Yardım  |   Haklar
Sarkoidoz ve Tüberküloz Hastalarında Serum Katelisidin Düzeylerinin Karşılaştırılması - Esma Seda Akalın
TÜSAD 36. Ulusal Kongresi
Sözlü Sunum & Olgu Konseyi Oturumları > Sözlü Sunum Oturumu-8
Tarih: 16 Ekim 2014 Perşembe

Sarkoidoz ve Tüberküloz Hastalarında Serum Katelisidin Düzeylerinin Karşılaştırılması


    Powerpoint sunumunu indir
Yükleniyor (1.065.033 KB)

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Özge Karadağ Çaman
Yaşlılarda tüberküloz: Ankara'da 2005-2012 yılları arasında iki verem savaş dispanserine kayıtlı 65 yaş ve üzeri vakaların değerlendirilmesi
Aysun Şengül
Pulmoner tüberküloz tanılı hastalarda tedavi sonuçlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi, Tek merkez sonuçları
Sema Demir
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Son 8 Yılda (2006-2013) Tnf Alfa Blokeri Kullanan Hastalara Verilen Latent Tüberküloz Tedavisi Sonuçları
Aziz Gümüş
Antitüberküloz Tedavisi Alan Hastalarda Optik Kohorens Tomografi ile RNFL Kalınlığının Takibi Optik Nöropatiyi Erkenden Ortaya Çıkarabilir
Yasemin Bodur
Pnömoni Semptomları ile Başvuran Olgularda Toraks Ultrasonografisinin Standart Radyografi ile Karşılaştırılması
Sunumlara ulaşamıyorsanız Flash Player'ın son sürümünü yüklemek için tıklayınız.
2009 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği