Yardım  |   Haklar
Solunum Yetersizliği ve Destek Tedavileri - Filiz Koşar
Tüsad Akademi Kampı - 1
>
Tarih: 23 Haziran 2012 Cumartesi

Solunum Yetersizliği ve Destek Tedavileri


  
Yükleniyor (1.577.185 KB)

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Önder Öztürk
KOAH
Metin Akgün
Pulmoner Emboli
Ufuk Yılmaz
Akciğer Karsinomu Ve Soliter Pulmoner Noduller
Baykal Tülek
Uykuda Solunum Hastalıkları
Ahmet Erbaycu
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
Sunumlara ulaşamıyorsanız Flash Player'ın son sürümünü yüklemek için tıklayınız.
2009 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği