğba Önalan, Mustafa Hikmet Özhan
EP-043KOAH ‘ lı hastalarda anksiyete ve depresyonun solunum fonksiyon testleri, egzersiz kapasitesi, yaşam kalitesi ve dispne ile ilişkisi
Pınar Ergün, Dicle Kaymaz, Nursel Türkoğlu Selçuk, Nurcan Egesel
EPOSTER OTURUMU-05
Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-044Kronik obstrüktif akciğer hastalığında; sekiz hafta süreyle ayaktan uygulanan pulmoner rehabilitasyonun dispne üzerine etkinliği
Pervin Korkmaz Ekren, Burcu Başarık, Alev Gürgün, Zeynep İslambaş, İsmigül Dikmen, Emin Akdoğan, Şemsettin Karataş, Nazlı Dizman
EP-045Koroner arter hastalarında 6 dakika yürüme testi; yaşam kalitesi toplam skoru ve emosyonel durum arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Kıymet Muammer, Semiramis Özyılmaz, Rasmi Muammer, Rengin Demir, Hülya Nilgün Gürses
EP-046Koroner cerrahi sonrası koşu bandında uygulanan egzersiz eğitiminin 6 dakika yürüme testi ve solunum kas kuvveti üzerine etkisi
Semiramis Özyılmaz, Rengin Demir, Mehmet Ziyaettin, Kıymet Muammer, Alican Hatemi, Zerrin Yiğit, Hülya Nilgün Gürses
EP-047Konjestif kalp yetmezliği olan erkek hastalarda solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Rengin Demir, Semiramis Özyılmaz, Mehmet Ziyaettin, Kıymet Muammer, Zerrin Yiğit, Hülya Nilgün Gürses
EP-048Koroner anjiyoplasti uygulanan hastalarda koşu bandında uygulanan egzersiz eğitiminin solunum değişkenleri üzerine etkisi: başlangıç egzersiz kapasitesinin rolü
Rengin Demir, Semiramis Özyılmaz, Mehmet Ziyaettin, Kıymet Muammer, Zerrin Yiğit, Tevfik Gürmen, Hülya Nilgün Gürses
EP-049Artan Yüke Karşı Yapılan Egzersiz Testi Sırasında Ventilasyon-İş Gücü Arasındaki İlişki ile Aerobik-Anaerobik Bölgelerinde Solunumun Etkinliğinin Belirlenmesi
Oğuz Özçelik, Berna Özelgün, İhsan Serhatlıoğlu, Bayram Yılmaz
EP-050Lenfanjiomatozisli Bir Olguda Üç Ay Süreyle Uygulanan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programının Efor Kapasitesi Üzerine Etkisi
Arif Balcı, Esra Pehlivan, Filiz Koşar
EPOSTER OTURUMU-06
Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-051KOAH Atakta Uyku Apne Sendromu Semptom Sorgulama, Epworth Uykululuk Testi ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi Değerlendirilmesi
Gülfidan Aras, Aysun Aynacı, Figen Kadakal, Sevim Purisa, Veysel Yılmaz
EP-052Obstrüktif Uyku Apnesine Ait Polisomnografik Bulguların Metabolik Sendrom ve Bileşenleri Üzerine Etkisi
Duygu Özol, Cansel Türkay, Benan Kasapoğlu, Harun Karamanlı
EP-053Obstrüktif Uyku Apnesi Sırasında Oluşan Kronik İntermitant Hipoksinin, Karaciğer Yağlanmasındaki Rolü
Duygu Özol, Cansel Türkay, Benan Kasapoğlu, Harun Karamanlı, İsmail Kırbaş
EP-054Obstruktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Noktüri Sıklığı
Sibel Ayık, Kağan Bal, Galip Akhan
EP-055Gebelikte horlama sıklığı ve fetüs üzerine etkisi
Aylin Ayrım, Esra Aktepe, Duygu Özol, Harun Karamanlı, Yüksel Onaran, Hasan Kafalı
EP-056Polisomnografik olarak değerlendirilen uyku apneli hastalarda atopik ve nonatopik olguların incelenmesi
Haldun Şevketbeyoğlu, Dilaver Taş, Murat Köse
EP-057Birebir Hasta Eğitiminin CPAP Uyuncu Üstüne Etkisi
Yonca Zenginler, Çağlar Çuhadaroğlu
EP-058Ege Obez Hasta Okulu Anket Çalışması: Obezite ile obstrüktif uyku apne sendromu ve gündüz uykululuk ilişkisi
Özen Kaçmaz Başoğlu, Pınar Taşkıranlar, Şenay Çitim Tunçel, Banu Sarer Yürekli, Candeğer Yılmaz
EP-059Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda fibromyalji sendrom birlikteliği
Evrim Çakmak Duman, Ömer Tamer Doğan, Emrullah Hayta, Sefa Levent Özşahin, Gökay Tunç, Öznur Abadoğlu, Sulhattin Arslan, Serdar Berk, İbrahim Akkurt
EP-060Epworth Uykululuk Skalası Testi İle Obez Olgularda Obstrüktif Uyku Apne Varlığı Tahmin Edilebilir Mi?
Hacer Kuzu Okur, Tülin Kuyucu, Sedat Uslu, Osman Eyice
EP-061McArdle Hastalığı Ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Birlikteliği
Hacer Kuzu Okur, Tülin Kuyucu, Huriye Berk Takır
EPOSTER OTURUMU-07
Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-062Opere küçük hücreli akciğer kanseri olgusunda metakron gelişen skuamöz hücreli akciğer karsinomu (Olgu sunumu)
Işıl Karasu, Mine Gayaf, Nimet Aksel, Ayşe Özsöz, Nur Yücel
EP-063Retikulum dendritik hücreli sarkom
Selda Kaya, Nazım Ergün, Serhasan Bozoklu, Kemal Oğuz, Mahi Balcı
EP-064Primer pulmoner hemanjiyoendotelyoma: Bir olgu nedeniyle
Ülkü Yılmaz Turay, Çiğdem Biber, Yurdanur Erdoğan, Aydın Yılmaz, Nilgün Yılmaz Demirci, Funda Demirağ, Ülkü Yazıcı
EP-065Sarkoidoz ve Tüberküloz Tanısı Almış Hastada Gelişen Hemanjioendotelyoma
Ayşe Havan, Ali Fidan, Gülşen Saraç, Sevda Şener Cömert, Banu Salepçi, Benan Çağlayan
EP-066Endobronşiyal Non-Hodgkin Lenfoma Olgusu
Fatma Karakuş, Dilek Ernam, Ayşenaz Özcan, Fethiye Ökten, Özlem Selçuk Sönmez, Atilla İhsan Keyf, Cebrail Şimşek
EP-067Endobronşiyal Hamartomalar: Opere Altı Olgu
Mustafa Kahraman, Yaşar Sönmezoğlu, Celalettin Kocatürk, Nur Ürer, Sezai Öztürk, Esin Tuncay, Mehmet Ali Bedirhan
EP-068Endobronşiyal Hamartom - Bir Olgu Nedeniyle
Hüseyin Arpağ, Emine Aksoy Albayrak, Leyla Bostan, Tülin Sevim, Ferda Aksoy, Kürşat Özvaran, Tülin Kuyucu
EP-069Atipik Yerleşimli Timik Kist: Olgu Sunumu
İsmail Cüneyt Kurul, Ali Çelik, İlknur Teber, Osman Korcan Tilkan, Kerim Tülüce, Şevki Mustafa Demiröz
EP-070Akciğerin Nadir Görülen Primer Malign Tümörü: Düşük Dereceli Fibromiksoid Sarkom
Ali Çelik, İlknur Teber, Şevki Mustafa Demiröz, Muhammed Sayan, Özgür Karakurt, İsmail Cüneyt Kurul
EP-071Kliniğimizde opere edilen göğüs duvarı kitleli hastalarımızın analizi
Refik Ülkü, Serdar Onat, Alper Avcı, Cemal Özçelik
EP-072Olgu Sunumu: Kostakondral Eklem Tutulumlu Bruselloz Olgusu
Murat Doğan, İsmail Necati Hakyemez, Muhammed Emin Akkoyunlu
EP-073Kosta Erozyonuna Neden Olan İnterkostal Sinir Kökenli Schwannom: Olgu Sunumu
İlknur Teber, Kerim Tülüce, Şevki Mustafa Demiröz, Muhammed Sayan, Ali Çelik, İsmail Cüneyt Kurul
EP-074Nüks Timoma Düşünülen Fibrolipom Olgusu
Bayram Metin, Sami Ceran, Güven Sadi Sunam, Bayram Altuntaş
EP-075Mediastinel Ancient Schwannoma: Vaka Sunumu
Orhan Yücel, Bayram Altuntaş, Alper Gözübüyük, Sedat Gürkök, Mehmet Dakak, Hasan Çaylak, Kuthan Kavaklı, Ersin Sapmaz, Fuat Çiçek, Sezai Çubuk, Hakan Işık, Onur Genç
EP-076Nadir Görülen Bir Radyolojik Yerleşim Gösteren Schwannoma Olgusu
Füsun Şahin, Yaşar Sönmezoğlu, Nur Ürer, Pınar Yıldız
EP-077Pulmoner Sklerozan Hemanjiom: Vaka Sunumu
Orhan Yücel, Bayram Altuntaş, Mehmet Dakak, Sedat Gürkök, Alper Gözübüyük, Hasan Çaylak, Onur Genç, Kuthan Kavaklı, Ersin Sapmaz, Sezai Çubuk, Hakan Işık, Salih Deveci
EPOSTER OTURUMU-08
Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-078Pulmoner Emboli Sonrası Tanı Alan Sjögren Sendromu
Nur Şafak Alıcı, Sema Canbakan, Arzu Ertürk, Hacer Çelik, Nermin Çapan
EP-079Üç vaka nedeni ile Szögren Sendromu ile ilişkili Kistik Akciğer Hastalığı
Fatma Sema Oymak, Gökhan Büyükbayram, Salih Özgöçmen, Hakan Büyükoğlan, Özlem Canöz, Mustafa Güleç, Ramazan Demir, İnci Gülmez
EP-080Romatoid Artrit Akciğer Tutulumu: Bilgisayarlı Tomografi tanı koymada yeterli midir?
Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Tuncer Özkısa, Mustafa Harun Ugan
EP-081Romatoit Plevral Efüzyon. Dokuz hastanın, klinik, laboratuar ve radyolojik özellikleri:
Fatma Sema Oymak, Neslihan Cerrah Demir, Mustafa Çalış, Ertuğrul Mavili, Özlem Canöz, Cevat Yazıcı, Hakan Buyukoglan, Ramazan Demir, İnci Gülmez
EP-082Romatoid artirit hastalarında plevral efüzyon
Neslihan Cerrahdemir, Fatma Sema Oymak, Nuri Tutar, Hakan Büyükoğlan, İnci Gülmez, Ramazan Demir
EP-083Ankilozan Spondilit Hastalarinda Akcigerlerin Degerlendirilmesi
Ersin Demirer, İsmail Dede, Erdal Özgür Gözetlik, Haldun Umudum, Hakan Çermik, Engin Balcı
EP-084Swyer-James Macleoad sendromu ile Behçet Hastalığı
Turan Aktaş, Serhat Fındık, Atilla Güven Atıcı, Oğuz Uzun, Levent Erkan
EP-085Bilateral pulmoner anevrizma ile Seyreden Bir Behçet Hastalığı Olgusu
Özlem Selçuk Sönmez, Fethiye Ökten, Melahat Uzel Şener, Dilek Ernam, Atilla İhsan Keyf, Cebrail Şimşek
EP-086Nörolojik Ve Endobronşial Tutulumuyla Bir Wegener Olgusu
Şerife Nilgün Kalaç, Sezgi Şahin, Ayşe Gözü, Belgin Samurkaşoğlu, Esra Özaydın, Engin Dursun
EP-087Fibrotik Akciğer Zemininde Idyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ?
Erdoğan Kunter, Dilaver Tas, Oguzhan Okutan, Turgut Oztutgan, Hatice Kaya, Namik Ozmen, Zafer Kartaloglu
EP-088Hidropnömotoraksın eşlik ettiği bir Wegener granülomatozu olgusu
Seyfettin Gümüş, Ömer Deniz, Ergün Uçar, İsmail Şimşek, Ergun Tozkoparan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-089Olgu sunumu: churg strauss sendromu
İpek Ünsal, Hüseyin Halilçolar, Murat Erdal Ozantürk, Nur Yücel, Ceyda Anar
EP-090Soliter pulmoner nodül görünümünün nadir bir sebebi: Behçet hastalığının pulmoner tutulumu
Nevin Taci Hoca, Mine Önal, Sibel Alpar, Dilek Saka, Şükran Atikcan, Funda Demirağ, Göktürk Fındık, Mihriban Öğretensoy
EPOSTER OTURUMU-09
Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-091Diffüz Alveoler Hemoraji Sendromu (İki Olgu Sunumu )
Murat Kıyık, Çiğdem Akyüz, Hüseyin Cem Tigin, Ayşin Durmaz, Adem Çelik, Tülay Sönmez, Tunç Karadeli, Hayati Özyurt, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
EP-092Warfarin'e Bağlı Pulmoner Alveoler Hemoraji Olgusu
Bilge Bilgi Salık, Fevziye Tuksavul, Ahmet Erbaycu, Salih Zeki Güçlü
EP-093Başvuru yakınması çomak parmak olan bir idiopatik pulmoner hemosderozis olgusu
Seyfettin Gümüş, Ömer Deniz, Ergun Uçar, Önder Öngürü, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-094Pulmoner Alveoler Proteinozis-Bir Olgu Nedeniyle
Nilgün Kalaç, Berna Erden, Gülen Ece Ayten, Belgin Samurkaşoğlu, Göktürk Fındık, Sadi Kaya, Yetkin Ağaçkıran
EP-095Alveoler microlitiyazisli üç hastada SLC34A2 genindeki mutasyonlar
Ömer Tamer Doğan, Sefa Levent Ozsahin, Eylem Gul, Serdar Berk, Binnur Koksal, Sulhattin Arslan, Öztürk Özdemir, İbrahim Akkurt
EP-096Akut İnterstisyel Pnömoni
Ayşe Gözü, Sezgi Şahin, Nilgün Şerife Kalaç, Yetkin Ağaçkıran, Ülkü Yazıcı, Gülnür Önde Üçoluk, Belgin Samurkaşoğlu
EP-097Uyku hali ile başvuran bir organize pnömoni olgusu
Dilek Çakmakcı Karadoğan, Sibel Özkurt, Ali Ekinci, Göksel Kıter, Sevin Başer, Fatma Evyapan
EP-098Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni
Özlem Yıldız, Osman Nuri Hatipoğlu, Filiz Özyılmaz, Zeynep Pehlivanoğlu
EP-099Masif Hemoptizi ile Başvuran ve Bronşektaziyi Taklit Eden Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni Olgusu
Hakkı Ulutaş, Akın Kuzucu, Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Ahmet Erbey
EP-100Changes of the lung function parameters (lfp) in young patients with chronic bronchiolitis obliterans (cbo) during ten-year observation
Yakovleva Nadejezda Grigorijevna, Kovaleva Ludmila Fedorovna, Boitsova Eugenia Victorovna
EP-101Ateş Yiyenlerin Pnömonisi: Olgu Sunumu
Coşkun Doğan, Aslıhan Altın, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Benan Çağlayan
EP-102Nitrik Asit Buharı İnhalasyonuna Bağlı Ciddi Akciğer Hasarı
Ali Fidan, Sevda Şener Cömert, Muharrem Tokmak, Nesrin Kıral, Gülşen Saraç, Serhan Çolakoğlu, Benan Çağlayan
EP-103Metilfenidat tedavisi sonrası çocukta gelişen bir pulmoner hipertansiyon olgusu
Mehmet Goksin Karaman, Figen Atalay, Nihal Yurteri, Esra Ozdemir, Ayten Erdogan
EP-104Bikalutamid kullanımına bağlı interstisyel pnömoni ve plevral efüzyon
Esra Karabiber, Levent Erkan, Serhat Fındık
EP-105Amiodarona bağlı bir organize pnömoni olgusu
Dilek Çakmakcı Karadoğan, Sibel Özkurt, Ali İhsan Yıldız, Neşe Dursunoğlu, Göksel Kıter
EP-106İntersitisyel Akciğer Hastalığı ve Otoimmün Tiroidit Birlikteliği
Elif Tanrıverdio, Ayşegül Karalezli, Cevdet Aydın, Hatice Canan Hasanoğlu, Bekir Çakır
EP-107Nörofibromatozis (İleri yaşta tanı konulan, akciğer parenkim ve solunum fonksiyonlarında ileri derecede bozukluğa yol açan multipl organ tutulumlu olgu )
Saciticten@yahoocom İçten, Filiz Cebeci Kahraman, Kübra Şerefoğlu, Ayşegül Erinç
EPOSTER OTURUMU-10
Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-108Türk Göğüs Hastalıkları ve Verem Savaşı Tarihinde Askeri Sanatoryumların Yeri
Faruk Çiftçi, Tayfun Çalışkan, Ogün Sezer, Hatice Kaya, Muharrem Uçar, Oğuzhan Okutan
EP-109Tüberkülozlu Asker Hastaların 2008 Yılı Tedavi Sonuçları
Hatice Kaya, Faruk Çiftçi, Ogün Sezer, Dilaver Taş, Tuncer Özkısa, Ömer Ayten, Oğuzhan Okutan, Erdoğan Kunter, Zafer Kartaloğlu
EP-110Kocaeli verem savaş dispanserinde 2008 yılında tedavi edilen tüberkülozlu olguların değerlendirilmesi
Müge Gürkan, Ahmet Ilgazlı
EP-111Doğrudan Gözetimli Tedavi Uygulamasında Kocaeli Örneği
Müge Gürkan, Metin Şentürk, Ahmet Ilgazlı
EP-112Kocaeli merkezde antitüberküloz ilaç direnci
Müge Gürkan, Ahmet Ilgazlı
EP-113İlimizede Son On Yılda Antitüberküloz İlaç Direnci Oranlarındaki Deyişim
Gökhan Perincek, Erhan Tabakoğlu
EP-1141996-2008 Yılları Arasında Çok İlaca Dirençli Akciğer Tüberkülozu Olgularımızın Değerlendirilmesi
Attila Saygı, Filiz Süngün, Taner Ekinci, Gül Dabak, Müge Özdemir, İlknur Dilek, Nur Akbulut
EP-115Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Th1/Th2 ve Th17 Tip Sitokin Salınımı; ESAT-6 ve CFP-10 Antijenik Stimülasyonun Sitokin Dengesine Etkisi
Esin Aktaş Çetin, Faruk Çiftçi, Abdullah Yılmaz, Mahavir Singh, Hatice Kaya, Günnur Deniz
EP-116Aktif akciğer tüberkülozlu hastalarda tanı ve tedavi süresince serum adenozin deaminaz (sADA) düzeyinin ölçümünün önemi
Arzu İzmir, Serpil Tekgül, Emine Kararmaz, Berna Kömürcüoğlu, Naime Taşdöğen, Semra Bilaçeroğlu, Emel Pala Özden, Ali Kadri Çırak
EP-117Milier tüberkülozlu hastaların bronkoskopik bulgularının değerlendirilmesi
Levent Erkan, Serhat Fındık, Müfit Bakırcı, Oğuz Uzun, Atilla Güven Atıcı, Bedri Kandemir
EP-118Milier tüberküloz olgularımız
Eylem Acartürk, Melahat Kurutepe, Selahattin Öztaş, Özlen Tümer, Sema Saraç, Güliz Ataç, Yelda Tezel
EP-119Milier Tüberkülozlu olguda nadir bir cilt tutulumu; Eritema İnduratum, Basin Hastalığı
Gülen Ece Ayten, Nilgün Kalaç, Feza Uğurman, Berna Erden, Belgin Samurkaşoğlu, Göktürk Fındık, Şölen Artantaş Gözpınar, Ebru Çakır
EP-120Kistik Yapıda Akciğer Tüberküloz Olgusu
İsa Döngel, Feride Sapmaz, Özgür Katrancıoğlu, Mehmet Bayram, Ruhiye Cevit
EP-121Primer Gastrik Tüberküloz (Olgu Sunumu)
Nilgün Kalaç, Sezgi Şahin, Ayşe Gözü, Belgin Samurkaşoğlu, Leyla Yılmaz Aydın, Yaşar Nazlıgül, Ayla Tezer
EP-122Akciğer tüberkülozlu genç hastalarda parankimal sekel oluşumunu belirleyen faktörler
Seyfettin Gümüş, Ömer Deniz, Cengiz Han Açıkel, Ergün Uçar, Ergun Tozkoparan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-123Tüberküloz sekellerinin üst loblarda ağırlıklı saptanmasının anlamı
Ersin Demirer, Erdal Özgür Gözetlik
EP-124Bir vaka nedeni ile crohn hastalığı ve tüberküloz
Sema Saraç, Eylem Acarturk, Selahattin Öztaş, Özlen Tümer, Güliz Ataç, Müge Özdemir, Melahat Kurutepe
EP-125Akciğer Kanseri Radyolojisi ve Kliniği İle Uyumlu Tüberküloz Olgusu
Cantürk Taşçı, Ömer Alan, Ergun Uçar, Ergun Tozkoparan, Ömer Deniz, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-126Tedavi Zorluğu Gösteren Bir Akciğer Tüberkülozu Olgusu
Cantürk Taşçı, İlker İnan, Ömer Deniz, Şeref Özkara, Metin Özkan, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-127Nontüberküloz Mikobakteri Pulmoner Enfeksiyonu: 5 Hastanın Tedavi Ve Takibi
Zühal Müjgan Güler, Abdullah Şimşek, Ruhsar Ofluoğlu, Ebru Ünsal, Nermin Çapan
EP-128Spontan pnömotoraksla prezente olan iki tüberküloz olgusu
Ümran Toru, Suat Gezer, Talha Dumlu, Kezban Özmen, Ferit Doğan, Bekir Sami Karapolat, Ali Nihat Annakkaya
EPOSTER OTURUMU-11
Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-129Akciğer Kanseri Nedeniyle Opere Edilen 51 Hastanın Sonuçları
Akın Eraslan Balcı, Muharrem Çakmak, İbrahim Ethem Özsoy, Semih Koçyiğit, Mehmet Oğuzhan Özyurtkan
EP-130Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Cerrahi Deneyimimiz- 20 Olgu Nedeniyle
Suphi Aydın, Abdullah İrfan Taştepe, Selim Erkmen Gülhan, Ülkü Yazıcı, Pınar Yaran, Funda Demirağ, Gürhan Öz, Kerem Karaarslan, Serdar Özkan, Sadi Kaya, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-131T4 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) cerrahi tedavi uygulanan olgularda sağkalım ve prognostik faktörler: 21 olgunun analizi
Adnan Sayar, Necati Çıtak, Muzaffer Metin, Atilla Pekçolaklar, Aziz Kök, Hüseyin Melek, Akif Turna, Atilla Gürses
EP-132Rezeke Edilen Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Solunum Fonksiyonlarının Prognostik Önemi
Akif Turna, Alper Çelikten, Neriman Yılmaz, Ayla Ataş, Saadettin Çıkrıkçıoğlu, Veysel Yılmaz, Filiz Koşar, Muzaffer Metin, Atilla Gürses
EP-133Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde Malignite Tanısıyla Cerrahi Girişim Uygulunan Hastalarda Yaşam Kalitesi, Anksiyete ve Depresyon Değerlendirmesi
Ahmet Demirkaya, Işıl Kaymak, Serkan Özkul, Fatma Şimşek, Dilek Sultan Akal, Ayşegül Kütülçü, Sevim Özden Pürisa, İbrahim Balcıoğlu, Kamil Kaynak
EP-134Soiter Pulmoner Nodüle Cerrahi Yaklaşım
Alper Fındıkcıoğlu, Dalokay Kılıç, Ahmet Hatipoğlu
EP-135Cerrahi Rezeksiyon Yapılan Senkron Soliter Beyin ve Sürrenal Metastazlı KHDAK’lı Bir Olgu
Tamer Altınok, Mustafa Gültekin, Celalettin Vatansev, Mustafa Cihat Avunduk
EP-136Ön Mediastende Kitle Öntanısı İle Opere Edilen Akciğer Kanseri
Hakan Kıral, Mustafa Küpeli, Turan Ceylan, İrfan Yalçınkaya
EP-137Mediastinal Kitle Veya Lenf Nodu Olan Hastalarda Cerrrahi Yaklaşım
Ersin Arslan, Maruf Şanlı, Ahmet Ferudun Işık, Erkan Akar, Fatih Meteroğlu, Miray Yılmaz, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli
EP-138İntratorasik Nörojenik Tümörlerde Cerrahi: 20 Yıllık deneyimlerimiz
Ertan Aydın, Asuman Akın, Ülkü Eren Yazıcı, Mahmut Gülgösteren, Göktan Temiz, Ömer Cenap Gülyüz, Nurettin Karaoğlanoğlu
EPOSTER OTURUMU-12
Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-139Is there any difference for five year survival rate of two chemotherapy regimens in patients with non-small cell lung cancer ?
Serhat Fındık, Şevket Özkaya, Atilla Güven Atıcı, Levent Erkan
EP-140Sitokrom P4501A1 (CYP1A1) Polimorfizmiyle Akciğer Kanserine Yakalanma Riski Arasındaki İlişki
Etem Akbaş, Fatma Söylemez, Ertuğrul Seyrek, Hicran Mutluhan
EP-141Tumoral tissue specific promoter hypermethylation of distinct tumor suppressor genes in a case with non-small cell lung carcinoma: A case report
Sulhattin Arslan, Ömer Tamer Doğan, Binnur Köksal, Malik Ejder Yıldırım, Cesur Gümüş, Şahande Elegöz, İbrahim Akkurt, Öztürk Özdemir
EP-142Akciğer kanserinde alternatif tedavi kullanımına sosyo-demografik ve tümöre bağlı faktörlerin etkisi
Ahmet Emin Erbaycu, Mehmet Gülpek, Fevziye Tuksavul, Özgür Uslu, Salih Zeki Güçlü
EP-143On yıllık bir dönemde akciğer kanserinin klinik ve epidemiyolojik özelliklerinde izlenen değişiklikler
Erdoğan Kunter, Dilaver Taş, Oğuzhan Okutan, Gülhan Ayhan, Hatice Kaya, Turgut Işıtmangil, Zafer Kartaloğlu
EP-144Akciğer kanseri histolojik tipinin mevcut komorbiditelerle ilişkisi
Erdoğan Kunter, Gülhan Ayhan, Hatice Kaya, Turgut Işıtmangil, Zafer Kartaloğlu
EP-145Soliter pulmoner nodüllerde malign/benign ayrımında dinamik BT ve PET-CT etkinliklerinin değerlendirilmesi
Berna Kömürcüoğlu, Seher Susam, Kadri A. Çırak, Hakan Koparal
EP-146Akciğer hidatik kisti taklit eden, atipik yerleşimli adenoid kistik karsinom olgusu
Özgür Karakurt, Kerim Tülüce, Mustafa Şevki Demiröz, Muhammed Sayan, Pınar Halide Arıcan, Cüneyt İsmail Kurul
EP-147Kaviteleşen çok sayıda pulmoner nodülle prezente olan primeri bilinmeyen adenokarsinom olgusu
Deniz Köksal, Hülya Bayiz, İbrahim Onur Alıcı, Neslihan Mutluay, Nihal Başay, Bahadır Berktaş, Mine Berkoğlu
EP-148Atipik Prezentasyon Gösteren Bir Akciğer Kanseri Olgusu
Cantürk Taşçı, Deniz Doğan, Ergun Tozkoparan, Ömer Deniz, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-149Pulmoner Karsinosarkom: Bir Olgu Sunumu
Sevda Sert Bektaş, Sema Bircan, Ahmet Bircan, Mehmet Sırmalı, Sedat Güneş, Kemal Bozkurt, Tuba Devrim
EP-150Hızlı progresyon gösteren pulmoner adenoid kistik karsinom olgusu
Sibel Alpar, Mine Önal, Tuba Kurnaz, Mehtap Aydın, Şükran Atikcan, Mihriban Öğretensoy
EP-151Akciğer kanseriyle birlikte tanı konulan ince barsak rabdomyosarkomu
Meftun Ünsal, Yurdanur Süllü, Koray Topgül, Murat Danacı
EP-152Timik karsinom ve Akciğer karsinom birlikteliği. Olgu sunumu
Yaşar Sönmezoğlu, Levent Cansever, Servet Özdemir, Esin Yentürk, Ulaş Çınar, Mehmet Ali Bedirhan
EP-153Olgu Sunumu: Akciğer Kanseri İle Plazmositom Birlikteliği
Feride Sapmaz, Özgür Katrancıoğlu, İsmail Sapmaz, Şahende Elagöz
EP-154Trakeanın Adenoid Kistik Karsinomu-Bir Olgu Nedeniyle
Nilgün Kalaç, Berna Erden, Gülen Ece Ayten, Aydın Yılmaz, Belgin Samurkaşoğlu, Mahmut Gülgösteren, Nurettin Karaoğlanoğlu, İzzetiye Ebru Çakır
EP-155Astımı taklit eden adenoid kistik karsinomalı bir olgu
Ahmet Selim Yurdakul, Emine Geçgil Gencer, Seçil Taşyürek, Deniz Yorgancılar, Sedat Demircan, Can Öztürk
EP-156Nadir bir vaka nedeniyle:primer pulmoner melanom
Aysun Ölçmen, Hasan Akın, Ayşen Bitir, Nur Ürer, Özgür İşgörücü, İbrahim Dinçer
EP-157Akciğer Kanserinde Vasküler Olaylar
Nilgün Yılmaz Demirci, Ülkü Yılmaz Turay, Aydın Yılmaz, Yurdanur Erdoğan, İrem Yeşiller, Çiğdem Biber, Havva Yücel, Hacer Çelik
EPOSTER OTURUMU-13
Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-158Bilateral multipl kist hidatik
Nurettin Yiyit, Rauf Görür, Fatih Hikmet Candaş, Turgut Işıtmangil
EP-15920 Yıl Sonra Gelişen Rekürren Dev Akciğer Kist Hidatiği
Ayşe Gül Çevik, Sinem Ergün, Ali Özdil, Yeliz Erol, Ufuk Çağırıcı
EP-160Göğüs Duvarında Kitle İmajı Oluşturan Hidatik Kist Vakası
Gökhan Hacıibrahimoğlu, Mustafa Küpeli, İrfan Yalçınkaya
EP-161Vena cava superior sendromuna neden olan akciğer kist hidatiği olgusu
Koray Aydoğdu, Ertan Aydın, Mahmut Gülgösteren, Göktürk Fındık, Nurettin Karaoglanoglu
EP-162Hidatik kist hastalığına bağlı pulmoner emboli: 2( iki) olgu nedeniyle
Ahmet Ertuğrul, Ahmet Turan Ilıca, Yakup Arslan, Ömer Deniz, Metin Özkan
EP-163İnteratrial kist hidatiğin eşlik ettiği multipl komplike akciğer kist hidatiği
Sulhattin Arslan, Sefa Levent Özsahin, Ömer Tamer Doğan, Serdar Berk, İbrahim Akkurt
EP-164Multipl Organ (Akciğer, Miyokard,Karaciğer ve Dalak) Tutulumu Gösteren Kist Hidatik Olgusu
Sacit İçten, Ayşegül Erinç, Hakan Gök
EPOSTER OTURUMU-14
Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-165Malign Mezotelyoma Hastalarında Dekortikasyon ve Plöredez Uygulamasında Sağkalım Süreleri
Akın Eraslan Balcı, Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, İbrahim Ethem Özsoy, Semih Koçyiğit
EP-166Akciğerin transuda özelliğinde plöreziyle ortaya çıkan primer ve metastatik occult kanserleri
Erdoğan Kunter, Dilaver Taş, Ömer Ayten, Gülhan Ayhan, Hatice Kaya, Turgut Işıtmangil, Zafer Kartaloğlu
EP-167KHDAK'nde malign plevra sıvısı T4 mü, M1 mi olmalı?
Serdar Erturan, Benan Müsellim, Günay Aydın, Mustafa Yaman
EP-168Malign plörezide trombosit parametreleri
Erdoğan Kunter, Dilaver Taş, Alev Akyol Erikçi, Ömer Ayten, Gülhan Ayhan, Turgut Işıtmangil, Zafer Kartaloğlu
EP-169Plevral Sıvılı Hastalarda Plevral Sıvı Ve Serumdaki Nt-Pro Bnp Değerinin Tanısal Değeri
Figen Atalay, Murat Altuntaş, Şereften Açıkgöz, Cevahir Çelik, Meltem Tor
EP-170Eksudatif plevral effüzyonlarda oksidatif stres parametreleri
Hafize Uzun, Remise Gelişgen, Sezai Vatansever, Sibel Yurt, Filiz Koşar
EP-171İki şilotoraks olgusu
Nihal Başay, Neslihan Mutluay, Deniz Köksal, Hülya Bayız, İbrahim Onur Alıcı, Bahadır Berktaş, Mine Berkoğlu
EP-172Torakoplasti Uygulanan Kronik Ampiyemli İki Olgu
Feride Sapmaz, Özgür Katrancıoğlu, İsa Döngel, Azize Uzel, Mehmet Bayram
EP-173Nadir bir plevral effüzyon nedeni olarak abdominal apse
Selda Kaya, Mustafa Törü, Kemal Oğuz
EP-174Plevral Efuzyonlarda Minimal İnvaziv Yaklaşım
Serdar Şen, Ekrem Şentürk, Engin Pabuşcu, Salih Çokpınar, Ertan Yaman
EP-175Yaygın pulmoner metastazla seyreden malign mezotelyoma olgusu
Nihal Başay, Nilgün Mendil, Hülya Bayiz, Deniz Köksal, Neslihan Mutluay, Funda Demirağ, Bahadır Berktaş, Mine Berkoğlu
EPOSTER OTURUMU-15
Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-176Senkron kranial beyin metastazı saptanan olgularda klinik özellikler ve prognostik faktörler
Bahar Ulubaş, Eylem Özgür, Seval Kul
EP-177Pulmoner Lenfanjitis Karsinomatoza Olgusu
Gülbanu Horzum, Osman Hacıömeroğlu, Hilal Altınöz, Ece Öz, Reha Baran
EP-178Cilt tutulumunun ilk bulgu olduğu bir küçük hücreli akciğer kanseri vakası
Tibel Tuna, Serhat Fındık, Oğuz Uzun, Atilla Güven Atıcı, Bedri Kandemir, Levent Erkan
EP-179Skuamöz hücreli akciğer kanserinde nadir bir tutulum: İntraabdominal lenf nodu metastazı
Ahmet Selim Yurdakul, Hatice Kılıç, Can Öztürk
EP-180Küçük Hücreli Akciğer Kanserinin Tiroid Bezine Metastazı: Hipertiroidi ve VCSS İle Birlikte
Eylem Sercan Özgür, Ahmet İlvan, Cengiz Özge, Ayşe Polat, Onur Özhan, Cihan Yücel
EP-181Bilateral sürrenal metastazı ile nüks eden opere Akciğer Adeno Kanseri(2 Olgu sunumu)
Berna Kömürcüoğlu, Ahmet Üçvet, Kadri A. Çırak, Hakan Koparal
EP-182Küçük Hücreli Akciğer Karsinomunun İzole Pankreas Metastazı (Olgu Sunumu )
Mine Gayaf, Işıl Karasu, Nimet Aksel, Ayşe Özsöz, Özgül Sağol
EP-183Küçük hücreli akciğer kanserinin nadir bir metastazı: Dil kökü metastazı
Nimet Aksel, Mine Gayaf, Işıl Karasu, Arman Afrashi, Ayşe Özsöz, Sülün Ermete
EP-184Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde beyin metastazı saptanmasında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yönteminin karşılaştırılması
Mine Gayaf, Işıl Karasu, Birsen Şahin, Nimet Aksel, Ayşe Özsöz, Melda Apaydın
EP-185İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Klinik Semptomlar İle Metastaz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Zuhal Akdağ, Sibel Arınç, Armağan Hazar
EP-186ileri evre akciğer kanserli(evre III) olgularda beyin metastazı gelişimini etkileyen faktörlerin incelenmesi
Sibel Arınç, Maşuk Taylan, Şule Gül Karabulut, Fatih Oruç, Aysun Kosif, Mine Demir, Armağan Hazar, Alparslan Mayadağlı, Ali Atasalihi
EP-187Endobronşial Metastaz Yapan Testis Germ Hücreli Tümörü
Aziz Uluışık, Serhat Fındık, Atilla Güven Atıcı, Oğuz Uzun, Levent Erkan, Bedri Kandemir
EP-188Renal hücreli karsinomun akciğer metastazında bilateral spontan pnömotoraks gelişimi
Mahmut Tokur
EP-189Ekstrapulmoner Malign Tümörlerin Endobronşiyal Metastazları
Füsun Şahin, Mesut Bayraktaroğlu, Funda Arkın, Didem Görgün, Pınar Yıldız
EPOSTER OTURUMU-16
Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-190Sarkoidoz, Çölyak Hastalığı ve Derin Ven Trombozu: Nadir bir birliktelik
Gökhan Çelik, Aydın Çiledağ, Onur Keskin, Arzu Ensari, Akın Kaya
EP-191Atipik sarkoidoz radyolojisi: 2(iki) olgu nedeniyle
Ahmet Ertuğrul, Şafak Yıldız, Yakup Arslan, Ömer Deniz, Ergun Tozkoparan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-192Sarkoidoz ve ankilozan spondilit birlikteliği: Bir (1) olgu nedeniyle
Ahmet Ertuğrul, Yakup Arslan, Ahmet Turan Ilıca, Ömer Deniz, Metin Özkan
EP-193Sarkoidozlu bir olguda mide tutulumu
Elif Tanrıverdio, Ayşegül Karalezli, Habibe Hezer, Aykut Onursever, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-19452 Sarkoidoz Olgumuz
Yelda Tezel, Selahattin Öztaş, Sema Saraç, Eylem Acartürk, Zeynep Özlen Tümer, Güliz Ataç, Ali Vefa Öztürk, Müge Zeynep Özdemir, Melahat Kurutepe
EP-195Akut granülömatöz appandisit ile prezente olan bir Sarkoidozis olgusu
Hişam Alahdab, Esra Sönmez Duman, Saime Ramadan, Kemal Raşa
EP-196Sarkoidozun Nadir Bir Tutulumu: Plevral Effüzyon
Bilge Özgür Yüksel, Tunçalp Demir, Nurhayat Yıldırım
EP-197Erişkin Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositosis-X’li hastalarda klinik, radyolojik ve patolojik değerlendirme
Fatma Sema Oymak, Gökhan Büyükbayram, Hakan Büyükoğlan, Leyla Hasdıraz, Olgun Kontaş, Ertuğrul Mavili, Ramazan Demir, İnci Gülmez
EP-198Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis(2 olgu)
Sacit İçten, Ayşegül Erinç, Dilay Demiryontar, Özlem Uzman
EPOSTER OTURUMU-17
Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-199Nörojenik Tümör Tanısı Alan Özefagial Kist Olgusu:
Sami Ceran, Güven Sadi Sunam, Bayram Metin, Bayram Altuntaş
EP-200İnterkostal Sinir Kaynaklı Schwannoma Olgusu
Aslı Gül Akgül, Ufuk Çobanoğlu
EP-201Gögüs Ön Duvar Yerleşimli Schwannoma
Sami Ceran, Güven Sadi Sunam, Mustafa Gültekin
EP-202Multiple Ppulmoner Hamartoma; Zor Tanı Konulan Bir Hiler Kitle
Sedat Ziyade, Ömer Soysal, Uğur Temel, Osman Cemil Akdemir, Mehmet Sait Ersöz
EP-203Göğüs Duvarı ve Vertebra Tutulumu Yapan Benign Fibröz Histiositom
Alper Avci, Serdar Onat, Ömer Tan, Refik Ülkü, Cemal Özçelik
EP-204Radyolojik Olarak Hemanjiomu Taklit Eden Subkutan yerleşimli Nadir Bir Göğüs Duvarı Tümörü; Nöroblastom Benzeri Shwannom
Kerim Tülüce, Muhammed Sayan, İlknur Teber, Mustafa Şevki Demiröz, Ali Çelik, İsmail Cüneyt Kurul
EP-205Elastofibroma Dorsi: Vaka Sunumu
Gökhan Hacıibrahimoğlu, Mustafa Küpeli, İrfan Yalçınkaya
EP-206Bilateral Elastofibroma Dorsi
Sami Ceran, Güven Sadi Sunam, Mustafa Gültekin, Atilla Can
EP-207Bilateral Elastofibroma Dorsi: Olgu Sunumu
Burçin Çelik, Oğuz Aydın, Ömer Serdar Bekdemir, Diren Cemgil Öztürk
EP-208Elastofibroma Dorside Cerrahi Tedavi
Koray Dural, Bülent Koçer, Gültekin Gülbahar, Gülüşan Ergül, Ünal Sakıncı
EP-209Sprengel Deformitesi ve Talasemi Minörlü Olguda Timoma
Mustafa Gültekin, Tamer Altınok, Mahmut Selman Yıldırım, Hatice Toy
EP-210Primer Akciğer Ekstraskeletal Ewing sarkomu. Olgu sunumu
Yaşar Sönmezoğlu, Fatih Selçuk, Dilek Kanmaz, Nur Ürer, Nil Molinas, Mehmet Ali Bedirhan
EP-211Bronşiyal Muköz Gland Adenomu: Çok Nadir Görülen Bir Olgu
Pınar Yaran, Rıza Doğan, Gökhan Gedikoğlu
EPOSTER OTURUMU-18
Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-212Akciğer kanseri tanılı olgularımızın endobonşial görünümü, biopsi tekniği, hücre tipi arasındaki ilişki
Selahattin Öztaş, Melahat Kurutepe, Eylem Acartürk, Yelda Tezel, Sema Saraç, Özlen Tümer, Güliz Ataç
EP-213Küçük hücreli akciğer kanserli hastaların bronkoskopik özelliklerinin değerlendirilmesi
Serhat Fındık, Levent Erkan, Hülya Atmaca, Oguz Uzun, Atilla Güven Atıcı, Bedri Kandemir
EP-214Endobronşiyal hamartomlu bir olgunun fleksibl bronkoskopik elektrokoter yöntemi ile tedavisi
Berna Botan Yıldırım, Ayşegül Karalezli, Mükremin Er, Erkan Balkan, Olcay Kandemir, H. Canan Hasanoğlu
EP-215Nadir görülen bir bening tümör olan endobronşiyal hamartom olgusu ve rijit bronkoskopi ile eksizyonu ve argon plazma ve kriyo yöntemi ile tedavisi
Sibel Yurt, Levent Dalar, Hatice Özçelik, Aybuke Kekeçoğlu, Nur Büyükpınarbaşılı, A. Filiz Koşar
EP-216Trakeobronşial Papillomatozis
Mediha Gönenç Ortaköylü, Ayşe Bahadır, Levent Karasulu, Figen Alkan, Nesrin Gök, Ümit Moğulkoç, Emel Çağlar, Nur Büyükpınarbaşılı
EP-217Akciğer tümörlerinde histopatolojik tanı ile bronkoskopik bulgu ve tanı yöntemlerinin retrospektif değerlendirilmesi
Sema Bircan, Ahmet Bircan, Duygu Zorlu Karayiğit, Kemal Bozkurt, Sevda Sert Bektaş, Gülsün İnan, Mustafa Kızmaz, Ahmet Akkaya
EP-218Trakeal Bronş
Serhat Fındık, Levent Erkan, Ali Ersoy, Oğuz Uzun, Atilla Güven Atıcı
EP-219Tanı konulması geçikmiş yabancı cisim (ses protezi) aspirasyon olgusu
Sacit İçten, Ayşegül Erinç, Osman Cemil Akdemir, Adnan Somay
EP-220Trakeostomi Sonrası Gelişen Trakeomalazi Tedavisinde Stent Uygulaması (1 Olgu Nedeniyle)
Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, Ferah Ece
EP-221Nadir görülen endobronşiyal aspergilloma olgusu ve endobronşiyal yöntemlerle tedavisi
Sibel Yurt, M. Akif Özgül, Burcu Karaokur, Güler Özgül, Nur Ürer, A. Filiz Koşar
EPOSTER OTURUMU-19
Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-222Legionella pnömonisi: Bir olgu nedeni ile
Berna Botan Yıldırım, Ayşegül Karalezli, Asiye Kanbay, H. Canan Hasanoğlu
EP-223Yineleyen pnömoninin nadir bir nedeni: Bronkobiliyer fistül
Dilek Çakmakcı Karadoğan, Göksel Kıter, Nevzat Karabulut, Fatih Tekin, Oktay Tekeşin, Olga Yaylalı
EP-224Tekrarlayan Pnömonilerin Nadir Bir Sebebi
Esin Tasbas, Funda Coskun, Göksel Miçooğulları, Dilek Çetiner Bahçetepe, Ahmet Ursavaş, Dane Ediger, Şebnem Kılıç, Ercüment Ege
EP-225Servisimizde yatan toplum kökenli pnomoni hastalarının CURB-65 ve Pnomoni Ciddiyet İndeksi skorlamalarının mortalite üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Selahattin Öztaş, Melahat Kurutepe, Ali Vefa Öztürk, Yelda Başbuğ, Zeynep Özlen Tümer, Eylem Acartürk, Güliz Ataç, Sema Saraç, Müge Özdemir
EP-226Tedaviye rağmen yüksek ateşle seyreden pnömoni olgusu
Şule Kaya, Münire Çakır, Duygu Zorlu Karayiğit, Mehmet Şahin, Yunus Ugan, Gökçen Ay Uslusoy, Ahmet Akkaya
EP-227Steroid Tedavisi Altında CMV ve PCP Pnömonisi Gelişen Bir İntersitisyel Akciğer Hastalığı Olgusu
Yakup Arslan, Cantürk Taşçı, Ergün Uçar, Seyfettin Gümüş, Ömer Deniz, Ergun Tozkoparan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-228İmmünsüpresif bir hastada Acinetobacter baumanii’ye bağlı gelişen bir pnömoni olgusu
Seyfettin Gümüş, Ergün Uçar, Cantürk Taşçı, Ahmet Ertuğrul, Ömer Deniz, Ergun Tozkoparan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-229İmmunitesi Baskılanmamış Hastada Primer Pulmoner Aspergilloma
Didem Görgün, Sezai Öztürk, Pınar Yıldız, Füsun Şahin, Funda Seçik, Neslihan Fener, M. Ali Bedirhan
EP-230Antifungal, Bronşiyal Arter Embolizasyonu ve Cerrahi ile Tedavi Edilen Aspergilloma Olgusu
Derya Çelebi, Özlem Yıldız, Erhan Tabakoğlu
EP-231Caspofungin ile tedavi edilen bir invaziv aspergilloz olgusu
Canan Dogan, Nimet Aksel, Ayşe Özsöz, Nur Yücel, Işıl Karasu, Mine Gayaf
EP-232Myelodisplastik sendromlu pansitopenik olguda; rinoserebral ve akciğer mukormikozisi ve aspergillozisi
Yelda Çeviker, Sezai Taşbakan, Oğuz Reşat Sipahi, Dilek Metin, Ali Veral, Alev Susur, Abdullah Sayıner, Feza Bacakoğlu
EP-233Necator Americanus Enfeksiyonu ve Bronşiektazik Zeminde Gelişmiş Akciğer Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
Oğuzhan Okutan, Ali Acar, Dilaver Taş, Turgut Öztutgan, Tayfun Çalışkan
EP-234Solunum yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyon uygulanan hastaların sonuçları
Muhammed Emin Akkoyunlu, İrfan Tursun, İsmail Necati Hakyemez, Yasemin Akkoyunlu, Abdullah Açar
EP-235Küretaj sonrası gelişen akut respiratuar distres ve milier tüberküloz
Nazan Bayram, Ayten Filiz, Ebru Dikensoy, Meral Uyar, Deniz Kosovalı, Nevin Uysal, Kemal Bakır, Özcan Balat, Erhan Ekinci
EPOSTER OTURUMU-20
Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-236Pulmoner tromboemboli ön tanısı ile pulmoner bt anjiografi yapılan hastaların özellikleri
Nagihan Durmuş, Elif Torun, Füsun Öner Eyüboğlu
EP-237Antifosfolipid Antikor Sendromuna Bağlı Kronik Pulmoner Tromboemboli İle Birlikte Ortner Sendromu
Melahat Uzel Şener, Fethiye Ökten, Özlem Selçuk Sönmez, Ayşenaz Özcan, Atilla İhsan Keyf, Cebrail Şimşek
EP-238Akciğer Kanseri ve Venöztromboembolizm(5 olgu nedeniyle)
Arzu Ertürk, Nermin Çapan, Suna Kavurgacı, Sema Canbakan
EP-239Trombolitik tedavi uygulanan pulmoner emboli olgularının retrospektif değerlendirilmesi
Pınar Çimen, Dursun Tatar, Özlem Edipoğlu, Aylin Turgut, Cenk Kıraklı, Emel Özden
EP-240Hava kirliliği ve venöz tromboemboli riski
Meltem Tor, Cevahir Çevik, Mehmet Ali Kurcer, Suna Akbulut, Murat Altuntaş, Figen Atalay
EP-241Hiperhomosisteinemiye Bağlı Pulmoner Tromboemboli
Özlem Yıldız, Derya Çelebi, Erhan Tabakoğlu
EP-242Trombolitik tedavi verilen masif pulmoner tromboemboli olgularımızın değerlendirilmesi
Hasibe Yemenici, Ayşe Yılmaz, Handan İnönü, Sibel Doruk, Serpil Öcal, Cemal Pazarlı, Hakan Kilci
EP-243Nefrotik Sendromun Komplikasyonu Olarak Masif Tromboemboli Saptanan Bir Olgu
Mehmet Sancak, Figen Kadakal, Gülfidan Aras, Serhat Özçelik, Veysel Yılmaz
EP-244Pulmoner Tromboembolide Risk Faktörleri
Suna Akbulut, Figen Atalay, Görkem Mungan, Ahmet Dursun, Meltem Tor
EP-245Akut Pulmoner Tromboembolide Yüzey Adezyon Molekülleri
Suna Akbulut, Figen Atalay, İshak Tekin, Görkem Mungan, Meltem Tor
EP-246Gebelikte İntraplevral Fibrinolitik Tedavi Uygulaması
Hakkı Ulutaş, Erdal Yekeler, İhsan Doru, Tuba Becerik
EPOSTER OTURUMU-21
Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-247Sıçanlarda oluşturulan akut akciğer hasarında Tezosentanın etkisi
Figen Atalay, Gamze Yurdakan, Emine Yılmaz Sipahi
EP-248Sıçanlarda oluşturulan akut akciğer hasarı deney modelinde anestezik maddelerin etkileri
Kıvanç Erdem, Gamze Yurdakan, Emine Yılmaz Sipahi
EP-249Ratlarda cuff tekniği ile yapılan ortotropik akciğer transplantasyonu: Teknik, yöntem
Ali Çelik, Şevki Mustafa Demiröz, İlknur Teber, Kerim Tülüce, Yusuf Ünal, İsmail Cüneyt Kurul
EP-250Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Radyoterapi Sonrası Yapılan Trakea Anastomozunun İyileşmesi Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma
Burçin Çelik, Ahmet Deniz Meydan, Mehmet Kefeli, Evin Koç Gülen, Nilgün Özbek Okumuş
EP-251Allograft akciğer dokusunda iskemi reperfüzyon hasarına bağlı oksidatif stresi önlemede Taurin’in etkisi
Orhan Yücel, Adem Güler, Alper Gözübüyük, Ersin Sapmaz, Yusuf Sinan Şirin, Mehmet Gamsızkan, Mehmet Ali Şahin, Ayşe Eken, Onur Genç
EP-252Ekstremite iskemi reperfüzyonuna bağlı akciğer hasarında metilprednizolonun etkileri
Ali Yeginsu, Makbule Ergin, Hüseyin Özyurt, Çiğdem Elmas, Ali Akbaş, Güleser Çağlar, İlker Etikan
EP-253Rekspansiyon akciger odemi
Ugur T Temel, Sedat Ziyade
EP-254Reekspansiyon Pulmoner Ödem Etyopatogenezinde Oksidatif Stresin Rolü ve Alfa Lipoik Asit Tedavisinin Koruyucu Etkisi; Deneysel Çalışma
Seyfettin Gümüş, Orhan Yücel, Ömer Deniz, Mehmet Gamsızkan, Ayşe Eken, Ergun Tozkoparan, Onur Genç, Hayati Bilgiç
EP-255Reexpansiyon Pulmoner Ödeme bağlı okidetif stresin önlenmesinde Proantosiyanidinin etkisi
Orhan Yücel, Ergun Ucar, Ergun Tozkoparan, Armagan Gunal, Cemal Akay, Ahmet Aydin, Onur Genc
EP-256Tonsillektomi operasyonu sonrası gelişen akut pulmoner ödem: olgu sunumu
Nagihan Durmuş, Berna Yayla Özker, Elif Torun, Füsun Öner Eyüboğlu
EP-257Kalp hastalığı olan bir hastada görülen tek taraflı reekspansiyon akciğer ödemi-Olgu sunumu
Mertay Boran, Ertay Boran, Nihat Bayşar
EPOSTER OTURUMU-22
Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-258Hospitalizasyon Gerektiren Toraks Travmalı 748 Olgunun Analizi
Ersin Sapmaz, Orhan Yücel, Hasan Çaylak, Alper Gözübüyük, Sedat Gürkök, Mehmet Dakak, Kuthan Kavaklı, Burçin Çelik, Sezai Çubuk, Hakan Işık, Onur Genç
EP-259Yandaş Yaralanmaların Toraks Travmalarındaki Rolü
Ekrem Şentürk, Ertuğrul Yoldaş, Yeşim Doğan
EP-260Travmatik Pulmoner Psödokist: Olgu sunumu ve Literatür Değerlendirmesi
Alper Çelikten, Adnan Sayar, Muzaffer Metin, Atilla Gürses
EP-261Bilateral Spontan Kot Fraktürü: Vaka Sunumu
Orhan Yücel, Bayram Altuntaş, Kuthan Kavaklı, Ersin Sapmaz, Sezai Çubuk, Sedat Gürkök, Alper Gözübüyük, Mehmet Dakak, Hasan Çaylak, Hakan Işık, Onur Genç
EP-262Toraks Kateterlerinde Kontaminasyon Ve İlişkili Faktörler
Ekrem Şentürk, Serdar Şen, Murat Telli, Engin Pabuşcu, Yasin Okulu, Ertan Yaman
EP-263Postpnömonektomik Bronkoplevral Fistülün Cerrahi Tedavisinde Miyoplasti İle Eş Zamanlı Omentum Flebi Kullanılması; 5 Olgu Sebebiyle
Abdullah İrfan Taştepe, Kerem Karaarslan, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Ülkü Yazıcı, Taner Ege, Gürhan Öz, Suphi Aydın, Serdar Özkan
EP-264Subkutan yerleşimli santral venöz port katater uygulamasının nadir bir komplikasyonu: kataterin spontan yer değiştirmesi
İlkay Albayrak, Mustafa Kuzucuoğlu, Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Yener Yörük
EP-265Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Oluşan Bronkoplevral Fistüllere Yaklaşım
Atilla Gürses, Alper Çelikten, Muzaffer Metin, Adnan Sayar, Hüseyin Melek, Necati Çıtak, Abdülaziz Kök
EP-266Postpnömonektomik Hematomlara Yaklaşım
Kemal Karapınar, Levent Cansever, Yaşar Sönmezoğlu, Celalettin İbrahim Kocatürk, Mehmet Ali Bedirhan
EP-267Majör Akciğer Rezeksiyonlarının Kardiyak Fonksiyonlara Etkileri
İbrahim Ethem Özsoy, Akın Eraslan Balcı, Yılmaz Özbay, Mehmet Oğuzhan Özyurtkan
EP-268İyatrojenik Pnömotoraksın Son Derece Nadir Bir Sebebi: Aksiller İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, İbrahim Ethem Özsoy, Semih Koçyiğit, Akın Eraslan Balcı
EP-269Mini aksiller torakotomi ile primer spontan pnömotoraks tedavisinin başarısı
Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Mustafa Kuzucuoğlu, Rüstem Mammedov, Yener Yörük
EP-270Spontan Primer Pnömotoraks Tedavisinde Tüp Torakostomi Sonrası Rutin Antibiyotik Kullanımı
H.volkan Kara, M.zeki Günlüoğlu, Hüseyin Melek, Barış Medetoğlu, Adalet Demir, Aysun Ölçmen, S.ibrahim Dinçer
EP-271Primer Spontan Total Pnömotorakslı Hastalarda Cerrahi Tedavi Gereksinimi
Adnan Sayar, Abdulaziz Kök, Hüseyin Melek, Necati Çıtak, Alper Çelikten, Muzaffer Metin, Akif Turna, Neslihan Fener, Atilla Gürses
EP-272Pnömotoraks;Tedavi Yaklaşımları ve Sonuçları
Ali Çelik, Özgür Karakurt, Osman Korcan Tilkan, İlknur Teber, Kerim Tülüce, Şevki Mustafa Demiröz, Muhammed Sayan, İsmail Cüneyt Kurul, Sedat Demircan
EP-273Alçak Basınç Odası Eğitimi Sırasında Uçuş Ekibi Adayında Oluşan Pnömotoraks Olgusu
Erdinç Ercan, Savaş İlbasmış, Cantürk Taşçı, Ahmet Akın
EP-274Ölümcül Bir Hemotoraks Nedeni; Torasik Aorta Diseksiyonu, Anevrizmatik Rüptürü
Gökhan Perincek, Onur Yazıcı, Turan Ege
EP-275Ender Bir Spontan Hemotoraks Olgusu: Bilateral Hemotoraks İle Ortaya Çıkan Rüptüre Tip B Aort Disseksiyonu
Mertay Boran, Ertay Boran
EPOSTER OTURUMU-23
Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-276Okul Çağında Nadir Görülen Bir Öksürük Nedeni:Şeffaf Bant Aspirasyonu
Şevki Mustafa Demiroz, Ali Çelik, İlknur Teber, Kerim Tülüce, Muhammed Sayan, İsmail Cüneyt Kurul
EP-277Atipik Göğüs Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Perikardiyal Kist Olgusu:
Bayram Metin, Sami Ceran, Güven Sadi Sunam, Bayram Altuntaş
EP-278Olgu Sunumu: Undifferansiye Foregut Kisti
Feride Sapmaz, Özgür Katrancıoğlu, İsmail Sapmaz, Şahende Elagöz
EP-279Diyafragma Evantrasyonu: Olgu Sunumu
Cemil Kul, Soner Gürsoy, Ahmet Üçvet, Halil Tözüm, Şeyda Örs Kaya
EP-280Atipik Lokalizasyon Ve Radyolojik Görüntü Nedeniyle Yanıltıcı Bir Mediastinal Bronkojenik Kist Olgusu:
Tamer Altınok, Bayram Metin, Fatma Cavide Sönmez, Mustafa Cihat Avunduk
EP-281Naidr Bir Vaka Sunumu: Kistik Kondroid Hamartom ve Aspergillus Birlikteliği
Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Adile Ferda Dağlı, Muharrem Çakmak, İbrahim Ethem Özsoy, Akın Eraslan Balcı
EP-282Trakeobronşial Sistemde Alışılmadık Yabancı Cisimler
Şerife Tuba Liman, Salih Topçu, Aykut Eliçora, Korkmaz Burç
EP-283Swyer-James, McLeod Sendromu: Unilateral hiperlusent akciğer, nadir karşılaşılan bir olgu ve cerrahi tedavisi
Erdal Yekeler, Aslı Gül Akgül, Ziya Kurban Yurt, Sevilay Akalp Özmen
EP-284Ekstralober Sekestrasyon ve Perikardial Agenezis birlikteliği olan olgu sunumu
Mete Adıgüzel, Cabir Yüksel, Serkan Enön, Çetin Atasoy Atasoy, Ayten Kayı Cangır
EP-285Çocuklarda Bronşektazinin Cerrahi Tedavisi ve Sonuçları
Şevval Eren, Alper Avcı, Fuat Gürkan, Canan Eren, Abidin Şehitoğulları
EP-286Dev Büllerde Cerrahi Tedavi
Levent Cansever, Celalettin İbrahim Kocatürk, Hüseyin Ulaş Çınar, Mehmet Ali Bedirhan
EP-287Büllöz Akciğer Hastalıklarının Tedavisinde Major Akciğer Rezeksiyonlarının Yeri
Alper Fındıkcıoğlu, Dalokay Kılıç, Şule Akın, Evren Eker, Anış Arıboğan, Ahmet Hatipoğlu
EP-288Mediastinoskopi ile eksize edilen paratrakeal perikard kisti
Şerife Tuba Liman, Aykut Eliçora, Korkmaz Burç, Salih Topçu
EP-289Mediastinoskopi ve Tanısal Değeri (298 olgunun analizi)
Esen Gündüz Zorsu, Nurettin Karaoğlanoğlu, Sadi Kaya, A. İrfan Taştepe
EP-290Kas flebi ve Polipropilen mesh ile onarım uyguladığımız tam katlı göğüs duvar defektli olgularımız
Ilgaz Doğusoy, Hatice Demirbağ Coşğun, Mehmet Yıldırım, Murat Yaşaroğlu, Tuba Koç, Recep Ustaalioğlu, Rüçhan Anbar, Soner Tatlıdede
EP-291Videotorakoskopi ile tek porttan hiperhidrozis tedavisi
Mustafa Kuzucuoğlu, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Taner Tarladaçalışır, Rüstem Mammedov, Yener Yörük
EP-292Hiperhidrozis ve vazospastik damar hastalıklarında nasıl bir sempatektomi operasyonu uygulayalım?
Refik Ülkü, Serdar Onat, Alper Avcı, Bülent Öztürk
EP-293Genç Erişkinlerde Elektif Küçük Cerrahi Girişimler Öncesi Rutin PosteroAnterior Akciğer Grafisi Çekme Gerekliliği
H.volkan Kara, Hasan BOSTANCI, Kadir AĞLADIOĞLU, Hasan YILMAZ, Bülent KOÇER, G.kaan ATAÇ, Serhat OĞUZ
EP-294Yapısal Kaburga Deformiteleri Ve Tanıda 3 Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Uygulamaları
H.volkan Kara, Kadir Ağladıoğlu, Deniz Bulut, Seyfi Emir, Bülent Güvendi, Hasan Yılmaz
EPOSTER OTURUMU-24
Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00
Salon: EPOSTER SALONU
EP-295Astım ve Kistik Bronşektaziye eşlik eden Sol Pulmoner Arter Hipoplazisi Olgusu
İsmet Bulut, Mustafa Koplay, Hatice Baysal, Zeynep Selcan Solak
EP-296Ksifodini ile kendini gösteren bir Talasemi minor olgusu
Makbule Ergin, Ali Yeğinsu, Türker Taşlıyurt, Reşit Doğan Köseoğlu, Kürşat Gürlek, İsmail Ergin
EP-297Çomak Parmakla Seyreden İntralober Sekestrasyon
Ayşe Gözü, Nilgün Kalaç, Berna Akıncı Özyürek, Mahmut Gülgösteren
EP-298Bronşiyal atrezi: 2(iki) olgu nedeniyle
Ahmet Ertuğrul, Yakup Arslan, Ömer Deniz, Ergun Tozkoparan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-299Nadir Görülen Bir Göğüs Duvarı Anomalisi;Poland Sendromu: Olgu Sunumu
Ali Çelik, İlknur Teber, Kerim Tülüce, Muhammed Sayan, Halide Pınar Arıcan, İsmail Cüneyt Kurul
EP-300Erişkin Yaşta Teşhis Edilen Pulmoner Arter Gelişimsel Anomalisi
Ayşegül Karalezli, Berna Botan Yıldırım, Ayşegül Şentürk, H. Canan Hasanoğlu
EP-301Nadir Görülen Bir Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi: Scimitar Sendromu
Funda Arkın, Füsun Şahin, Pınar Yıldız
EP-302Nadir Görülen Bir Scimater Sendromu Varyantı: Olgu Sunumu
Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Tuncer Özkısa, Ömer Ayten, Turgut Öztutgan
EP-303Soliter Pulmoner Nodül Olarak Ortaya Çıkan Bir Pulmoner Sekestrasyon Olgusu
Seyfettin Gümüş, Ömer Deniz, Fatih Örs, Orhan Yücel, Önder Öngürü, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-304İleri Yaşta Tespit Edilmiş Bir Swyer James Sendromu
Cantürk Taşçı, Ömer Deniz, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-305Mounier Kuhn Sendromu- Bir olgu nedeniyle
Leyla Bostan, Emine Aksoy Albayrak, Tülin Sevim, Hüseyin Arpağ, Tülay Törün, Tülin Kuyucu
EP-306Solunum hastalığı olan çok yaşlı hastalarda komorbidite prevalansı ve sonuçlara etkisi
Ayşe Bahadır, Mediha Gönenç Ortaköylü, Figen Alkan, Asuman Aslan, Emel Çağlar
EP-307Solunum Sistemi Hastalıklarında Risk Faktörlerinin Semptomlara Etkisi: Bir Alan Çalışması
Zeynep Günayı, Vildan Mevsim, Dilek Güldal
EP-308Hemoptzili siroz hastası: Neden kanama diatezi mi? Hiperkoagülasyon mu?
Meral Gülhan, Evrim Eylem Akpınar, Meltem Aylı, Halil Değertekin
EP-309Respiratory Disorders During Celiac Artery Compression Syndrome
Kovaleva Ludmila Fedorovna, Ignashov Anatoliy Mikhajlovich, Perley Vitaliy Evgenijevich, Gichkin Alekseiy Yurijevich