Yardım  |   Haklar
Enteral ve parenteral beslenme - Oktay Demirkıran
Solunum Yoğun Bakım Ünitesinde Multidisipliner Yaklaşım
I. OTURUM >
Tarih: 17 Şubat 2009 Salı

Enteral ve parenteral beslenme


  
Yükleniyor (1.740.430 KB)

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Kamer Dere
Solunum yetmezliğinde sedasyon analjezi ve anestezi
Yaşar Küçükardalı
Yoğun bakım hastasında profilaksi uygulamaları
2009 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği